Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Ἀντώνης Ἀντωνᾶς: Ὁ κύριος Ἀποστολίδης καλό θά ἦταν νά μελετήσει καλύτερα τά περί βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς

 

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς Ἀξ. κ. Παῦλο Ἀποστολίδη.
Πρέσβη ἐπὶ τιμή.

Κύριε Αποστολίδη,

Μὲ βάση τὴν πιὸ κάτω *εἰδησεογραφία ἔχετε ἐπιλεγεῖ νὰ ἡγηθεῖτε καὶ νὰ κάνετε τὶς διερευνητικὲς ἐπαφὲς μὲ Τουρκία, ἐν μέσῳ καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν ἀπειλῶν καὶ διεκδικήσεων τῆς «γείτονος» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου.
 
*( Παῦλος Αποστολίδης: Ὁ διπλωμάτης γιὰ "εἰδικὲς ἀποστολὲς" ποὺ θὰ κάνει τὶς διερευνητικὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν Τουρκία.

Ὁ πρέσβης ἐπὶ τιμὴ Παῦλος Αποστολίδης εἶναι ὁ διπλωμάτης μὲ τὴν τεράστια πεῖρα, ποὺ στὴν ἡλικία σχεδὸν τῶν 80 ἐτῶν, ἔχει ἀναλάβει νὰ ἡγηθεῖ τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στὶς διερευνητικὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν Τουρκία.

Ὁ Παῦλος Αποστολίδης, ὅπως διαβάζουμε στὸ βιογραφικό του, γεννήθηκε τὸ 1942 κι εἶναι Ελληνας διπλωμάτης, πρέσβης ἐπὶ τιμή. Ἐντάχθηκε στὸ διπλωματικὸ σῶμα σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν καὶ ἔχει ὑπηρετήσει σὲ θέσεις - κλειδιά, μεταξὺ ἄλλων ὡς γραμματέας Α' στὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ 1973 ὡς τὸ 1976. Ἐκεῖ τὸν βρῆκε τὸ πραξικόπημα καὶ ἡ εἰσβολή. Σημειώνεται ὅτι στὴν Κύπρο ἐπέστρεψε ὡς πρέσβης δέκα χρόνια ἀργότερα. Στὸ μεταξὺ ὑπηρέτησε καὶ στὴ Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία στὰ Ἡνωμένα Εθνη ἀλλὰ καὶ στὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία στὴν Αγκυρα.)

Κύριε Αποστολίδη δὲν ἀμφισβητῶ, οὔτε τὸν πατριωτισμό σας, οὔτε τὴν προσωπική σας φερεγγυότητα καὶ ταυτόχρονα δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι γνωρίζετε πολὺ καλῶς τὰ τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου, στὴν ὁποία ὑπηρετήσατε ὡς Πρέσβης γιὰ ἀρκετὰ χρόνια καὶ στὸ παρελθόν τὴν τιμήσατε ...... Ὅμως κάτι ἄλλαξε κ. Ἀποστολίδη πρόσφατα καὶ ἐξάγεται τὸ αὐτονόητο συμπέρασμα ὅτι ἀκολουθεῖτε  τὰ δόγματα τοῦ 1974 ...... Οἱ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΤΥΠΟΥΝ .... ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΑΣ καὶ ἀκολούθησε τὸ Ἡ ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ καὶ ...Ἑάλω ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος...

Κύριε, Αποστολίδη γράψατε σὲ μελέτη σας στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ  ὅτι οἱ τοῦρκοι «ἀποβιβάστηκαν»  στὴν Κύπρο τὸ 1974!!                                                                                                                                                Μὲ τὸ «ἀποβιβάστηκαν» (landed), εἶναι σὰν νὰ ἐννοεῖται ὅτι οἱ τοῦρκοι ἐδικαιοῦντο νὰ ἀποβιβαστοῦν ἐλεύθερα. (Τὸ ὀρθὸ ...THEY INVATED - OCCUPATION  GENOCIDE καὶ ὅλα τὰ συνώνυμα ....)

Στὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἐν λόγῳ μελέτης,  ἀναφέρετε στὸ Κυπριακὸ ὡς διακοινοτικὲς συνομιλίες....  (Γιὰ τὶς δηλώσεις σας αὐτὲς προκαλέσατε ἀντιδράσεις ἐκ μέρους Κυπριακῶν ὀργανώσεων καὶ φορέων καὶ ἐμοῦ, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀναγκαῖο ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ  τὶς ἐπαναλάβω...)
 
 
Στὴν οὐσία τέτοιες ἀπόψεις δὲν βοηθοῦν τὴν Κύπρο καὶ δὲν ὑποστηρίζουν μιὰ λύση στὴ βάση τῶν ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δικαίου...


Ἕνα ἁπλὸ αὐτονόητο ἐρώτημα:
Ἄν λοιπὸν στὶς διερευνητικὲς συνομιλίες μὲ τοὺς γείτονες Τούρκους ἀναφερθεῖ τυχαῖα καὶ τὸ Κυπριακὸ θέμα, (ἂν καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ἀποφύγετε καὶ ἐσεῖς καὶ οἱ δόλιοι,  «σύμμαχοι» μας νὰ ἀναφερθεῖτε, διότι θέλετε εἰς μάτην νὰ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ αὐτὸν τὸν «μπελᾶ» καὶ νὰ θυσιάσετε ξανὰ τὴν  Κύπριδα Ἰφιγένεια, ὡς ὁ «Κάλχας»  τὴν θυσίασε το 74), τότε τί στάση ἀξιοπρέπειας ἐθνικῆς θὰ κρατήσετε; Ἢ μήπως καὶ ἐσεῖς θὰ ἀκολουθήσετε τὰ πιὸ κάτω ἐνδεικτικὰ παλαιότερα «δόγματα», ποὺ ἐνδεχομένως ἰσχύουν μέχρι σήμερα, ὡς ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ 1974.........., αὐτοῦ τοῦ ἀκριτικοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ νησιοῦ, προπύργιου τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀγωνίζεται νὰ παραμείνει ΕΛΛΗΝΙΚΟ καὶ πάντα ἐγκαταλελειμμένο εἶναι,  ἔχοντας μόνο τὴν καθολικὴ συγκινητικὴ συμπαράσταση τοῦ ἁπλοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ...

Μετὰ τὸ ἑνωτικὸ δημοψήφισμα....Χαρακτηριστική ἦταν ἡ δήλωση τοῦ τότε ἀντιπροέδρου *Γεώργιου Παπανδρέου ποὺ δήλωσε ὅτι ἡ «Ἡ Ἑλλὰς ἀναπνέει σήμερον μὲ δύο πνεύμονας, τὸν μὲν ἀγγλικόν, τὸν δὲ ἀμερικανικόν. Δὲν ἠμπορεῖ, λόγῳ τοῦ Κυπριακοῦ, νὰ διακινδυνεύσει ἀπὸ ἀσφυξίαν». Ἡ ἀντίδραση ὅμως τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ ἦταν ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τῆς ἐπίσημης Ἀθήνας.
Στὶς 20 Μαΐου πλῆθος κόσμου ξεχύθηκε στοὺς δρόμους γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ αἴτημα τῶν Κυπρίων γιὰ Ἕνωση.

*Ἠθικὴ καὶ ἐθνικὴ παράλειψη θὰ ἦταν ἂν δὲν ἀναφερόταν ὅτι ἀργότερα ὁ Γέρος τῆς Δημοκρατίας βοήθησε τὰ μέγιστα τὴν ἐγκαταλελειμμένη Κύπρο καὶ ἀπέστειλε πρὸς ὑπεράσπιση της τὴ Ἑλληνικὴ Μεραρχία, γιὰ νὰ παραμείνει τὸ νησὶ αὐτὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!
 

Ἡ ὑποδοχὴ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κυπριακῆς ἀντιπροσωπείας  στὴν Ἀθήνα στὶς 20 Μαΐου 1950 ἀπὸ τὸν ἀθηναϊκὸ λαό!
 

1955-59 ΕΟΚΑ. Παλλαϊκὲς συγκεντρώσεις στὴν Ἑλλάδα, γιὰ συμπαράσταση στὴν  Ἑλληνικὴ Κύπρο καὶ καταδίκης τῶν Ἄγγλων, γιὰ τοὺς συνεχεῖς ἀπαγχονισμοὺς ἀγωνιστῶν.

Νικόλας Πλαστήρας: «Δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀναλάβει πρωτοβουλία λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ!»
«Ὑπομονὴ καὶ τήρηση ἐφεκτικὴς (ἐπιφυλακτικῆς), στάσης γιὰ νὰ μὴν συγκρουσθῶμεν μὲ τοὺς Ἄγγλους συμμάχους!»
 
Σοφοκλῆς Βενιζέλος: «Διὰ τοὺς γνωστοὺς διεθνεῖς λόγους δὲν δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν τὴν εὐόδωση καὶ ἐπίλυση τῆς Πανελλήνιας αὐτῆς ἀξίωσης!» (Ἕνωσης)

Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς: «Ἐθνικὴ γάγγραινα τὸ Κυπριακό, ποὺ πρέπει νὰ θεραπευθεῖ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Τούρκους...καὶ αὐτονόητο συμπερασματικὰ μὲ τοὺς ἄσπονδους φίλους συμμάχους μας!» Πιὸ συγκεκριμένα:

«Τὸ Κυπριακὸ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ ἐθνικὴ γάγγραινα καὶ ἀποτελεῖ ἐθνικὴ περιπέτεια στὴν ὁποία σύρεται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ μόνη λύση ποὺ ἀπομένει εἶναι μιὰ ἀπ᾿ εὐθείας συνεννόηση μὲ τοὺς Τούρκους.» (Βουλὴ Ἑλλήνων 14-12-1958.)
 
1959-1960 Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου....Καὶ ἀκολούθησαν οἱ ἐπαίσχυντες συμφωνίες Ζυρίχης μετὰ ἀπὸ ἕνα νικηφόρο ἀγῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖον θυσία ἔγιναν  δεκάδες ἀγωνιστὲς ὑπὲρ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καὶ ΕΝΩΣΗΣ  55-59, μᾶς ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ταγῶν τῆς μητρὸς πατρίδος τότε νὰ «συνθηκολογήσουμε» καὶ νὰ βάλουμε ἀσήκωτη ταφόπλακα στὸ ἐθνικὰ μας ὁράματα, διότι ΟΛΟΙ ἤθελαν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸν μπελᾶ τῶν ἀπροσκύνητων καὶ ἀτίθασων Ἑλλήνων Κυπρίων....Ήταν ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν δεινῶν μας.....

Παρένθεση:

Καὶ  σημειῶστε ἐν συνειδήσει, τὰ πιὸ κάτω συμβολικὰ λόγια τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη, ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς Κύπρου.

9η Ἰουλίου 1821. Ἀπόσπασμα ἀπὸ  ἐπικὸ καὶ λυρικό του ποίημα ...

Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς πρὸς Μουσελὶμ Ἀγᾶ:

Ἡ Ρωμιοσύνη ( τῆς Κύπρου) ἐν φυλῇ συνότζιαιρη τοῦ κόσμου,                                                 κανένας δὲν εβρέθηκεν γιὰ νὰ τὴν ἰ-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει τὴν ποὺ τά 'ψη ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νὰ χαθῇ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει!
Σφάξε μας οὔλους κι ἂς γενεὶ τὸ γαίμαν μας αυλάκιν,
κάμε τὸν κόσμον μακελλειὸν καὶ τοὺς Ρωμιοὺς τραούλλια,
ἀμμὰ ξέρε πὼς ίλαντρον ὄντας κοπεῖ καβάκιν
τριγύρου τοῦ πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.
Τό ᾿νιν ἀντὰν νὰ τρώ᾿ τὴν γῆν, τρώει τὴν γῆν θαρκέται,
μὰ πάντα κεῖνον τρώεται καὶ κεῖνον καταλυέται.

Συνεχίζω...,  κατὰ τὰ ἄλλα, ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕ ἀναφώνησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ἐπιστρέφοντας στὴν Κύπρο...καὶ  περίπου στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ Καραμανλής....Μιὰ Πύρειος καὶ Κάδμειος νίκη διότι τελικὰ αὐτοί, ποὺ ΝΕΝΙΚΗΚΑΝ ἦταν οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἄγγλοι....! Ἄς μήν τὰ ἐπαναλάβουμε.

Στὸ διὰ ταῦτα κ. Ἀποστολίδη καλὸ θὰ ἦταν νὰ κάνετε μιὰ ἀνανέωση ἐθνικῆς μνήμης,  περὶ βάρβαρης τουρκικὴ εἰσβολῆς, καὶ νὰ ἀκούσετε  τὶς νοερὲς φωνὲς τῶν 6000 ἀδικοχαμένων Κυπρίων Ἑλλήνων καὶ 1619 ἀγνοουμένων (Κυπρίων καὶ ἀδελφῶν Ἑλλαδιτῶν), τῶν 20000 ἐγκλωβισμένων καὶ νὰ δεῖτε  ἐπὶ ματοβαμμένου χάρτου τὴν κατοχὴ τοῦ 37%. Νὰ ἀκούσετε τὸν πόνο τῶν 250000 προσφύγων καὶ ταυτόχρονα νὰ ξαναδιαβάσετε τὰ περὶ ἄρθρου 4 τῶν ἐγγυήσεων Ζυρίχης Λονδίνου, τὸ ὁποῖο πουθενὰ δὲν παραχωρεῖ τὸ δικαίωμα στὶς ἐγγυήτριες χῶρες νὰ εἰσβάλλουν στὰ ἐδάφη τῆς Κύπρου καὶ νὰ κατασφάζουν ἀμάχους.
 

Κάντε  το προτοῦ ἀναχωρήσετε γιὰ τὴν ἐθνική σας ἀποστολὴ ...... μήπως οἱ Τοῦρκοι συνομιλητὲς σας ...... ἀνακινήσουν θέμα δύο κρατῶν στὴν Κύπρο ἢ ἀκόμη καὶ διεκδικήσουν ὁλόκληρη τὴν Κύπρο μας... διότι δὲν ἔχουν μπέσα ἀλλὰ μόνο μπαμπέσα .....
Εὐχόμαστε  καλὴ ἐπιτυχία  κ. Ἀποστολίδη μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔχετε ἀναθεωρήσει τὶς ἀπόψεις σας καὶ θὰ «στριμώξετε» εὔτολμα ἐπὶ τέλους τοὺς Τούρκους, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ θυμίζοντας στοὺς βαρβάρους τὸ διεθνὲς δίκαιο, τὶς ἐκθέσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ),  τοῦ Δικαστηρίου τῆς ΕΕ στὸ Λουξεμβοῦργο καὶ καταδίκες ἀπὸ ΟΗΕ, λόγῳ τῶν  συνεχιζόμενων ἐγκλημάτων καὶ παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀνέκαθεν καὶ πάντα βαδίζοντας  στὰ προπατορικὰ βήματα τῆς πάλαι ποτὲ βάρβαρης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας .... 
 
«Ἡ Τουρκία δὲν ἔχει ἱστορία ἀλλὰ ποινικὸ μητρῶο» Νεοκλῆ Σαρρὴ                                
Μᾶλλον στὸ τέλος κύριε Ἀποστολίδη,  ἀντὶ νὰ τρίξει ἡ ἅμαξα θὰ τρίξει ὁ ἁμαξηλάτης καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση βέβαιον εἶναι ὅτι ἡ νεοθωμανικὴ Τουρκία ξανὰ θὰ ζητήσει καὶ τὰ ρέστα.... Ἡ χώρα τυχοδιώκτης, ποὺ χωρὶς αἰδῶ διεκδικεῖ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ καὶ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ποὺ ποτὲ δὲν τῆς ἀνῆκαν καὶ ζεῖ σὲ κατειλημμένα ἅγια χώματα Ἑλληνικὰ τῆς Μ. Ἀσίας....
 
Τιμῆστε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κυπριακὸ Ἑλληνισμὸ καὶ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!

Μητρὸς τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστὶν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος
 
Καὶ γιὰ ὅσους τυχόν τοὺς ἀφορᾷ,                                                                                              Σαράντα χρόνια μετά, τὴν 1η Αὐγούστου 2004, στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου πεσόντων τῆς μάχης τῆς Τηλλυρίας, ὁ φίλτατος Στρατηγὸς Γεώργιος Καρούσος ἀνέφερε:

«Σᾶς βεβαιώνουμε, νεκροὶ συμπολῖτες μας, ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ λογοδοτήσουμε γιὰ τὸν ἀπρόσφορο θάνατό σας. Ἕτοιμοι γιὰ ὅλα, ὅταν σὲ λίγο ἐκμετρῶντας τὸν βίο μας, βρεθοῦμε ἀπέναντι σας. Ἀλίμονο στοὺς ἀνέτοιμους, ποὺ ζοῦν μὲ τὶς ψευδαισθήσεις ὅτι θὰ ἀποφύγουν τὸ κολαστήριο τῆς ἀδέκαστης ἱστορίας, ποὺ ἐπέρχεται ὡς καταλύτης καὶ κριτὴς ἀδυσώπητος, γιὰ ὅσα ἔπραξαν εἰς βάρος αὐτῶν, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκαν».

Μετὰ Τιμῆς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ.
www.ledrastory.com                                                         Κύπρος 15η Ιαν. 2021.

«Πᾶνος»

1 σχόλιο: 1. Ημερολογιακή συγκυρία.

  Ας το λάβει υπ όψιν ο κ. Αποστολίδης και οι συν αυτώ.

  ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ. 15η Ιανουαρίου 1950.

  Η υπογραφή του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950 έλαβε χώρα μεταξύ 15 και 22 Ιανουαρίου. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι γνωστό: Το 95.7% των Ελλήνων της Κύπρου τάχθηκε υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό πρέπει να θεωρηθεί κομβικής σημασίας στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, αφού αποτέλεσε ουσιαστικά το αποκορύφωμα της ειρηνικής προσπάθειας του ελληνικού πληθυσμού του νησιού για ευόδωση του εθνικού τους αιτήματος. Στο εξής, το ενωτικό κίνημα θα περνούσε σε μαχητικότερη φάση.

  Ενωτικά δημοψηφίσματα είχαν διεξαχθεί και στις προηγούμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε συλλογή υπογραφών υπέρ της Ένωσης το 1914, αλλά το εγχείρημα έμεινε ανολοκλήρωτο λόγω της έναρξης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 1921 και 1930 υπογράφηκαν επίσης ενωτικά ψηφίσματα, αλλά μόνο από τις χωριτικές αρχές και εκκλησιαστικές επιτροπές των κατά τόπους κοινοτήτων. Το δημοψήφισμα του 1950, λοιπόν, ήταν καινοτόμο ως προς τη διαδικασία του, αφού απέκτησαν για πρώτη φορά (με εξαίρεση το 1905 όταν ψήφισαν στις εκλογές των σχολικών εφορειών) δικαίωμα ψήφου, όχι μόνο ο αντρικός πληθυσμό, αλλά και οι γυναίκες του νησιού. Παράλληλα, το ηλικιακό όριο των εν δυνάμει ψηφοφόρων μειώθηκε από τα 21 έτη (1914) στα 18.

  Η εθναρχική εγκύκλιος με την οποία οι Έλληνες της Κύπρου καλούνταν σε δημοψήφισμα, εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1949. Η εγκύκλιος άρχιζε ως εξής: «Κυπριακέ λαέ, Του Θεού δώρον είναι η ελευθερία. Της θείας ταύτης ευλογίας η μικρά Πατρίς μας στερείται από αιώνων πολλών». Ακολούθως καλούσε:

  «Ουδέποτε να λησμονώμεν ότι η Ελευθερία εδωρήθη μεν υπό του Θεού προς τον άνθρωπον, αλλά μόνον δι’ αγώνων επιμόνων και συνεχών εξαναγκάζονται οι Κυρίαρχοι ν’ αναγνωρίζουν εις τους υπ’ αυτών κυριαρχουμένους το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. […] Εντεύθεν, ως τεταγμένοι φρουροί των συμφερόντων της Νήσου, προεκρίναμεν, κατά τα ήδη εξαγγελθέντα, ως πρώτον μέτρον του περαιτέρω απελευθερωτικού αγώνος την διεξαγωγήν δημοψηφίσματος. Τούτο διά να καταδειχθή δια μίαν εισέτι φοράν, ότι σύμπας ο λαός ουδέν άλλο επιζητεί, ειμή την Ένωσιν. […] Κυπριακέ λαέ, Καλείσαι όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέσης και τώρα το προς την δούλην πατρίδα καθήκον σου μετ’ ενθουσιασμού. […] Σύνθημα μοναδικόν έστω διά παντός: Ένωσιν και μόνον Ένωσιν. Και δι’ αυτήν να δοθή η ψήφος και του τελευταίου Κυπρίου».

  ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ... ΕΟΚΑ 55-59. ΕΝΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΟΙ ΤΟΤΕ ΤΑΓΟΙ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΑΡΧΗ ΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ!

  ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ! ΤΟ 1974 ΕΑΛΩ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΚΕ ......

  ΜΕΜΟ ΚΑΙ ΜΕΜΝΗΣΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ..

  Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση είς την ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το Ελληνικό, ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης." Καποδίστριας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή