Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Τό Εὐαγγέλιο καί ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς 17 Ὀκτωβρίου 2021

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 5 - 15
 
5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη;. 10 ὁ δὲ εἶπεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ὁ Προφήτης Ὠσηέ

 
Θεὸν τυποῖς μνηστῆρα γῆς πορνευτρίας,
Πόρνῃ συναφθείς, ὃν Προφήτα νῦν βλέπεις.
Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ὡσηὲ νέκυν κτερέϊξαν.

Ἦταν γιὸς τοῦ Βεηρεῖ ἀπὸ τὴν Βελεμῶθ τῆς φυλῆς Ἰσάχαρ καὶ ἔζησε τὸν ὄγδοο αἰώνα π.Χ., ἐπὶ βασιλέων τοῦ Ἰούδα, Ὀζίου, Ἰωάθαμ, Ἄχαζ, Ἐζεκία καὶ τοῦ Ἰσραὴλ Ἱεροβοὰμ Β’. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγόμενους προφῆτες.

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021

Ένας ηγούμενος - «ψυχάρα»


Δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία τον Αύγουστο του 1992

Στο Δοχειάρι φθάσαμε μ' ένα πλοίο ναυλωμένο από Ρώσους κληρικούς, που επισκέπτονταν τα μοναστήρια της δυτικής πλευράς. Είχαμε όλη την άνεση να συζητήσουμε πολλά με τον καπετάνιο, που, όπως όλοι οι θαλασσινοί της περιοχής, μένει στην Αμμουλιανή, ένα νησάκι απέναντι από την Ουρανούπολη. Μας μετέφερε πολλά παρασκήνια αλλά για το Δοχειάρι και τον ηγούμενό του ήταν απόλυτος.

Γεώργιος Τζανάκης! Τὸ ἄσπρο μαῦρο. Β΄

 

Σύνοδοι, ἐπίσκοποι, κλῆρος, λαός.
Πιάσ᾿ τὸν ἕνα, χτύπα τὸν ἄλλο.

Δὲν ἔχουμε προσβληθεῖ ἀπὸ ἀντικληρικὸ μένος, ἀπὸ περιφρόνησι τῆς ἱερωσύνης, τῆς Συνοδικότητος, τῶν ἐπισκόπων. Τὸ ἀντίθετο. Πονοῦμε ὅταν βλέπουμε νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα ἀπὸ ἀναξίους ἀνθρώπους γιὰ καθαρὰ ἰδιοτελεῖς σκοπιμότητες, στιγματίζοντας καὶ ταπεινώνοντας τὴν ἐκκλησία καὶ προκαλώντας τεραστία ζημία στοὺς ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτὸ προτιμοῦμε ἀπὸ τὴ συνένοχη σιωπή καὶ τὸ γλύψιμο τῶν ἐν ἐξουσίαις, τὸν «σκληρό» λόγο χωρὶς φόβο, ἀλλὰ μὲ πάθος. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν συγχέει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Ἰεραρχίας. Σκοπίμως, βέβαια. Λέει:

Λέσβος: Ελλάς το «μεγαλείο» σου – Δικάζονται 36 άτομα, γιατί αναστήλωσαν βανδαλισμένο σταυρό το 2019!

 

Έλαβαν κλητεύσεις οι εθελοντές που το 2019 έστησαν σταυρό 2 μέτρων σε περιοχή της Λέσβου, στη θέση εκείνου που είχαν καταστρέψει «άγνωστοι» βάνδαλοι.

Λέσβος: Μια υπόθεση – ντροπή για την ελληνορθόδοξη ταυτότητα της χώρας μας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει να κάνει με το δικαστήριο των 36 Μυτιληνιών κατοίκων, οι οποίοι τον Μάρτιο του 2019 ανύψωσαν έναν σταυρό μεγέθους 2 μέτρων, στα Τσαμάκια της Λέσβου και συγκεκριμένα στη περιοχή Απελή.

Εκείνη η ομάδα ντόπιων είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, διότι κάμποσο καιρό πριν, «άγνωστοι» (προφανώς οι ίδιοι «άγνωστοι» που βανδαλίζουν και παρεκκλήσια σε σημεία της επαρχίας) είχαν καταστρέψει τον παλιό σταυρό που έστεκε στο σημείο.

16 Οκτωβρίου 1912: Εορτάζουμε την απελευθέρωση της Κατερίνης από τον οθωμανικό ζυγό!


γράφει ο Θεοφάνης Γκατζής

Ethnikosagwn.blogspot.com
Email:theofanis28@gmail.com
https://www.facebook.com/theofanis.gkatzhs
Κατερίνη, 16-10-2021

Μια σημαντική ημερομηνία για τους κατοίκους της Κατερίνης, αλλά και εν γένει των Ελλήνων είναι η απελευθέρωση της πόλης της Κατερίνης από τον οθωμανικό ζυγό στις 16 Οκτωβρίου του 1912 μετά από 500 σχεδόν χρόνια! Είχε προηγηθεί η μάχη στο Κολοκούρι (σημερινός Σβορώνος), στις 15 Οκτωμβρίου, που διήρκησε 3 1/2 ώρες συνολικά στην οποία θυσιάστηκαν οι ήρωες: αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Σβορώνος, υπολοχαγός Δημήτριος Νίκας, λοχίας Βίγκος Θωμάς, και οι στρατιώτες Απόστολος Κονταξάκης (ανήλικος εθελοντής από Κρήτη), Βασίλας Γεώργιος, Σαράντης Αντώνιος, καθώς και ο Ανευλαβής Βασίλειος!

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος: Μετάνοια ζήτησε ὁ Χριστός. Ἀπό "ἁγίους" χορτάσαμε.


Ένας ιερέας είχε μεγάλη πεποίθηση στον εαυτό και τις δυνάμεις του και πίστεψε πώς με τις φτωχές δυνάμεις του και χωρίς πνευματικό οδηγό και ταπείνωση , μπορούσε να κάνει ακριβώς ότι και οι άγιοι.
 
Αποφάσισε λοιπόν όλη την μεγάλη τεσσαρακοστή ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΕΡΟ εκτός από αυτό της κοινωνίας και της κατάλυσης, όπως οι πατέρες της ερήμου. 

«Οι καημένες οι προσφυγοπούλες»!!! ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ, έρευνα «ΣΕΙΣΜΟΣ» για «νύφες του ISIS» στην Ελλάδα


ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ, ΙΣΩΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΕΣ!!! Τα ΒΙΝΤΕΟ του el.gr που είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Έρευνα-βόμβα για την ανακάλυψη θυλάκων τζιχαντιστών εντός της Ελλάδας και κυρίως για το εάν υπάρχουν «νύφες του ISIS», βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη των διωκτικών αρχών που επικαλείται η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη και ενδεχομένως δράση γυναικών που έχουν ασπαστεί τον ισλαμισμό και βρίσκονται εντός των τειχών!!!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται η ύπαρξη «νυφών του ISIS» από άλλες χώρες στην Ελλάδα, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ελληνίδων, οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος και να γίνουν «νύφες» των Ταλιμπάν.

Ανήλικοι εργάτες ζουν σε μια κόλαση για να κυκλοφορούμε εμείς με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κινητά


Ανήλικοι εργάτες ζουν σε μια κόλαση για να κυκλοφορούμε εμείς με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κινητά

Ένα εξαντλημένο αγοράκι που μαζεύει μεγάλες πέτρες από το βουνό με τα μικρά του χέρια, είναι μία από τις πιο θλιβερές εικόνες που έχουμε δει.

Ονομάζεται Ντόρσεν και είναι ένα από τα παιδιά μιας στρατιάς, με κάποια να είναι μόλις 4 ετών, που εργάζονται στα μολυσμένα ορυχεία του Κονγκό, όπου κόκκινη τοξική άμμος καίει τα μάτια τους και απειλούνται από δερματικές, ακόμη και θανατηφόρες πνευμονικές παθήσεις.

Στάρετς Σάββας Ὁ Παρηγορητής: Περί ἐλπίδος στόν Θεό καί περί ὑπομονῆς.

 

«Μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»
( Ψαλμ. 145,3 )
 
Μην ελπίζεις ούτε σε φίλους , ούτε σε πλούτο, ούτε στην υγεία σου, ούτε σε τίποτα. Όλα αυτά είναι μάταια και αφανίζονται σαν όνειρο και σκορπίζονται σαν τον καπνό. Να ελπίζεις στον Ένα Δημιουργό και Σωτήρα σου. Αυτός, καλύτερα από σένα γνωρίζει όλες τις ανάγκες σου, ψυχικές και σωματικές , και μεριμνά για σένα. Με το πρόσταγμά του άγγελοι ουράνιοι σε διαφυλάττουν σε όλα σου τα διαβήματα.
 
Ο εχθρός μας συνεχώς μας αποσπά από την ελπίδα μας προς τον Θεό , αλλά εμείς, γνωρίζοντας τη δαιμονική του πονηρία, συνεχώς πρέπει να αποκρούουμε τις κακές του διαβολές.

ΓΙΑ 4η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 ΩΡΑ 18:00-20:00

 

«Πᾶνος»

Δύο μοναδικά υπό έκδοση έργα

 
Αποδείξεις ότι

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Υπό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 
Πρόκειται για 30 ακαταμάχητες αποδείξεις του ι. Χρυσοστόμου για την θεότητα του Χριστού, όπως προκύπτουν απ’ τη συνολική μελέτη του έργου του. Μάλιστα ο θείος αυτός Πατέρας, που δεν υπάρχει θέμα για το οποίο να μην έχει ομιλήσει και να μην το έχει αναπτύξει διεξοδικά, περισσότερο όλων έχει αναφερθεί στο εξεταζόμενο.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ “ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ”

 

Με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ…

Του Παναγιώτη Αποστόλου

Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

egerssi@otenet.gr

www.egerssi.gr

Παλαιότερα σε άρθρο μου είχα αναφερθεί σε μια απόρρητη έκθεση του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί – και σήμερα - τεράστιο ντοκουμέντο του ρόλου που πάντα έπαιζε το ΝΑΤΟ εναντίον της Ελλάδος, καλλιεργώντας και καλύπτοντας τις έκνομες και παράνομες δραστηριότητες της γείτονας Αλβανίας, αφού αποδεικνύεται έτσι, πως το ΝΑΤΟ γνώριζε από τότε ότι υπήρχε αλβανική Μαφία και σε ποιες περιοχές δραστηριοποιείτο!

Σε αυτό το απόσπασμα (9 Αυγούστου 1999) σε χάρτη, η αλβανική Μαφία  δραστηριοποιείτο στην αλβανική επικράτεια σε:

Με το τυράκι COVID δημιουργουν μια νέα μορφή ζωής - απο μασκοφόρος σε ρομποτ


«Ο COVID δεν είναι ιός. Είναι ένα νανοσυνθετικό βιο-όπλο. Μέσω της μαύρης τεχνολογίας έχουν προσπαθήσει να συγχωνεύσουν τη βιολογική μορφή της ζωής με τη ρομποτική ζωή.

Ο στόχος αυτού είναι η εξόντωση, επειδή δεν θέλουν τίποτα περισσότερο από τον «παλιό κόσμο», αλλά έναν νέο κόσμο: μια νέα παγκόσμια τάξη. Όλοι στον ΟΗΕ γνωρίζουν την Ατζέντα 21/2030. Την έχουν όμως έτοιμη μέχρι το 2025. Υπάρχουν στρατιωτικά έγγραφα που μιλούν για τους "παλιούς" και τους "νέους ανθρώπους". Μέχρι το 2025, θέλουν να εξαλείψουν όλους τους «ηλικιωμένους» και κάθε άνθρωπος πρέπει στη συνέχεια να σχεδιαστεί σε ένα εργαστήριο και να βελτιωθεί και να συμπληρωθεί, ώστε να είναι μέρος της μήτρας».

Ο ζήλος ενός ιερέα (π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος)

 

Ένας ιερεύς ζηλωτής, με πλούσια δράση, είδε κάποτε ένα όνειρο. Ο ίδιος μας το έχει περιγράψει ως εξής:

«Καθόμουνα στην πολυθρόνα μου, κουρασμένος κι εξαντλημένος από την εργασία. Το σώμα μου πονούσε απ’ τη μεγάλη κόπωση.

Πολλοί στην ενορία μου ζητούσαν τον πολύτιμο «Μαργαρίτη». Καί πολλοί τον είχαν βρεί. Η ενορία μου προόδευε από κάθε άποψη. Η ψυχή μου πλημμύριζε από χαρά, ελπίδα και θάρρος. Τα κηρύγματά μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Πολλοί προσήρχοντο στην Εξομολόγηση. Η εκκλησία μου ήταν πάντοτε ασφυκτικά γεμάτη. Είχα κατορθώσει να κινητοποιήσω ολόκληρη την ενορία.

Άγιος Πορφύριος: Όχι εγώ, η θεία Χάρις σε έκανε καλά


Όταν ήμουν 15 χρονών παιδί, μια μοναχή που ήταν και γιατρός από ένα Μοναστήρι της Αττικής, μου είχε πει να πάω οπωσδήποτε στον γέροντα Πορφύριο, για τον οποίο είχα ακούσει πολλά από φίλες μου αλλά και από το Ίδρυμα στο οποίο ήμουνα. Την υπήκουσα, καθώς ήταν και η δουλειά μου εκεί κοντά. Δούλευα σαν πλασιέ βιβλίων.

✶✶✶

Ο Γέροντας με καλωσόρισε με το όνομά μου και αμέσως σκέφθηκα ότι θα τον πήρε τηλέφωνο η γνωστή μου μοναχή και θα του είπε το όνομά μου. Ο Γέροντας στην συνέχεια μου είπε:

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος

 
Υἱὸν Θεοῦ λέγων σε Χριστὲ καὶ πάλιν,
Λογγῖνος ὡς πρὶν τέμνεται τὸν αὐχένα.
Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ Λογγῖνον ἄορ κατέπεφνεν.


Ἦταν ἐπικεφαλὴς ἀξιωματικὸς τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν, στὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς καταδίκης τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἐκτελοῦσε τὴ διαταγὴ τοῦ Πιλάτου, ἀγνοοῦσε ποιὸς ἦταν ὁ Ἰησοῦς, γι’ αὐτὸ παρέστη σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς φρικτῆς τραγωδίας. Ὅμως ἡ ψυχὴ τοῦ Λογγίνου δὲν εἶχε τὶς φαρισαϊκὲς παρωπίδες καὶ τὴν ἀχρειότητα τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν. Εἶδε σὲ βάθος τὸ θύμα καὶ πρόσεξε σ’ αὐτὸ τὴν ἀγαθότητα, τὴ σεμνότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν γαλήνη ποὺ τὸ διέκρινε.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

Ευεργετινός: Παρουσία αγίων πνευμάτων και παρουσία κακών


Ο άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του:

Να μη βλέπουμε τους δαίμονες σαν να είναι καλοί. Γιατί, με τη βοήθεια του Θεού, είναι δυνατό να ξεχωρίσουμε εύκολα την παρουσία των κακών από την παρουσία των καλών.

Ο λόγος είναι ότι η οπτασία των αγίων πνευμάτων δεν συνοδεύεται από ταραχή – δεν θα μαλώσει, λέει, ούτε θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανείς τη φωνή του (Ματθ. 12:19) –, αλλά παρουσιάζεται με ησυχία και πραότητα, έτσι που αμέσως η ψυχή να νιώθει χαρά και αγαλλίαση και θάρρος, επειδή μαζί τους είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι η δική μας χαρά και του Θεού Πατέρα η δύναμη (Α’ Κορ. 1:24). Και οι λογισμοί της ψυχής παραμένουν ατάραχοι και γαλήνιοι, έτσι ώστε αυτή να φωτίζεται και να μπορεί να βλέπει αυτούς που εμφανίζονται, και έρχεται μέσα της ο πόθος των θείων και των μελλοντικών αγαθών, και οπωσδήποτε θα θελήσει, αν γινόταν, να ενωνόταν με αυτούς και να έφευγε μαζί τους.

Πολωνός γιατρός ισχυρίζεται ότι βρήκε μια άγνωστη μορφή ζωής στην ένεση Comirnaty της Pfizer!

 

« ..Καθ' όλη τη διάρκεια της βιντεοπαρουσίασής του, το αποκαλεί "The Thing" = "το πράγμα". »

Σχόλιο Διόδοτου: Ρε τί είναι όλα αυτά που ζούμε..;; Τούτοι εδώ έχουν κάνει όλες τις ταινίες φρίκης κ επιστημονικής φαντασίας.. πραγματικότητα! "Άγνωστη μορφή ζωής'..;; Έχουμε μιλήσει για Black Goo κ.ά.. αλλά το πράγμα έχει προχωρήσει.. Θα βγουν απ'τα ντουλάπια και εξωγήινα παράσιτα και θα μάς κάνουν ξενιστές τους μέσω των eμβ0λίων.. Το "The Thing" του Τζων Κάρπεντερ είναι εδώ...

Άλλη μια παράξενη μορφή ζωής του εμβολίου COVID ανακαλύφθηκε στο μικροσκόπιο, αυτή τη φορά από αλουμίνιο και άνθρακα. Η ανακάλυψη έγινε από έναν Πολωνό γιατρό με το όνομα Dr. Franc Zalewski. 

Ιδού τα τσιπάκια στο αίμα Δείτε εικόνες και βίντεο που σοκάρουν

 

Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης

Ειδικοί επιστήμονες, παθολόγοι ιατροί και δικηγόροι, πραγματοποίησαν Συνέδριο στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, στην Γερμανία, σχετικό με τα «περίεργα» ευρήματα στο αίμα των εμβολιασμένων. Έδωσαν παράλληλα στην δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που ελήφθησαν από αίμα εμβολιασμένων. Οι ειδικοί επιστήμονες ανακοίνωσαν, φανερά σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι όπως φαίνεται στο βίντεο του Συνεδρίου, ότι εντόπισαν στο αίμα μεταλλικές δομές οι οποίες κινούνται και μεταλλάσσονται με το πέρασμα του χρόνου, και κάνουν λόγο πλέον για ύπαρξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων (chip) στο αίμα των ανθρώπων.

Ας δούμε μερικές από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι ειδικοί και πως οι ίδιοι περιγράφουν αυτά το οποία και ‘μεις βλέπουμε.

Ἀντώνης Ἀντωνᾶς: Ἑλλάδα, πατρίδα τῆς ψυχῆς μας!


Ἐπιμέλεια τιμητικοῦ ἀφιερώματος, ἀπὸ Ἀντώνη Ἀντωνά.
 
Σχόλιο Πᾶνος: Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδελφέ μας Ἀντώνη γιὰ τὸ ἐξαίρετο αὐτὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ φιλέλληνες ποὺ τόσα προσέφεραν στὰ «δύσκολα» τῆς Πατρίδος μας!
______________________

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπικεφαλίδα στὰ ποιήματα, συγγράμματα, πονήματα καὶ ἄρθρα τῶν χιλιάδων ξένων φιλελλήνων, γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ. ΑΥΤΟΙ οἱ χιλιάδες ξένοι διαπρεπεῖς λόγιοι δόξασαν καὶ τίμησαν τὴν πατρίδα μας μὲ λατρεία ἐρωτική, ὡς ἐὰν ἦταν μιὰ δική τους χώρα, ὡς ἐὰν ἦταν ἡ ἀγαπημένη ἐρωμένη τους ........ Πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, ὄχι μόνο ἔγραψαν ἀλλὰ καὶ συμμετεῖχαν σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ ἐλευθερίας μας.

Από σήμερα προσεύχεται για μένα ένας τοξικομανής...


Περπατούσα στην παραλία της Θεσσαλονίκης απόγευμα προς βράδυ, όταν ένας τοξικομανής με πλησίασε. Δεν μου ζήτησε λεφτά, αλλά με ρώτησε αν μπορούσα να του αγοράσω μια ρόκα (καλαμπόκι) που έψηνε κάποιος πιο κάτω σε ένα μικρό πάγκο που είχε στήσει. 
 
Τον ρώτησα αν ήθελε και κάτι άλλο. Μου είπε ότι ήθελε να πάω να του την αγοράσω εγώ επειδή χρωστούσε στον καλαμποκά και ίσως να μην του έδινε! Πήγα και αφού του την έφερα, με ρώτησε αν μπορώ να κάτσω λίγο μαζί του η αν ντρέπομαι! Του απάντησα οτι θα ντραπώ, αν δεν κάτσω.

Τότε, μου είπε το εξής εκπληκτικό!

π. Σεραφείμ Ζήσης: «Ἡ τεκμηρίωση τῆς Ἱ. Ἀποτειχίσεως καί οἱ θέσεις τοῦ Πρωτ. π. Β. Βολουδάκη»


Ὁμιλία π. Σεραφείμ Ζήση μὲ θέμα: «Ἡ τεκμηρίωση τῆς Ἱ. Ἀποτειχίσεως καὶ οἱ θέσεις τοῦ Πρωτ. π. Β. Βολουδάκη» 
 
Ἡ ὁμιλία ἔγινε στὰ πλαίσια τῆς σειράς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τὴν Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021, στὶς 7:00 μ.μ.

Πλημμύρες, σεισμοί, χιόνια κι οσονούπω καταποντισμοί…

 

 
– Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε…
 
Αυτή η αξέχαστη ατάκα του αξέχαστου Ντίνου Ηλιοπούλου στην ταινία «Ο ατσίδας», στριφογυρίζει συνέχεια στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες…  
 
Αφού περάσαμε ένα μαγευτικό καλοκαίρι όπου οι πυροσβέστες δεν επιτρεπόταν να σβήνουν φωτιές, σε μία παγκόσμια πρωτοτυπία της «κυβέρνησης» Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε ένα μπαράζ φυσικών φαινομένων, όπου πάλι η «κυβέρνηση» Μητσοτάκη θαυματουργει. Αλλωστε… «στις λεπτομέρειες φαίνεται ο ηγέτης» λένε…  

Περισσότεροι νεκροί από τα eμβόλια παρά από τον κορωνοϊό! - «Βόμβα» από την Ταϊβάν

 

865 θάνατοι μετά από εμβολιασμό κατά Covid-19 και 845 θάνατοι από κορωνοϊό
 

Παγκόσμιο «σεισμό» αναμένεται να δημιουργήσουν τα στοιχεία που επικαλείται το ntd για την Ταϊβάν, καθώς υποστηρίζει ότι οι θάνατοι μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού είναι περισσότεροι απ' αυτούς που έχει προκαλέσει ο ιός! 

«Στην Ταϊβάν, ο αριθμός των ατόμων που πεθαίνουν μετά από τον εμβολιασμό τους για τον Covid-19 ξεπερνάει τον αριθμό των θανάτων απ’ τον ιό τον ίδιο!

Συμπαράσταση ἀπό τόν Ἅγιο Ἄγγελο.


Τό παρακάτω περιστατικό τό ἀφηγήθηκε μέ μεγάλη συγκίνηση μιά εὐσεβέστατη κυρία, ἀρκετά ἡλικιωμένη, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά δεῖ ἕνα ἀπ᾿ τά παιδιά της ν᾿ ἀφιερώνεται στό Θεό. Συνέβη ὅταν ἦταν νεαρή μητέρα κι εἶχε τά παιδάκια της μικρά.
 
Ἔπειδή ἡ ζωή ἦταν δύσκολη τότε κι ἐργαζόταν μόνο ὁ σύζυγος, προσπαθοῦσαν μέ οἰκονομία νά ζήσουν, γιά νά μπορέσουν νά χτίσουν κι ἕνα σπιτάκι, μήπως γλυτώσουν ἀπ᾿ τό ἐνοίκιο, πού τούς ἐξαντλοῦσε οἰκονομικά. Τά παιδάκια ὅμως ἦταν ἀδύνατα, καί εἰδικά τό ἕνα.

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†) - Θα συμβούν πολλά μη φοβηθούμε.


Όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν τα επιτρέπει ο Θεός και είναι χρήσιμα· δεν μπορούν να μας βλάψουν καθόλου. Ίσα-ίσα θα μας ωφελήσουν, εάν εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Έτσι, θα είμαστε ευάρεστοι στον Θεό και θα νιώσουμε ότι τώρα πιο πολύ είμαστε στα χέρια του Θεού, αφού ο Χριστός κυβερνάει τον κόσμο. Και χάνει το πολύ ενδιαφέρον που νομίζουμε ότι έχει η εδώ ζωή· που εδώ στη ζωή αυτή όλα καλά είναι, αλλά με την έννοια ότι μας ετοιμάζουν για την αιώνια ζωή. Έτσι, από το ένα μέρος ησυχάζουμε, και φεύγει ο φόβος, και από το άλλο μέρος ξυπνά η ψυχή μας.

Από κάποια πλευρά η εποχή η δική μας ίσως είναι η δυσκολότερη από όλες τις εποχές. Διότι, στις παλαιότερες γενεές, στους παλαιότερους αιώνες και καιρούς το κακό προερχόταν απ’ έξω, είτε στα πρώτα χρόνια που ήταν οι διωγμοί, είτε ύστερα που υπήρχε γενικότερα η ειδωλολατρία και όποιες άλλες δυσκολίες και εμπόδια. Σήμερα το κακό είναι μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή επιδρά το όλο πνεύμα της εποχής και αλλοιώνει τον νου του ανθρώπου και τον όλο ψυχοσωματικό οργανισμό του.

Ἐπίσκοπος Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης (ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ἐκεί πού δέν ὑπάρχει ἐλπίδα)

 
Ὁ Ἐπίσκοπος Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος γιὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Θεοὺ ἐκεὶ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα........... 
 
....κάπως ἔτσι νοιώθουμε κι ἐμεῖς ἐκεῖ στὴν Ἀφρική.
Δηλαδή, ὅταν κατεβαίνουμε ξέρουμε ὅτι θὰ μαρτυρήσουμε· ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Μαρτυρίου, ἀλλὰ ὅτι γι᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ὄντως θὰ μαρτυρίσουμε, θὰ προσπαθήσουμε δηλαδὴ νὰ δώσουμε τὰ πάντα, ποὺ πολλὲς φορὲς, αὐτὸ μπορεῖ καὶ νὰ σημαίνει ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια μας τὴν ζωή...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΥΠΕΡΒΟΜΒΑ!!! Το βίντεο που «ξετινάζει» την ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ, αν μπορούσαν θα το εξαφάνιζαν

 

Σχόλιο Πᾶνος: Παρατηρῆστε προσεκτικὰ τὴν στάση τοῦ δημοσιογράφου.
Ἀπὸ τότε ἡ γραμμὴ ἦταν ἴδια. Ὅ,τι ἦταν ἀντίθετο μὲ τὴν γραμμὴ ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ ἐντολοδόχοι τους, προσπαθοῦσαν νὰ διακόψουν καὶ νὰ ἀλλάξουν ἤ νὰ στρέψουν ἀλλοῦ τὴν συζήτηση.
______________________ 

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δεν τον λες και δεξιό, σήμερα θα τραβούσε των παθών του τον τάραχο, αν ξεστόμιζε αυτά που είχε πει τότε…

Toν Χρήστο Σαρτζετάκη δεν τον λες και δεξιό!

Είναι ανώτατος δικαστικός εν συντάξει. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Επί χούντας είχε απολυθεί από το δικαστικό σώμα και φυλακίστηκε, ενώ αποθεώνεται για το δικαστικό του έργο στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς, Γρηγόρη Λαμπράκη.

Αν δεν κάνουν την χώρα μουσουλμανάτο, θα σκάσουν.

 

Ελένη Παπαδοπούλου

Και ενώ έχει μείνει ασαφές τι θα γίνει με τις παρελάσεις, που έχουν να γίνουν κανονικά δύο χρόνια, είδα να κυκλοφορεί ότι "'Η Πακιστανική τηλεόραση προανήγγειλε τον εορτασμό του Eid Milan-un-Nabi (γέννηση Προφήτη) στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Η θρησκευτική πομπή θα ξεκινήσει από την πλατεία Κοτζιά και θα καταλήξει στην πλατεία Συντάγματος."
 
Ποιος αλήθεια δίνει άδεια για τέτοιες εκδηλώσεις που δεν έχουν καμία δουλειά σε χριστιανική χώρα, που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της πόλης και προκαλούν το θρησκευτικό συναίσθημα των σαφώς πιο πολυπληθών χριστιανών κατοίκων; 

Όσιος Ευθύμιος ο Νέος (823-898)

 

Αγιορείτης Άγιος

Μνήμη 15 Οκτωβρίου

Γεννήθηκε στην περιοχή της Άγκυρας, το 823, από ευσεβείς γονείς και στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Νικήτας. Σε ηλικία επτά ετών αποχωρίσθηκε τον πατέρα του και δεκαεπτά ετών νυμφεύθηκε την Ευφροσύνη και απόκτησε μία θυγατέρα, την Αναστασώ. Ποθώντας τον βίο της ασκήσεως εγκαταλείπει τον πλούτο του στους συγγενείς του και αναχωρεί κρυφά για τον Βιθυνικό Όλυμπο, όπου μαθητεύει σε αγίους ασκητές και φορά το μοναχικό σχήμα, μετονομαζόμενος σε Ευθύμιο.

Ἅγιος Παΐσιος: Ἂν δὲν ἐξηγῆς, θὰ σὲ δικαιώση ὁ Θεὸς
– Γέροντα, πολλὲς φορές, ὅταν μοῦ κάνουν μιὰ παρατήρηση, νομίζω πὼς πρέπει νὰ δώσω ἐξηγήσεις, καὶ λέω: «Ναί, ἔτσι εἶναι, ἀλλά...».

– Τί τὸ θέλεις αὐτὸ τὸ «ἀλλά»; Τὸ «ἀλλὰ» δὲν ἔχει... ἁλάτι καὶ ὅλα τὰ ἀλλοιώνει μὲ τὴν κακὴ ἔννοια. Νὰ λές: «Εὐλόγησον, μὲ τὴν εὐχή σου ἄλλη φορὰ θὰ προσέχω».

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ὁ Ἅγιος Λουκιανὸς ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας

 
Ἄρτου στερήσει Λουκιανὸς ἀντέχει,
Τοῦ ζῶντος ἄρτου μὴ στερηθῆναι θέλων.
Λιμῷ Λουκιανὸς δεκάτῃ θάνεν ἠδέ τε Πέμπτῃ.

 Γεννήθηκε στὰ Σαμόσατα τῆς Συρίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, καὶ μὲ ἀνάλογο τρόπο ἀνατράφηκε.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021

Φιλόθεος Ζερβάκος: Θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του


Όταν ο π. Φιλόθεος ήταν δάσκαλος στο Φοινίκι της Λακωνίας είχε διάθεση να αναλάβη κτίσιμο ναού. Ο Γέροντάς του όμως δεν του έδιδε ευλογία.

Μία νύκτα βλέπει στο όνειρό του την αγία Θεοκτίστη της Λέσβου να του λέγει: «Εγώ είμαι η αγία Θεοκτίστη, αυτοί δε, εκ δεξιών είναι ο όσιος Συμεών ο εν Πάρω ασκήσας, και εξ αριστερών ο όσιος Συμεών ο Μεταφραστής ο συγγραφεύς του βίου μου. Εμείς εις αυτόν τον τόπο εκοπιάσαμε διά την αγάπην του Χριστού και ουδείς ευρέθη να μας κτίση εκκλησία. Την εκκλησία που σκέπτεσαι να κτίσης εις την πατρίδα σου να την κτίσης εδώ εις την Πάρον εις το όνομά μας και θα έχης περισσότερον μισθόν», και έγινεν άφαντος.

Η αρχόντισσα Μάρω και η δωρεά των Τιμίων Δώρων στην Ι.Μ. Αγίου Παύλου

 

του Μοναχού Μωυσή, Αγιορείτου

Εκεί που ο θρύλος συναντάται με την ιστορία, η διήγηση με την παράδοση, η υπερβολή με τη σύγχυση και η περιπέτεια με τη δράση βρίσκεται η αρχόντισσα Μάρω, μία από τις πιο δυναμικές, ως φαίνεται, γυναίκες της Τουρκοκρατίας.

Η Μάρω γεννήθηκε το 1418. Ήταν κόρη του Σέρβου Δεσπότη Βούλκου Γεωργίου Μπράγκοβιτς και της Ειρήνης, κόρης Ματθαίου του Κατακουζηνού. Ο σερβικός λαός την ονόμαζε Γερίνα. Αδελφή είχε την Ελένη, σύζυγο Δαυΐδ του Κομνηνού, του τελευταίου αυτοκράτορος της Τραπεζούντος, οι οποίοι μετά την Άλωση έμειναν στις Σέρρες.

Ιστορική απόφαση της Γαλλικής Γερουσίας στις 13/10/21: απορρίπτει την πρόταση νόμου για υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά covid19.Tην καταψήφισε με ευρεία πλειοψηφία 262 έναντι 64! BINTEO


Ιστορική απόφαση της Γαλλικής Γερουσίας στις 13/10/21.Covid-19: Η Γερουσία απορρίπτει την πρόταση νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.Tην καταψήφισε με ευρεία πλειοψηφία 262 έναντι 64! ( σσ Mια απόφαση σταθμός που σηματοδοτεί την αντιστροφή κλίματος)

Το εμβόλιο covid-19 δεν θα ενταχθεί στον κατάλογο των υποχρεωτικών εμβολίων στον Κώδικα Δημόσιας Υγείας της Υγείας.( σσ γιατί άραγε; To ”ασφαλές” πολυδιαφημισμένο εμβόλιο απορρίπτεται;) Οι Γερουσιαστές δεν ενέκριναν το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στις 13 Οκτωβρίου.

Νίκος Ἀντωνιάδης: ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ 77/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ !!


ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ – ΚΟΛΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ !!
 
Aυτό είναι το βούλευμα 77/2021 του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Η “μαύρη σελίδα” κατά την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί βεβαίως το βούλευμα αυτό συνιστά κόλαφο για τους αρνητές της αλήθειας, τους αρνητές του δικαίου, τους αρνητές της ιατρικής και της ιατροδικαστικής επιστήμης, τους αρνητές της λογικής.

Ένα μήνα έδινα μάχη στον Πύργο και στην Ηλεία, απέναντι σε όλο το σύστημα, για να αναδείξω στο τέλος την ζωντανή πλευρά της Δικαιοσύνης. Την πλευρά αυτή που παραμένει δέσμια της προς το παρόν επικρατούσας μικρής μειοψηφίας στα γραφεία του Αρείου Πάγου και των διευθύνσεων των Εισαγγελιών. Μία πλευρά όμως που αντιστέκεται. Δικαστές και εισαγγελείς που θα αναλάβουν να σηκώσουν το βάρος της απόδειξης της μεγάλης αλήθειας και της τιμωρίας των ενόχων. Των υπευθύνων για τα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Για τα πρωτόκολλα της απάτης, του θανάτου και του μαζικού εμβολιασμού.

Τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως


Μας εδιηγείτο o Θείος Παφνούτιος, ο μαθητής του Αγίου Μακαρίου, ότι μιά ημέρα ευρισκόμενος ο Μέγας Μακάριος, στο προαύλιο του κελλιού του, και προσευχόμενος προς Κύριον, μιά λύκαινα επήρε το κουτάβι της, πού ήταν τυφλό και το έφερε στον Άγιον Μακάριον. 
 
Εν συνεχεία, στάθηκε και κτύπησε την πόρτα με το κεφάλι της, άνοιξε, μπήκε και έριξε το κουτάβι της εμπρός εις τα πόδια του Αγίου.
 
Ο Όσιος Μακάριος παίρνοντας το κουτάβι και φτύνοντας εις τα μάτια του, έκαμεν ευθύς προσευχή, άνοιξαν τα μάτια του ζώου και έτσι υγιές το επήρε η μητέρα του και έφυγε.

Την άλλη μέρα, έφερε ένα μεγάλο δέρμα προβάτου στον Άγιο Μακάριο και βλέποντας το δέρμα ο Άγιος, ερώτησε την λύκαινα: «Πούθε το πήρες; Μήπως έφαγες το πρόβατο κανενός; Εκείνο πού είναι από αδικία, εγώ δεν το δέχομαι από σένα».

Πώς πρέπει να παίρνουμε το αντίδωρο και τι πρέπει να ξέρουμε για αυτό

 

Ο Ιερός Καβάσιλας μας λέει: «Ο άρτος που διανέμεται ως αντίδωρο, έχει από πριν αγιασθεί, επειδή προσφέρθηκε στον Θεό. Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί τον δέχονται με ευλάβεια μέσα στην δεξιά
κυρτή τους παλάμη και ασπάζονται το δεξί χέρι του Ιερέως που πριν από λίγο ακούμπησε και κομμάτιασε το πανάγιο Σώμα του Σωτήρος Χριστού. Επειδή αγιάσθηκε ολόκληρο, γιαυτό πιστεύεται από την Εκκλησία μας ότι το χέρι του λειτουργού μεταδίδει αυτόν τον αγιασμό σε όσους το αγγίζουν και το ασπάζονται».

Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το αντίδωρο:

Και νέα μελέτη επιβεβαιώνει-αποκαλύπτει ότι τα τηλέφωνα Android σας παρακολουθούν

 

Μια νέα μελέτη από ομάδα ερευνητών πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε μια σειρά από ζητήματα απορρήτου που προκύπτουν από τη χρήση smartphone Android.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε συσκευές Android, και συγκεκριμένα σε μάρκες Xiaomi, Realme και Huawei, και εκτός από το γνήσιο Android λειτουργικό και σε δύο fork (παρακλάδια) όπως το LineageOS και /e/OS. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών Android.

Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση του /e/OS, ακόμη και όταν έχει ρυθμιστεί ελάχιστα και το ακουστικό είναι αδρανές, αυτές οι παραλλαγές Android που προσαρμόζονται από τον προμηθευτή, μεταδίδουν σημαντικές ποσότητες πληροφοριών στον προγραμματιστή του λειτουργικού συστήματος και επίσης σε τρίτους (Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook κ.λπ.). ) που έχουν προεγκατεστημένες εφαρμογές συστήματος.

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Ω, ΔΥΣΤΥΧΗ Δ.Ι.Σ.

 

«… ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν…ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ’ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν…»

Γράφει ἡ Καλλιόπη Ταχτσόγλου

Τὸ σύνθημα ἐδώθει ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ. διὰ στόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πού, ὡς ἄλλος πάπας ἀλάνθαστος, ἐδήλωσε «ἀποτειχιστεῖτε, ἰδιωτεύστε ὅσοι διαφωνεῖτε, ὅσοι δὲν τηρεῖτε τὴν γραμμὴ τῆς ἐκκλησίας (δηλαδὴ τῆς Δ.Ι.Σ. δηλαδὴ τοῦ κράτους καθ’ ὅτι κράτος καὶ ἐκκλησία βαδίζουν στὸ ἴδιο μονοπάτι) καὶ ἔγγαμοι ἱερεῖς κλειστεῖτε στὰ σπίτια σας, κι ἐσεῖς ἱερομόναχοι, κλειστεῖτε στὰ κελιά σας.»

Ἐν ὁλίγοις ξεφορτωθεῖτε μας, ἀφῆστε μας ἤσυχους νὰ κάνουμε τὴν (ἀντι)δουλειά μας !!

Σάββας Ἠλιάδης: Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς (Ἐπιστολή)

 

(Ἐπιστολὴ στὸν Ἀμερικανὸ Τζον Ντέϊβις, τὸν ὁποῖο φοβίζει ἡ αὔξηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀπὸ τὸ βιβλίο: "Δρόμος δίχως Θεό, δὲν ἀντέχεται ......" "ΕΝ ΠΛΩ")
 
Πολὺ μεγάλη ἀνησυχία, πολλὴ συζήτηση, πολὺ ἄγχος, πολλὲς ὑποδείξεις ἀγωνιώδεις γιὰ μεθόδευση προληπτικῶν μέτρων καὶ σήμερα (συγκέντρωση καὶ ἀποθήκευση τροφῶν, φαρμάκων, εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης κλπ), σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ποὺ ἅπτεται ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου.  
 
Ἀκούγονται, μᾶλλον κυκλοφοροῦν φῆμες, περὶ αὔξησης τῶν τιμῶν στὶς βασικὲς τροφὲς καὶ στὰ εἴδη ἀνάγκης ἢ ἀκόμη καὶ στέρησης τροφῶν καὶ καυσίμων, οἱ ὁποῖες εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ προέρχονται καὶ ἀπὸ σοβαρὲς πηγὲς μὲ ἀρκετὴ δόση ἀλήθειας. Καὶ συζητοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. 

«Το 93,7% των όσων νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ είναι εμβολιασμένοι»: Ομολογία σοκ από ΜΜΕ!

 
 
 Μπορεί σε αρκετές χώρες του κόσμου οι εμβολιασμένοι που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ να είναι περισσότεροι από τους ανεμβολίαστους, παρόλα αυτά στην Ελλάδα επιμένουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όμως ανά τακτά διαστήματα πλέον υπάρχουν «ομολογίες» ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. 

Προσφάτως μια δημοσιογράφος είπε ότι το 60-70% των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης είναι εμβολιασμένοι, ενώ τώρα είδαμε να δημοσιοποιούνται καρτέλες σε γνωστό ελληνικό ΜΜΕ οι οποίες υποστηρίζουν ότι το 93,3% των νοσηλευόμενων στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ είναι εμβολιασμένοι. 

Απίστευτες διατυπώσεις από Αμβρόσιο: Κατασκεύασμα σατανικών δυνάμεων της Παγκοσμιοποίησης ο κορονοϊός

 

Ευθείες βολές προς όλες τις κατευθύνσεις, βάζοντας στο στόχαστρο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εξαπολύει ο πρώην μητροπολίτης Αμβρόσιος ενώ χαρακτηρίζει τον κορονοϊό «κατασκεύασμα των σκοτεινών και σατανικών δυνάμεων της Παγκοσμιοποίησης».

Συγκεκριμένα, κατηγορεί τον Ιερώνυμο πως εγκατέλειψε «τη διδαχή του Χριστού», ενώ επιτίθεται στην Ιερά Σύνοδο που πήρε θέση υπέρ του εμβολίου.

Όπως αναφέρει, ο Αρχιεπίσκοπος εφήρμοσε τυφλά τις οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να… διαλύσει την εκκλησία.

Δυό μοναδικά καὶ πολυσέλιδα ἔργα ὑπό ἔκδοση...

 
 
«Πᾶνος»

Γεώργιος Τζανάκης: Τὸ ἄσπρο μαῦρο. «Ἐπισκοπικὰ» ἔργα καὶ ἡμέρες.

 

Κατὰ τὴν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος, ἀπευθυνόμενος σ᾿αὐτὸν , ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους, κλῆρο καὶ λαό, εἶπε:

«Θὰ εἶμαι πειθαρχικός , θὰ ὑπακούω. Πού; Στὶς ἐντολὲς τῆς Συνόδου. Ὄχι ἑνὸς ἀρχιερέως, ὄχι ἑνὸς δημοσιεύματος, ὄχι μιᾶς ἰδεολογίας, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ μοῦ λέει ἡ ἁγία καὶ ἱερά Σύνοδος». (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος. 10/10/2021. Καθεδρικὸς ναὸς Ἀθηνῶν)(1)

Καὶ παρακάτω: «Πάνω ἀπό ὅλα εἷναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὐτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ  σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς». (ὅ.π.)