Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ἰωαννίδης: Ἡ Ἑλλάδα αὐτοκτονεῖ μὲ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται

 

Ἔχουμε ἕνα ἀπὸ τὰ σκληρότερα, ἀλλὰ πιὸ ἀναποτελεσματικά lockdowns ἀνά τὴν ὑφήλιο, λέει ὁ καθηγητὴς.

Τὶς ἐγκληματικὲς παραλείψεις καὶ ἀστοχίες τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς πού ἀπειλοῦν νὰ τινάξουν στὸν ἀέρα τὸ ἀσθμαῖνον σύστημα ὑγείας καὶ νὰ δώσουν παράλληλα τὴ χαριστικὴ βολὴ σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ἐπισήμανε ὁ καθηγητὴς Παθολογίας, Ἔρευνας καὶ Πολιτικῆς Ὑγείας, Ἐπιστημῶν Δεδομένων καὶ Στατιστικῆς τοῦ Στάνφορντ, Ἰωάννης Π.Α. Ἰωαννίδης, κατὰ τὴ διάρκεια συνέντευξής του στὸ Κρήτη TV. Σύμφωνα μὲ τὸν ὁμογενὴ ἐπιστήμονα, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἕνα ἀπὸ τὰ σκληρότερα καὶ πλέον ἀναποτελεσματικὰ lockdown ἀνὰ...

τὴν ὑφήλιο, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνο δὲν ἀναχαιτίζει τὴν πανδημία, ἀλλὰ ἀντιθέτως τὴ χειροτερεύει, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι βαθμολογεῖται μὲ 80 στὸν δείκτη τῆς Ὀξφόρδης ἀναφορικὰ μὲ τὴν αὐστηρότητα τῶν μέτρων.

«Ἔχουμε πάρει τὴ λάθος στράτα ἂν θεωροῦμε ὅτι τὸ lockdown εἶναι ἡ συνταγὴ ποὺ θὰ μᾶς λύσει τὰ προβλήματα. Εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι ξεκινᾶμε στὴν Ἑλλάδα ἕναν πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία καί, ἀντὶ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ πέλαγος, τὰ νησιὰ καὶ τοὺς ἀνοιχτούς μας χώρους, κλειδωνόμαστε ὅλοι στήν Ἀκρόπολη καὶ περιμένουμε νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα» σημείωσε. Στή συνέχεια στηλίτευσε ὅλους ἐκείνους ποὺ βγαίνουν καθημερινὰ στὰ τηλεπαράθυρα καὶ κουνοῦν τὸ δάχτυλο στοὺς ἁπλοὺς πολῖτες, ἐπιρρίπτοντάς τους εὐθύνες γιὰ τὴν πορεία τῆς πανδημίας στή χώρα μας.

«Φταῖνε οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ἐπειδὴ τὸ κράτος δὲν τοὺς ἔχει δώσει τὰ στοιχειώδη γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσει; Φταῖνε αὐτοί, ἐπειδὴ “πακετάρονται” στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς; Φταῖνε αὐτοὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν ὑποδομὲς στὰ σχολεῖα; Φταῖνε ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τηλεργασία; Φταίνε αὐτοὶ ἐπειδὴ τὸ κράτος τοὺς κλειδώνει μέσα ἀπὸ τὶς 6 γιὰ νὰ κυκλοφοροῦν οἱ ἀστυνομικοὶ μόνο;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πὼς ἡ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα, μὲ παράλληλη αὔξηση περιπολιῶν ἀντὶ γιὰ αὔξηση τῶν τέστ, εἶναι μία αὐτοκτονικὴ κίνηση ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν ἐπιστήμη.

Μία ἐθνικὴ μελέτη ἐπιπολασμοῦ, ποὺ κοστίζει ὅσο μία δημοσκόπηση, θὰ ἔδινε, σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητή, μία ξεκάθαρη εἰκόνα τῆς πορείας τοῦ Covid-19 στή χώρα. Ὅπως εἶπε, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 2020 πραγματοποιήθηκαν στὴν Ἑλλάδα συνολικὰ 65 δημοσκοπήσεις, ὅλες μὲ θέμα ποιὰ πολιτικὴ παράταξη προτιμοῦν οἱ πολῖτες.

«Χρειάζεται, λοιπόν, νὰ γίνει κάτι ἀντίστοιχο καὶ γιὰ κάτι ποὺ στοιχίζει χιλιάδες ἀνθρώπινες ζωές. Μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ποιὸ κόμμα θὰ ψηφίσουν οἱ Ἕλληνες; Νομίζω, μᾶς ἐνδιαφέρουν καὶ οἱ ἀνθρώπινες ζωές…» ὑπογράμμισε, τονίζοντας πὼς ἡ χώρα μας διαθέτει ἐξαιρετικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλουν σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια.

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια, ὁ δρ Ἰωαννίδης τόνισε πὼς πρόκειται γιὰ σπουδαία ὅπλα στὴ φαρέτρα τῆς ἀνθρωπότητας, τὰ ὁποία, ὡστόσο, θὰ φτάσουν μετὰ τὴ λήξη τῆς μάχης. Τὴ δεδομένη χρονικὴ στιγμή, λιγότερο ἀπὸ τὸ 1% τοῦ πληθυσμοῦ στὴ χώρα μας ἔχει λάβει καὶ τὶς δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου, ἐνῶ τὸ ποσοστὸ τοῦ μολυσμένου πληθυσμοῦ κυμαίνεται ἀπὸ 6% ἕως 39%.

«Τὰ ἐμβόλια εἶναι χρήσιμα, δὲν εἶναι πανάκεια. Πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε μὲ σύνεση, προσεκτικά, γνωρίζοντας ποῦ πηγαίνουμε. Ἂν δὲν ἔχουμε σοβαρὴ ἐπιδημιολογικὴ ἐπιτήρηση, δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε ποῦ πηγαίνουμε. Σᾶς μιλῶ ὡς ἐπιδημιολόγος – χωρὶς δεδομένα, εἶναι σὰν νὰ βλέπετε ἕναν τενίστα χωρὶς ρακέτα τοῦ τένις».

Ὁλοκληρώνοντας τὴ συνέντευξη, ὁ διακεκριμένος γιατρὸς ἐπισήμανε γιὰ πολλοστὴ φορὰ πὼς ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι μία πανδημία ἀνισοτήτων καί τά μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της δημιουργοῦν πολλοὺς φτωχούς, ἐξαθλιωμένους, ἐξαγριωμένους καὶ ἐκμαυλισμένους πολίτες.

Ἀσυνεννοησία στὴν κυβέρνηση! Τρεῖς φορὲς ἄλλαξαν γνώμη γιὰ τὸ take away

Κάθε προηγούμενο ρεκὸρ ἀσυνεννοησίας καὶ ἀνευθυνότητας ἔσπασε ἠ κυβέρνηση με τὶς χθεσινὲς ἀνακοινώσεις της ἀναφορικὰ μὲ τὴ λειτουργία τῶν take away τά Σαββατοκύριακα ἀπὸ τὰ καταστήματα ἑστίασης σὲ Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη καὶ Χαλκιδική, ἀφοῦ σὲ λιγότερο ἀπὸ ἔξι ὧρες οἱ ὑπεύθυνοι ἄλλαξαν γνώμη τρεῖς φορές!

Πιὸ ἀναλυτικά, τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶχε πεῖ ὅτι σταματᾶ τὸ take away ἀπὸ τὰ καταστήματα ἑστίασης γιὰ τὰ Σαββατοκύριακα σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Ὅπως εἶπε, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, διότι ἔχει παρατηρηθεῖ πάρα πολὺ μεγάλος συνωστισμὸς μπροστὰ ἀπὸ τὰ καταστήματα ποὺ ἔπαιρνε ὁ κόσμος τὸ φαγητό του ἢ τὸν καφέ του.

«Ἔτσι, τὸ take away τὰ Σαββατοκύριακα γιὰ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη σταματάει, ἀλλὰ τὸ delivery, ἡ διανομὴ φαγητοῦ στὰ σπίτια, συνεχίζεται κανονικὰ» εἶχε δηλώσει.

Λίγο ἀργότερα, μὲ ἀνακοίνωσή του, τὸ ὑπουργεῖο διευκρίνισε ὅτι ἡ ἀπαγόρευση ἰσχύει γιὰ τὴν Κυριακὴ 7 καὶ τὸ Σαββατοκύριακο 13 καὶ 14 Φεβρουαρίου μόνο στὶς περιοχὲς Ἀττικῆς, Θεσσαλονίκης καὶ Χαλκιδικῆς καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις ἀρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων καὶ λοιπῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἡ πώληση καφὲ δὲν ἀποτελεῖ κύρια δραστηριότητα.

Λίγες ὧρες μετά, τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης μὲ δήλωσή του πῆρε πίσω ὅλα τὰ προηγούμενα:

«Ἡ κυβέρνηση ἀξιολόγησε ὅτι τὸ μέτρο τῆς προσωρινῆς ἀναστολῆς τοῦ take away θὰ δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση καὶ θὰ προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ὡς ἐκ τούτου, ἀνακοινώνουμε ὅτι τὸ take away θὰ λειτουργεῖ στὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴ Χαλκιδικὴ καὶ τὰ Σαββατοκύριακα, ὅπως ἴσχυε μέχρι σήμερα».

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἔσπευσε νὰ ἀπολογηθεῖ γιὰ τὴν «ἀναστάτωση», στὸν προσωπικὸ λογαριασμό του στὸ twitter.

«Συγγνώμη γιὰ τὴν ἀναστάτωση, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μέτρο ποὺ ἀποφασίστηκε χθὲς ὑπὸ τὶς προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς δὲν μποροῦσε πρακτικὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ. Ἀσφαλῶς πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπὸ ὅλους ὅμως τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα» ἔγραψε.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, τὸ πρωτοφανὲς ἀλαλοὺμ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα χιλιάδες ἐπιχειρηματίες νὰ μὴ γνωρίζουν ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο ἀποφάσεις ἰσχύει τελικὰ καὶ νὰ μὴ λειτουργήσουν τὰ καταστήματά τους χάνοντας τὴν εὐκαιρία νὰ αὐξήσουν λίγο τὸν φτωχό τους τζίρο, τὴν ὥρα ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς γλεντοῦσε ἀνέμελα στὶς βεράντες σπιτιῶν στὴν Ἰκαρία καὶ ὁ Ἄδωνις ζητοῦσε συγγνώμη μέσω twitter.

Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης κάνουν λόγο γιὰ ἀδιανόητη στάση τῆς κυβέρνησης, «ἐνδεικτική τῆς ἀντιμετώπισης ποὺ ἔχει σὲ ὅλη τὴ διαχείριση τῆς πανδημίας».

Ἐμεῖς σὲ κάθε περίπτωση κρατᾶμε τὴν ἀνάσα μας, μήπως ἔχουμε καὶ ἄλλη ἀνατροπὴ αὐτὲς τὶς ἡμέρες μὲ τὸ take away, γιατί μὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση ὅλα εἶναι πιθανά!

dimokratia

Πηγή:http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου