Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019: η Σύναξη των Αποστόλων
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 30 Ἰουνίου 2019, τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων (Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θω­μᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σύναξις Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων

 
Τιμῶ θεόπτας δώδεκα Χριστοῦ φίλους,
Ἥρωας ἄνδρας καὶ θεοὺς τολμῶ λέγειν.
Δώδεκα εὐκλεέας τριακοστῇ ἀγείρει μύστας.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ ἑορτασμὸ τιμᾶται σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου. Χάρη στὸν ἰδικό τους ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικὲς τους θυσίες, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό τους ἐθεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Ιερομόναχος Αρτέμιος Ιβηρίτης (1889 – 29 Ιουνίου 1957)


Ο κατά κόσμον Μιχαήλ Ιωάννου Καραγιάννης γεννήθηκε στο χωριό Ράφτι Αρκαδίας το έτος 1889. Το 1909 προσήλθε στο Ιβηρίτικο Κελλί της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παλαιά ονομαζόταν «του Δεσπότη», γιατί το είχε κτίσει ο επίσκοπος Γαλακτίων, τον 17ο αιώνα.

Αυτός είχε κτίσει και τον πύργο της μονής Ιβήρων. Στα τελευταία έτη του 19ου αιώνος οι Μωραΐτες Γέροντες Γεράσιμος και Κοσμάς από το γειτονικό Ιβηρίτικο Κελλί των Τριών Ιεραρχών – Σαράβαρη ήλθαν και το ανήγειραν εκ βάθρων πετρόκτιστο και ωραίο και από τότε ονομάσθηκε «Μωραΐτικο». 

Ἡ ἀσθενὴς γυναίκα μὲ τὰ ἀφροδισιακὰ ποὺ ἤθελε νὰ βαπτισθεῖ…

+ Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας

Στὰ πρῶτα χρόνια του Χριστιανισμοῦ ἔλαβε χώρα τὸ ἑξῆς γεγονός: Σὲ ἕνα νοσοκομεῖο ποὺ νοσηλεύονταν ἀφροδισιακὰ περιστατικά, ὑπῆρχε καὶ μία ἀσθενής, ποὺ ἤθελε νὰ Βαπτιστεῖ, ἀλλὰ ντρεπόταν, διότι οἱ ἄλλες ἄρρωστες τὴν κοροϊδεύανε καὶ τὴν λέγανε: 

- Δὲν ντρέπεσαι ἐσὺ ποὺ ἔκανες τόσες ἁμαρτίες καὶ τόσες βρωμιές, νὰ προσέλθεις νὰ Βαπτιστεῖς; Τὸ Βάπτισμα εἶναι γιὰ τοὺς καθαρούς, γιὰ τοὺς Ἁγίους ἀνθρώπους, δὲν εἶναι γιὰ σένα...

Μία μέρα ὅμως, ἐμφανίζεται στὸ δωμάτιό της ἕνας ψηλὸς εὐπαρουσίαστος κύριος καὶ τῆς λέει:

- Ἔμαθα ὅτι θέλεις νὰ Βαπτιστεῖς, ἀληθεύει;

Καὶ αὐτὴ τοῦ ἀπάντησε:

Πορίσματα Ημερίδος "Τό Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η Νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου''Μεγάλη ἐπιτυχία ἐσημείωσε ἡ Θεολογικὴ Ἡμερίδα μὲ τὸν ὡς ἄνω τίτλο, τὴν ὁποία διοργάνωσαν στὸ ξενοδοχεῖο PORTO PALACE τῆς Θεσσαλονίκης τὸ Σάββατο 22 Ἰουνίου καὶ ὧρες 09.00-13.30 τρία χριστιανικὰ σωματεῖα τῆς πόλεως καὶ ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν». 

Σὲ μία ὑπερπλήρη τεράστια αἴθουσα παρέστησαν πάνω ἀπὸ ἑξακόσια πρόσωπα. 

Ἄκουσαν μὲ ἐνδιαφέρον τὶς συγκροτημένες καὶ καλὰ θεμελιωμένες εἰσηγήσεις ὀκτώ εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ προβληματίσθηκαν γιὰ τὸν διαφαινόμενο κίνδυνο νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ σχισματικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία σὲ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Μὲ βάση τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὴν διεξαχθεῖσα συζήτηση προέκυψαν τὰ ἑξῆς βασικὰ πορίσματα:

Oι Ιταλοί πέρασαν χειροπέδες στο πλήρωμα γερμανικού πλοίου - Μ.Σαλβίνι: «Είστε διακινητές ανθρώπων - Πηγαίντε φυλακή»


Επεισόδιο Ιταλίας με Γερμανία και Ολλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς ο Μ.Σαλβίνι ζήτησε σύλληψη του πληρώματος του πλοίου της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης "Sea Watch" και την κατάσχεση του πλοίου που αψήφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου την απαγόρευση των ιταλικών αρχών και ελλιμενίστηκε στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ, Ρούμπεν Νεουγκεμπάουερ, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.
Εξοργισμένος ο Μ.Σαλβίνι προχώρησε σε δηλώσεις λέγοντας:

"Πρώτα ήταν στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, έπειτα στην Μάλτα.
Εβαλαν τις ζωές των μεταναστών σε κίνδυνο και τώρα θέλησαν να φτάσουν με οποιοδήποτε κόστος στην Ιταλία.

Καύση νεκρών: Ρυπαίνει;


Γράφει η Αγγελική Λιόση

ΔΜΣ Δικαίου του Περιβάλλοντος

Θάνατος και φόροι. Δύο αναπόφευκτες καταστάσεις. Κάποιοι, μπορεί να φοροδιαφεύγουν, αλλά σε αυτή τη ζωή κανείς δεν μπορεί να “διαφύγει” του θανάτου. Τι γίνεται όμως με το νεκρό σώμα;

Στην πυρά ή στο χώμα; Ή για να γίνω πιο ρεαλιστική: κλίβανος ή τάφος;
Ας δούμε την “κλιβανική” επιλογή.

Η άχαρη διαδικασία έχει ως εξής:

Αρχικά, το νεκρό ανθρώπινο σώμα εγκιβωτίζεται σε ένα φέρετρο και εισέρχεται με τη βοήθεια του προσωπικού, που εργάζεται στο αποτεφρωτήριο σε έναν κλίβανο, δηλαδή σε ένα φούρνο κατασκευασμένο από πυρίμαχα κεραμικά τούβλα. 

Σαν σήμερα η θεμελίωση (1867) και τα εγκαίνια (1900) του Ιερού Ναού της Σκήτης Αγίου Ανδρέα


Σαν σήμερα στις 29/16 Ιουνίου 1867 θεμελιώθηκε και την ίδια ημέρα, το 1900, έτελέσθησαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.
 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της τελετής των εγκαινίων από τον σύγχρονο Προηγούμενο Εσφιγμενίτη Γεράσιμο Σμυρνάκη, στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903).
Τη 16η Ιουνίου του 1900 ετελέσθησαν τα εγκαίνια του Μεγάλου Καθολικού της Σκήτης του αγίου Ανδρέου ή του Ρωσσικού Σεραγίου, καθ’ ά γράφουσιν οι Ρώσσοι πατέρες ότι είχον την ευτυχίαν να ίδωσι τα εξοχώτερα και επισημότερα πρόσωπα της προσφιλεστάτης αυτών πατρίδος. 

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀπόστολος


Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐγεννήθηκε στὴ μικρὴ πόλη Βηθσαϊδὰ κοντὰ στὴ λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἁλιέως μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀνδρέα, κληθέντα καὶ αὐτὸν στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, καὶ μὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ζεβεδαίου Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, γενόμενους ἐπίσης Ἀποστόλους. 

Τὸ ὄνομά του ἀπαντᾶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὑπὸ τέσσερις τύπους: α. Συμεὼν (ἐκ τοῦ Sim Un, σημιτικοῦ τύπου). β. Σίμων (κοινότερος τύπος, ἐξελληνισμένη σύντμηση τοῦ προηγούμενου). γ. Κηφᾶς (ἀπὸ τὸ ἀραμαϊκὸ Kepha, ποὺ σημαίνει πέτρα). δ. Πέτρος (παράφραση τῆς προηγούμενης ἀραμαϊκῆς ἐπωνυμίας, ἡ ὁποία ἐδόθηκε στὸ Σίμωνα ἀπὸ τὸν Χριστό).

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος


Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του. 

Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εὔστοχα τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα» καὶ συνιστᾶ «μὴ θαυμάζειν μόνον ἀλλὰ καὶ μιμεῖσθαι τὸ ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς». 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι ΑπόστολοιΣταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,
Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.
Τλῆ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος.

Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη Γεννησαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά του. 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος: Γιατί είναι απαραίτητη η νηστείαΠρώτα θα κάνω λόγο για την εγκράτεια στα φαγητά, η οποία είναι αντίθετη της γαστριμαργίας, και για τον τρόπο των νηστειών και την ποσότητα των φαγητών.
Και αυτά, όχι από τον εαυτό μου, αλλά καθώς παραλάβαμε από τους αγίους Πατέρες.

Εκείνοι λοιπόν, δεν έχουν παραδώσει έναν κανόνα νηστείας, ούτε έναν τρόπο της διατροφής, ούτε το ίδιο μέτρο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλικίας, είτε ασθενείας, είτε καλύτερης συνήθειας του σώματος.

Έχουν όμως παραδώσει σε όλους έναν σκοπό, να αποφεύγουμε την αφθονία και να αποστρεφόμαστε το χορτασμό της κοιλιάς.

Ιερομόναχος Άνθιμος Αγιαννανίτης (1913 - 28 Ιουνίου 1996) - (Φωτογραφικό ἀφιέρωμα)


Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περί του αειμνήστου Γέροντος: 
«Ο Γέροντας Άνθιμος Αγιαννανίτης ήταν από τους τελευταίους παλαιούς Αγιορείτες, που στο πρόσωπό του συγκέντρωσε την αυστηρότητα της ασκήσεως, την εμμονή στη μοναχική παράδοση και την απαρέγκλιτη τήρηση της εκκλησιαστικής τάξεως. 
Ήταν ο εκφραστής του γνησίου Αγιορείτικού μοναχικού πνεύματος…».
 
Κατά κόσμον ονομαζόταν Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Χαραλάμπους και της Βασιλικής. 
 
Γεννήθηκε στο χωριό Καλλιάνοι της Κορινθίας το 1913. 
 Μόλις πέντε ετών έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς. 

Harry Hay - Οι κομμουνιστικές ρίζες του "Gay Pride"


Κάτω από την μάσκα της δημοκρατίας οι μεγάλες εταιρείες και η κυβέρνηση ομαλοποιούν την ομοφυλοφιλία, αναθεματίζοντας τα θεμέλια κάθε δυτικής κοινωνίας, την χριστιανική πίστη και την οικογένεια. Όπως η κουμουνίστρια ακτιβίστρια Betty Friedan πρωτοστάτησε στον φεμινισμό (διάβασε εδώ), ένας άλλος κομμουνιστής διοργανωτής πρωτοστάτησε στον gay ακτιβισμό. Το 1950, ο Harry Hay ίδρυσε την Mettachine Society. Μπροστά από την εποχή του, ο Hay υπερασπίστηκε την NAMBLA (North American Man-Boy Love Associationοργάνωση για τα "δικαιώματα" των παιδόφιλων).

Το 1983, ο Hay σε μια διάσκεψη της NAMBLA στη Νέα Υόρκη, είπε: "Επειδή αν οι γονείς και οι φίλοι των gay είναι πραγματικά φίλοι των gay, θα γνωρίζουν από τα gay παιδιά τους ότι η σχέση με έναν μεγαλύτερο είναι ακριβώς αυτό που τα παιδιά ηλικίας δεκατριών, δεκατεσσάρων και δεκαπέντε ετών χρειάζονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο".

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!


Ακολουθεί ένα βαρυσήμαντο και ντοκουμενταρισμένο άρθρο του κ.Γιώργου Καραμπελιά, σχετικά με την πολλή σκοτεινή περίπτωση του κ.Γιάννη Βαρουφάκη και της ουσιαστικής πολιτικής παρουσίας του στα δρώμενα της Πατρίδας μας, αυτή την τόσο δύσκολη για το Έθνος μας περίοδο, και το παραθέτουμε αυτούσιο.

Απλά υπενθυμίζουμε ότι, στις πρόσφατες Ευρωεκλογές ο κ.Βαρουφάκης, επολιτεύθηκε στην Ελλάδα ως αρχηγός του Γερμανικής προελεύσεως κόμματος “ΜέΡΑ25”, αλλά και στην Γερμανία συμμετέσχε, στις ίδιες Εκλογές, ως συνιδρυτής του Πανευρωπαϊκού κινήματος “DiEM25”, που αποτελεί την μήτρα του “ΜέΡΑ25” στην Ελλάδα…! 

Το πώς το «κατάφερε» αυτό, δεν το γνωρίζουμε… Και μόνο, όμως, το ότι συμμετέχει στα πολιτικώς δρώμενα συγχρόνως και της Γερμανίας της άσπονδης «φίλης» μας, από την οποία μύριες όσες καταστροφές υπέστημεν από τον 19ο αιώνα και συνεχίζουμε να υφιστάμεθα μέχρι σήμερα με την τραγική οικονομική μας καταστροφή, δείχνει πολύ περισσότερα από όσα θέλει να παρουσιάζει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης…

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: "Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία"


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία " Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ" 

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. 

Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σωσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. 

Ἅγιος Παΐσιος: Τὰ πάθη εἶναι παράσιτα στὴν θεία ἐπικοινωνίαΓέροντα, ὅταν ἔχω ἐμπάθεια, μπορεῖ νὰ δουλέψη ἡ καρδιά μου στὴν προσευχή;

– Πῶς νὰ δουλέψη ἡ καρδιά σου στὴν προσευ­χή, ὅταν μέσα σου ἔχης πάθη; Νά, πάρε ἕνα σκουριασμένο καλώδιο καὶ σύνδεσέ το μὲ τὸ τηλέφω­νο. Μπορεῖς νὰ συνεννοηθῆς; Βραχυκυκλώνεται, βουί­ζει. 

Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔχη μέσα του σκουριές, πάθη, ἔχει βραχυκυκλώματα στὴν πνευματικὴ ζωή· μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται νὰ προσέξη τὴν ὑπερη­φάνεια, τὸν ἐγωισμό, τὸ θέλημα, τὴν ἀναίδεια. 

Γιατί, ἂν εἶναι κυριευμένος ἀπὸ αὐτά, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν ἐπισκεφθῆ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μπορέση νὰ προ­σευχηθῆ. 

Πρέπει νὰ καθαρίση τὰ σκουριασμένα του «καλώδια», γιὰ νὰ γίνη καλὸς ἀγωγὸς καὶ νὰ μπορῆ νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅσο περισσότερο θὰ καθα­ρίζεται ἀπὸ τὰ πάθη, τόσο περισσότερο θὰ προχωράη στὴν προσευχή.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς


Ὀστᾶ φανέντα Μαρτύρων Ἀναργύρων,
Βλύζουσι κρουνοὺς θαυμάτων ἀναργύρως.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Κῦρος φάνη ἠδ' ὁμόαθλος.

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδιαιναῖς».

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

π.Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: Πώς λύνονται τα μάγιαΠολλοί ρωτάνε και ξαναρωτάνε για τα μάγια και την μαγεία θέλοντας να μάθουν πως ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τις ενέργειες του Σατανά.

Πως όμως λύνονται; Μόνον με την Εκκλησία. Αυτή έχει τη δύναμη του Θεού.

Μα θα πεις και οι μάγοι με την Εκκλησία πάνε. Το σπίτι τους είναι γεμάτο εικόνες. Όχι! Αυτοί πάνε με το Σατανά και τις εικόνες τις έχουν για να τραβούν κόσμο, διότι ποιος θα τους είχε εμπιστοσύνη;

Τις έχουν ακόμη τις εικόνες για να τις βεβηλώνουν, να τις βρωμίζουν. Πρέπει για να γίνουν τα μάγια να αποδείξουν στο Σατανά, ότι δεν έχουν καμιά σχέση πια με τον Θεό, αλλά είναι τελείως δοσμένοι σ’ αυτόν. Και απόδειξις είναι:

Kραυγή ὁδύνης - O AΤΤΙΚΗΣ KAI MEΓAPIΔOΣ NIKOΔHMOΣ


Πολλοί οἱ κατήγοροι τοῦ προσώπου μου και τῶν κειμένων μου, πού συνωθοῦνται στό ὑποπόδιο τῆς κατεστημένης ἐξουσίας καί πυροβολοῦν κάτω ἀπό τήν προστασία τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἀνωμαλίας. 

Λίγοι, ἐλάχιστοι οἱ ταχυδρόμοι τῶν χαμηλῶν τόνων, πού μοῦ ἐγχειρίζουν τό μήνυμά τους συνωδευμένο μέ τά διαπιστευτήρια τῆς φιλίας καί τῆς εἰλικρίνειας. Ὀξεῖς, ὁξύτατοι οἱ πρῶτοι. Ἤρεμοι καί ἱκετευτικοί οἱ δεύτεροι. 

Ὅμως, τό σκληρό κατηγορητήριο τῆς ἀνάλγητης ἐξουσίας καί ἡ δειλή, θλιμμένη παράκλησι τῆς ἔμπονης, σιωπηλῆς διακονίας διασταυρώνονται στό ἴδιο στίγμα. Πρός τί ἡ τραχύτητα τῆς κριτικῆς στήν αὐλή τῆς Ἐκκλησίας; 

Γιατί ἡ δημοσιογραφική πέννα νά γυροφέρνη τίς χωματερές; Γιατί νά δακτυλοδεικτῆ τό βοῦρκο; Γιατί νά ζωγραφίζη τίς ἄκανθες; Ποιά ἁγιοπνευματική προσταγή κολπώνει τήν ἐπισκοπική συνείδησι πρός τήν ὁξύτητα καί πρός τήν ἀκατάπαυστη πυροδότησι; 

Σε όλη την Δύση έρχεται το... χαλάλ - Σκοτώνουν τα ζώα προς βρώση με φρικτό τρόπο


Γράφει ο Θεόφραστος Ανδρεόπουλος

Μετά την κατάργηση των χοιρινών λουκάνικων και του μπέικον στην Γερμανία τώρα έρχεται και το... χαλάλ, δηλαδή ο τελετουργικός (και βασανιστικός) τρόπος με τον οποίο θα σφάζονται τα ζώα για να μπορούν να καταλήξουν στο πιάτο του... μουσουλμάνου καταναλωτή.

Το φαινόμενο βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη αλλά έχει εξαπλωθεί σε όλη την (πρώην όπως φαίνεται) χριστιανική Δύση.

Μαζί με την αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στην Ευρώπη και όχι μόνο, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση των ισλαμικών τροφίμων παγκοσμίως.

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣΤου Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφουΗ “Ελληνική Λύση – Κυριάκος Βελόπουλος” ιδρύθηκε επίσημα στις 28 Ιουνίου 2016, αποκτώντας τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό στη συνέχεια! Νοικιάζοντας τηλεοπτικό χρόνο κι από άλλα μικρά τηλεοπτικά κανάλια, για να παράγει ο αρχηγός Βελόπουλος “επαναστατική” πολιτική, ταυτόχρονα με την πώληση διάφορων “θαυματουργών μαντζουνιών” για πάσα νόσο! 

Ταυτόχρονα πουλούσε και βιβλία προκειμένου να αποκτήσει γνώσεις ο αυριανός ψηφοφόρος του! Για να είναι πνευματώδης, να γίνει σοφός! Πουλούσε όμως και την “φιλία” του με τον Πούτιν, καθώς επίσης ο αθεόφοβος και τις “γνήσιες επιστολές” του Ιησού Χριστού!

Ἡ ἀξία καί ἡ δύναμη τοῦ θυμιάματος – π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου


Για την δύναμη και την αξία του θυμιάματος θα αναφερθούμε σε ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφεται στα κεφάλαια 16 και 17 των Αριθμών: Εκεί μέσα βλέπομαι την ανταρσία τριών ανδρών, του Κορρέ, του Δάθαν και του Αδαρών.

Μαζί όμως μ’ αυτούς εστασίασαν και άλλοι 250 από τους Ισραηλίτας, ήσαν περισσότεροι από 1.000.000, που ήσαν άρχοντες και εκλεκτά μέλη των συνελεύσεων του λαού. 

Και η ανταρσία των τριών αυτών ανδρών, που παρέσυραν και τους άλλους, γιατί λέτε ήταν;

Ήταν για να πάρουν την γενική αρχηγία που είχαν ο Μωυσής και ο Ααρών και μάλιστα μ’ αυτόν τον τρόπο αρνήθηκαν να αναγνωρήσουν την ιερωσύνη και αρχιερωσύνη του Ααρών. Ο Θεός δια του Μωυσέως μακροθυμεί, αλλά εκείνοι αποθρασύνονται. 

Ο Χριστός είναι το παν. - Άγιος ΠορφύριοςΟ γέροντας Πορφύριος ένα βράδυ, στις 3 το πρωί, στο Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μιλάει σε λίγα πνευματικά του παιδιά για την αγάπη του Χριστού: 

“Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δε βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το κατάλαβες; Θυμάμαι κι ένα τραγούδι. «Σύν Χριστώ πανταχού, φόβος ουδαμού». 

Το ‘χετε ακούσει; Έ; Το λένε τα παιδιά, δε το θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπομαι το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το Παν. 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος


Ἐξῆγεν ὁ πρὶν ἐκ γνάθου Σαμψὼν πόμα.
Ὁ νῦν δὲ Σαμψὼν μύρον ἐκ τάφου βρύει.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Σαμψὼν θάνε, βλῦσέ τε μύρα.

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη, ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶ ἰατρική. Μεταχειρίσθηκε ὅμως τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὸ βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστί». Ἔτσι ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἦταν προστάτης ἰατρὸς τῶν φτωχῶν. Τὴν οἰκία του τὴν εἶχε μετατρέψει σὲ νοσοκομεῖο καὶ περιέθαλπε πάσχοντες ἀστέγους.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Τι συνδέει την μητρόπολη Λαρίσης με τους Ρόταρυ;;;Στο επισκοπείο της Λάρισας μυστικά οι ροταριανοί, χωρίς Φωτογραφίσεις, για να ευχηθούν για τα ονομαστήρια του δεσπότη. Τώρα, κ. Ιερώνυμε, θα δεχθείτε την προσφορά τους στο Κρίκκειο ορφανοτροφείο της μητροπόλεως;;;

Αλλαγή ηγεσίας και φιλανθρωπικό gala του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Λάρισας

24/06/2019 Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε η αλλαγή ηγεσίας του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Λάρισας. Τη σκυτάλη του Προέδρου παρέλαβε η Ήβη- Μαρία Κορμά και τα καινούρια μέλη του Δ.Σ. είναι: Αντιπρόεδρος Παλέτας Γιάννης, Γραμματέας Γκουτζουρέλας  Βασίλης, Ταμίας Ευσταθίου Νίκος, Κοσμήτορας Κουφογιάννης Βασίλης, Ειδικός Γραμματέας Αποστολόπουλος Φοίβος, μέλη Κραχτόπουλος Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Παντελής.  Στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να εντάξουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ρόταρυ δύο νέα μέλη, την κ. Γκιουζέλ Ισκαντάροβα και τον κ. Φακίρη Βασίλη. 

Γάμος, αγαμία και μοναστική ζωήΈνα από τα παράδοξα του χριστιανικού ήθους είναι ότι και ο γάμος και η αγαμία, παρ’ όλο που προϋποθέτουν διαφορετική συμπεριφορά στην πράξη, εν τούτοις βασίζονται στην ίδια Θεολογία της Βασιλείας του Θεού και γι’ αυτό και στην ίδια πνευματικότητα.

Η μοναδικότητα του Χριστιανικού γάμου συνίσταται στη μετουσίωση και στη μεταμόρφωση μιας φυσικής ανθρώπινης στοργής ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα, σ’ έναν αιώνιο δεσμό αγάπης, που δεν μπορεί να σπάσει ακόμη και με το θάνατο. 

Ο γάμος είναι ένα μυστήριο, γιατί σ’ αυτόν η μέλλουσα Βασιλεία του Θεού -ο γάμος του Αρνίου (αποκάλυψη ιθ’: 7,9), η πλήρης ένωση Χριστού και Εκκλησίας- προσλαμβάνεται και αναπαρίσταται. 

Ποτέ δεν υπάρχουν εισαγγελείς να υπερασπίσουν την Ελλάδα!Σοκ και δέος με το πανό της ντροπής

Διέσυραν πατρίδα και οικογένεια τα «μπουμπούκια» της πολύχρωμης παρέλασης Thessaloniki Pride!

Φοβερά πράγματα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου επρόκειτο να γίνουν δύο συγκεντρώσεις, μία στο Thessaloniki Pride και μία στο Straight, ωστόσο η δεύτερη δεν πραγματοποιήθηκε, διότι εμφανίστηκαν 50 άτομα με λοστάρια, με αποτέλεσμα οι Ενωμένοι Μακεδόνες να την αναβάλουν.

Μεγάλη ντροπή για το Thessaloniki Pride το πανό που ανάρτησαν κάποιες «περίεργες» στην πλατεία Αριστοτέλους και έγραφε «Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς», που προκάλεσε τις αντιδράσεις των περαστικών, οι οποίοι τις αποδοκίμασαν! 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝΕ ΕΧΟΥNΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΟΥNΕ…ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ!!!ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝΕ ΕΧΟΥNΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΟΥNΕ…ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ!!!

Τα «ορφανά» ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, και του «ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ» όπως αλλιώς ακούει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος προστάτης του κάθε τρομοκράτη «Σγουρομάλλη» βομβιστή…. ακούνε εκεί στον ΣΚΑΙ του Αλαφούζου, σας «έκανε» η βόμβα του «Σγουρομάλλη»?

Κάποιος τελικά μας ακούει..!!! Κλείνουν το Wi–Fi στο Μακάρειο – Μόνο ενσύρματη η σύνδεση στο διαδίκτυοΚάποιος τελικά μας ακούει..!!! Κλείνουν το Wi–Fi στο Μακάρειο – Μόνο ενσύρματη η σύνδεση στο διαδίκτυο

Το έργο «ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ THN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Wi-Fi ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», προωθείται στο Μακάρειο, δεδομένης της επιστημονικής τεκμηρίωσης για τις επιπτώσεις της ασύρματης επικοινωνίας στα παιδιά, τις ανησυχίες του ιατρικού κόσμου και υιοθετώντας την αρχή της προφύλαξης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της εκστρατείας με θέμα «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας υπό την προϋπόθεση της Προφύλαξης της Υγείας των Παιδιών – Αντιμετώπιση της Κατάχρησης και του Εθισμού», ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Μακάρειου, Α. Νεοφύτου είπε ότι η πρωτοβουλία και έμπνευση του έργου προήλθε συλλογικά από τους δύο εντατικολόγους της ΜΕΝΠ, Δρ. Α. Σέργη και Δρ. Α. Κλεάνθους, και την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δρα Σ.Κ. Μιχαηλίδου, η οποία συντονίζει και στηρίζει το Έργο.

Ρήσεις Γέροντος ΠαϊσίουΚόλαση είναι να είσαι μακρυά από τον Θεό. Κόλαση για το παιδάκι είναι να είναι μακρυά από την μάννα του.
✶✶✶
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο απορροφημένοι από τα γήινα που δεν αισθάνονται καθόλου την αγάπη του Θεού.
✶✶✶
Αν κάποιος παρασυρθή από τους αιρετικούς και έχη καλή διάθεση, δεν θ’ αναπαυτή εκεί. Αν όμως ένας έχη παρασυρθή από εγωισμό και μένη στην πλάνη, αυτόν να τον κλαις.
✶✶✶
Ανδρισμός είναι να έχη κανείς παλληκαριά μέσα του. Όσοι αναδείχθηκαν μεγάλοι (ήρωες κλπ.), είχαν μεγάλη καρδιά, ήταν παλληκάρια. Ανδρισμός είναι να δίνεσαι ολόκληρος με εμπιστοσύνη στον Θεό. Αν σου πη μία κουβέντα ο άλλος, δεν πειράζει. Να σκεφτής: «Εγώ πόσες φορές έσφαλα;». Είναι παλληκαριά να σηκώνης ό,τι σου λένε. Αυτός που έχει ανδρισμό, έχει και αγάπη και ο Θεός το υπολογίζει. Ο ανδρισμός δεν είναι βαρβαρότητα αλλά λεβεντιά. Λεβεντιά και όχι κακομοιριά.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη


Δαυῒδ συνήφθης τῷ πάλαι Δαυῒδ νέε,
Ἄλλον Γολιὰθ σαρκικά κτείνας πάθη.
Ἕκτῃ ἐξεπέρησε πύλας βίου εἰκάδι Δαυΐδ.

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἦλθε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μοναχὸ Ἀδολᾶ. Κατὰ τὸ βιογράφο τους ὁ Ὅσιος εἰσῆλθε ἀρχικὰ στὴ μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου καὶ Μερκουρίου, ἐπιλεγομένη Κουκουλλιατῶν, τῆς ὁποίας ἡ τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων».

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

".....ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΥΡΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ;"

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ

Τελειώνω μὲ ἕνα ἄλλο περιστατικό, τὸ ὁποῖο ἔγινε τὸ ᾿77, ἐκεῖ στὸ Καλυβάκι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐγώ, ἐν τῷ μεταξύ, ἤμουν διάκονος ἤδη. Πῆγα τὸ πρωΐ στὸν Γέροντα. 

Μόλις μὲ εἶδε ὁ Γέροντας, ὅπως πάντα ἀστειευόμενος, μοῦ λέει: 
«Καλῶς τὸν διάκο. Καὶ μοῦ ἔλειπε ἕνας διάκος γιὰ τὴν πανήγυρι».

Λέω: «Νά, ἦρθα».

Λέει: «Παρήγγειλα 100 κιλὰ ψάρι, θά ᾿ρθοῦν οἱ Δανιηλαῖοι, θά ᾿ρθοῦν οἱ Θωμᾶδες, θά ᾿ρθοῦν αὐτοί... Θά ἔχουμε Δεσπότη, θά ᾿ χουμε, ξέρω ᾿γώ, αὐτά, θὰ κάνουμε πανήγυρι». 

Μοναχός Εφραίμ Λαυριώτης (1926 - 25 Ιουνίου 1999)Ο κατά κόσμον ’Εμμανουήλ Φωτίου Πασσάλης, ο καλοκάγαθος, ο απλούστατος και ταπεινότατος αυτός άνθρωπος του Θεού γεννήθηκε στο χωριό Μαριτσά της Ρόδου το 1926.

Στον κόσμο Πνευματικό είχε τον μακαριστό Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή († 1970). Προσήλθε στο Άγιον Όρος και πρώτα πήγε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων στους Γέροντες Μιχαήλ († 1979) και Ιερόθεο († 1968).

Στην ιερά μονή Μεγίστης Λαύρας εισήλθε το 1957 και εκάρη μοναχός το 1958. Τον κτήτορα της μονής του όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη τον λάτρευε. Διακόνησε με προθυμία και φιλότιμο τη μονή της μετανοίας του επί έτη ως εκκλησιαστικός, παραβηματάρης, διαβαστής και κονακτσής στο κονάκι των Καρυών.

Παρακαταθήκη Τσίπρα… για την ασφάλειά μας; Μέχρι 120.000 κλέψτε άφοβα


…Ο νέος, αναθεωρημένος Κώδικας καταργεί τις δύο παραπάνω διατάξεις και θέτει ως μόνη προϋπόθεση για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης η αξία των κλοπιμαίων να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Τι σημαίνει όμως η συγκεκριμένη εξέλιξη;

«Δεν αρκεί να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε το δακτυλικό αποτύπωμα ενός διαρρήκτη π.χ. σε 100 σπίτια για να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος. Η αστυνομία θα πρέπει να αποδείξει ότι η συνολική λεία από τη δράση του υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Διαφορετικά, ο ύποπτος θα κατηγορηθεί για πλημμέλημα και την επόμενη της σύλληψής του θα είναι ελεύθερος», εξήγησε στην «Κ» αστυνομική πηγή.
Καθώς μάλιστα ο νέος Π.Κ. έχει αναδρομική ισχύ, όσοι έχουν ήδη καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις και εκτίουν ποινές κάθειρξης, καθώς και όσοι παραμένουν προφυλακισμένοι για τα ίδια αδικήματα, θα βρεθούν τις επόμενες εβδομάδες εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές, περίπου 100 δικογραφίες που βρίσκονται εκκρεμείς στο Εφετείο Αθηνών (σ.σ. αφορούν κακουργήματα) και το επόμενο διάστημα επρόκειτο να φθάσουν στα ακροατήρια θα «πέσουν» σε πλημμελήματα…

ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΤΕ - ΦΩΝΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ


ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΤΕ - ΦΩΝΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ

Στείλτε αυτή την ανάρτηση παντού, μπας και σταματήσει αυτή η καταστροφή που ζούμε όλοι οι μελισσοκόμοι αναφέρει το orinimelissa. Ισχυρά δηλητήρια πάνω στις καλλιέργειες δηλητηριάζουν τα ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΣ. Ραντίσματα πέρα από κάθε επιτρεπόμενο όριο σκοτώνουν τον ΚΟΠΟ ΜΑΣ. Οι αγρότες έχουν διαλέξει ένα δρόμο που δεν έχει πίσω γυρισμό. Αν χαθεί η ΜΕΛΙΣΣΑ , ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ!

Καταλαβαίνει η Ελλάδα ότι οι Βορειοηπειρώτες θα την πληρώσουν;Τα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην ελληνική κοινότητα, που παραμένει ουσιαστικά απροστάτευτη.

Αν και θα πει κάποιος, ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται για τους εν Ελλάδι Έλληνες, θα ενδιαφερθεί για τους εκτός; Εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω το καμπανάκι -σύμφωνα με τις δυνάμεις της στήλης- όπως και για την Θράκη, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθεί κάποιος ισχυρός, ότι η Ελλάδα στέκεται επί χιλιάδες χρόνια, χάρις στον ελληνισμό.

Ο οποίος ελληνισμός, στην μεν Ελλάδα είναι αφανής, με σκόπιμες μάλιστα ενέργειες αφελληνισμού, όπως τα μέτρα του Γαβρόγλου, αλλά και κάποιων προηγουμένων του, στην δε αλλοδαπή είναι ακόμη ισχυρός, όχι μόνον λόγω ομογενών, αλλά λόγω της λάμψης που εξακολουθεί να φωτίζει τα ανοικτά μυαλά. Άλλωστε, ο δυτικός πολιτισμός, στηρίχθηκε επάνω στους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως στον Αριστοτέλη.

H Ιερά Ρώσική Μονή της συναντήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου με την Αγία Ελισάβετ και το θαύμα της Παναγίας

ΟΡΕΙΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ , Η ΙΕΡΑ ΡΩΣΙΚΗ ΜΟΝΗ GORNY (Gornenskiy Monastery)

Στις 8 Ιουλίου κάθε χρόνο, στην Ιερά Ρώσική Μονή της συναντήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου με την Αγία Ελισάβετ , γίνεται το πανηγύρι της μονής με την Θαυματουργή εικόνα της " Παναγίας του Καζάν "

Και τούτο γιατί το 1914 κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,οκτώ αδελφές της Μονής,πέθαναν από την επιδημια της πανώλης και της πείνας .

Στον 12ο από τους Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο,συνέβη ένα θαύμα: 

Η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας , που κρέμεται από τον τοίχο έπεσε από τον τοίχο και περπάτησε γύρω από την ίδια την Εκκλησία και οι αδελφές άκουσαν μια φωνή λέγοντας ότι,όλα τα κακά του Μοναστηριού θα σταματούσαν και θα ήταν υπό την προστασία Της από όποια άλλη μελλοντική επιδημία.

π. Αυγουστίνος Καντιώτης: «Οι μεγάλες πόλεις, οι αμαρτωλές, μέσα σε μια νύχτα θα αδειάσουν…»Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος Καντιώτης που, είχε μιλήσει για την αστικοποίηση, τις επιπτώσεις της αλλά και τις συνέπειες που θα έχει αυτή στον άνθρωπο.~ O πληθυσμὸς τῶν πόλεων αὐξάνει τρομακτικῶς. Τρομακτικὴ ἰδί­ως εἶνε ἡ αὔξησι ποὺ παρουσιάζει ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος μας.

Ἡ Ἀθήνα, ὅπως γνωρίζετε, στὴν ἐποχὴ τοῦ ῎O­θωνος ἦτο μία μικρὰ πόλις. Ὅταν ὁ πρῶτος βασιλιᾶς, ὁ Ὄθων, ἦρθε στὴν Ἀθήνα, ἐπάνω σ᾿ ἕνα ταπεινὸ ἁμάξι, ἡ πρωτεύουσα εἶχε τότε μόλις 5.000 κατοίκους. Ἦταν σὰν τὰ Γρεβενά. 

Καὶ σήμερα, ἀπὸ τὶς 5.000 κατοίκους, ἡ Ἀθήνα ἔφθασε νὰ ἔχῃ 1.800.000(*), πληθυσμὸ δυσανάλογο πρὸς τὸν πληθυσμὸ τοῦ κράτους μας.

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Ό Νίκαιας Γεώργιος(ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ).ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.«Κάποια Μεγάλη Τρίτη μετά άπό ένα κήρυγμα σέ εκκλησία τής Λαμίας, εμφανίσθηκε στό τέλος του συντόμου κηρύγματος του ένας νέος πού ζητούσε επίμονα νά έξομολογηθή τό ίδιο εκείνο βράδυ. 

'Ο Γεώργιος ήταν κατάκοπος καί πρότεινε τήν επομένη μέρα. Αλλά ό νέος ήταν ευγενικά πιεστικός καί έπέμενε νά τόν δεχθή τό ίδιο εκείνο βράδυ.

Ή καρδιά τού Γεωργίου δέν ήταν δυνατόν νά άρνηθή σέ μιά τέτοια επιμονή. Καί φαντασθήτε τήν έκπληξι τού Γεωργίου, όταν ό νέος εκείνος έβγαλε άπ’ τήν τσέπη του καί τού ένεχείρησε ένα μικρό μπουκαλάκι, λέγοντάς του: