Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Ιερομόναχος Σάββας Καρυώτης (1837 - 31 Μαρτίου 1923)


Ο κατά κόσμον Συμεών Σταμπολάκης γεννήθηκε στο Απέρειο της Καρπάθου στις 25.2.1837. Μικρός ακολούθησε τον εργολάβο οικοδομών πατέρα του στη Σμύρνη και στα Θείρα της Μικρασίας. 

Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του υιοθετήθηκε κατά κάποιο τρόπο «υπό του διαπρεπούς επ’ αρετή και πλούτω» Χατζή Παπαδάκη, κοντά στον οποίο έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Αργότερα στη Σμύρνη έμεινε στον μεγαλέμπορο Θωμά Κουρμπά, «όστις ηγάπησε αυτόν ως υιόν, εστερημένος ων τέκνων», αναχώρησε όμως γιατί ήθελε να τον παρασύρει στον προτεσταντισμό. Άφησε τα πλούτη για τη φίλη Ορθοδοξία.

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ: Πῶς νά ἀντιμετωπίσουμε τόν κορωνοϊό ὡς πρόσωπα, ὡς Ἑλληνικό Ἔθνος καί ὡς παγκόσμια κοινότητα;30 Μαρτίου 2020

Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν θανατηφόρο ἰό, τόν κορωνοϊό, ἐπιστημονικά καί μή, πνευματικά, θεολογικά, πολιτικά καί ἐθνικά. Ἐμεῖς θά προσπαθήσουμε νά δοῦμε τό θέμα αὐτό θεολογικά, ὀρθόδοξα καί ρωμαίϊκα.


1. Μερικοί ρωτοῦν : «Γιατί ὁ Θεός, ἄν ὑπάρχει, μᾶς τιμωρεῖ μέ πολέμους, ἀρρώστειες, ἀνεργία, μῖσος, ἀπανθρωπιά καί τόσα ἄλλα κακά, πού μᾶς βρῆκαν παλαιότερα, καί τώρα μέ τόν θανατηφόρο κορωνοϊό; Γιατί μᾶς ἐκδικεῖται; Τί Τοῦ ἐκάμαμε; Γιατί δέν μᾶς βοηθάει στίς δύσκολες ὧρες, πού περνᾶμε»;


Ἀπάντηση : «Δέν εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν-ἁμαρτιῶν ὁ Θεός», ἀλλά οἱ ἄνθρωποι καί οἱ δαίμονες. Διότι, αὐτοί κάνουν κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας, τοῦ αὐτεξουσίου καί κακές ἐπιλογές στόν καθ’ἡμέραν βίο καί πολιτεία τους.

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


του Μανώλη Μηλιαράκη

Με αφορμή την πανδημία, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Π.Ο.Υ., του κορονοϊού επανήλθε στην επικαιρότητα και μάλιστα κατά τρόπο απόλυτο, το θέμα που κατά καιρούς έθεταν κάπως έμμεσα και σπανίως άμεσα, οι souper ορθόδοξοι Ορθολογιστές, αυτοί που θεωρούν και τον άνθρωπο ως ένα καλοκουρδισμένο φυσικοχημικό σύστημα που η συμπεριφορά και η πορεία του μέσα στη ζωή και την κοινωνία προδιαγράφεται από άτεγκτους, αιώνιους και αναλλοίωτους νόμους.Για αυτούς, το πρόσωπο Θεός, η Πρόνοιά Του και το Θαύμα Του, ως ένοιες, είναι κενές περιεχομένου.

Έτσι από καιρού εις καιρό έθεταν το θέμα:
Να ληφθούν μέτρα προστασίας όσων μεταλαμβάνουν, γιατί η μετάληψη από το Κοινό Ποτήριο και με το ίδιο κουταλάκι εγκυμονεί κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών νόσων. 

Με την εμφάνιση του κορονοϊού το ζήτημα αυτό επανήλθε, αλλά αυτή τη φορά κατά τρόπο επιτακτικό. Οι ειδικοί επιστήμονες ήταν και είναι κατηγορηματικοί. Ο ιός μεταδίδεται με το σάλιο και έχει μακρά διάρκεια ζωής πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. 

Ό,τι κάνει σήμερα η Κυβέρνηση και οι Ποιμένες, αυτά έκαναν οι Ειδωλολάτρες κι όχι οι πιστοί!

Ὀρθοδοξία καὶ ἐπιδημίες/πανδημίες
 Παραδείγματα ἀπὸ τὴν παλαιότερη καὶ νεότερη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία
Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
ἐπιδημία/πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ποὺ βιώνουμε στὴν ἐποχή μας, δὲν εἶναι ἡ πρώτη στὴν παγκόσμια ἱστορία καὶ στὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Στὸ παρελθὸν οἱ ἄνθρωποι καὶ συγκεκριμένα οἱ Χριστιανοὶ ἦρθαν πολλὲς φορὲς ἀντιμέτωποι μὲ κάθε εἴδους ἐπιδημίες καὶ πανδημίες. Ὅμως εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν μία ἐπιδημία/πανδημία μὲ κλειστοὺς ναούς, ἀπαγόρευση Θ. Λειτουργιῶν, ἀμφισβήτηση τῆς Θ. Κοινωνίας ὡς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ καὶ ἄρα ἄνευ κινδύνου μετάδοσης τῆς ἀσθένειας.

Ἱστορικό καί φωτογραφικό ὁδοιπορικό στήν Μονή Κοκαμιάς (Ἅγιοι Σαράντα)


Φωτογραφικὸ ὑλικὸ
Γιάννης Κατσέας

Ἕνα ἱστορικὸ ἐκκλησιαστικὸ Μνημεῖο ἐγκαταλειμμένο στὴ φθορὰ τοῦ χρόνου Κοντὰ στὸ χωριὸ Νιβίτσα τῶν Ἁγίων Σαράντα, στὶς ὑπώρειες ἑνὸς ὑποθαλάσσιου λόφου μὲ ἀραιὴ βλάστηση ὑπάρχουν τὰ ἐρείπια τῆς Μονῆς τῆς Κοκαμιᾶς. 

Ὁ Π. Ἀραβαντινός προσδιορίζει τὴ θέση του: «Τὸ τῆς Κοκαμιᾶς μοναστήριον ἀφίσταται ὥραν πρὸς νότον ἐκ τοῦ τῆς ἀκρορρίζης καὶ ἕν τέταρτον τῆς ὥρας ἀπέχει τῆς θαλάσσης, ἐπὶ στενωποῦ καὶ πετρώδους κοιλάδος. Φαίνεται ὅτι ἀρχικῶς ἔκειτο κατὰ τὴν ἀκτήν, ὅπου ὁρῶνται ἐρείπια ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου». 

Μόνο τὸ καθολικό, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν κοίμηση τῆς Θεοτόκου, καὶ τὸ ἡγουμενεῖο διατηροῦν τὴ στέγασή τους (ὄχι σὲ καλὴ κατάσταση). Ἡ Μονὴ Κοκαμιᾶς χτίστηκε τὸν 13ο αἰῶνα. Ὡστόσο, ὅπως γνωμοδότησε ὁ καθηγητὴς Δ. Εὐαγγελίδης, τὰ κτίσματα δὲν εἶναι προγενέστερα τοῦ 17ου αἰ. καὶ μερικὰ εἶναι τοῦ 16ου αἰ.

Σπύρος Ζορμπαλάς: Οι καλύτεροι Χαιρετισμοί


Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Δ’ Χαιρετισμοί.

Πλησιάζω περπατώντας τον ναό του Αγ. Νικολάου στην Πάτρα. Στην τσέπη η ταυτότητα και η βεβαίωση για σωματική δραστηριότητα.

Έχει προηγηθεί (στις 25) η εισβολή γνωστού δημοσιογράφου στον ναό και η κατόπιν ενόχληση του Μητροπολίτη και της Αστυνομίας από τον ίδιο δημοσιογράφο, για μέτρα κατά του ιερέα του ναού*.

Φθάνω έξω από το ναό. Βλέπω παραταγμένους τουλάχιστον 5-6 αστυνομικούς. Πλησιάζω.

- Που πάτε κύριε; Δώστε μου την βεβαίωσή σας.

Tη δίνω.

- Πού μένετε;

- Σ……..

- Είσαστε λίγο μακριά από το σπίτι σας. Θα πρέπει να επιστρέψετε.

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ-Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι, εἶναι ὅλοι των πατριῶτες, ποὺ δὲν πρέπει ν᾿ ἀμφισβητοῦνται, καθ᾿ ὅσον εἶναι ἐκλεγμένοι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ ἔχουν τὰ κόμματά των, τόση ἀγεφύρωτη ἰδέα καὶ πράξη περὶ πατριωτισμοῦ.

-Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἐκλέγει τοὺς ἐκπροσώπους του ὥστε μὲ τὴν συνεργασία μεταξὺ των (Συμπολίτευση-Ἀντιπολίτευση), νὰ διοικήσουν σωστὰ καὶ μὲ ἐφαρμογὴ τῶν Νόμων τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ πατρίδα μας.

-Ἐδῶ μὲ λύπη μου τὸ ἐπισημαίνω, συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ Ἀντίθετο καὶ δὲν ξέρω ἂν εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα στὸν κόσμο ποὺ συμβαίνει αὐτό. Δηλαδή! Δὲν ἔχει σημασία ποιὸ κόμμα ἢ κόμματα εἶναι στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευση ἀρχίζει τὴν τακτικὴ τῆς δολιοφθορὰς τῆς Κυβερνήσεως, ἔστω καὶ ἐὰν διαφέρουν τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ἰδεολογικὰ παρασάγγες μεταξὺ των καὶ γνωρίζουμε ὅλοι τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστη ὁ τόπος αὐτὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν συμπεριφορά. 

"Φτύνουμε" την τρομοκρατία σας.


Εν μέσω εθνικής και παγκόσμιας κρίσης η κυβέρνηση της Νεας Τρομο/Δημοκρατίας κλείνει τους Έλληνες στα σπίτια τους με αφορμή την «πανδημία».

Συνάμα με γοργούς ρυθμούς μεταφέρει καραβιές λαθρομεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα.

Αν κάποιος αιθεροβάμων σκέφτεται ότι η μεταφορά των εποίκων έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση των βεβαρημένων δομών των νησιών, τον πληροφορούμε ότι οι ροές από την Τουρκία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Επί της ουσίας λοιπόν η ανθελληνική κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλευόμενη τον ηρωισμό του ελληνικού λαού στον Έβρο, αποκοίμιζε την κοινή γνώμη για να υλοποιεί τα σχέδια των αφεντικών της.

Σάββας Ἠλιάδης: Ὁ Συσχηματισμός μετά τοῦ «αἰῶνος» καί ἡ ἀπάτη αὐτοῦ, τοῦ ἀπατεῶνος!


Ἐκπέσαμε! Ἐκπέσαμε τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ προορισμοῦ μας! Ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα! Συσχηματιστήκαμε μετὰ τοῦ παρόντος αἰῶνος, τοῦ ἀπατεῶνος καὶ εἰσπράττουμε τὰ ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς ἐκπτώσεως. 

Σύμφωνα μέ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἁγίας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνει, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, «σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ». (Ρωμ. 8,29). 

Ἢ ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «Αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Μονογενὴς Υἱὸς κατὰ φύση, αὐτὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ χάρη». Πῶς ὅμως μᾶς τὸ δίδαξαν αὐτὸ οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας; Μᾶς τὸ δίδαξαν, πολιτευόμενοι κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου.

Λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «... καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον». (Ρωμ. 12,2).

«... καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν...». Ὁ ἅγιος Νικόδημος γράφει: 

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τεκνογονίαΠολλὲς φορὲς ἀνδρόγυνα μοῦ ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸ θέμα τῆς τεκνοποιίας καὶ ζητοῦν τὴν γνώμη μου. Ἄλλα σκέφτονται νὰ κάνουν ἕνα-δυὸ παιδιὰ καὶ ἄλλα θέλουν νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ παιδιά. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τοὺς συμφέρει εἶναι νὰ ἀφήνουν τὸ θέμα τῆς τεκνοποιίας στὸν Θεό. 

Νὰ ἐμπιστεύωνται τὴν ζωή τους στὴν θεία πρόνοια καὶ νὰ μὴ βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει νὰ πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός, ποὺ φροντίζει γιὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, πολὺ περισσότερο θὰ φροντίση γιὰ τὰ δικά τους παιδιά. Ἦταν ἕνας ναυτικὸς ποὺ παντρεύτηκε σὲ ἡλικία δεκαοκτὼ χρονῶν. 

Φτωχὸς αὐτός, φτωχὴ καὶ ἡ κοπέλα ποὺ πῆρε, νοίκιασαν ἕνα ὑπόγειο γιὰ νὰ μείνουν. Βρῆκε καὶ ἡ κοπέλα μιὰ δουλίτσα καὶ ζοῦσαν πολὺ λιτά. Νὰ φαντασθῆτε, γιὰ τραπέζι εἶχαν ἕνα καφάσι ἀπὸ γιαρμάδες ποὺ ἀγόρασαν μιὰ φορά. Μετὰ ἀπέκτησαν καὶ παιδάκια καὶ ἔκαναν μεγάλες οἰκονομίες γιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν. Καὶ ὅμως σιγὰ-σιγὰ ἔγιναν νοικοκυραῖοι.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020


Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν


 Κτείνει γυνὴ βαλοῦσα καιρίαν λίθῳ,
Τὸν Ὑπάτιον· φεῦ γυναικὶ ἀθλίᾳ!
Πρώτῃ Ὑπατίῳ βιότου πέρας ἐν τριακοστῇ.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ὑπάτιος ἦταν Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ ἔτος 325 μ.Χ., στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Διακρίθηκε γιὰ τὴν πιστότητά του στὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ τὴν σφοδρὴ πολεμική του κατὰ τῶν δυσσεβῶν αἱρετικῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἀρειανῶν.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Αρχιμ. Παύλος Ντανάς , Εποχή Αντιχρίστου - ἐπιδημία πού θά ἐκμηδενίσει, θά ἐξευτελίσει τούς γιατρούς, θά ἐξευτελίσει τά φαρμακεῖα, τά πάντα!


ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ντανᾶ, ἱεροκήρυκος


Ζοῦμε ἀγαπητοί, σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς. Σέ καμία περίπτωση δέν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε τά ὅσα συμβαίνουν στήν ἐποχή μας. Εἶναι ἀνήκουστα καί πρωτοφανή. Θεωροῦμε, ὅτι ἦρθαν πολύ γρήγορα τά γεγονότα ἀπ’ ὅ,τι τά περιμέναμε, ὅσον ἀφορά δηλαδή τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου.

Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σάν ἄλλος αὐτοκράτορας Διοκλητιανός καί Καλιγούλας, μέ ὅλους τούς ἀθέους καί ἀκοινώνητους οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀποφάσισαν νά κλείσουν τούς Ναούς.

Πού κολλάει και πού δεν κολλάει ο κορωνοιός! Νέα φοβερά στοιχεία...


Αν πάτε σε ΤΡΑΠΕΖΑ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως σε καφετέρια ή ταβέρνα κολλάει…

Αν πάτε σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως στο πάρκο κολλάει.

Αν πάρετε ΤΑΞΙ δεν κολλάει….

Αν πάτε στη παραλία κολλάει….

Αν πάτε στο ΦΟΥΡΝΟ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως σε κατάστημα παπουτσιών κολλάει….

Αν πάτε στις ΛΑΙΚΕΣ δεν κολλάει…

Ἀφιερωμένο στοὺς τρομοκρατημένους καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ νοιάζονται γιὰ τὴν ὑγεία μας...(Βίντεο) ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙΡΟ...Στρατάκης Νίκος: 
Ποιος είδε άνοιξη καιρό... σοκάκια ερημωμένα με παραθύρια σφαλιχτά κι αυλές δίχως βεγγέρα 

Μαρτσάκης Αντώνης: 
Ποιος είδε άνοιξη καιρό... να μη βλογούνται γάμοι κεριά να μην ανάβουνε, ο Θεός να συγχωρέσει 

Σπυριδάκης Δημήτρης: 
Ποιος είδε άνοιξη καιρό... (ε)κκλησιές δίχως ανθρώπους κι αμοναχό του τον παπά, τα Άγια να βγάνει 

Στρατάκης Γιώργος: 
Ποιος είδε άνοιξη καιρό... φαμίλιες χωρισμένες και να δειπνούνε χωριστά, οι γέροι απ' τα κοπέλια 

Δημήτρης Νατσιός: Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία


Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τὸν χαμένο παράδεισο: τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τὸ κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν καὶ τὸ γέλιο τῶν παιδιῶν
Ντοστογιέφσκι
_____________

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ γράφεται κυρίως γιὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου. Νὰ σημειώσω κατ᾿ ἀρχὰς αὐτὸ τὸ ὄμορφο ποὺ γράφει ὁ μέγας διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: τὰ παιδιὰ εἶναι χρυσά ἀγάλματα ποὺ στολίζουν τὸ σπίτι∙ «Νόμισον ἀγάλματα χρυσά ἔχειν ἐπὶ τῆς οἰκίας τοὺς παῖδας». Τώρα βέβαια, λόγῳ συνθηκῶν, τὰ χρυσά μας ἀγάλματα καθηλώθηκαν «εἰς τὰς οἰκίας», τὰ σχολεῖα, τὰ φροντιστήρια ἔκλεισαν, ὁπότε τὸ κοχλάζον νεανικό τους αἷμα, ἀπαιτεῖ τιθάσευση ἢ κάπου νὰ διοχετευτεῖ.

Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η «ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ» ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ…Ο Αινείας φεύγει από τη φλεγόμενη Τροία μεταφέροντας στην πλάτη του τον γέροντα και ανήμπορο πατέρα του αρνούμενος να διαλέξει αντ’ αυτού οποιοδήποτε θησαυρό. Ζωγραφικός πίνακας του Federico Barocci, 1598.

«Δεν είναι δίκαιο, που ο πατέρας μου πέθανε έτσι. Όλοι πεθαίνουν σαν τα σκυλιά, σαν τα γουρούνια. Ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι λένε πως ήταν ηλικιωμένοι, ήταν άρρωστοι: ήταν ο πατέρας μου, δεν ήταν μεγάλος και δεν ήταν άρρωστος. Άντε στο δι@..λο». Ρομπέρτα Ζανινόνι, κόρη του Τζιουζέπε, που πέθανε από κορωναϊό στο Μπέργκαμο.

«Μακάβρια ήταν τα ευρήματα ανδρών των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων, που πήγαν να κάνουν απολύμανση σε γηροκομεία, που έπρεπε να έχουν εκκενωθεί λόγω της πανδημίας του κοροναϊού: Εντόπισαν τα πτώματα ηλικιωμένων, που τους είχαν εγκαταλείψει αβοήθητους να πεθάνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις βρήκαν και κάποιους σε πολύ άσχημη κατάσταση, ετοιμοθάνατους. Το τραγικό αυτό συμβάν δημοσιοποίησε η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, μέσω της τηλεόρασης.

30 Μαρτίου 1822 – Ἡ Χίος πνίγηκε στό αἷμα

Ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου»
του Ευγένιου Ντελακρουά


Η σφαγή της Χίου αναφέρεται στην σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων της Χίου από τον Οθωμανικό στρατό. Το γεγονός συνέβη τον Απρίλιο του 1822. Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός του νησιού στις 11 Μαρτίου 1822, με την απόβαση εκστρατευτικού σώματος Σαμιωτών. Οι Οθωμανοί (ντόπιοι και άλλοι που είχαν έλθει από την Ασία) κλείστηκαν αρχικά στο κάστρο. Στις 30 Μαρτίου έφθασε ο οθωμανικός στόλος ο οποίος έλυσε την πολιορκία και άρχισε τη σφαγή του ορθόδοξου πληθυσμού με τη συμμετοχή και ατάκτων μουσουλμάνων που κατέφθαναν από τις ακτές της Μ. Ασίας με κάθε είδους πλεούμενο. 

Την περίοδο αυτή η Χίος διέθετε μία μεγάλη και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα που ευημερούσε βασιζόμενη στην καλλιέργεια της μαστίχας. Απολάμβανε μάλιστα σημαντικά προνόμια από τους Οθωμανούς, για τους οποίους η μαστίχα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό προϊόν. Συνέπεια των προνομίων ήταν η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του νησιού, που αριθμούσε το 1822 περισσότερους από 100.000 κατοίκους. 

Όταν ο Σ. Τσιόδρας θεωρούσε “φυσικό γεγονός” μέχρι τους 650.000 θανάτους από εποχική γρίπη στον κόσμο ετησίως! (βίντεο)Κάποια στιγμή ασφαλώς θα πρέπει να γίνουν κάποια ουσιαστικά ερωτήματα και να αναζητηθούν οι απαντήσεις. 

Ήταν 30 Σεπτεμβρίου 2019, όταν ο σημερινός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής, Σωτήρης Τσιόδρας, ήταν ομιλητής σε ιατρικό συνέδριο. Με την αφορμή αυτή έκανε δηλώσεις στο CNN Greece, αναφέροντας ένα απίστευτο στοιχείο: ότι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από την εποχική γρίπη: 290.000 – 650.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο! Μάλιστα, πρόσθεσε, ότι στην ουσία έχουμε κάθε χρόνο μια “πανδημία” (τα εισαγωγικά δικά του, μάλιστα και με κίνηση των χεριών του, όπως θα δείτε στο βίντεο).

Άρα, αν κάθε χρόνο είναι “φυσιολογικό” να πεθαίνουν από 290.000 – 650.000 άνθρωποι, τι περισσότερο υπάρχει φέτος με αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση, ο φόβος σε όλο τον πλανήτη, η στέρηση της ελευθερίας σε εκατομμύρια ανθρώπους, όταν από τον κορονοϊό, μέχρι και σήμερα το πρωί (Κυριακή 29 Μαρτίου 2020) έχουν πεθάνει σχεδόν 31.000 άνθρωποι; 

«Σᾶς ἐρωτῶ· ἐάν βγῇ ἕνα τέτοιο διάταγμα καί λέῃ ὅτι "Ὅποιος πάῃ στήν ἐκκλησία, θά ἐκτελῆται", ποιός θά τό ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς δέ θά πάῃ!»


✞ Μακαριστοῦ Αὐγουστῖνου Καντιώτη


Υπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ποὺ ἀνοίγουν τὰ στόματά τους καὶ χλευάζουν τὰ ὅσια καὶ ἱερά, καὶ προσπαθοῦν νὰ ξερριζώσουν ἀπ’ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν πίστι στὸ Θεό.

Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς λένε μὲ τρόπο δόλιο· Καλὰ εἶν’ αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ κηρύττει ἡ ᾿Εκκλησία, ἀλλὰ ποιός τὰ κάνει;… Ὁ λόγος αὐτὸς σπέρνει ἀπιστία. «Ποιός τὰ κάνει;…»· θέλουν δηλαδὴ νὰ ποῦν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο πάλιωσε πλέον. Ἀλλὰ ὁ ἥλιος μπορεῖ νὰ παλιώσῃ, τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει.

Αὐτοὶ δὲν πιστεύουν, γι᾿ αὐτὸ θέλουν ἕνα καινούργιο «εὐαγγέλιο», ἀντιευαγγέλιο, «εὐαγγέλιο» τοῦ ἀντιχρίστου. Τί ἔχουμε ν’ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς; Ὅτι, καὶ ἕνας ἀκόμη μέσ᾿ στὰ δισεκατομμύρια ἂν παρουσιαστῇ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀρκεῖ αὐτὸς ν’ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε δυνατή. Ἐφ’ ὅσον ἕνας τὸ ἐφήρμοσε, μποροῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν καὶ οἱ ἄλλοι· διότι... ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε τοῦ αὐτοῦ φυράματος.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης: Όλους ν' αγαπάς, άλλα και κανένα "μη αγαπάς"!


Το Πνεύμα δεν αγαπά Ούτε πολλές συναναστροφές, Ούτε φιλίες! Όλα αυτά να τα αποφεύγεις.
 
Θέλεις να αγαπάς πολύ τους ανθρώπους; Αγάπησε πολύ τον Χριστό μας και θα δεις πόσο θα αγαπάς και τους ανθρώπους και ας μη τους βλέπεις. 
 
Πάντοτε και τον κάθε άνθρωπον, ολίγον σε απόστασιν να κρατάς. Ήλθε; Καλώς ήλθε! Δεν ήλθε; Καλώς δεν ήλθε. Δηλ. να είσαι απαθής.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

 
Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ,
Τὰς σὰς ἀρετὰς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι.
Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστῇ ἐξαναλύων.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Οι άνθρωποι θα γίνουν πιο πονηροί από μας τους δαίμονες-Φύγε ἀπό ‘δῶ, πονηρέ καί ἀκάθαρτε! τοῦ λέει ὁ ὅσιος (Ἀνδρέας στόν δαίμονα).

-Πιό πονηρός καί πιό δολερός ἀπό σένα δέν ὑπάρχει ἄλλος σ’ αὐτή τήν πόλη, ἀποκρίθηκε ὁ δαίμονας. 

Κι ἄν θέλεις νά σοῦ πῶ τήν ἀλήθεια, θά ἔρθει καιρός πού θά χάσω τήν τέχνη μου, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν πιό πονηροί ἀπό μᾶς τούς δαίμονες.

π. Βασίλειος Βολουδάκης: ΠΟΛΥΕΤΗΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) - (ΔΙΑΔΩΣΤΕ!!)


Γράφει ὁ Πᾶνος

Πρὸς ἀποφυγὴν λανθασμένων ἐντυπώσεων καὶ παρεξηγήσεων, δὲν εἴμαστε σύμφωνοι, γενικὰ μὲ τὴν στάση του ὅσον ἀφορᾶ στὸ Κολυμπάρι καὶ σὲ ἄλλα ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.

Εἶναι σκόπιμο ἐπίσης νὰ ποῦμε πὼς στὴν προηγούμενη ὁμιλία του περὶ κοροναϊοῦ, λίγο πολὺ δίνει ἄφεση στὴν Δ.Ι.Σ. καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, λέγοντας πὼς βρέθηκαν μεταξὺ «σφύρας καὶ ἄκμωνος» καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀναρτήσαμε τὴν ὁμιλία του, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ἦταν ἐξαιρετικὴ καὶ ἐνημερωτική, ἦταν αὐτὸς, φοβούμενοι πὼς θὰ σκανδαλίζαμε ἀρκετοὺς χριστιανοὺς ἀδελφούς, διότι κατὰ τὴν γνώμη μας ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ἐὰν εἶχε πιστοὺς καὶ ἀνδρείους ἀρχιερεῖς καὶ ἤθελε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ εἴχαμε φτάση σὲ αὐτὴ τὴν μέγιστη βλασφημία μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ τὰ κατάπτυστα λεχθέντα ἀπὸ ἀρκετοὺς ἀρχιερεῖς περὶ τῆς Θείας Κοινωνίας.

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ» : ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»Και όμως στην Βουλγαρία όχι μόνο δεν έκλεισαν τις ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά συνεχίζονται κανονικά οι λειτουργίες της Σαρακοστής με όλο το πιστό ποίμνιο.

Όπως αναφέρεται ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να κλείσει τις εκκλησίες. «Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση» δήλωσε κατηγορηματικά.

Ο ιουδαίος τραπεζίτης Ζακ Αταλί, από το 2009 προέβλεπε ότι με τις πανδημίες θα διευκολυνθεί η επιβολής της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης για το καλό μας , με παγκόσμια αστυνομία και παγκόσμια δικτατορία για τη δίκαιη κατανομή φαρμάκων και εμβολίων


Ο 77χρονος Ζακ Αταλί, είναι Εβραίος, σοσιαληστής, και τραπεζίτης. Σύμβουλος του προέδρου Μιτεράν και του Σαρκοζύ και πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ο Ζακ Αταλί ήταν ο μέντορας του Μακρόν που τον γνώρισε όταν ήταν ακόμα ένας νεαρός τραπεζίτης των Ρότσιλντ, και δήλωσε στην ιταλική «Λα Ρεπούμπλικα», «εγώ τον παρουσίασα πρώτη φορά στον Φρανσουά Ολάντ για να εργαστεί στο Ελιζέ».

Αυτός ο κοσμοπολίτης και άπατρις Τραπεζίτης , η φωνή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης , στις 3 Μαΐου 2009, στο περιοδικό «Express», με το πρόσχημα του αλτρουισμού, προέβλεπε ότι οι «πανδημίες» που ανακοίνωσε από τη δεκαετία του 2000 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), θα έθεταν θέσει σε κίνηση μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε μια «πραγματική παγκόσμια κυβέρνηση».

Για τον λόγο που ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει


π.Γεωργ.Δορμπαράκη

«Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα» (λόγ. α΄, 41).

Είναι φορές που παραπονιέσαι ότι αντιμετωπίζεις στη ζωή σου δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς, παραπάνω από τις δυνάμεις σου. Και μάλιστα εκ νεότητός σου. 

Μία δύσκολη αρρώστια προσωπική ή οικογενειακή, ένα ατύχημα, μία αποτυχία ενώ κάτι το ήθελες πάρα πολύ. Κι είναι οι στιγμές που νιώθεις ότι δεν αντέχεις, που πάει να κλονισθεί η πίστη σου γιατί ο Θεός σε εγκατέλειψε, όταν μάλιστα βλέπεις ότι η δοκιμασία διαρκεί.

Μην πιστέψεις τον λογισμό αυτό. Είναι ψεύτικος. Είναι του εχθρού που θέλει ακριβώς να σε καταβάλει για να σε φέρει στα δικά του δίχτυα και να σε κάνει υποχείριό του.

ΕΦΕΤ: «Τα κουτάλια των εστιατορίων δεν μεταδίδουν τον ιό» (Η ιερή λαβίδα κατά τους ἀντίχριστους τον μεταδίδει!) - (Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό)


π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Σεβαστοί, αγαπητοί,

Σας κοινοποιώ δύο κείμενα:

1. ΕΦΕΤ: "Τα κουτάλια των εστιατορίων δεν μεταδίδουν τον ιό". Εν τούτοις οι αντίχριστοι (δημοσιογράφοι και πολιτικοί κοκ) ισχυρίζονται ότι η αγία λαβίδα της Θ. Κοινωνίας τον μεταδίδει...
2. Επιστολή προς τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό

________________________

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 

Κορονοϊός: Συστάσεις του ΕΦΕΤ για τα τρόφιμα


ΕΡΩΤΗΣΗ: «Μπορεί ο νέος τύπος SARS-CoV-2 να μεταδοθεί μέσω πιάτων και μαχαιροπήρουνων σε κυλικεία ή άλλα μέρη μαζικής εστίασης;»

Δ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ): ΟΡΘΡΟΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΥΜΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΟΜΙΛΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ: ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΔΩ

* * *
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ Δ' (Θρασ. Στανίτσας 1979)

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020Δ΄ Κυριακή των Νηστειών - Ιωάννου της Κλίμακος


Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ,
Τὰς σὰς ἀρετὰς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι.
Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστῇ ἐξαναλύων.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γεννήθηκε πιθανότατα το 523 μ.Χ. στη Συρία. Ήταν γιος πλούσιας και ευσεβούς οικογένειας. Σε νεαρή ηλικία, παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως, ώστε να διακρίνεται ανάμεσα στους συνομήλικούς του. Εκείνος όμως, ενδιαφερόταν περισσότερο για την προσευχή, τις θεολογικές μελέτες, την συγγραφική εργασία και την άσκηση. Πήγε στο Όρος Σινά, κοντά στον φημισμένο αναχωρητή Μαρτύριο, ο οποίος καθοδήγησε πνευματικά τον νεαρό Ιωάννη. 

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1913 - 15/ 28 Μαρτίου 1981)


Ήταν Ἠ­πει­ρώ­της στήν κα­τα­γω­γή. Γεν­νή­θη­κε τό 1913 στήν Φορ­τῶ­σα, ἕ­να χω­ριό τῶν Ἰ­ω­αν­νί­νων, ἀ­πό τόν Δη­μή­τριο καί τήν Χρυ­σαυ­γή. Οἱ γο­νεῖς του ἦ­ταν τα­πει­νοί καί πτω­χοί ἀλ­λά πι­στοί καί εὐ­γε­νεῖς. Τόν βάπτισαν δί­δον­τάς του  τό ὄ­νο­μα Νι­κό­λα­ος καί τόν ἀ­νέ­θρε­ψαν μέ τήν ἁ­πλή, πα­ρα­δο­σια­κή εὐ­λά­βεια τῆς ὑ­πα­ί­θρου. 

Ἔ­μα­θε λί­γα γράμ­μα­τα καί βο­η­θοῦ­σε το­ύς γο­νεῖς του στίς ποι­κί­λες δου­λει­ές τοῦ σπι­τιοῦ. Σάν παι­δί εἶ­χε ἕ­να ἀ­τύ­χη­μα. Βρέ­θη­κε ξαφ­νι­κά στά πό­δια ἑ­νός τα­ύ­ρου καί αὐ­θόρ­μη­τα ἐ­πι­κα­λέ­στη­κε τήν βο­ή­θεια τῆς Πα­να­γί­ας μας. Ὁ ταῦ­ρος πέ­ρα­σε ἀ­πό πά­νω του χω­ρίς νά πά­θη ὁ ἴ­διος κά­τι. Ἔ­κτο­τε θε­ω­ροῦ­σε τήν Πα­να­γί­α μας προ­στά­τι­δά του.
 
Ὁ Νι­κό­λα­ος ἄ­φη­σε τό χω­ριό του μι­κρό παι­δί καί ἦλ­θε στήν Ἀ­θή­να, κοντά στόν θεῖ­ο του πού  εἶ­χε φοῦρ­νο.
 
Τό πρωΐ ἀ­πό πο­λύ ἐ­νω­ρίς ὁ Νι­κό­λα­ος μα­ζί μέ τόν θεῖ­ο του βρί­σκον­ταν στό ἐρ­γα­στή­ριο καί ἔ­βγα­ζαν τό ψω­μί καί τά κου­λο­ύ­ρια. Ὅ­ταν τε­λε­ί­ω­νε αὐ­τή ἡ ἐρ­γα­σί­α, ἔ­παιρ­νε τόν δί­σκο μέ τά κου­λο­ύ­ρια καί ἔ­βγαι­νε στόν δρό­μο πρωΐ–πρωΐ γιά νά τά που­λή­ση στο­ύς πρω­ϊ­νο­ύς δου­λευ­τά­δες καί πε­ρα­στι­κούς­.

Όταν δεν μπορώ να αποφύγω την αμαρτία, ούτε να μετανοήσω αληθινά, υπάρχει σωτηρία;


Πολύ συχνά, θέτουμε στον εαυτό μας και μεταξύ μας ένα πολύ βασανιστικό ερώτημα. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω την αμαρτωλή μου κατάσταση; Τι μπορώ να κάνω; Δεν μπορώ να αποφύγω την διάπραξη αμαρτημάτων, μόνο ο Χριστός άλλωστε ήταν αναμάρτητος. 
 
Και δεν μπορώ και εξακολουθώ να διαπράττω αμαρτήματα, εξαιτίας της έλλειψης αποφασιστικότητας, θάρρους, ικανότητας για αληθινή μετάνοια ή εξαιτίας της γενικότερης αμαρτωλής κατάστασης η οποία κυριαρχεί στον εσωτερικό μου κόσμο. Τι απομένει λοιπόν σε μένα; Βασανίζομαι, παλεύω απεγνωσμένα όπως ένας άνθρωπος την ώρα που πνίγεται και δεν βλέπω λύση.

Πάμε για δικτατορία του κορονοϊάτου;Να ξεκινήσουμε από το Σύνταγμα και να προχωρήσουμε βήμα – βήμα. Δίνει το Σύνταγμα τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αναστέλλει βασικές ατομικές ελευθερίες, για να προστατεύσει τη Δημόσια Υγεία; Η απάντηση είναι ένα καραμπινάτο «ΟΧΙ»!

Μα τι είναι αυτά που λες; Θες να πεθάνουμε λόγω… ατομικών ελευθεριών; Προφανώς δεν θέλω. Ούτε υποστηρίζω πως το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι εσφαλμένο, αλλά μη βιάζεστε. Θα φτάσουμε κι εκεί. Προς το παρόν, μιλάμε για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει με τις ατομικές ελευθερίες μια κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Συντάγματος.

Το Σύνταγμα λοιπόν, στο άρθρο 48, αναφέρει με σαφήνεια πότε, πώς και για πόσο μπορούν να περιοριστούν οι ατομικές ελευθερίες. Σε 3 περιπτώσεις μόνο:

Καταγγελία μη ανάρτησης σχολίων κατά του ιστολόγιου ΑΠΟΨΕΙΣΑγαπητοί μου φίλοι αναγνώστες και συνάδελφοι ιστολόγοι σήμερα μετά από αρκετό διάστημα υπομονής, αποφάσισα ότι οφείλω να καταγγείλω την φίμωση μου από το ιστολόγιο ΑΠΟΨΕΙΣ το οποίο αναδημοσιεύει άρθρα άλλων ιστολογίων και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

Ευτυχώς όπως συνηθίζω κράτησα όλα τα σχετικά στοιχεία και τις ημερομηνίες των όσων έκανα, προσπαθώντας να πείσω τους διαχειριστές του εν λόγω ιστολογίου, να αναρτήσουν τα σχόλια μου...

Να επισημάνω ότι είναι δική τους (υποτίθεται) θέληση η ανάρτηση σχολίων, εφόσον έχουν επιλέξει να υπάρχει φόρμα σχολίων, στην οποία μάλιστα ζητούνται επιπλέον στοιχεία πέραν του ονόματος (π.χ. email) ώστε να αναρτηθεί το κάθε σχόλιο.

(Συγκεκριμένα εγώ τους έβαλα και την διεύθυνση του ιστολογίου μας)

Και επίσης πολύ λογικά έχουν θέσει και την παράμετρο της έγκρισης για να αποφεύγουν τα μη ευπρεπή ή υβριστικά σχόλια...

Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής:

Αρχίζουν μεγάλες ελλείψεις προϊόντων στην αγορά αλλά και στα σπίτια των φτωχότερων. Επόμενο μεγάλο πρόβλημα η πείνα.... Στην Ιταλία πολίτες παρακαλούν τις τράπεζες για 50 ευρώ για να φάνε!!!!!!


Παρακολουθώ τις εξελίξεις με τον κορωνοϊό από όταν ακόμα το πρόβλημα ήταν μόνο στην Κίνα.
Ο ιός ξεπέρασε τα σύνορα και έγινε παγκόσμιο πρόβλημα, έγινε πανδημία.

Ασφαλώς και πρέπει να υπακούμε στις εντολές της πολιτείας, της κάθε πολιτείας σε όποια χώρα κι αν βρισκόμαστε για το κοινό καλό.

Είναι όμως μέγα λάθος κατά την ταπεινή μου άποψη να μην βλέπουμε και τις υπόλοιπες απειλές που κρύβει αυτή η κατάσταση πέραν αυτής της δημοσίας υγείας.

Διαβάζουμε σήμερα ότι το Βιετνάμ η 3η χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή ρυζιού βάζει πλέον περιορισμούς στην εξαγωγή ρυζιού λόγο κορωνοϊού.
Το Καζακστάν επίσης σήμερα αποφάσισε την απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών λόγο κορωνοϊού.

Στην γειτονική μας Ιταλία, όπου οι πολίτες τους δεν έχουν ούτε έναν μήνα μέσα λόγο καραντίνας άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι τελειώνουν τα τρόφιμα και δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν. Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο πολίτες να ικετεύουν τις τράπεζες να τους δώσουν 50 ευρώ για τρόφιμα.

ΝΤΡΟΠΗ 11 Εκατομμύρια Ευρώ στα ΜΜΕ για τον Κορονοϊό.


ΝΤΡΟΠΗ 11 Εκατομμύρια Ευρώ στα ΜΜΕ για τον Κορονοϊό.

 

Η απόλυτη ΝΤΡΟΠΗ με ΦΕΚ παρακαλώ: 968Ζ46ΜΓΨ7-ΑΣΟ

11 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ, για την καμπάνια Κορονοϊού.

 

Την ώρα που ο φτωχός Ελληνικός λαός, πεινάει, την ώρα που κλείνουν οι επιχειρήσεις και απολύουν υπαλλήλους, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη  βγάζει έκτακτα κονδύλια, για την συνέχιση της τρομοκρατίας του κορονοϊού, για τα ΜΜΕ.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για άλλη μια φορά προκαλεί την κοινή συνείδηση.

Εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειές.

Από βδομάδα θα αρχίσουν τα «κανόνια».

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα κόβει τα ρεύματα στα νοικοκυριά…???

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “μοιράζει” πακτολό χρημάτων για το Μένουμε Σπιτι.

Ὅσο ἐσεῖς μένετε σπίτι ἐμεῖς συγχαίρουμε τὴν "Βόρεια Μακεδονία" γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟΚαὶ ἐπισήμως μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Βόρεια Μακεδονία


Οἱ 29 χῶρες μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ὑπέγραψαν τὸ πρωτόκολλο ἔνταξης τῆς Βόρειας Μακεδονίας τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια.

Ἡ Βόρεια Μακεδονία εἶναι καὶ ἐπισήμως ἀπὸ σήμερα τὸ 30ό μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Τὴν ἔνταξή της χαιρέτισαν ὁ γενικὸς γραμματέας τῆς Συμμαχίας, ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ.

Συγχαρητήριο μήνυμα καὶ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Ἀνακοίνωση ΥΠΕΞ

Τὴ Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας γιὰ τὴν ἔνταξή της στὸ ΝΑΤΟ ὡς τὸ 30ο μέλος τῆς Συμμαχίας, συνεχάρη μὲ ἀνάρτησή του στὸ Twitter τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Γιατί έδωσε ο Θεός την ελευθερία; - Ιερομόναχος Ιουστίνος


Ας δούμε ένα δύσκολο ερώτημα: Προς τι η ελευθερία, αφού κακοποιείται; Γιατί την έδωσε ο Θεός αν και προγνώριζε ότι οι περισσότεροι δεν θα έκαναν έλλογη χρήση; Δηλαδή έκανε καλά ο πατέρας που έδωσε την περιουσία στον άσωτο γιο, αν και ήξερε τον χαρακτήρα του, ότι δηλαδή θα τη σπαταλούσε καταστροφικά; 

Ήξερε τον χαρακτήρα του μικρότερου παιδιού του. Αυτός το είχε γεννήσει και το είχε ζήσει επί χρόνια. Ήταν γνωστός ο χαρακτήρας του. Τα λόγια του μεγάλου γιου, το παράπονό του, «Τόσα χρόνια σου δουλεύω και δεν αθέτησα καμιά εντολή σου», νομίζουμε ότι είναι ένα υπονοούμενο, μια «μπηχτή» κατά του αδελφού του, που προφανώς δεν δούλευε – ευσυνείδητα τουλάχιστον – και παρέβαινε εντολές του πατέρα. Λοιπόν έκανε καλά ο γονιός που του έδωσε την περιουσία; Έκανε καλά ο Θεός, που μας έδωσε την ελευθερία;