Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

"Αὐτοί οἱ παράξενοι Χριστιανοί" - Νέο βιβλίο τοῦ Νώντα Σκοπετέα ἀπό τόν Πρόμαχο Ὀρθοδοξίας.

 
 
Τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, τὸ ποθητὸ ὁμοθυμαδόν... καὶ ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη ἀδελφῶν μας σὲ τούτους τοὺς ζοφεροὺς καιρούς, ἔφερε στὰ χέρια μας ἕνα  νέο βιβλίο γραμμένο καὶ βγαλμένο μέσα ἀπ᾿ τὴν ταλαίπωρη  ψυχή μας,  ἀπὸ τὸν "Πρόμαχο Ὀρθοδοξίας"!

Ὁ τίτλος του :

"Αὐτοὶ οἱ παράξενοι Χριστιανοί"

120 κείμενα ...ἄγκυρες ἐλπίδας ...Ἱστορίες καὶ πρόσωπα τῆς μόνης Ἀλήθειας
σὰν ἄγκυρες ριγμένες στὸ ποθεινὸ λιμάνι τοῦ οὐρανοῦ...
 
Μετὰ τὸ «Δάκρυ στὸ Ἐγὼ» καὶ τὸ «Πόσα χωρᾶνε σὲ ἕνα Ἀμήν;» ἄλλο ἕνα βιβλίο σὰν λυτρωτικὸ φτεράκισμα ὡς τὸ ποθεινὸ λιμάνι τοῦ Οὐρανοῦ, ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ ἀγαπημένοι μας παράξενοι....., ἔχουν ριγμένες τὶς ἄγκυρες τῆς αἰώνιας ἐλπίδας τους!
 
Σὰν συνέχεια, μιᾶς τριλογίας  μὲ τοὺς ἥρωες ἀπὸ τὸ συναξάρι τῆς πλαϊνῆς μας πόρτας καὶ τὶς ἁγιασμένες μορφὲς τῆς εὐλογημένης πίστης μας .

 
Ὅλα τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν παροῦσα ἔκδοση (ὅπως συμβαίνει ἄλλωστε καὶ μὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἐκδόσεις) τοῦ βιβλίου θὰ διατεθοῦν ἀποκλειστικὰ  γιὰ τὶς Ἱεραποστολικὲς Δράσεις τῆς Ὀρθόδοξης Συναλληλίας "ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" καὶ κυρίως γιὰ τὴν ΔΩΡΕΑΝ ἔντυπη διάδοση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπου καρδιὰ ὀρθόδοξη χτυπᾶ...

Τὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ πνευματικοῦ μας μακαριστοῦ π .Ἠλία Ἀλευρᾶ, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ Θεοῦ, θὰ καθοδηγεῖ πνευματικὰ τὰ βήματά μας ὡς τὴν στερνή μας πνοή. Μετὰ τὴν ἀφηγηματική του βιογραφία ποὺ συμπεριλαμβανόταν  στὸ προηγούμενο βιβλίο: "Πόσα χωρᾶνε σὲ ἕνα Ἀμήν", ἐδῶ μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἱστοριῶν καὶ θαυμασίων τοῦ Ζῶντος Θεοῦ,  παρακολουθοῦμε μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση  τὶς τελευταῖες τοῦ Χριστοφόρες στιγμὲς ὡς τὸ Ἀναστάσιμο ξόδι του τὸν Ἰούλιο τοῦ 2021...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ :
Ἱεραποστολικὸ Σωματεῖο «Πρόμαχος Ὀρθοδοξίας»

Γιὰ παραγγελίες τοῦ βιβλίου τοῦ ὁποίου (ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς ἐκδόσεις τοῦ Προμάχου) τὰ ἔσοδα θὰ διατεθοῦν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν δράσεων τῆς συναλληλίας καὶ τὴν ἔκδοση - δωρεὰν διανομή, ὅπου καρδιὰ Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη χτυπᾷ, ΔΩΡΕΑΝ, τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, ἐπικοινωνῆστε

μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στό:  xairetismoitheotokou@gmail.com

εἴτε στὸ Τηλ ἐπικοινωνίας:  6980 15 20 79


Ὁ Πρόμαχος Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ μιὰ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος Ἱεραποστολικὴ συναλληλία-σωματεῖο ποὺ ἔχει ὡς μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ κατηχητικοῦ καὶ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Μητέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὰ τελευταῖα χρόνια δράσης του, ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ διανεμηθεῖ ΔΩΡΕΑΝ (πλειστάκις μὲ τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς) πάνω ἀπὸ 1.000.000 βιβλαρίδια μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀκόμα ἐκδόσεων-προσευχῶν καὶ παρακλήσεων πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του, ὄχι μόνο στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀλλὰ καὶ σὲ λοιπές.

Μοναδικὴ πηγὴ ἐσόδων γιὰ αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὸ καὶ εὐλογημένο ἔργο τοῦ Προμάχου Ὀρθοδοξίας ἀποτελοῦν οἱ ψυχωφελεῖς του ἐκδόσεις ὅλα τὰ ἔσοδα τῶν ὁποίων δαπανῶνται σχετικῶς, ἀποκλειστικὰ καὶ ἐξ ὁλοκλήρου. Στὴν δωρεὰ  τῆς συνδρομῆς-ἐνίσχυσης τῶν Ἱεραποστολικῶν του δράσεων ἀντιδωρεῖται κάθε καλαίσθητη καὶ οὐσιώδης ἔκδοση ὅπως αὐτὸ τὸ βιβλίο ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἀναπαύσει ψυχὲς καὶ νὰ δοξάσει τὸν Τριαδικό μας Θεό!

Ἄς ἐπιστρατεύσουμε λοιπὸν ὅλοι τὸ εὐμήχανό μας προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ προσφέρει ὁ Πρόμαχος Ὀρθοδοξίας τὸ Ἱεραποστολικό του ἔργο!

Ν.Σκοπετέας/Ραδ.Εκπομπὴ Ἐν τῷ Φωτί Σου ὀψόμεθα Φῶς

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου