Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Νώντας Σκοπετέας - Ο Ρούντολφ το ελαφάκι κι ο Άγιος Ρωμανός! (Στο προαύλιο της παιδικής ψυχής) - βίντεο

 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (τρίς)

Κύριε μας, Ἰησοῦ Χριστέ, ξέρουμε, ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔστειλες στοὺς Ἀποστόλους Σου τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιο. Μὲ αὐτὸ τοὺς φώτισες καὶ τοὺς ἔκανες δασκάλους σοφοὺς σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Σὲ παρακαλοῦμε λοιπόν, νὰ φωτίσεις καὶ ἐμᾶς, μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα Σου.

Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δώσεις ἐπιμέλεια καὶ πρόοδο σ' ὅλα τὰ μαθήματα τοῦ σχολείου μας. Φώτισε μας νὰ σεβόμαστε τοὺς δασκάλους μας, ν' ἀγαποῦμε τοὺς συμμαθητές μας, ὥστε νὰ δοξάζουμε πάντοτε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀμήν.

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Σᾶς διαβάσαμε μιὰ προσευχὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἁγίου πατρὸς Χαραλάμπους  Βασιλόπουλου! Μιὰ προσευχὴ ποὺ γνωρίζουμε πὼς σὲ κάποιο σχολεῖο αὐτῆς τῆς εὐλογημένης ἀπὸ τὸν Θεό, μὰ ἀπαξιωμένης ἀπὸ τοὺς ἡγήτορές τῆς χώρας , ὄχι στὸ πολὺ μακρινὸ παρελθὸν λεγόταν ἀπὸ τὰ παιδάκια πρὶν μποῦν στὶς αἴθουσες διδασκαλίας. Θυμόμαστε σὰν παιδιὰ αὐτὴν τὴν προσευχή, ὁμοθυμαδὸν ἐκεῖ στὸ προαύλιο τῆς παιδικῆς μας ψυχῆς !

Πέραν ἀπὸ τὶς συνήθεις ...τὸ Πάτερ ἡμῶν, τὸ Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε, τὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. Θυμόμαστε καὶ τὸν δάσκαλό μας τὸν ἀξέχαστο κ. Ἰωάννη ὄχι στὸ πολὺ μακρινὸ παρελθόν, ἐκεῖ στὰ  μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 νὰ μᾶς μαθαίνει   ἀπολυτίκια μεγάλων δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν νὰ μᾶς διδάσκει  νὰ ψέλνουμε στὴν χορωδία τῆς τάξης, στὶς γιορτούλες μας τὶς σχολικές, τὸ κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων !

Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει ...

Θεὲ μου πόσο μακρινὰ ἀκούγονται ὅλα τοῦτα καὶ πόσο ξένα γιὰ ἐκείνους ποὺ μαθαίνουν μὲ ...ζῆλο στὰ παιδιὰ παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων  γιὰ τὸν ρούντολφ τὸ ἐλαφάκι ...Ὅμως μιὰ πρωτοχρονιὰ εἶπε ὁ Ἄϊ Βασίλης... "Ρούντολφ, εἶσαι ἐσὺ σοφὸς ἔχεις μέσα σου τὸ φῶς"

...Αὐτὸς ὁ στίχος (δὲν εἶναι ἀστεῖο ἀδελφοί μου) ἀντικατέστησε στὶς μέρες μας τὸ κοντάκιο τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ του μελωδοῦ καὶ ὁ Ρούντολφ Τὸν πρὸ αἰώνων Θεό, Τὸν Ὑψηλὸ Βασιλέα, Τὸν Σωτῆρα καὶ Προστάτη τῶν βρεφῶν καὶ τῶν παίδων Τὸ Ἀληθινὸ Φῶς Τὴν πηγὴ τοῦ Φωτός !

Ναί,  γιατί θὰ σοῦ ποῦν πὼς σήμερα ποὺ ἔχουμε  τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία σὲ ἐπίπεδο ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὀφείλουμε νὰ σεβόμαστε τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ νὰ μὴν ὑποχρεώνουμε κανέναν σὲ κάτι ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ ...

Καὶ αὐτὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων ...

Ἀπεφάνθῃ πρόσφατα σχετικῶς τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο καὶ εἶπε :
«ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας συνιστοῦν, ὅπως καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀναγκαία μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑπηρετεῖται ὁ συνταγματικὸς σκοπὸς τῆς ἀναπτύξεως τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων κατ' ἄρθρο 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος.

Κάποιοι εὐλαβέστατοι ἀδελφοί μας χάρηκαν στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς ἀπόφασης τῶν δικαστῶν. Κάποιοι ἄλλοι φιλελεύθεροι λάτρεις τοῦ συνθήματος ὁ Θεὸς πέθανε καὶ ἄρα ὅλα μὰ ὅλα  ἐπιτρέπονται, δὲν χάρηκαν καθόλου καὶ κάποιοι ἄλλοι ἔστω λίγοι,  ἔκλαψαν πικρὰ ποὺ ἀναγκάστηκαν δικαστὲς νὰ κρίνουν ἂν τὰ Ἑλληνόπουλα πρέπει καὶ ἔχουν προστατευμένο δικαίωμα  νὰ γαλουχοῦνται μὲ Χριστὸ καὶ Ὀρθοδοξία . Τώρα ποὺ τὰ πρωτόκολλα συναθροίσεων ἔχουν τροποποιηθεῖ ...κάποιοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία ποὺ ἔψαχναν ἢ καὶ ...δημιούργησαν νὰ καταργήσουν τὴν κοινὴ προσευχὴ ἀκόμα καὶ μέσα στὶς αἴθουσες .

Ἐκεῖ ποὺ κάποτε στὸ κέντρο βρισκόταν ὁ Χριστὸς ἡ Παναγία καὶ οἱ 3 Ἱεράρχες! Ἐκεῖ ποὺ κάποτε τὰ βιβλία δίδασκαν ἱστορία γραμμένη μὲ αἷμα! Ἐκεῖ ποὺ κάποτε τὸ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου δὲν ἦταν παλιομοδίτικο ἀναχρονιστικὸ σύνθημα παροχημένων   λιγοστῶν,  ποὺ ὅπως θὰ ᾿λεγε καὶ ὁ κυρ Φώτης ὁ Κόντογλου  δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ νοιώσουν τὸ «μεγαλεῖο τῆς ἐποχῆς μας» τὸ φριχτὸ καὶ μισόθεο, τὸ ἀρνησίχριστο, τὸ ἀντίχριστο ...

Καὶ ἀναζητοῦν συνεχῶς αὐτοὶ οἱ λιγοστοὶ καταφύγια καὶ αἴθουσες καὶ προαύλια ποὺ δὲν τὰ ἐξήρανε αὐτὴ ἡ φυλλοξήρα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ τῆς ἀπελευθέρωσης καὶ τῆς ἀποστασίας. Καὶ συκοφαντοῦνται καὶ λοιδοροῦνται καὶ ἀποδομοῦνται καὶ ἀπαξιώνονται αὐτοὶ οἱ λιγοστοὶ ποὺ φοροῦν στὰ παιδιὰ ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεὸς Σταυρὸ μὲ Ἐσταυρωμένο καὶ τὰ μαθαίνουν νὰ μετανοοῦν καὶ νὰ  βιώνουν τὴν Ἁγία Πίστη  μυστηριακὰ καὶ κάνουν μαζί τους πρὶν μποῦν στὰ προαύλια καὶ στὶς αἴθουσες προσευχὲς σὰν ἐκείνη τοῦ παπα Χαραλάμπη!

Στεκόμαστε  νοερῶς  στὸ πλάϊ τους, ψιθυρίζοντας ἕναν δακρυσμένο  στίχο τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ ἀπὸ τοὺς οἴκους τῶν Χριστουγέννων:  Ματαιότης ἐστὶ  ματαιοτήτων ἅπαντα, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐν ἡμῖν  ταῦτα φρονῶν εὑρίσκεται· οἱ μὲν γὰρ πλανῶσιν,  οἱ δὲ καὶ πλανῶνται·
Καὶ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω...


Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐκπομπὴ μὲ τίτλο : Στὸ προαύλιο τῆς παιδικῆς ψυχῆς .
Ὀπτικοποημένη ἐδῶ ὅπως πάντα μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ κανάλι τῆς ἀδελφῆς μας καὶ συνεργάτιδας Στεφανίας Στέφῃς

 
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου