Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη) - (Βιβλίο Α΄ - Μέρος 78ο)


Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ βιβλίου «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄» ΕΔΩ

ΘΛΙΒΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΠΟΥ ΟΡΓΙΑΖΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ

Αθῆναι τῇ 10 Ὀκτωβρίου 1950

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο
 
Εὑρίσκομαι ἐδῶ ἕνα περίπου μῆνα, προσπαθῶ ν’ ἀναλάβω εἰς τὸν καθαρὸν ἀέρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης. Ἀλλὰ δὲν ἦτο θέλημα Θεοῦ ν’ ἀναπαυθῶ οὔτε κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον, τῆς ἀδείας μου. Διότι συνέβησαν θλιβερὰ γεγονότα ποὺ μὲ ἠνάγκασαν νὰ διακόψω τὴν παραμονή μου εἰς Πεντέλη καὶ νὰ κατέλθω εἰς Ἀθήνας. Ταῦτα ἦσαν αἰφνίδια·

ΜΑΟΥΙ (Χαβάη) - Η Προσχεδιασμένη Μαζική Δολοφονία και η Αρπαγή της Γης με αποδείξεις. (Βίντεο)

Όπως έλεγε η Αγκάθα Κρίστι, ένα στοιχείο είναι ένα στοιχείο, δύο στοιχεία είναι μια σύμπτωση, αλλά τρία στοιχεία συνθέτουν μια απόδειξη. Κάποιος ήθελε αυτή την καταστροφή. 

Η ευθύνη για την καταστροφή του Δυτικού Μάουι βαρύνει την εταιρεία ηλεκτρισμού της Χαβάης, η οποία γνώριζε ήδη εδώ και 4 χρόνια ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της δικής της αμέλειας στη συντήρηση των γραμμών ηλεκτροδότησης.

Αλλά δεν έκαναν τίποτα. Η εταιρεία ηλεκτρισμού της Χαβάης, η οποία ανήκει στις εταιρείες Vanguard και BlackRock, έχει στρέψει την προσοχή της στην καθαρή ενέργεια. Αλλά για να ξανακτίσουν καλύτερα, πρέπει πρώτα να καταστρέψουν το παλιό σύστημα. Και έτσι το ρεύμα έμεινε ανοιχτό για να τροφοδοτήσει τις πυρκαγιές.

Πορφυρίτης: Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: ποιούς Ἁγίους νά ἐμπιστευόμαστε;


Γράφει ὁ Πορφυρίτης 
 
Μέσα στό κλίμα τῶν ἡμερῶν τό κήρυγμα τοῦ σεβασμιωτάτου Φθιώτιδος· συνδυασμός τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, τοῦ ἑορταζόμενου Ἁγίου Φανουρίου καί θεμάτων πού δημιουργοῦν ἀνησυχίες ἤ ἀπασχολοῦν τόν λαό. Μηνύματα μέ πολλαπλούς ἀποδέκτες, πάντα κατά τή δική μας ἀνάγνωση, μιᾶς καί κήρυξε σέ ναό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ὁ λόγος του θά εἶχε περισσότερη δημοσιότητα, καθώς μεταδόθηκε «ἀπευθείας ἀπό τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καί διαδικτύου»[1].

Ἀναφέρθηκε ἐνδεχομένως, ὁ σεβασμιώτατος, σέ αὐτούς πού ἔχουν ἔντονη ἀγωνία (ἀνύπαρκτη ἴσως γιά τόν ἴδιο, ὑπαρκτή ὅμως καί γιά ὅλους τούς σύγχρονους Ἁγίους στούς ὁποίους ἀναφέρεται), γιά τήν παγκάκιστη πνευματική συμφορά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἑνός «τέκνου» του, τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος. Ἔτσι, παραλληλίζει τό νεανίσκο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τοῦ «ἐπιφανειακοῦ», ὑπερορθόδοξου καί ὑποκριτή χριστιανοῦ, μέ αὐτούς «πού ἔχουν ἄποψη γιά τά πάντα, ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀποφαίνονται γιά ὅλα, ἀπό αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἄν εἶναι δυνατόν θά ἤθελαν νά καθοδηγοῦν τόν Πατριάρχη, τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τήν Ἱεραρχία, τόν Κλῆρο, τήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία ὁλόκληρη μέ βάση τή δική τους θρησκευτικότητα, ὅπως τήν ζοῦν καί τήν ἀντιλαμβάνονται.»[2].

Νόμιμη και η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ με το ΝΟΜΟ 4958/2022 στην ιατρικά υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το καταγγέλoυν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις. ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΜΑ!! ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ! ΒΙΝΤΕΟ


 Νόμιμη και η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ με το ΝΟΜΟ 4958/2022 στην ιατρικά υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το καταγγέλουν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις. ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΜΑ!! ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ!

Ἅγιος Παΐσιος: Προσευχὴ γιὰ συγκεκριμένες περιπτώσεις καὶ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο


– Γέροντα, στενοχωριέμαι, ὅταν τελειώνη ἡ Ἀκο­λουθία καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν νύστα δὲν μπόρεσα νὰ προ­σευχηθῶ.

– Γιὰ νὰ διώχνης τὴν νύστα, νὰ σκέφτεσαι κάτι ποὺ νὰ σοῦ κινῆ τὸ πνευματικὸ ἐνδιαφέρον.

– Ὑπάρχει, Γέροντα, μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸν πόνο τοῦ κόσμου;

– Ναί, ἀλλὰ ἂν σκέφτεσαι τὸν πόνο τοῦ κόσμου γενικὰ καὶ ἀόριστα, αὐτὸ δὲν βοηθάει. Νὰ σκέφτεσαι συγκε­κριμένες περιπτώσεις ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔχουν μεγάλη  ἀνάγκη, ὥστε νὰ πονᾶς, καὶ ἔτσι νὰ γίνεται καρδιακὴ ἡ προσευχή σου. Πιάσε μία περίπτωση γιὰ τὴν ὁποία πονᾶς περισσότερο καὶ ὕστερα πήγαινε καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις. 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

 
Χρυσῆν κορωνίδ' οἷα, σεμνὴ Παρθένε,
Τῷ τοῦ χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.
Θέντο σορῷ Ζώνην πρώτῃ Πανάγνου Τριακοστῇ.


Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο. 

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Τί κάνει ένας εκπαιδευτής Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής αγωγής;

 

Πρώην δασκάλα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στη Planned Parenthood περιγράφει τους τρόπους που καθοδηγούν τα παιδιά.

Family Watch International,

«Parents Overcoming CSE Deception», Monica Clein.

Αυτό το καιρό ο «σύγχρονος» εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό στο θέμα της εποχής. Στη «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση». Για να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες που δεν είχαν οι άλλες γενιές. Πρόκειται μεταπτυχιακά χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής, που μέσα σε λίγες ώρες σε κάνουν ικανό να φέρεις τα πάνω κάτω στη ψυχή των παιδιών. Όποιος θέλει επιμορφώνεται. Δεν εξετάζονται ο ψυχισμός, τα κίνητρα, οι ικανότητες, οι στόχοι. Μορφώνεται «για το καλό των παιδιών»…

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023


Μεθεόρτια ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου


Ἀπολυτίκιον μεθεόρτιον Προδρόμου. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς πάντων ὑπέρτερος, τῶν Προφητῶν ἀληθῶς, αὐτόπτης καὶ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Προφῆτα γεγένησαι· ὅθεν καὶ παρ’ Ἡρώδου, ἐκτμηθείς σου τὴν Κάραν, ἔδραμες τοῖς ἐν Ἅδῃ, προκηρύξαι τὸ λύτρον· διὸ σὲ Ἰωάννη Βαπτιστά, πόθῳ γεραίρομεν.

Κοντάκιον μεθεόρτιον τοῦ Προδρόμου. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τῆς ἁγνοίας Πρόδρομε, τῷ οὐρανίῳ σου βίῳ, τὰς ἐνθέους χάριτας, ὡς ἔσοπτρον ἀπαστράπτων, ἤλεγξας, παρανομήσαντα βασιλέα· ἤνεγκας, τὸν διὰ ξίφους θάνατον χαίρων· διὰ τοῦτό σοι βοῶμεν· χαίροις Προφῆτα, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ.

Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Τοῦ Ἄη Γιαννιοῦ τοῦ Νηστικάρη...


Λαϊκὲς δοξασίες... ἀναρίθμητες συνήθειες γενεῶν καὶ γενεῶν... ὅλες ἀφιερωμένες στὸν Ἄη Γιάννη τὸν Πρόδρομο ποὺ αὐτὴν τὴν ἡμέρα λέγεται καὶ Νηστευτής... καὶ Νηστικάρης... καὶ Θερμαστὴς καὶ Ριγολόγος καὶ Κρυαδίτης...
 
Ἡ λαϊκὴ παράδοση, γραφικὴ γιὰ τοὺς σύγχρονους πανεπιστήμονες ὀρθολογιστές... δὲν ἐπιβάλλει, ὅπως συνηθίζεται νὰ λέγεται, ἁπλὰ τιμᾷ, σέβεται καὶ ἀγαπᾷ ὅλους τοὺς Ἁγίους, κάποιους δὲ ἰδιαίτερα.... Ἡ τελευταία μεγάλη γιορτὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀφιερωμένη στὸν σεβασμιώτερο ὅλων τῶν προφητῶν, στὸν ἀρχηγὸ τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος καὶ ὅλης τῆς μοναχικῆς πολιτείας, αὐτὸν γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστός μας, εἶπε: εὐτυχισμένη ἡ μάνα ποὺ γέννησε τέτοιο παιδί...

Σοφία Μπεκρῆ: «Μετανοεῖτε…»


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

 

Μιὰ σεβάσμια μορφὴ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἕναν Ἅγιο μὲ πολλαπλὲς ἰδιότητες, ὅπως διαβάζομε στὸ Ἀπολυτίκιό του: ὑπῆρξε προφήτης, πρόδρομος, βαπτιστὴς καὶ κήρυκας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ὑστερήσῃ οὐδόλως σὲ καμμία ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀποστολές.

Δὲν γνωρίζει πραγματικὰ κανεὶς τί νὰ πρωτοθαυμάσῃ στὸν Ἰωάννη! Τὴν ταπείνωση, τὴν ὑπακοή του, τὴν σεμνότητα ἤ τὴν ἀσκητικότητά του; Ἤ μήπως περισσότερο τὴν παρρησία καὶ τὸ σθένος του νὰ ἀντιπαρατεθῆ στὸν πανίσχυρο Ἡρώδη, γεγονὸς ποὺ τοῦ κόστισε τελικά τὴν ζωή του; Ἐὰν τὸ κήρυγμά του περιοριζόταν σὲ καθαρὰ θρησκευτικὰ πλαίσια, ἴσως νὰ μὴν ἐνοχλοῦσε κανέναν, οὔτε αὐτὴν τὴν ἐξουσία. Ἐπειδὴ ὅμως προσέκρουε πάνω σὲ διεφθαρμένες συνειδήσεις ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ μετανοήσουν, ἡ φωνὴ ποὺ ἔκραζε «οὐκ ἔξεστι…» ἔπρεπε ὁριστικὰ νὰ σιγάσῃ. Ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ὅμως, συνέχιζε νὰ ἐλέγχει τὸν ἐλεεινὸ Ἡρώδη, ποὺ ἔβλεπε, πλέον, συνεχῶς μπροστά του τὸ «φάντασμα» τοῦ ἀδικοσκοτωμένου Ἰωάννη. 

Νεκτάριος Δαπέργολας: Alors, c’ est la guerre…

 

Λίγες σκέψεις ἐν μέσῳ ἑνός ἀκήρυκτου, πολυμέτωπου πολέμου

 

 

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ἱστορίας

       Βρισκόμαστε λοιπόν ξεκάθαρα σέ πόλεμο. Ἕνα πόλεμο ἀκήρυκτο καί ὑβριδικό. Καί φυσικά ἕνα πόλεμο πού περιλαμβάνει πολλά ἀκόμη μέτωπα, πλήν ἐκείνου τῶν ἐμπρησμῶν. Τό ἔγραφα ἄλλωστε καί πρίν ἀπό ἕνα περίπου μῆνα ὅτι, πέραν τῆς γελοίας θεωρίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς πού εἶναι μόνο γιά διανοητικά καθυστερημένους (κι ἄς συνεχίζουν μέ τόσο θράσος νά τήν πιπιλίζουν τά κυβερνητικά κνώδαλα), ἡ ἐν ἐξελίξει πύρινη καταστροφή τῆς χώρας εἶναι πασιφανές ὅτι δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ οὔτε μέ τήν προσφυγή σέ ὅρους, ὅπως «πολιτική ἀνικανότητα», ἀλλά οὔτε καί μέ τή συζήτηση περί αἰολικῶν πάρκων καί ἄλλων οικονομικών συμφερόντων, ἐνῶ ἀκόμη καί ἡ ἐπίσης πολύ βάσιμη ἀναφορά σέ Τούρκους πράκτορες-ἐμπρηστές δέν ἀρκεῖ γιά νά ἑρμηνεύσει τό μέγεθος αὐτοῦ πού ζοῦμε.

Ελευθέριος Ανδρώνης - Αυγουστίνος Καντιώτης: Η χρυσοστομική φωνή της Εκκλησίας που συνεχίζει να μας αφυπνίζει


Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης είναι φωνή αφύπνισης που λείπει από τις μέρες μας, όμως ο ίδιος συνεχίζει να μας καθοδηγεί με το αγιασμένο έργο του

 

Όσο ξεδιπλώνονται τα γεγονότα των χαλεπών καιρών μας, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται το μέγεθος του κενού που άφησε πίσω του το άστρο της Ορθοδοξίας που ονομάζεται Αυγουστίνος Καντιώτης.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου

 
Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ' ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.


«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.

Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Α΄Κορ. 15,1-11] Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου «ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ» [17-8-1980] [Β33]


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Α΄Κορ. 15,1-11]

 

  Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

                                 με θέμα:

                         «ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ»

                       [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 17-8-1980]

[Β33]                                                                                                                                                 

       Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε τι είναι το Ευαγγέλιον, θα μπορούσαμε με συντομία να απαντήσουμε: «Η παράδοσις της αληθείας». Αλλά τι είναι αλήθεια; Η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο λόγος Του. Όχι ο λόγος Του, αλλά και ο λόγος Του. Διότι ο ίδιος είπε: «γώ εμί λήθεια». Συνεπώς η αλήθεια είναι τα λόγια Του. Αλλά η πηγή των λόγων Του είναι ο Ίδιος. Συνεπώς η πηγή της αληθείας είναι το πρόσωπό Του.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ.19,16-26] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.19,16-26]

                       Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

 

    «Κα δο ες προσελθν επεν ατ· διδάσκαλε γαθέ, τί γαθν ποιήσω να χω ζων αώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: ‘’Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16].

     Ορισμένοι κατηγορούν τον νέο αυτόν ως κάποιον ύπουλο και πονηρό και εκτιμούν ότι πλησίασε τον Ιησού με σκοπό να Τον πειράξει· εγώ όμως δε θα μπορούσα, βέβαια, να αρνηθώ ότι ήταν φιλάργυρος και δούλος των χρημάτων, επειδή και ο Χριστός τον έλεγξε ως άνθρωπο αυτού του είδους, ύπουλο όμως δε θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω με κανέναν τρόπο, και διότι δεν είναι ασφαλές το να επιχειρεί κανείς να καταλήγει σε τολμηρές κρίσεις για ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό κόσμο κάποιου ανθρώπου και πόσο μάλιστα όταν πρόκειται να τον κατηγορήσει για κάτι, καθώς επίσης και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος έχει αναιρέσει αυτήν την υποψία για τυχόν δόλιες προθέσεις του συγκεκριμένου νέου· πιο συγκεκριμένα, λέγει τα εξής για τον νεανίσκο αυτόν: «Κα κπορευομένου ατο ες δν προσδραμν ες κα γονυπετήσας ατν πηρώτα ατόν(:Και καθώς ο Ιησούς έβγαινε στον δρόμο, έτρεξε προς Αυτόν και αφού γονάτισε εμπρός Του, Τον ρωτούσε)»[Μάρκ.10,17] και ότι « δ ησος μβλέψας ατ γάπησεν ατν κα επεν ατῷ…(:ο Ιησούς τον κοίταξε με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον και τον συμπάθησε και του είπε…)»[Μάρκ.10,21].

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Α΄ Κορ.15,1-11] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Α΄Κορ.15,1-11]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

    «Γνωρίζω δ μν, δελφο, τ εαγγλιον εηγγελισμην μν, κα παρελβετε, ν κα στκατε δι᾿ ο κα σζεσθε, τνι λγ εηγγελισμην μν ε κατχετε, κτς ε μ εκ πιστεσατε (:Σας γνωστοποιώ λοιπόν, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας δίδαξα, το οποίο και παραλάβατε και στο οποίο μένετε αμετακίνητοι από τότε. Με αυτό και θα σωθείτε, εάν το κρατάτε στερεά, όπως εγώ σας το κήρυξα· εκτός αν μάταια και χωρίς λόγο πιστέψατε. Λησμονήσατε όμως, μία ουσιώδη αλήθεια του Ευαγγελίου μου αυτού)»[Α΄Κορ.15,1-2].

   Αφού ολοκλήρωσε τον λόγο για τα πνευματικά χαρίσματα, έρχεται σε αυτό που είναι το πιο αναγκαίο από όλα, την διδασκαλία για την ανάσταση, καθόσον η πίστη τους σε αυτό ήταν πολύ ασθενής. Και όπως ακριβώς στα σώματα, όταν ο πυρετός προσβάλει τα στερεά, δηλαδή τα νεύρα και τις φλέβες και τα πρώτα στοιχεία που τα συνθέτουν, τότε το κακό γίνεται αθεράπευτο, εάν δεν τύχουν πολλής περιποιήσεως, έτσι λοιπόν υπήρχε κίνδυνος να γίνει και τότε· διότι το κακό βάδιζε ήδη εναντίον των στοιχείων της ευσέβειας. Για τον λόγο αυτόν και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ο Παύλος.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες

 
Eις τον Aδριανόν.
Ἀδριανοῦ τέμνουσι χεῖρας καὶ πόδας
Χεῖρες πονηρῶν, ὧν φονοδρόμοι πόδες.

Eις την Nαταλίαν.
Ἐν τῷ βίῳ σύνευνος, ἐν δὲ τῷ πόλῳ
Ἀδριανῷ σύσκηνος ἡ Ναταλία.

Ἀδριανὸς τμήθη χεῖρας πόδας εἰκάδι ἕκτῃ.

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Οι συνέπειες του εγκλεισμού, όλοι έξω | Ντοκιμαντέρ

Με την ψευτοπανδημία συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα σε πλανητικό επίπεδο από καταβολής κόσμου.

Δείτε το τρέιλερ δωρεάν από το ντοκιμαντέρ: “Οι συνέπειες του εγκλεισμού, όλοι έξω” [Effetto Lockdown, fuori tutti]

Από την Παρασκευή τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: Οι “παραπλανητικές” αναρτήσεις θα διαγράφονται αμέσως

 
Με την “πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” (Digital Services Act), οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν τον έλεγχο των κοινωνικών δικτύων. Στο μέλλον, θα προβλέπεται η καταστολή των φερόμενων ως “προβληματικών” αναρτήσεων.

Την Παρασκευή, 25 Αυγούστου, τίθεται σε ισχύ η λεγόμενη “Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισήμως, ο νόμος αποσκοπεί στην “…καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο“. Ωστόσο, οι επικριτές φοβούνται τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και μια πόρτα για περαιτέρω αυθαίρετη λογοκρισία στο διαδίκτυο.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου

 
Ἵνα τρυγῶμεν ἄφθονον πιστοὶ χάριν,
Βαρθολομαῖος εὑρέθη κεκρυμμένος.
Σὸν νέκυν εἰκάδι Βαρθολομαῖε ἐφεῦρον πέμπτῃ.


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρθολομαῖος μαρτύρησε μὲ σταυρικὸ θάνατο στὴν Ἀρμενία. Τὸ ἅγιο λείψανο του οἱ χριστιανοὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ μιὰ πέτρινη θήκη καὶ τὸ ἔκρυψαν στὴν Οὐρβανούπολη. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ θήκη γιάτρευε πολλὲς ἀσθένειες, συνέρεαν σὲ αὐτὴν πλήθη λαοῦ. Γι’ αὐτὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν βρῆκαν τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, πέταξαν τὴν θήκη στὴ θάλασσα, μαζὶ μὲ ἄλλες τέσσερις θῆκες μαρτύρων.

Τότε ἔγινε κάτι τὸ θαυμαστό. Ἡ θήκη μὲ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, συνοδεία τῶν ἄλλων τεσσάρων θηκῶν, ἀφοῦ πέρασαν τὴν Μαύρη Θάλασσα, τὰ στενά του Ἑλλησπόντου, τὸ Αἰγαῖο πέλαγος καὶ τὸ Ἀδριατικό, ἔφθασαν ἀριστερὰ τῆς Σικελίας, στὸ νησὶ Λιπαρᾶ.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Λάμπρος Σκόντζος: Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ὁ Μεγάλος Ἰσαπόστολος καί Ἐθναπόστολος


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι χώρα ἁγίων! Ὡς ἔθνος εὐλογημένο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο (Ἰωάν. 12,23), «ποιῶν τοὺς καρποὺς» τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 21,43), ἔχει τὴν εὐλογία νὰ ἀναδεικνύει στὴ δισχιλιόχρονη χριστιανική του πορεία, μεγάλους ἁγίους καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς οἱ κορυφαῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν στὸ σύνολό τους Ἕλληνες! Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐφάμιλλος τῶν μεγάλων ἁγίων καὶ ὁμολογητῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας, ἐκτὸς ἀπὸ Ἱερομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ Ἐθνομάρτυρας, διότι ὠφέλησε τὸ Ἔθνος μας τὰ μέγιστα σὲ μιὰ κρίσιμη ἱστορικὴ περίοδο.

Σοφία Μπεκρῆ: Ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Ὡς γνωστόν, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν διαθέτει μόνον τὴν διάσταση τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὴν μορφωτικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ διάσταση, ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν δράση τῶν πρώτων ἀποστολικῶν κοινοτήτων (Πράξ. β’ 42-47, στ’ 1-6). Γνήσιος συνεχιστὴς τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος καὶ ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς δὲν διακόνησε μόνον τὶς πνευματικὲς καὶ μορφωτικὲς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν του, μὲ τὴν διδασκαλία του, ἀλλὰ ἐργάστηκε, παράλληλα, καὶ γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ τὴν κοινωνική των ἀναγέννηση. 

Θεμέλιο τῆς διδασκαλίας του ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς: «Καὶ μεῖς, λοιπόν, ἐὰν θέλωμε νὰ λέμε τὸν Θεό μας Πατέρα, πρέπει πρῶτα νὰ ἔχωμε δύο ἀγάπες, ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ ἄλλη ἀγάπη στὸν πλησίον…». 

Γεώργιος Τζανάκης: Ἠλίθιοι ἤ προδότες;


Γράφει ὁ Γεώργιος Τζανάκης 

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὸ σπινθηροβόλο βλέμμα, εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, (γιὰ δεύτερη φορά, μὲ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ). Αὐτὸς ποὺ συνετέλεσε ὥστε νὰ βρεθῇ ἡ χώρα καὶ ὁ λαός, σὲ αὐτὴ τὴν λαμπρὴ κατάστασι, τὴν ἐθνικὴ, οἰκονομικὴ, πνευματική. Αὐτὸς ποὺ «ἔκλεισε ναοὺς, ἀπαγόρευσε τὴν Θεία λειτουργία, κυνήγησε ἱερεῖς, θέλει νὰ κάνῃ τὴν χώρα πολυεθνικὸ χῶρο, ὁπαδὸς τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, θαυμαστὴς καὶ ἀκροατὴς τοῦ Σβάτζ καὶ τοῦ Χαράρι, ἕνα νεοεποχίτικο ἀνδρείκελο», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁποιοσδήποτε, στοιχειωδῶς ἀντιλαμβανόμενος τὰ ὅσα προγραμματίζονται καὶ ἐξελίσσονται γύρω μας....

Ηλεκτρικά Οχήματα: Μια Τεράστια Απάτη


Ηλεκτρικά Οχήματα: Μια Εξελισσόμενη Περιβαλλοντική Καταστροφή. 
Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι χειρότερα για το κλίμα από τα αυτοκίνητα ντίζελ.
 
Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι μια εξελισσόμενη περιβαλλοντική καταστροφή και ενώ πάρα πολλοί υπεύθυνοι, οι οποίοι είναι ανίκανοι να κατανοήσουν βασικούς τομείς όπως τα οικονομικά, τα μαθηματικά, το περιβάλλον και την επιστήμη γύρω από αυτά, χαράζουν την πορεία προώθησής τους. 

παπα - Ηλίας Υφαντής: Πατροκοσμάς, ο Μέγας!…


 
Ο Μέγας Πατροκοσμάς γεννήθηκε στο Μέγα Δέντρο της Αιτωλ/νίας, ένα χωριό  κοντά στο Θέρμο. Για ν’ αποβεί η μεγαλύτερη διαχρονικά προσωπικότητα της Αιτωλ/νίας, αλλά κα σύμπαντος του ελληνισμού στα χρόνια της τουρκοκρατίας.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

 
Εὔκοσμος ὤφθης κόσμος, ὦ Κοσμᾶ μάκαρ,
Κόσμον λόγοις σοῖς αἵμασι τ᾽ αγλαΐσας.


Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε στὸ Μονοδένδρι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ τοῦ ἔμαθαν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Σὲ ἡλικία 20 χρόνων πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος, γιὰ νὰ σπουδάσει στὸ σχολεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Στὴν συνέχεια πῆγε στὴν Μονὴ Φιλοθέου, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε καὶ ἱερέας.

Ὁ Κοσμᾶς ὅμως, δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχάσει. Ἤθελε νὰ διδάξει ὅλους τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες γιὰ τὸν Χριστό. Θεωροῦσε ὅμως τὸν ἑαυτό του ἀδύνατο γιὰ νὰ τὸ κάνει. Μὲ Θεία ὅμως φώτιση πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συνάντησε τὸν ἀδελφό του, Χρύσανθο, ὁ ὁποῖος ἦταν δάσκαλος. Αὐτὸς τὸν βοήθησε στὴν ρητορική, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ διδάξει.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη) - (Βιβλίο Α΄ - Μέρος 77ο)


Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ βιβλίου «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄» ΕΔΩ

EΠI TOY MAΣONIKOY NIKΩMEN

‘Aθῆναι τῇ 10-1-1950

Ἀγαπητέ μου Γιῶργο, ἀναχωρῶ αὔριο διὰ τὸ νησί μου, Δια μέσου τοῦ αγαπητοῦ στρατιώτου-θεολόγου Δραλία Ι. Θὰ μάθετε λεπτομερίας-

Λάμπρος Σκόντζος: Ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδούνου - Ὁ οἰκουμενικὸς Πατέρας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλαβαν τὸν τίτλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου, διότι ἡ προσφορά τους σὲ Αὐτὴ ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν διατύπωση τῆς διδασκαλίας Της. Ἡ δράση τους ξεπέρασε τὰ στενὰ γεωγραφικὰ ὅρια καὶ τὴν ἐποχή, ποὺ ἔζησαν καὶ ἔδρασαν, ἐπιδρῶντας καταλυτικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς οἰκουμενικῆς διαστάσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτούς τούς μεγάλους Πατέρες καὶ οἰκουμενικοὺς διδασκάλους ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος Λουγδούνου.

«Τί πιστεύει ἡ "πράσινη ἀνάπτυξη";» (ΜΕΡΟΣ Β΄)

(Ἀναφορὰ στὸν συλλογικὸ Τόμο: «Ἡ κατάσταση τοῦ Κόσμου – 2010»)
 
Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
Τὸ πρῶτο μέρος ΕΔΩ
 
(ΜΕΡΟΣ Β')
 
Μελετῶντας την ἔκδοση τοῦ Ἰνστιτούτου WORLDWATCH, μὲ τίτλο «Ἡ κατάσταση τοῦ Κόσμου – 2010», παρατηροῦμε (στὴν διάρθρωση τῆς «ἔκδοσης») οἱ συγγραφεῖς τοῦ «Τόμου» νὰ διατρέχουν – τοποθετοῦνται σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς δραστηριότητας.
 
Στὶς σελίδες τοῦ «Τόμου» παρουσιάζονται μὲ σαφήνεια οἱ ἀναδιοργανωτικοὶ στόχοι τῆς παγκόσμιας (κρυφῆς) «πράσινης» ἡγεσίας.

Ασφαλή καταφύγια που σώζουν τα μωρά από την άμβλωση!

 

Μια ασφαλής διέξοδος για τις μητέρες που θέλουν να φέρουν στη ζωή τα μωρά τους αλλά δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν αποτελούν για το εξωτερικό τα baby boxes, ειδικοί χώροι φιλοξενίας για βρέφη, που λειτουργούν για αυτά ως ασφαλή καταφύγια. Η ύπαρξή τους έχει σώσει ως τώρα χιλιάδες μωρά από την άμβλωση καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν στο μέλλον μέλη μιας οικογένειας που θα τα αναθρέψει με αγάπη.

Πορφυρίτης: «Ἀρχιεπίσκοπε, Ἐπίσκοπε, ἀγαπᾷς με;»

Γράφει ὁ Πορφυρίτης

Ἕνα ἀπό τά σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι ἡ παχυλή σιωπή καί ἡ ἐπιβολή της μέ κάθε μέσο. Ὄχι βεβαίως ἐκείνη ἡ εὐλογημένη, ἡ ἁγία σιωπή πού εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά ἡ δαιμονική, καί πολλάκις μετ’ ἀπειλῶν ἐπιβαλλόμενη. Φέρουμε στήν μνήμη μας, ἐκεῖνο τό «κλειστό τό στόμα», πού εἰπώθηκε ἀπό ἱερομόναχο σέ ὁμιλία του στό ἐξωτερικό[1], ὅταν ρωτήθηκε σχετικά μέ τόν Οἰκουμενισμό. Ἀκόμη καί τή σιωπή «διά τόν φόβον τοῦ ‘‘ἐξωδίκου’’», πού ἐπικρέμαται στάς κεφαλάς αὐτῶν πού θά τολμήσουν νά ἐλέγξουν κάποιον μητροπολίτη, μέ σκοπό τήν ἐξουθένωσή των! Φαίνεται ὅτι ἡ νέα τάξη θέλει στόμα μέ «φερμουάρ», μέ «φίμωτρο».

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» [23-8-1992] [A33]


ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

μὲ θέμα:

«ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

[ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου Λαρίσης στὶς 23-8-1992]

[A33]

Καθώς, ἀγαπητοί μου, μελετοῦμε τὸ θεολογικότατον προοίμιον τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς, ἀναγκαζόμαστε νὰ σταματήσομε σὲ μία μυστηριώδη φράση: «Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει». Ποιός εἰσαγάγει; Εἰσαγάγει ὁ Πατήρ. Ποιόν εἰσαγάγει; Εἰσαγάγει τὸν Υἱόν. Ποῦ τὸν εἰσαγάγει; Εἰς τὴν οἰκουμένην, εἰς τὸν κόσμον. Ἀλλὰ ὁ Υἱός, ὡς πρωτότοκος τοῦ Πατρός, εἶναι καὶ Θεὸς βεβαίως, εἶναι πανταχοῦ παρών. Τί ἔννοια ἔχει αὐτὸ τὸ «εἰσαγάγει»; Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης ἀπαντᾷ: «Τὴν διὰ σαρκὸς Αὐτοῦ γένεσιν, εἴσοδον εἰς τὴν οἰκουμένην ὀνομάζει ὁ Λόγος». Ὅτι δηλαδὴ «ὅταν ὁ Πατήρ», λέγει, «εἰσαγάγει τὸν Υἱόν, Τὸν εἰσαγάγει μὲ τὴν ἔννοια τῆς σαρκός, μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ἐνανθρωπήσεως». Ὥστε λοιπὸν ἡ εἴσοδος τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ Λόγου, γίνεται εἰς τὸν κόσμον μὲ τὴν Ἐνανθρώπηση. Καὶ τὸ ὄργανον ποὺ ὑπηρέτησε αὐτὴν τὴν εἴσοδον τοῦ πρωτοτόκου εἰς τὴν Οἰκουμένην, εἶναι ἡ Παρθένος Μαρία. Ἔτσι ἡ Παρθένος Μαρία γίνεται ἡ πύλη διὰ τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς Λόγος κοινωνεῖ κατὰ τρόπον αἰσθητὸν καὶ ρεαλιστικὸν μὲ τοὺς ἀνθρώπους.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου


Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει την Απόδοση της κοιμήσεως Θεοτόκου.

Επίσης, στις 22 και 23 Αυγούστου, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, η ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον Προυσσό Ευρυτανίας.Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’.
Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες: Τό αὐτοδιοίκητο καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὅρους


Τὸ αὐτοδιοίκητο καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἡ σχέση του πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ συνταγματικὴ τάξη, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἐπιφέρει τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα 22/2022.
 
Ὑπό Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων.

«Προκειμένου ὅμως περὶ παρακαταθήκης κοινῆς, περὶ ‘’ὁρίων αἰωνίων, ἃ οἱ Πατέρες ἡμῶν ἔθεντο’’, μένομεν σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι εἰς τὴν φύλαξιν αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀκούσωμεν τὴν ἐπιτίμησιν τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν ὀκνηρὸν δοῦλον, τὸν ἀδιαφορήσαντα διὰ τὸ ἐμπιστευθὲν αὐτῷ τάλαντον καὶ ἵνα μὴ καταβοῶσιν ἡμῖν οἱ ἐπιγιγνόμενοι, ὡς ἀπεμπολήσαντες τὴν πατρώαν κληρονομίαν.

Θεοφάνης Μαλκίδης: «Θα σε στείλω στον Έβρο» : Αδιαφορία, Εισβολή και Εισαγόμενοι Εμπρησμοί!


 
Η φράση «θα σε στείλω στον Έβρο» ως απειλή των προϊσταμένων προς τους υφιστάμενους, ως λόγος και πράξη εξορίας των ανεπιθύμητων δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και άλλων που τα έβαλαν με το θηρίο της κομματοκρατίας, καταγράφει με περιεκτικό τρόπο την  αντίληψη για τη Θράκη  και ειδικότερα για τον Έβρο, αντίληψη η οποία διαμορφώθηκε μετά την απελευθέρωσή της και την ένωσή της με τον εθνικό κορμό.

«Τί πιστεύει ἡ "πράσινη ἀνάπτυξη";» (ΜΕΡΟΣ Α΄)

(Ἀναφορὰ στὸν συλλογικὸ Τόμο: «Ἡ κατάσταση τοῦ Κόσμου – 2010»)
 
Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
(ΜΕΡΟΣ Α')

Στὴ σημερινὴ ἀποστασία ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, προβάλλουν ὡς «ἀνακουφιστικὴ» λύση – πεποίθηση: α) ὁ οἰκουμενισμὸς – πανθρησκεία καὶ β) ἡ «πράσινη ἀνάπτυξη».
 
Σ᾿ αὐτούς τούς δύο πόλους ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θὰ συντονισθοῦν (ἀποπροσανατολιστικὰ) μὲ τὴ βοήθεια «ποιμένων» καὶ πολιτικῶν ἡγεσιῶν, δυστυχῶς!