Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Πύρινος Λόγιος: Τί τελικὰ κρύβεται πίσω ἀπό τά mRNA ἐμβόλια; Ὁ αποπληθυσμός τῆς Γῆς ἢ μήπως...κάτι ἄλλο πιό τρομακτικό;

 

 
Διαβάζοντας προχτὲς γιὰ ..νιοστὴ φορὰ (ἔχω αὐτὴ τὴ λόξα, νὰ διαβάζω πολλὲς φορὲς κείμενα ποὺ μὲ συγκλόνισαν στὴ ζωή μου) τὸ ἐξαίρετο ἀριστούργημα τοῦ Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φὸν Γκαίτε "Φάουστ" (δὲν ξέρω πὼς μοῦ ἦρθε, ἀλλὰ ἔνιωσα τὴν ἔντονη ἀνάγκη νὰ τὸ ξαναδιαβάσω) καὶ φτάνοντας στὸ σημεῖο τῆς...δολιότητας τοῦ Διαβόλου στὸ νὰ παγιδεύσει τὸν εὐγενῆ ἐπιστήμονα Φάουστ μὲ ἕνα "συμβόλαιο αἵματος" ποὺ νὰ δέσμευε τὴν ψυχή του μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐπιστροφὴ τῆς νιότης του,  κάτι σὰν ...ἐπιφοίτηση μιὰ λάμψη φώτισε τὸ μυαλὸ μου...
 
"Ἐπιστροφὴ τῆς νιότης...δηλαδή τῆς νεότητας... Τὰ mRNA ἐμβόλια... Οἱ παγκοσμιοποιητὲς ποὺ τὰ ἐπιβάλλουν..."
Πετάχτηκα κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴ καρέκλα μου!
"Μὰ βέβαια!", ἀνέκραξα ὡς ...νέος Ἀρχιμήδης. "Αὐτὸ εἶναι! Γι᾿ αὐτὸ μᾶς χρησιμοποιοῦν ὡς πειραματόζωα ἐδῶ καὶ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο! Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο! Αὐτὸ θέλουν τὰ διεθνῆ αὐτὰ καθάρματα! Αὐτὸ εἶναι τὸ "τυράκι" ποὺ ἔβαλε στὴ φάκα του ὁ Διάβολος γιὰ νὰ τοὺς κλειδώσει στὴν Κόλαση ποὺ ἑτοιμάζει! Τὴν ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ!"


Γράφει ὁ Πύρινος Λόγιος

Ὅ,τι διαβάσετε σήμερα ἀπὸ ἐμένα προσωπικά, εἶναι σκέψεις...ἐντελῶς αὐθαίρετες. Εἶναι μᾶλλον ἀποτέλεσμα μιᾶς λογικῆς σειρᾶς σκέψεων, ἡ ὁποία βασίζεται μὲν σὲ κάποια δεδομένα, ἀλλὰ δὲν ἀποτελεῖ οὔτε ἀπαύγασμα ἀποδείξεων, οὔτε συνολικὸ συμπέρασμα δεδομένων. Εἶναι ἁπλᾶ μιὰ δική μου ἐξήγηση, βασισμένη περισσότερο στὴν δολιότητα τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος κατὰ γενικὴ παραδοχή, εἶναι καὶ ὁ ὑπαίτιος γιὰ ὅ,τι παρανοϊκὸ καὶ ἀνάποδο ζοῦμε τὴν τελευταία διετία. Ὁπότε, ὅ,τι γραφτεῖ ἐδῶ, εἶναι ἀνοιχτὸ πρὸς περαιτέρω συζήτηση. Καὶ στὴν τελική, κάποιοι μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδεχτοῦν, κάποιοι ἄλλοι θὰ τὸ ἀπορρίψουν ἀσυζητητί. Κάποιοι τρίτοι ὅμως μπορεῖ καὶ νὰ τὸ βάλουν σὲ κάποια γωνιὰ τοῦ μυαλοῦ τους. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει ὅμως, εἶναι ἁπλᾶ μιὰ σκέψη ποὺ ὄντως δίνει μιὰ ἀπάντηση στὸ αἴνιγμα.

Τὸ ἔργο τοῦ Γκαῖτε, εἶναι μιὰ φιλοσοφικὴ "ἐλεγεία" (ὄχι μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου ἀλλὰ ἐπειδὴ πρόκειται ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ κείμενο ποὺ ἐμπεριέχει πρόσωπα ποὺ ἀφοροῦν τὴ θρησκεία καὶ ἄρα θρησκευτικό, ἐγώ τὸ κατατάσσω ἐκεῖ) ἡ ὁποία στὴν οὐσία ἀναλύει τὸν βαθμὸ τῆς δολιότητας τοῦ Διαβόλου στὴν προσπάθειά του νὰ "τυλίξει" ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν γραμμάτων στὰ δικά του δίχτυα. Καὶ ὄχι ἁπλᾶ ἕναν ἐπιστήμονα. Ἀλλὰ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου ἡ δίψα γιὰ ἔρευνα καὶ ἀπαντήσεις πάνω στὰ πιὸ ἀκραῖα ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦσαν τότε τὴν ἀνθρωπότητα, τὸν ὁδηγοῦσαν κατ᾿ ἐπέκταση καὶ σὲ ἀκραῖες πράξεις. Ἑπομένως, ἦταν καὶ πανεύκολο γιὰ τὸν δόλιο Μεφιστοφελὴ νὰ τὸν τυλίξει κυριολεκτικὰ σὲ μιὰ...κόλλα χαρτὶ καὶ νὰ τὸν δέσει μὲ αἰώνια δεσμὰ στὴ δική του "ὁμάδα". Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶχε καὶ τὴν...συγκατάθεση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ στὸ νὰ τὸ πράξει. Θεὸς καὶ Διάβολος, παρουσιάζονται ὡς δύο "ἀνταγωνιστὲς" ποὺ ἁπλᾶ βάζουν ἕνα ἰδιότυπο "στοίχημα", τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου θὰ δικαιώσει εἴτε τῇ μία εἴτε τὴν ἄλλη πλευρά. Καὶ τί πιὸ λογικὸ στὸ νὰ στοχεύσουν καὶ οἱ δύο σὲ ἕναν ἐπιστήμονα, δηλαδὴ ἕναν ἄνθρωπο τῆς Γνώσης, δηλαδὴ ἕναν ἐν δυνάμει ἀμφισβητία; "Θὰ πλανέψει ἀκόμη καὶ τοὺς Ἐκλεκτοὺς" δὲν εἶχε γράψει ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη; Ἔ, ὁ Φάουστ ἦταν ἕνας ἀπό τοὺς "ἐκλεκτούς", ὁ ὁποῖος καὶ ἦταν...ἀνικανοποίητος ἀπὸ κάθε εἴδους "ἀπάντηση" σὲ ζητήματα κοινωνικά, φιλοσοφικὰ καὶ κυρίως θρησκευτικά.
 
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου, δὲν ἐξελίσσεται στὴν ἐποχή του "Διαφωτισμοῦ", ὅπου ὁ Θεὸς ἀποδομεῖται πλέον φανερὰ ἀπὸ τοὺς στοχαστὲς καὶ τοὺς ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ στὴν ἐποχὴ τῆς πρώιμης Ἀναγέννησης, ὅπου ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψης καὶ τῆς ἔκφρασης, προσέκρουε πάνω στὸν "τοῖχο" τῆς θρησκοληψίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως.

Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ κουράσω περισσότερο, ἀναφερόμενος περαιτέρω ὅσον ἀφορᾷ τὴν σημαντικότητα καί τὰ ὑψίστης σημασίας μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀριστουργηματικὸ ἔργο. Ἁπλᾶ ὑπογράμμισα τὴν ἀπόδοση τῆς δολιότητας καὶ τῶν τεχνασμάτων τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος ὡς ἀστείρευτη πηγὴ ψεύδους καὶ παραγωγὸς ψευδαισθήσεων, κατέβαλε καὶ θὰ καταβάλει εἰς τὸ διηνεκὲς ὁποιαδήποτε προσπάθεια στὸ νὰ παραπλανήσει καὶ νὰ παγιδεύσει τὸν ἄνθρωπο στὰ δικά του νιτερέσα.
Πᾶμε παρακάτω.

Τί συμβαίνει σήμερα;

Ἔχουμε μιὰ ψευδῆ "πανδημία" (εἶναι πλέον ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ἡ ψευδὴς ὑπόστασή της), ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἐντέχνως γιὰ πολλοὺς λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ σημαντικότεροι εἶναι πέντε: Ἡ πάσῃ θυσίᾳ ἀποφυγῇ ἑνὸς νέου παγκόσμιου κρὰχ καὶ ἡ διάσωση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, ἡ δημιουργία ψηφιακοῦ νομίσματος, ὁ ἀποπληθυσμὸς τοῦ πλανήτη, ἡ δημιουργία μιᾶς Παγκόσμιας Κυβέρνησης μὲ ἐπικεφαλεῖς τοὺς βαθύπλουτους τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἡ δημιουργία μιᾶς νέας φυλῆς ἀνθρώπων χωρὶς συγκεκριμένο ἐθνικὸ ὑπόβαθρο, ὑπάκουων καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενων.
Πολὺ ὡραία.
 
Ποίας ὑφῆς ὅμως ἄνθρωποι θὰ ἀναλάμβαναν νὰ τρέξουν τὸ ἔργο αὐτό, χωρὶς νὰ ἔχουν πρόβλημα μὲ τὴν ἴδια τους τὴ συνείδηση;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη ὑπόθεση σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα: Μόνον ὅσοι ἔχουν διαταραγμένο ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο, στεροῦνται παντὸς εἴδους ἠθικῆς καὶ ἔχουν ὡς φρόνημα τὴν παράνοια.
Τὸ χρῆμα ὡς γνωστόν, ὅσο πιὸ εὔκολα ἔρχεται στὰ χέρια τῶν ἀνθρώπων, τόσο πιὸ εὔκολα αὐτοὶ ὀλισθαίνουν πρὸς τὴν παραφροσύνη. Καὶ ὅσο ἡ παραφροσύνη τους καθοδηγεῖ, τόσο καὶ τὰ "θέλω" τους γίνονται πιὸ παρανοϊκά.
Τί ἔπραξε ὁ Μέγας Ἀρχάγγελος στὴν Αὐγὴ τῆς Δημιουργίας καὶ ποὺ ἐπέφερε τὴν πτώση του; Παραφρόνησε καὶ στράφηκε ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Δημιουργοῦ του, ἐπειδὴ δὲν τὸν ἔβαλε νὰ καθήσει δίπλα Του ὡς ἴσο πρὸς ἴσον. Καὶ ἡ κατάληξή του ἦταν τὰ τάρταρα τῆς Κόλασης.
 
Ὁ Διάβολος, εἶναι φανερὸ πλέον πὼς ἑτοιμάζει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἐπικράτησή του πάνω στὸ ὕψιστο θεϊκὸ δημιούργημα ποὺ εἶναι ὁ Ἄνθρωπος. Καὶ τὸν δρόμο αὐτὸν τὸν ἑτοιμάζει ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Σιγά-σιγὰ καὶ μὲ βήματα ἀπολύτως ἐλεγχόμενα καὶ μετρημένα, μὲ σταδιακὴ ἀποδόμηση ὅλων ὅσων ἔδιναν στὸν Ἄνθρωπο ὑπόσταση, μὲ στόχο νὰ τὸν καταστήσει ὑποχείριό του. Ὅλα τὰ σημερινὰ δρώμενα, δείχνουν αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πλάνο. Καὶ γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο, αὐτὸ τὸ μισόκαλο τέρας, ἔχει παγιδεύσει μιὰ μικρὴ ὁμάδα παραφρόνων καὶ ἀνήθικων διεθνῶν ἐγκληματιῶν μὲ στόχο αὐτοὶ νὰ ὑλοποιήσουν αὐτὸ τὸ ἔργο.
 
Νὰ ὑπογραμμίσω γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, πὼς ὁ Διάβολος δὲν ἔχει καμμιὰ οὐσιαστικὴ δύναμη πάνω στὸν Ἄνθρωπο. Δὲν μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ δημιουργήσει τίποτε ἀπολύτως. Ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ ἁπλὸ σχέδιο, δὲν μπορεῖ μόνος του νὰ τὸ φέρει εἰς πέρας. Δὲν ἔχει οὔτε τὶς δυνάμεις ποὺ ἀπαιτοῦνται, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν δυναμικὴ στὸ νὰ ἀλλάζει τὸν ροὺν τῆς Ἱστορίας. Μόνον ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὰ πάντα, διότι μόνον Ἐκεῖνος ἔχει δικαίωμα στὴ ζωὴ καὶ στὸν θάνατο. Μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ δώσει ζωὴ σὲ ἕνα νεκρὸ σῶμα (τὸ ἀπέδειξε μὲ τὴν ἐνανθρώπισή Του πολλὲς φορές, εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε οἱ Ἀπόστολοι Του) καὶ μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ἴδια τὴν πορεία τῆς Ἀνθρωπότητας. Ὁ Διάβολος ὄχι! Τὰ μόνα ὅπλα τοῦ Διαβόλου, εἶναι τὸ Ψέμμα, ἡ Ἀποπλάνηση καὶ ἡ παραπλάνηση μέσῳ τῆς δημιουργίας Ψευδαισθήσεων. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ τεχνικὴ μὲ τὴν ὁποία δημιουργοῦνται οἱ νέες ταινίες blockbuster τοῦ Χόλιγουντ μὲ τοὺς ὑπερήρωες τῆς Marvel. 
 
Γι αὐτὸ λοιπὸν στὴν προσπάθειά του αὐτή, ἐπέλεξε τοὺς πλέον κατάλληλους γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρά τους ἐπιστράτευσαν γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ πιό...λαμπρὰ μυαλά. Αὐτὰ τῆς ἐπιστήμης! Καὶ μέσῳ αὐτῶν τῶν "λαμπρῶν" ἐγκεφάλων, πιστεύει πὼς μπορεῖ νὰ ἐπικρατήσει πάνω στὴ Γῆ, ἀλλάζοντας ὄχι ἁπλᾶ τὸν ροὺν τῆς Ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἄνθρωπο.

Ποιὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς τεχνολογίας mRNA

Γιὰ τὴν τεχνολογία αὐτή, ἔχουν εἰπωθεῖ πάρα πολλά. Ἡ ἰδέα μιᾶς ἄμεσης ἐπέμβασης πάνω στὸ DNA τοῦ ἀνθρώπου μὲ σκοπὸ τὴν σωτηρία του ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, δὲν ἦταν κατ᾿ ἀνάγκην κακή, δηλαδὴ δὲν ξεκίνησε μὲ κακὸ σκοπό. Ἁπλᾶ δὲν εἶχε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεός, ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο κατ᾿ εἰκόνα Του καὶ τοῦ ἔδωσε μιᾶς τέτοιας ἀνώτερης ὑφῆς "τεχνολογία", ποὺ μπορεῖ αὐτὴ καὶ μόνο νὰ τὸν καταστήσει ἀθάνατο. Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι (Ἀδάμ, Εὔα, Μαθουσάλας κλπ) ζοῦσαν κοντὰ στὰ...χίλια χρόνια! 
Ὁ Ἀδὰμ ἐπὶ παραδείγματι, ἔζησε κοντὰ στὰ 900 καὶ κάτι χρόνια, ἡ γυναῖκα του Εὔα κατὰ τί λιγότερο, ὁ Μαθουσάλας σχεδὸν τὰ ἄγγιξε (987 χρόνια!). Ἐντάξει, δὲν μποροῦμε ἱστορικὰ νὰ τὸ ἀποδείξουμε ἐμπράκτως αὐτό, ἀλλὰ ἂν ὑποθέσουμε πὼς οἱ Γραφὲς αὐτὲς εἶναι θεόπνευστες, ἴσως ὑπάρχει καὶ ἕνας κόκκος ἀλήθειας πάνω σὲ αὐτὸ ὑπονοῶντας ὅτι δὲν εἶναι συμβολικὰ ὅλα αὐτὰ τὰ δρώμενα ἀλλὰ πραγματικότητα.  
Τὸ DNA λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἄλλα λόγια τὸ "Θεϊκὸ του Software", εἶναι φτιαγμένο κατὰ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἀνάλογα μὲ τὶς ἐντολὲς ποὺ θὰ πάρει ἀπὸ τὸν Ἐγκέφαλο, νὰ μπορεῖ νὰ προβαίνει σὲ αὐτοΐαση, νὰ μπορεῖ νὰ παρεμβαίνει πάνω στὸν ἐκφυλισμὸ τῶν κυττάρων (νὰ σταματάει δηλαδὴ τὸν ἐκφυλισμό τους), νὰ μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ παράξει ἀναστροφὴ τῆς ἴδιας τῆς ἐξελικτικῆς πορείας τους! 
Ὅλα αὐτὰ φυσικά, ἐὰν καὶ ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸ θελήσει, μέσῳ τῆς παρέμβασης Του. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ "σπάσει" τὸν κώδικα ποὺ ἀνοίγει τὶς θαυμαστὲς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκέφαλου. Μόνο ὁ Δημιουργός του μπορεῖ. Δηλαδὴ ὁ Θεός. Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ χρησιμοποιοῦμε μόνο ἕνα 10-12%. Καὶ μὲ αὐτὸ καὶ μόνο, ἔχουμε δημιουργήσει σχεδόν...τὰ πάντα. Σκεφτεῖτε τί τρομερὰ καὶ φοβερὰ θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε μὲ το...50% ἂς ποῦμε. Ὁ Θεὸς προστάτεψε τὸ δημιούργημα του ἐπειδὴ καιροφυλακτοῦσε τὸ Κακὸ γιὰ νὰ ἐπωφεληθεῖ. Μόνο γι αὐτὸν τὸν λόγο. Καὶ τὸ "κλειδὶ" αὐτὸ τὸ δίνει ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ του.

Πᾶμε παρακάτω.
Ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Γερμανὸς Φρίντριχ Μίσερ τὸ 1868 πρῶτος ἀνακάλυψε τὰ νουκλεϊκὰ ὀξέα, ἔκανε περίπου ἕναν αἰῶνα γιὰ νὰ φτάσει νὰ "δεῖ" τὴ λειτουργία τοῦ DNA καὶ νὰ ἀγγίξει τὸ "Μυστήριο τῆς Ζωῆς", μέσῳ τῆς πρωτοποριακῆς ἐργασίας ποὺ παρουσίασαν τὴν ἄνοιξη τοῦ 1953 δύο Ἀμερικανοὶ βιοχημικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ Φράνσις Κρίκ καὶ Τζέϊμς Γουότσον καὶ ποὺ ὀνομάστηκε "ἡ μεγαλύτερη ἀνακάλυψη τοῦ 20οῦ αἰῶνα" καὶ δικαίως. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, ξεκινάει μιὰ φρενήρης προσπάθεια ὄχι μόνο στὸ νὰ μελετηθεῖ ἐπ᾿ ἀκριβῶς ἡ λειτουργία τοῦ DNA, ἀλλὰ καὶ νὰ λυθεῖ πλέον ἕνα μεγάλο ζητούμενο: ἡ ἐξαφάνιση ὅλων τῶν ἀσθενειῶν καὶ ἡ ἐπίτευξη τῆς παράτασης τοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπου.
 
Στὸ ὑπόλοιπο μισὸ τοῦ 20οῦ αἰῶνα μέχρι καὶ τὶς μέρες μας, τὸ ὄνειρο του κάθε ἀριστούχου βιοχημικοῦ ἢ βιολόγου μηχανικοῦ γενετικῆς, ἦταν ἕνα: Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ κλειδιοῦ τῆς αἰωνιότητας ἢ ἀλλιῶς τῆς ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ. Ἡ τεχνολογία λοιπὸν τοῦ mRNA, εἶχε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στραφεῖ ὡς πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
 
Προσέξτε τώρα.
Τὸ 2011, κάποιοι ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸ Ἰνστιτοῦτο Μπάκ, ἀνακάλυψαν ὅτι μιὰ κίτρινη χρωστικὴ οὐσία μὲ τὸ ὄνομα Θειοβλαβίνη Τ, πολὺ πιθανὸν νὰ κρύβει τὸ μυστικὸ τῆς μακροζωίας καὶ ὅτι ἡ θειοφλαβίνη Τ (ThT) παρατείνει ὡς 70%  τὴ διάρκεια ζωῆς τῶν πειραματόζωων -ἐν προκειμένω νηματοειδῶν σκουληκιῶν-καὶ καθυστερεῖ σημαντικὰ τὴ γήρανση.
 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, σὲ μιὰ εἴδηση ποὺ δημοσιεύτηκε τὸν περασμένο Γενάρη καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ἔγκυρο Newsbomb, μαθαίνουμε πὼς Κινέζοι ἐπιστήμονες ἀναπτύσσουν μιὰ νέα γενετικὴ θεραπεία καθυστέρησης τῆς γήρανσης, τὴν ὁποία ἄρχισαν νὰ δοκιμάζουν σὲ πειραματόζωα σὲ πρώτη φάση καὶ μάλιστα ποντίκια. Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι πράγματι ἡ ἐπέμβαση στὸ γονιδίωμα μπορεῖ νὰ ἀναστρέψει ὁρισμένες ἀπὸ τὶς συνέπειες τῶν γηρατειῶν (ἐμφάνιση καὶ δύναμη), καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ παρατείνει κατὰ περίπου 25% τὴ ζωὴ τῶν ποντικιῶν κι αὐτὸ μέσῳ τῆς τεχνολογίας...mRNA! Καὶ ὅλα αὐτὰ ταυτόχρονα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς διεθνοῦς καραντίνας λόγῳ κορωναϊοῦ! Μέσα στὸ γενικὸ χαμὸ μ᾿ ἄλλα λόγια, αὐτοὶ εἶναι κλεισμένοι σὲ ἕνα βιοχημικὸ ἐργαστήρι καὶ "ψάχνουν" τὸ...κλειδὶ τῆς ζωῆς!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχουμε τὴν "πανδημία", ἡ ὁποία, ὅπως εἴπαμε πιὸ πάνω, εἶναι πλαστή. Γι᾿ αὐτὴν τὴν πλαστὴ "πανδημία", ἀντὶ γιὰ ἔρευνα γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ προστασία σὲ πρῶτο καὶ σὲ δεύτερο βαθμό, ἐπεβλήθῃ στὸν παγκόσμιο πληθυσμὸ μιὰ σειρὰ ἀπὸ γονιδιακὲς θεραπεῖες ποὺ ὀνομάστηκαν "ἐμβόλια" γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν δῆθεν τὸν ἰὸ καὶ νὰ τὸν ἐξαφανίσουν, μὲ τὰ γνωστὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα. Καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μαζικοὶ ἐμβολιασμοὶ μὲ τὰ σκευάσματα αὐτὰ τοῦ τύπου τεχνολογίας mRNA ἔφεραν ἀντὶ τῆς ἐξαφάνισης τοῦ ἰοῦ, τὴν ἀπόλυτη ἐπικράτησή του μὲ σχεδὸν ὀκταπλάσια κρούσματα ἡμερησίως ἀπὸ πέρσι, ὅλες οἱ κυβερνήσεις τοῦ δυτικοῦ κόσμου καὶ μαζὶ ὁ ἴδιος ὁ ΠΟΥ, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπιμένουν μὲ τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμό. Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα λοιπόν:
ΓΙΑΤΙ;
 
Οἱ διάφοροι μεγάλοι ἐπιστήμονες κύρους ποὺ μᾶς ἐνημερώνουν σχετικὰ γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν σκευασμάτων αὐτῶν, ἐπιμένουν πὼς ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕνα πείραμα πάνω στὴν ἴδια τὴν Ἀνθρωπότητα, μὲ στόχο τὸν ἀποπληθυσμό (τὸ ἔχει ἐπιβεβαιώσει αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μπὶλ Γκέϊτς ἀπὸ ...βλακεία; Ἀπὸ ἔκρηξη εἰλικρίνειας; Οὐδεὶς γνωρίζει) καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἀνθρωπότητας μέσῳ τῶν λεγόμενων Green Pass. Ὅλο αὐτὸ τὸ ἀφήγημα βεβαίως ἔχει ἀπόλυτη βάση, ἀλλὰ λείπει ἀπὸ μέσα τό...τυράκι στὴ φάκα. Δηλαδὴ τὸ ἐρώτημα τοῦ ποιός εἶναι ὁ σπουδαιότερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο γίνεται αὐτὸς ὁ πειραματισμός. Τὸ τί πραγματικὰ θέλουν νὰ ἀνακαλύψουν οἱ ἐπιστήμονες τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna.
 
Ἀπ᾿ ὅ,τι ἔχουν πεῖ τὰ ἴδια τὰ στελέχη τους, ὁ στόχος εἶναι ἡ σταθεροποίηση τῆς λειτουργίας τοῦ mRNA συστήματος, στὸ νὰ σταθεροποιηθεῖ ἡ πορεία τοῦ "μηνύματος" ποὺ πρέπει νὰ σταλεῖ στὸ DNA οὕτως ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος. Κατὰ τὴν ἄποψη τῶν μεγάλων ἐπιστημόνων, ἡ πρόσθεση τῶν ἐπιμέρους ἐπιβλαβῶν οὐσιῶν ποὺ ἐμπεριέχονται μέσα σὲ αὐτὰ τὰ σκευάσματα, ἔχουν ὡς στόχο τὸν σταδιακὸ θάνατο ὅλων τῶν ληπτῶν σὲ μεσοπρόθεσμο χρονικὸ διάστημα ποὺ τὸ τοποθετοῦν σὲ τρία ἢ πέντε ἔτη. Κανεὶς ὡστόσο, δὲν μιλάει γιὰ τὸν πιὸ σπουδαῖο λόγο τοῦ πειράματος αὐτοῦ. Μὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὸ ...κουμπὶ τῆς Ἀλέξαινας ἀγαπητοί μου! Ἡ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ mRNA, ἡ ὁποία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ "κλειδὶ τῆς ζωῆς", θὰ μποροῦν νὰ ἀναπρογραμματίσουν τὸ DNA τους καὶ νὰ γίνουν...αἰώνιοι! Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ΔΕΝ ἐμβολιάζονται μὲ τὰ σκευάσματα τους, εἶναι ὅτι θέλουν τὸ DNA τους πεντακάθαρο γιὰ τὴν μεγάλη ὥρα, ποὺ κατὰ τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τοὺς βιομηχανικοὺς ἐπιστήμονες, βρίσκεται πολὺ κοντά!

Ἡ οὐσία πάντως εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἑταιρεῖες, βρῆκαν ἀνοικτὸ δρόμο γιὰ νὰ κατορθώσουν αὐτὸ ποὺ πρὶν λίγο καιρὸ ἀκόμη, φάνταζε γι᾿ αὐτοὺς ἀκατόρθωτο: το νὰ δοκιμάσουν τὴν τεχνολογία mRNA σὲ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ἔχοντας τὸ ΟΚ ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητές, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρά τους φρόντισαν γιὰ τὸ ἀπαραίτητο «ἀκαταδίωκτο» τόσο γιὰ τὶς ἑταιρεῖες, ὅσο καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ θὰ συμμετεῖχαν στὴν προώθηση καὶ τὴν ἀπαραίτητη προπαγάνδα παράλληλα μὲ τὴν ἐκτελεστικὴ καὶ τὴ δικαστικὴ ἐξουσία νὰ συνεπικουροῦν. Αὐτὸ ποὺ ἤθελαν νὰ δοῦν οἱ παγκοσμιοποιητὲς ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, ἐπίσης ζωτικῆς σημασίας ζητημάτων (ἔλεγχος τῶν πολιτῶν, δημιουργία παγκόσμιας βάσης ἰατρικῶν δεδομένων γιὰ κάθε πολίτη, ἐφαρμογὴ σκληρῶν καὶ φασιστῶν μέτρων, δημιουργία ὑπόβαθρου γιὰ Παγκόσμια Κυβέρνηση κλπ κλπ) εἶναι τὸ ἂν τελικὰ ἡ λειτουργία τῆς τεχνολογίας mRNA δίνει ὄντως ἀποτέλεσμα καὶ ἂν καὶ κατὰ πόσο θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ ἀνθρώπινο DNA μὲ ὅλες τὶς συνέπειες.
 
Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε τεράστιο ρίσκο, γι αὐτὸ καὶ οἱ ἑταιρεῖες φρόντισαν ἀπὸ πρὶν νὰ διασφαλιστοῦν, ἐπειδὴ ἤξεραν πὼς ἡ πιθανότητα ἀποτυχίας ἦταν πολὺ μεγάλη καὶ δὲν ἤθελαν ἐπ' οὐδενὶ νὰ πληρώσουν στὸ τέλος ἐκεῖνες τὴ ...νύφη. Τοὺς παγκοσμιοποιητὲς δὲν τοὺς ἔνοιαζε ἡ ἀποτυχία σὲ πρώτη φάση. Τὸ λένε ἐξ ἄλλου καὶ οἱ ἴδιοι στὶς λεγόμενες «ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου» ποὺ ἐξέδιδαν κατὰ καιροὺς (βλ. μελέτη Ἱδρύματος Ροκφέλερ 2010): «Ἡ ἀποτυχία εἶναι μέσα στὸ παιχνίδι, ἡ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη μας».
 
Αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει πιὸ πολὺ καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα, εἶναι ἡ εὕρεση τοῦ «κλειδιοῦ τῆς Ζωῆς» ποὺ θὰ τοὺς καταστήσει «Ἀθάνατους», ἀφοῦ συνάμα ἔχουν ἐξοντώσει τοὺς λεγόμενους «φαγᾶδες», δηλαδὴ τοὺς «ἄχρηστους πολῖτες» αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ περίφημος Kalergi, σὲ μία ἀπὸ τὶς μελέτες του. Τὸ ὅραμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν, ἀποτυπώθηκε σὲ εἰκόνα μέσα ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ ταινία «Elysium» ποὺ γύρισε ὁ Νὴλ Μπλόμκάμπ τὸ 2013 (πολὺ περίεργες συμπτώσεις ἔ;) καὶ ποὺ ἀπέσπασε ἐξαιρετικὲς κριτικὲς ἀπὸ κοινὸ καὶ κριτικούς. 
 
Ἡ ταινία παρουσιάζει τὸ δυστοπικὸ μέλλον ποὺ ὀνειρεύονται ὁ Σβὰμπ καὶ ἡ παρέα του, μὲ τοὺς ὑπ-ἀνθρώπους νὰ δουλεύουν, νὰ ζοῦν καὶ νὰ πεθαίνουν πρόωρα σὰν σκλάβοι,  ἐπιτηρούμενοι ἀπὸ Android Robots τὰ ὁποῖα «παίζουν» τὸν ρόλο τῶν κακῶν μπάτσων καὶ ἡ κυβερνῶσα Ἐλὶτ νὰ ζεῖ σὲ ἕναν τεράστιο διαστημικὸ σταθμὸ στὸ μέγεθος τῆς Σελήνης περίπου καὶ στὸ ὕψος τῆς ἰονόσφαιρας, ὅπου ἔχει δημιουργηθεῖ τὸ κατάλληλο περιβάλλον ζωῆς μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις καὶ ἡ ζωὴ τῶν Ἐλὶτ σὲ ...αἰώνια νεότητα. Ἡ τεχνολογία mRNA φυσικὰ φροντίζει γι αὐτό, διαχέοντας σὲ καθημερινὴ βάση μιὰ ποσότητα «ὑγροῦ ζωῆς» στὰ σώματα τους ποὺ τοὺς καθιστᾶ ἄτρωτους σὲ κάθε μορφῆς ἀσθένειας ἢ ἐκφυλισμό. Οἱ ἴδιοι δὲ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους «θεοὺς» καὶ κυβερνοῦν τοὺς ...σκλάβους μὲ τὴν δέουσα αὐταρχικότητα σὰν νὰ εἶναι «πράγματα ἀναλώσιμα». Κατὰ τὴ λατινικὴ ἔννοια τοῦ Res.
 
Ἄν νομίζετε ὅτι ὅλα τα παραπάνω ποὺ ἀνέφερα σχετικὰ μὲ τὸ ὄνειρο τῶν Ἐλὶτ εἶναι ἁπλᾶ σεναριακὲς ἐπιλογές, ἀναλογιστεῖτε μόνο τὴν ὑπέρμετρη βία ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὶς ἀστυνομίες ὅλων τῶν δυτικῶν χωρῶν τόσο στὴν ἀρχικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων «προστασίας» στὶς ἀρχὲς τῆς πανδημίας, ὅσο καὶ μετέπειτα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἡ Αὐστραλία καὶ ὁ Καναδᾶς ἔχουν νὰ καταδείξουν μπόλικη βία, ἰδίως στὴ Μελβούρνη, στὸ Σύδνεϊ καὶ στὸ Τορόντο. Τέτοιας μορφῆς βία, δὲν ἔχει ποτὲ ἀπαντηθεῖ στὴν σύγχρονη ἱστορία τοῦ λεγόμενου «ἐλεύθερου κόσμου». Ἡ ταινία λοιπόν, δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολική. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀφηγεῖται, τὰ ζήσαμε ἤδη καὶ τὰ ζοῦμε ἀκόμα.
 
Πᾶμε τώρα στὸ «διὰ ταῦτα».

Οἱ ἡλικίες ὅσων ἀπαρτίζουν τὴν ἐλὶτ τῶν παγκοσμιοποιητῶν, βρίσκονται πολὺ κοντὰ στὸ γῆρας καὶ μάλιστα ὁρισμένοι βρίσκονται ἤδη στὸ βαθὺ γῆρας. Ὁ Κίσσιγκερ γιὰ παράδειγμα ποὺ ὁρίζεται ὡς ὁ...παλαιότερος αὐτῶν, βρίσκεται σὲ ἡλικία 98(!) ἐτῶν, μισὸ βῆμα πρὶν τὰ 100 καὶ μάλιστα ...ἐνεργὸς ἀκόμη! Ὁ Τζὼρτζ Σόρος βρίσκεται ἐπίσης μισὸ βῆμα πρὶν τὰ 90, ὁ Ντέιβιντ Ροκφέλερ ἐπίσης 90 ἐτῶν καὶ ὁ Τζέϊκομπ Ροθτσάϊλντ στὰ 85. Ὁ Κλάους Σβὰμπ στὰ 72, ὁ Μπὶλ Γκέϊτς στὰ 65 καὶ σὲ νεαρότερες ἡλικίες οἱ ...διάφοροι «γιατροὶ» ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν παρέα τῶν διεθνῶν αὐτῶν ἐγκληματιῶν. Ὁ τεχνοκράτης τῆς παρέας, ὁ Μπὶλ Γκέϊτς, εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑλοποιεῖ τὸ σχέδιο. Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ «φαίνεται». Δείχνει μάλιστα τόσο ἐνθουσιώδης, ποὺ ἀκόμη καὶ στὶς στιγμὲς ἀποτυχίας ποὺ περνάει τὸ «ἔργο», αὐτὸς δείχνει ὑπέρμετρη αἰσιοδοξία. Τί ἀκριβῶς δὲν ἀντιλαμβάνεστε;

Ὁ Χένρυ Κίσσιγκερ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀπὸ τὴ πρώτη μέρα ποὺ κάθισε σὲ καρέκλα κυβερνητική, ἄνοιγε τὸ δρόμο γιὰ τὴν Παγκόσμια Κυβέρνηση καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Εἴτε ὡς ἁπλὸς γραφειοκράτης, εἴτε ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. Αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔδωσε μία ἄκρως ἀπόρρητη μελέτη στὸν τότε πρόεδρο Φὸρντ περὶ ἄμεσης ἀναγκαιότητας ἐλέγχου τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Αὐτὸς βρισκόταν πίσω ἀπὸ τὰ μεγάλα πραξικοπήματα ποὺ ταλάνιζαν τὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Αὐτὸς ἦταν ἡ αἰτία νὰ δολοφονηθεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Χιλὴς Σαλβατὸρ Ἀλιέντε. Αὐτὸς ἐπίσης ἦταν ὁ πρωταίτιος τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς δικατορίας τῶν συνταγματαρχῶν στὴν Ἑλλάδα μὲ προοπτικὴ κάποια στιγμὴ νὰ βρεθεῖ ἡ εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ ὁ Μακάριος καὶ νὰ ἁλωθεῖ ἡ Κύπρος. Ὁ Κίσσιγκερ κουβαλάει χιλιάδες (γιὰ νὰ μὴ πῶ ἑκατομμύρια) ἀνθρώπινες ψυχὲς στὸ λαιμό του. Εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΚΟΥ στὸν πλανήτη. Μὲ κάποιον τρόπο κρατιέται ἀκόμη στὴ ζωή, ἀκμαῖος καὶ ἐνεργὸς παρὰ τὰ 98 του χρόνια. Ποιός τὸν κρατάει λοιπὸν καὶ μὲ ποιόν τρόπο; Θεωρία συνομωσίας θὰ μοῦ πεῖτε, ἀλλὰ ...ὄχι καὶ τόσο ὅσο νομίζετε. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς συνεντεύξεις του, ἔχει ἐκφραστεῖ μὲ τέτοιον τρόπο, οὕτως ὥστε νὰ φανεῖ στὸ κοινὸ ὅτι εἶναι ὁ...πραγματικὸς κυβερνήτης αὐτοῦ τοῦ πλανήτη. Μ᾿ ἄλλα λόγια, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του "Θεό"! Ποιός τοῦ ἔδωσε τέτοια δύναμη; Ναί, αὐτὸς ποὺ νομίζετε!
 
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς "συμπτώματα" παρουσιάζουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι γέροντες ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν ἐλίτ. Θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους "Θεοὺς" ἢ καλύτερα...ὑποψηφίους Ἀθάνατους! Τὸ δείχνει ὁ τρόπος ποὺ μιλᾶνε, τὸ δείχνουν οἱ πράξεις τους. Τὸ δείχνει ἡ συμπεριφορά τους, ὅταν διαλαλοῦνε τήν...ελογία τῶν ἐμβολίων, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ μισὴ Ἀνθρωπότητα βλέπει τὶς συνέπειες τους μέρα μὲ τὴ μέρα. Ἡ μόνη τους σκέψη καὶ ἐπιθυμία εἶναι νὰ πετύχει τὸ ρημαδιασμένο τὸ mRNA καὶ ὁ Διάβολος νὰ κρατήσει τὴν ὑπόσχεση του! Τί παράφρονες Θεέ μου!...

Κι ὅμως! Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ξεκινήσει!


Ἐσεῖς τὴ βλέπετε; Ἐγὼ τοὐλάχιστον ναί!
Μέχρι καὶ τὰ τέλη Νοεμβρίου, ἅπαντες οἱ κυβερνῶντες τῶν χωρῶν τῆς Δύσης, εἶχαν ἕνα καὶ μοναδικὸ ἀφήγημα: "Ἐμβολιαστεῖτε ὅλοι, γιὰ νὰ νικήσουμε ὁριστικὰ τὸν Covid"
Μαζικοὶ ἐμβολιασμοὶ παντοῦ, ἐφαρμογὴ πρωτοκόλλων ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρμετρη καὶ ἀπάνθρωπη βία ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχές, ἐκκωφαντικὴ προπαγάνδα, διώξεις ἀντιφρονούντων, διώξεις σοβαρῶν ἐπιστημόνων, τραγωδίες καὶ θάνατοι ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς ποὺ ἔφταναν σὲ κάποιες χῶρες μέχρι καὶ τὸ ...120% (ἐμβολίαζαν καὶ τὶς μῦγες ποὺ πετοῦσαν γύρω ἀπὸ τὰ πτώματα!), θρῆνος παντοῦ, κόσμος ἔχανε τὶς δουλειές του, ἐπιχειρήσεις καταστρεφόταν, βία καὶ θάνατος παντοῦ!
 
Κι ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ φονιᾶδες πίστεψαν ὅτι ἔχουν ἐπιτέλους ἐπικρατήσει, τότε...ἦρθαν οἱ μέλισσες!
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ πάτησε τὸ πόδι της στόν...ἀέρα τοῦ πλανήτη ἡ μετάλλαξη Ὄμικρον ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ καὶ ἀναπάντεχα, ὅλα ἄλλαξαν μονομιᾶς.
Τὰ ἐμβόλια ἔπαθαν...κοκομπλόκο.
Τὰ "κρούσματα" πῆραν τὴν ἀνιούσα μὲ ρυθμοὺς φορτηγοῦ μὲ σπασμένα φρένα στὴ κατηφόρα.
Ἡ Αὐστρία γέμισε ἀπὸ κρούσματα ἐμβολιασμένων ἀπὸ τό...πουθενά.
Τὸ Ἰσραὴλ γέμισε ἀπὸ νεκροὺς ἐμβολιασμένους ἐπίσης ἀπὸ τό...πουθενά.
Ἡ Ἀγγλία δὲν ξέρει ἂν θὰ πρέπει νὰ προσλάβει νέους νεκροθάφτες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ γιατί οἱ ἐγχώριοι δὲν προλαβαίνουν νὰ φτιάχνουν φέρετρα ἀπὸ νεκροὺς ἐμβολιασμένους...
Τὸ σύστημα ὑγείας τῆς "κραταιᾶς" Γερμανίας ἀρχίζει νὰ τρίζει συθέμελα λόγῳ τῆς ἀθρόας προσέλευσης ἀρρώστων ἐμβολιασμένων ἀπὸ Covid καὶ μαζικῶν θανάτων ἀπό...ἄλλες αἰτίες.
 
Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Μητσοτάκη, οἱ νεκροὶ αὐξάνονται κατὰ 50% ἀπὸ τὰ συνήθη νούμερα, χάνοντας περίπου μιὰ ὁλόκληρη πόλη ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε ἡ "πανδημία".
Ἡ Αὐστραλία, ἀπὸ μηδενικὰ κρούσματα ποὺ εἶχε στὰ τέλη τοῦ 2020 καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2021 (μέχρι καὶ τὸν περασμένο Ἀπρίλιο), μὲ τὸ ποὺ ξεκινᾶνε οἱ μαζικοὶ ἐμβολιασμοί, τὰ κρούσματα ἀντὶ νὰ μειώνονται, αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο μαζὶ μὲ τοὺς θανάτους. Οἱ κυβερνῶντες (πολιτειακοὶ καὶ ὁμοσπονδιακοὶ) πιέζουν ἀκόμη περισσότερο μὲ ἀσφυκτικὰ λόκντάουν μέχρι ποὺ ἡ πίεση φτάνει στὸ λαρύγγι τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ ἀναγκάζεται νὰ ἐμβολιαστεῖ γιὰ νά...σώσει ὅ,τι μπορεῖ νὰ σωθεῖ. Κι ἐκεῖ ποὺ οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐπιστημονικοὶ παλιάτσοι διαβεβαιώνουν τοὺς πάντες πὼς ὅταν φτάσει τὸ νούμερο τῶν ἐμβολιασθέντων στὸ 85 μὲ 90%, θὰ ὑπάρξει πλήρης ἐλευθερία καὶ ἐπιστροφὴ στὴ ζωή, ἔρχεται ἡ Ὄμικρον καὶ διαλύει τὰ ...πάντα. 23.000 κρούσματα στὸ Σύδνεϊ καὶ ἄλλα τόσα (11.000) στὴ Μελβούρνη, μοιράζουν ἐγκεφαλικὰ στοὺς παλιάτσους. Ὁ Μόρισσον ἐμφανίστηκε χτὲς μὲ ἀόρατη-ὁρατὴ στολὴ κλόουν, διακηρύσσοντας πώς...δὲν ἀνησυχεῖ καθόλου γιὰ τὴν αὔξηση τῶν κρουσμάτων διότι τὰ θεωρεῖ...παντελώς ἀκίνδυνα καὶ προτρέπει τοὺς ...πολῖτες νὰ ...χαροῦν τὴ ζωή!!!
Τὸ σαρδόνιο χαμόγελο τοῦ Θεοῦ!...

Ἡ ἤρεμη δύναμη τοῦ Καλοῦ, ἁπλᾶ ἐκμηδενίζει τὴν ἀντίστοιχη βίαιη τοῦ Κακοῦ. Ξεβρακώνει τοὺς Ψεῦτες κατὰ συρροὴ καὶ τοὺς παραδίδει βορὰ στὰ νύχια τῶν βασανισμένων...
Χτὲς κάποιοι ἀκτιβιστές, "ἔκαψαν" συμβολικὰ στὴν Καμπέρα τὴν Παλαιὰ Βουλή, στέλνοντας τὸ σαφὲς μήνυμα πρὸς ἅπαντες τοὺς κυβερνῶντες, ὑπονοῶντας ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς. Ὁ Μόρισσον καὶ ἡ θλιβερή του κουστωδία, ἀπὸ χτὲς τὸ βράδυ, ζοῦν τὸν δικό τους ἐφιάλτη ποὺ ἴσως ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὶς ἐκλογὲς ποὺ ἔρχονται σὲ πέντε μῆνες, ἴσως καὶ λιγότερο.
 
Οἱ ἀντίστοιχοι κλόουν τῆς ΕΕ ποὺ ἐφαρμόζουν πλέον τὰ πιὸ σκληρὰ καὶ ἀπάνθρωπα μέτρα προκειμένου νὰ σώσουν ὅ,τι μποροῦν, ἁπλᾶ ἐπιμηκύνουν τὸ μαρτύριο τους...
Τὸ σαρδόνιο χαμόγελο τοῦ Θεοῦ γίνεται πλατύτερο...

Ὁ σύγχρονος εὐεργέτης τῆς Ἀνθρωπότητας, Δρ. Μπαγκντὶ πρὶν λίγο καιρό, εἶχε πεῖ πὼς "θὰ χαρίσω στὸν κόσμο τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τὰ Χριστούγεννα" καὶ τὸ ἔκανε, ἀποκαλύπτοντας σὲ ζωντανὴ μετάδοση ὅλες τὶς ἀτράνταχτες ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα καὶ ἀκαταλληλότητα τῶν ἐμβολίων, τονίζοντας πὼς σύντομα θὰ δοῦμε ἔκρηξη κρουσμάτων καὶ θανάτων, ἐπειδὴ τὰ σκευάσματα αὐτὰ ἀδρανοποιοῦν τὸ ἤδη ὑπάρχον ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν καθιστοῦν εὐάλωτο σὲ κάθε μορφῆς λοίμωξη. Δὲν πρόλαβε κἂν νὰ ἀποσώσει τὰ λόγια του καὶ ἡ πραγματικότητα τὸν δικαίωσε πανηγυρικά.
Ὁ Μπαγκντὶ ἦταν ἁπλᾶ Ἡ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἔχοντας τὴν πλήρη εὐλογία Του γιὰ ὅ,τι ὁ ἀγαπητότατος καὶ φιλέλληνας Ἰνδό-Ταϊλανδὸς ἀποκάλυψε.
Ὅλα ἔχουν τὴ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἀγαπητοὶ μου συνέλληνες.

Τὸ τέλος τῶν παραφρόνων πλησιάζει καὶ βρίσκεται ἐφιαλτικὰ κοντά. Οἱ ἄθλιοι, ἔπεσαν θύματα τοῦ Διαβόλου ὁ ὁποῖος "κουράστηκε" νὰ μαζεύει ψυχὲς ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἰδίως ψυχὲς "ἐκλεκτῶν". Ὁ Δαίμονας τοὺς ἔκανε πακέτο ὅλους καὶ τοὺς σφράγισε διὰ παντός, ὁδηγῶντας τους στὸν ΑΛΗΘΙΝΟ θάνατο.
Σὲ λίγο καιρό, θὰ ἀκολουθήσει τὸ Χάος παντοῦ. Χάος στὶς μεταφορές, χάος στὴν ἐνέργεια, χάος στὴν ἑστίαση, χάος στὰ νοσοκομεῖα, χάος στοὺς δρόμους ἀπὸ ἀλαφιασμένους διαδηλωτές, χάος στὰ κυβερνητικὰ κλιμάκια.
Ἕνα Χάος, ποὺ θὰ ὁδηγήσει μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸν Μεγάλο Πόλεμο. Ἐκεῖ ποὺ θὰ "πλεύσει τὸ τρίχρονο δαμάλι στὸ αἷμα".

Αὐτὴ ἡ χρονιὰ συνέλληνες, τὸ ἔχω τονίσει ἐπανειλημμένα, πὼς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Μιὰ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρονιά. Θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τοῦ μεγάλου πάθους καὶ συνάμα ἡ χρονιὰ τοῦ Θριάμβου τοῦ Θεοῦ. Τὰ Χριστούγεννα αὐτὰ ποὺ περάσαμε ὅλοι μας, ἦταν τὰ τελευταῖα Χριστούγεννα "ἐν καιρῷ εἰρήνης". Κι ὅμως, τὰ καλύτερα ἔρχονται.

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ! Προσευχὴ καὶ ἐπαγρύπνηση ΜΟΝΟ. Κλεῖστε τὰ αὐτιὰ στὴν τρομολαγνεία ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸν ἀνηλεῆ βομβαρδισμὸ μὲ "ἀποκαλυπτικὰ" βίντεο ποὺ στὴν οὐσία ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ τὸ δῆθεν ἐπερχόμενο δυστοπικὸ μέλλον. Τὸ ἀληθινὸ μέλλον, ΜΟΝΟ Ὁ ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΑΞΕΙ ΚΙ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ! Ὁ Διάβολος τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ, εἶναι νὰ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ. Καὶ ὅπως ξέρουμε ὅλοι, τὸ Ψέμμα ἔχει κοντὰ ποδάρια.
 
Καὶ μὴ ξεχνᾶτε ποτὲ πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ Μεγάλη Συμφορά, θὰ φέρει καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἀληθινοῦ Ρωμαίικου, μὲ τὴν Ἀνάκτηση τῆς Πόλης, ὅπως ὁ Θεός μᾶς ὑποσχέθηκε μέσῳ τῶν ἀνθρώπων του!

Τὸ σκοτάδι φεύγει! Τὸ ξημέρωμα ἀχνοφαίνεται! Ἡ Λευτεριὰ ἔρχεται!

Πύρινος Λόγιος
sergioschrys@outlook.com
«Πᾶνος»
 

7 σχόλια:

 1. Καλές οι σκέψεις όμως θα ήθελα να επισημάνω κάποιες διορθώσεις:
  Μας λέει ο αρθρογράφος:
  Ὁ Θεός, ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο κατ᾿ εἰκόνα Του καὶ τοῦ ἔδωσε μιᾶς τέτοιας ἀνώτερης ὑφῆς "τεχνολογία", ποὺ μπορεῖ αὐτὴ καὶ μόνο νὰ τὸν καταστήσει ἀθάνατο. Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι (Ἀδάμ, Εὔα, Μαθουσάλας κλπ) ζοῦσαν κοντὰ στὰ...χίλια χρόνια!
  Ὁ Ἀδὰμ ἐπὶ παραδείγματι, ἔζησε κοντὰ στὰ 900 καὶ κάτι χρόνια, ἡ γυναῖκα του Εὔα κατὰ τί λιγότερο, ὁ Μαθουσάλας σχεδὸν τὰ ἄγγιξε (987 χρόνια!).

  Τονίζω το σημείο που λέει:
  ποὺ μπορεῖ αὐτὴ καὶ μόνο νὰ τὸν καταστήσει ἀθάνατο

  Ακόμα και οι Άγιοι Άγγελοι που δεν πεθαίνουν δεν είναι αθάνατοι.
  Πόσο μάλλον περισσότερο εμείς που πεθαίνουμε.
  Πραγματικά Αθάνατος είναι μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας.

  Θα αναρωτηθεί κάποιος, τότε οι Άγιοι Άγγελοι γιατί δεν πεθαίνουν;
  Οι Άγιοι Άγγελοι όπως και οι ψυχές των ανθρώπων είναι αθάνατες γιατί την αθανασίας την χορηγεί το Άγιο Πνεύμα.

  Διαβάζουμε στην προσευχή του Αγίου Πνεύματος:
  Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε...
  και ζωής χορηγός (το Άγιο Πνεύμα χορηγεί την ζωή και χάρη σε Αυτό οφείλουμε την αθανασία μας)

  Όσο ότι ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν κοντά στα 900 χρόνια είναι η πραγματικότητα.
  Ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο οποίος έζησε 130 έτη, όταν σύγκρινε την ηλικία του με εκείνη των πατέρων του, την βρήκε μικρή (Γεν. μζ 9).

  Η αμαρτία δεν είχε προφθάσει να διαβρώσει το ανθρώπινο γένος τόσο, όσο το διέβρωσε με την πάροδο των αιώνων.

  «Τά οψώνια τής αμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. στ', 23)

  Η λέξη «οψώνια» δηλώνει τήν πληρωμή.

  Για αυτό βλέπουμε με την πάροδο των αιώνων ενώ προχωρεί η επιστήμη και η τεχνολογική πρόοδος, όμως μικραίνει η ζωή των ανθρώπων.

  Θα συνεχίσω με κάτι ακόμα..


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀδελφέ μου Χρῆστο, ὁ ἀρθρογράφος δὲν μπῆκε σὲ θεολογικὲς λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις, ἀλλὰ ἔγραψε ἐν συντομία καὶ μὲ ἀλληγορικὴ ἔννοια τὸ «μιᾶς τέτοιας ἀνώτερης ὑφῆς "τεχνολογία"».

   Ἄν θὰ προσέξεις λέει ὅτι «ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο κατ᾿ εἰκόνα Του καὶ τοῦ ἔδωσε», στὴν οὐσία αὐτὸ μαρτυρεῖ αὐτὸ ποὺ λές, ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ζήσουν τόσα χρόνια καὶ τὴν λέξη «τεχνολογία» τὴν ἔχει σὲ εἰσαγωγικά.

   Ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ «νὰ τὸν καταστήσει ἀθάνατο», ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνομαι δὲν τὸ ἐννοεῖ στὴν κυριολεξία, διότι ὁ ἴδιος γράφει παρακάτω γιὰ συγκεκριμένα χρόνια ποὺ ἔζησαν τὰ συγκεκριμένα ἄτομα, παραδέχοντας στὴν οὐσία ὄτι ὑπάρχει σωματικὸς θάνατος.

   Μᾶλλον ἀπομονώνεις ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὰ γραφόμενά του, παραλείποντας παρακάτω ποὺ λέει πάλι μόνο «μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ»....

   Πάντα χρησιμοποιεῖ τὸ «θέλημα τοῦ Θεοῦ» καὶ ὅταν Ἐκεῖνος θελήσει νὰ ἐπέμβη σὲ κάθε τί.

   Χρησιμοποιεῖ κάποιους ὅρους, ὅπως τὸ «software τοῦ Θεοῦ»ἴσως γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν κάποιοι ποὺ δὲν πιστεύουν καὶ πολὺ σὲ Θεὸ, ἀλλὰ περνῶντας τους τὸ μήνυμα ὅτι ὅλα γίνονται ὅταν ὁ Θεὸς τὸ θελήσει καὶ μόνο μέσῳ Ἐκείνου.

   Ὅσο γιὰ τὸ ποσοστὸ χρήσεως τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ γράφει, δὲν ἔχει διαψευστεῖ ἀπὸ κανένα ὅτι εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀναιρεῖ ὅτι ὅλα γίνονται μὲ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἔκανε μιὰ σύντομη ἀναφορὰ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ ὄχι θεολογικὴ ἀνάλυση σὰν μία εἰσαγωγὴ γιὰ νὰ γίνουν ἀντιληπτὰ τὰ παρακάτω γιὰ διάφορους ἀντιρρησίες στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν κατάσταση ποὺ βιώνουμε.

   Ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν διάβρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸ ἄγγιξε κατὰ κάποιον τρόπο ἐκεῖ ποὺ λέει «Ὁ Θεὸς προστάτεψε τὸ δημιούργημα του ἐπειδὴ καιροφυλακτοῦσε τὸ Κακὸ γιὰ νὰ ἐπωφεληθεῖ».

   Διαγραφή
  2. Αδερφέ μου Πάνο ο αρθρογράφος στο συγκεκριμένο σημείο είναι είναι πολύ σαφέστατος τι εννοεί.
   Μετά τον όρο "τεχνολογία" συνεχίζει και λέει: "τεχνολογία", ποὺ μπορεῖ αὐτὴ καὶ μόνο νὰ τὸν καταστήσει ἀθάνατο.

   Το ( μπορεί αυτή και μόνο ) που το τονίζω και πάλι στο πιο πάνω σχόλιο τι εννοεί;
   Αν εννοεί τον Θεό (τεχνολογία) λάθος έκφραση.
   Γιατί μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας καταστήσει αθάνατους.

   Και δυστυχώς αδερφέ μου Πάνο έχει τόσα ατοπήματα το άρθρο του που δεν μπορώ να τα σχολιάσω ένα-ένα.
   Ενώ δεν έχει γνώση θεολογίας ασχολείται με θεολογικά πράγματα.

   Γράφει λίγο πιο κάτω:
   Γερμανὸς Φρίντριχ Μίσερ τὸ 1868 πρῶτος ἀνακάλυψε τὰ νουκλεϊκὰ ὀξέα, ἔκανε περίπου ἕναν αἰῶνα γιὰ νὰ φτάσει νὰ "δεῖ" τὴ λειτουργία τοῦ DNA καὶ νὰ ἀγγίξει τὸ "Μυστήριο τῆς Ζωῆς"

   Το "Μυστήριο τῆς Ζωῆς" όπως το αποκαλεί είναι η ψυχή του ανθρώπου αυτήν δίνει ζωή στο σώμα.
   Την ουσία της ψυχής του ανθρώπου δεν την γνωρίζουν ούτε οι Άγιοι Άγγελοι και κόντεψε να την ( αγγίξει ) ένας άνθρωπος;

   Ο Μακαριστός γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ενώ δεν ήταν θεολόγος χρησιμοποιούσε θεολογικές λέξεις.
   Ανάφερε την λέξη θεουσία.

   Και έλεγε ο Μακαριστός γέροντας Γρηγόριος ο Δοχειαριτης:
   Αυτές οι λέξεις δεν έχουν ειπωθεί ποτέ από κανέναν Άγιο, από πού τις βρήκε και της λέει.

   Το ίδιο και εμείς, δικές μας λέξεις δεν πρέπει να λέμε.
   Να βασιζόμαστε πάνω στα Δόγματα της Πίστεως, γιατί αλλιώς γίνονται παρερμηνείες και βγαίνουν οι αιρέσεις.

   Δεν κάνω το δάσκαλο ούτε είμαι θεολόγος για αυτό και πάντα κάνω αντιγραφή από Θεοφόρους Πατέρες.
   Δεν θα ακούσετε ποτέ ομιλία του Μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου να αναφέρει τέτοιους ( όρους ) αλλά μιλάει πάντοτε μέσα από τους Θεοφόροος Πατέρες.

   Αυτά στην αγάπη σου.

   Διαγραφή
  3. Ἀδελφέ μου Χρῆστο, σοῦ τὸ λέω καὶ πάλι, ὁ ἄνθρωπος ἔκανε μιὰ εἰσαγωγὴ, δὲν πάει νὰ κάνει θεολογικὴ ὁμιλία.

   Διάβασε ξανὰ μὲ προσοχὴ τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου, διάβασε ξανὰ τὸ ἄρθρο καὶ θὰ δεῖς σὲ τὶ πραγματεύεται.

   Δὲν πάει νὰ ἀκυρώσει καμμία ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὔτε νὰ δώσει δικές του ἑρμηνεῖες.

   Ὅσο γιὰ τὶς ὁρολογίες ποὺ χρησιμοποιεῖ σὲ δυὸ σημεῖα, νομίζω σοῦ εἶπα δυὸ πράγματα παραπάνω, ἀλλὰ τὰ ἑρμηνεύεις ὅπως ἐσὺ καταλαβαίνεις.

   Τὸ πνεῦμα του δὲν εἶναι νὰ κάνει καμμία θεολογικὴ ὁμιλία ὥστε μὲ δυὸ ὅρους ποὺ χρησιμοποίησε, ποὺ σίγουρα ἄν τὸ δεῖς ἀπὸ θεολογικὴ ἀκρίβεια εἶναι ἀδόκιμοι, ἀλλὰ ἁπλᾶ πάει νὰ δώσει μιὰ παραστατικὴ εἰκόνα ἐν συντομία γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸ κυρίως θέμα ποὺ θέλει νὰ ἀσχοληθεῖ.

   Τὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται, δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ θεολογικὰ ὥστε νὰ χρησιμοποιήσει ὅρους μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες καὶ μὴν βιάζεσαι νὰ βγάζεις συμπεράσματα ἀποδομῶντας τὸ ἄρθρο καὶ ὅτι ἔχει πολλὰ ἀτοπήματα.

   Ἐδῶ ὅμως σταματῶ διότι δὲν ἔχω ἄλλο χρόνο καὶ οὔτε βγάζει πουθενὰ ὁ διάλογος αὐτὸς, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν θέλεις νὰ δεῖς τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὴν σκοπιὰ καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θέλει νὰ δώσει. Εἶναι ξεκάθαρο ὅλο τὸ ἄρθρο μὲ τὶ ἀσχολεῖται καὶ ἐσὺ πιάστηκες ἀπὸ δυὸ λέξεις ποὺ τὶς ἔχει μέσα σὲ εἰσαγωγικὰ, ὑποδεικνύοντας ὅτι ἔχουν μεταφορικὸ χαρακτῆρα καὶ ὄχι κυριολεκτικὸ καὶ ἐσὺ τοῦ δίνεις θεολογικὴ διάσταση λὲς καὶ οἱ δύο αὐτὲς λέξεις ὅπως ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὸ συγκεκριμένο σημεῖο, ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ θὰ πλανήσει κόσμο.

   Ἀλλοίμονο νὰ πιστεύει ὁ ἀρθρογράφος ὅτι μὲ τὸν ὅρο «τεχνολογία» ἐννοεῖ γιὰ μηχανικὴ τεχνολογία καὶ αὐτὴ καὶ μόνο καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἀθάνατο, ποὺ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἐπικαλεῖται τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἐπέμβασή του/θέλημά του καὶ στὸ τέλος πάλι μὲ αὐτὸ κλείνει τὸ ἄρθρο του.

   Διαγραφή
 2. Θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο σημείο που είναι εσφαλμένο και δυστυχώς πολύ πέφτουν σε αυτό το σφάλμα να πιστεύουν αυτήν τη θεωρία τις δυνάμεως του εγκεφάλου του ανθρώπου. Ότι τάχα χρησιμοποιούμε το 10 με 12%
  Ας αντιγράψω πρώτα αυτά που λέει ο αρθογράφος:
  Ὅλα αὐτὰ φυσικά, ἐὰν καὶ ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸ θελήσει, μέσῳ τῆς παρέμβασης Του. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ "σπάσει" τὸν κώδικα ποὺ ἀνοίγει τὶς θαυμαστὲς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκέφαλου. Μόνο ὁ Δημιουργός του μπορεῖ. Δηλαδὴ ὁ Θεός. Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ χρησιμοποιοῦμε μόνο ἕνα 10-12%. Καὶ μὲ αὐτὸ καὶ μόνο, ἔχουμε δημιουργήσει σχεδόν...τὰ πάντα. Σκεφτεῖτε τί τρομερὰ καὶ φοβερὰ θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε μὲ το...50% ἂς ποῦμε. Ὁ Θεὸς προστάτεψε τὸ δημιούργημα του ἐπειδὴ καιροφυλακτοῦσε τὸ Κακὸ γιὰ νὰ ἐπωφεληθεῖ. Μόνο γι αὐτὸν τὸν λόγο. Καὶ τὸ "κλειδὶ" αὐτὸ τὸ δίνει ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ του.

  Πρώτον: πολλοί πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου εξελίσσεται και έχουμε την λεγόμενη ( εξέλιξη ).
  Όμως δεν υπάρχει καμία ( εξέλιξη ) απλά υπάρχει ο όρος ανακάλυψη.

  Αυτά που επιτελεί σήμερα η επιστήμη με τους δορυφόρους και όλα αυτά, αυτά προϋπήρχαν από την αρχή της δημιουργίας, απλά σιγά-σιγά τα ανακαλύπτουν.

  Ένα απλό παράδειγμα:
  Αν πάρεις το παιδί από τους μεγαλύτερους επιστήμονες που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη και το άφησεις να μεγαλώσει μόνο του μέσα σε μία αγέλη σκύλων το αποτέλεσμα ποιο θα είναι;
  Όταν γίνει 20 χρόνων το μόνο που θα γνωρίζει είναι να γαβγίζει.
  Δεν θα γνωρίζει ούτε να μιλάει και να συνεννοηθεί με τους άλλους ανθρώπους.

  Αν γυρίσουμε στην παλαιολιθική εποχή αυτά που χρησιμοποιεί η επιστήμη σήμερα (ουράνιο, πλουτώνιο και όλα τα άλλα, υπήρχαν και τότε αλλά δεν το γνώριζαν απλά μετά τα ανακάλυψαν).

  Και ο Ίδιος ο Κύριος μας μας το τόνισε:
  «...χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν...»
  (Ἰωάν. 15 στ.5)

  Και για τους Αγίους μας αναφέρει:
  Καὶ τὸ "κλειδὶ" αὐτὸ τὸ δίνει ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ του.

  Οι Άγιοι δεν κάνουν θαύματα από μόνοι τους αλλά μόνο με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
  Για αυτό και πάντοτε κάνουν το σημείο του Σταυρού και επικαλούνται το Όνομά Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή