Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

Νώντας Σκοπετέας: Κάντε κομποσχοίνι νά μέ πάρει ὁ Χριστός!


Πάντοτε ἡ ὁσιακὴ τελευτὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, μένει ἀνεξίτηλη στὴν μνήμη ὅσων ἀξιώθηκαν νὰ παρευρεθοῦν στὶς στερνὲς ἐκεῖνες ὧρες ποὺ ὅλα τὰ φυσιολογικὰ καὶ τὰ συνηθισμένα , παραχωροῦν τὴν θέση τους αὐτοδίκαια στὰ ὑπερφυῆ καὶ στὰ ἀσυνάντητα. 

Οἱ στιγμὲς τῆς μετάβασης ἐκ τοῦ Θανάτου εἰς τὴν Ζωήν. Φοβερὴ ἡ ὥρα τούτη! Ὅσο κι ἂν ἔχουμε ἐξοικειωθεῖ μὲ αὐτὴν τὴν διαδρομή, ὅταν καλούμαστε νὰ τὴν βιώσουμε δίπλα σὲ δικούς μας ἀνθρώπους, κάνουμε τὰ πάντα ἔστω γιὰ μιὰ μικρὴ ἀναστολή. 

Παλεύουμε γιὰ λίγες μέρες, ὧρες, γιὰ λίγες ἀκόμα ἀνάσες! Σκεφτόμαστε τὰ ὁσιακὰ τέλη ἁγίων τῶν προσφάτων αἰώνων σὲ κάποιες πρόσφατες σελίδες τοῦ συναξαριοῦ, καὶ διαπιστώνουμε πὼς κάποιοι ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἐπιγείους ἀγγέλους πάλεψαν νὰ κρατηθοῦν στὴν ζωὴ μέσα στὸ δωμάτιο ἑνὸς νοσοκομείου μὲ τὴν βοήθεια φαρμάκων καὶ ἰατρῶν.Πῶς θὰ μᾶς φαινόταν ἀδελφοὶ μου ἂν κάποιος μᾶς παρακαλοῦσε νὰ προσευχηθοῦμε, ἔνδακρυς καὶ θλιμμένος, γιατί ἐνῶ ἡ Παναγία τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ κοιμηθεῖ στὴν μεγάλη ἑορτή της, περνοῦσε ἡ ὥρα καὶ ἐκεῖνος ἀκόμα ἀνάσαινε; Αὐτὸ κι ἂν εἶναι ἀσύνηθες καὶ ὑπερκόσμιο! 


Κι ὅμως αὐτὴ ἡ ἀνήκουστη περίπτωση, εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες σελίδες ποὺ προστέθηκαν μόλις προσφάτως στὸ εὐλογημένο συναξάρι τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Φαινόμενο παγκόσμιο! Τὸ ὁσιακὸ τέλος ἑνὸς προσφάτως ἁγιοκαταταχθέντος Ἁγίου! Ἐν ζωὴ Ἅγιος! Ἐδῶ καὶ 60 χρόνια ἀβίαστα μνημονεύεται ἔτσι ἀπὸ ὅλους! 

Ἅγιος στὶς συνειδήσεις ὅσων ἀπειραρίρθμων γαλούχησε καὶ εὐεργέτησε πνευματικά. Ὅσων ἐνδύθηκαν τὸ μοναχικὸ τριβώνιο γιατί τοὺς ἔθελξε αὐτὸς ὁ μεγάλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς καὶ Σπηλαιώτης. Πρῶτος Αὔγουστος μὲ τὴν δική του μνήμη νὰ πλουτίζει ἀκόμα περισσότερο τῆς πίστης μας τοὺς ἀδαπάνητους θησαυρούς! 

Οἱ κρυστάλλινες, οἱ ὁλοκάθαρες ψυχές, ὄχι μόνο δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο ἀλλὰ τὸν βιώνουν ὡς πέρασμα στὴν ἀληθινὴ Ζωὴ καὶ στὸ αἰώνιο! Τούτη εἶναι ἡ μεγάλη διδαχὴ αὐτῆς τῆς ἀνεπανάληπτης ὁσιακῆς τελευτῆς! Ὅσο περισσότερο ἐξαγνίζεται ἡ ψυχὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, τόσο πιὸ ἄτρομος θὰ στέκεται μπροστὰ στὸ μέγα μυστήριο τοῦ θανάτου. Τόσο πιὸ ἕτοιμος θὰ αἰσθάνεται νὰ συναντηθεῖ μὲ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀπὸ ἐδῶ Τὸν συναντήσει ἀγαπῶντας Τον ἐξ ὅλης καρδίας, ψυχῆς, δυνάμεως καὶ διανοίας! 

Ἔλεγε ἕνας ἄλλος Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας μὲ ἐξ ἴσου ὁσιακὸ τέλος, ( σ.σ π. Σεραφεὶμ Ρόουζ) πὼς ἂν δὲν συναντήσουμε τὸν Χριστὸ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ δὲν θὰ συναντηθοῦμε μαζὶ Του καὶ στὴν ἄλλη. Μιὰ διαρκὴς συνάντηση μαζὶ Του αὐτὸ τὸ πρόσκαιρο. Ἕνα μὲ τὸν ἀκήρατο Κύριο, συνεχῶς μέσα ἀπὸ τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων! Αὐτὸ ποὺ μεταδίδει Ζωὴ καὶ ἑνώνει μαζὶ Του!

Σωστικὸ ἐφόδιο γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι! Νὰ γιατί ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ παραπονιόταν καὶ ἔκλαιγε ἐπειδὴ κυλοῦσε ἐκεῖνος ὁ Δεκαπενταύγουστος καὶ αὐτὸς ἀκόμα ἀνέπνεε! Νὰ καὶ τὸ γιατί ἐμεῖς ἀδελφέ μου, ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, τρέμουμε στὴν ἰδέα πὼς κινδυνεύουμε νὰ πεθάνουμε καὶ γινόμαστε ἀρρωστημένα ἀρρωστοφοβικοὶ καὶ σηπτικὰ ἀντισηπτικομανείς!


Μνήμη Ἁγίου, μίμησις Ἁγίου! Νὰ μιμηθεὶς τὸν Ἅγιο Σπηλαιώτη! Τὸν καθηγητὴ τῆς Ἐρήμου τὸν νέο! Οὐτοπικὸ ἀκούγεται γιὰ κάποιους... τοὺς περισσότερους, ἰδίως αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται μὲ νοῦ ἀμετακίνητο ἐντὸς τοῦ κόσμου ποὺ τὴν ψυχὴ μανιωδῶς ἐχθρεύεται. 


Κι ὅμως 5 λεξούλες... Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με, 3 λεπτὰ στὸ πετραχήλι, ἡ αὐτογνωσία, ἡ αὐτομεμψία, ἡ Ἁγία μετάνοια, ὁ Ἄρτος τῆς Αἰωνιζούσης Ζωῆς! Χιλιάδες πλέον τὰ πνευματικά του τέκνα, τὰ ἐγγόνια, τὰ δισέγγονα... Ἄλλοι φοροῦν ράσο, ἄλλοι μέσα στὸν κόσμο παλεύουν κάποτε νὰ ἀξιωθοῦν στὰ τέλη τους νὰ φωνάξουν μὲ πασίχαρη τὴν ψυχή τὸ Ἔρχου Κύριε! 

Ἄνθισαν σὰν εὔοσμα ἄνθη σὲ ἄνυδρα καὶ ἐγκαταλελειμμένα χώματα μετατρέποντάς τα σὲ λειμῶνες ἐλπίδας τοῦ Παραδείσου! Ἕνα Ἅγιο Ὅρος ὁλόκληρο μὲ ἐρημωμένες τὶς περισσότερες μονὲς στὰ μέσα του περασμένου αἰῶνα, μιὰ Ἀμερικὴ μὲ 19 μοναστήρια ὁδηγούμενα ἀπὸ δικά του παιδιά, ἀκόμα ἀνασαίνουν καὶ σκορπᾶνε Φῶς Ἀληθινὸ σὲ αὐτοὺς τοὺς σκοτεινοὺς καιρούς!Φανταστεῖτε νὰ μὴν ὑπῆρχαν αὐτὲς οἱ ὀάσεις νὰ δροσίζουν καὶ νὰ στέλνουν ἀμόλυντο ὀξυγόνο Χριστοῦ σὲ ὅλους μας; Ἔζησε 62 ἐπίγεια χρόνια εὐαρεστῶντας τὸν Κύριο! Ἡ ὑπερβάλλουσα ἀγάπη του γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μητέρα μας ἔλαβε τὸν μισθό της ἐκεῖνον τὸν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1959. Ἡμέρα πανχαρμόσυνη. 


Τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ τὸ ὄνομα ἑνὸς Ἁγίου προστίθεται δίπλα στὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς τῆς πίστης μας! Στὴν μετάσταση τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου! Κράτησε ἡ Μάνα τὴν ὑπόσχεσή της!

Νώντας Σκοπετέας


Πηγή:https://www.blogger.com/
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου