Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Νεκτάριος Δαπέργολας: Οἱ ὑβριστές τῆς Παναγίας καί ἡ θλιβερή χλιαρότητα τῶν δικών μας ἀντιδράσεων


τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα 
Διδάκτορος Ἱστορίας
 

Τρομακτικό τό συναίσθημα τῆς βλασφημίας, ὅσο καί ἄν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες (ὅπως καί λίγο πρίν τό ἐκάστοτε Πάσχα) ἔχει καταντἠσει πιά συνήθεια νά λυσσομανοῦν τά ἔνσαρκα ὀρφανά τῶν δαιμόνων, συκοφαντώντας καί χλευάζοντας τά ἱερά καί ὅσιά μας. Μά αὐτό δέν σημαίνει πώς συνηθίζεται κιόλας. Καί φέτος, μέ ἀνοιχτές καί πυοφοροῦσες μάλιστα τίς πληγές ἀπό τήν κτηνωδία τῆς ὑγειοναζιστικῆς δικτατορίας πού ἐδῶ καί δύο χρόνια διαλύει τίς ζωές μας καί διώκει ἀνοιχτά τήν πίστη μας, ἡ ὀδύνη ἦταν πολλαπλή. Ἦταν ἐξάλλου καί ὑπέρμετρα πιό χυδαία καί σοκαριστική ἡ ἐπίθεση.

     Καί δέν ἦταν μόνο τό γνωστό πλέον τερατούργημα μέ τόν «ἐπιστήμονα» - κυβερνητικό πλασιέ τῆς δῆθεν πανδημίας (καί γκαιμπελίσκο τῆς φασιστικῆς ὑστερίας), μέ τή χυδαία ὕβρι ἀπέναντι στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς μας. Ἀκόμη πιό χυδαία καί βλάσφημη ἴσως ἀλητεία εἴδαμε καί ἀπό ἔτερο γνωστό τζουτζέ τοῦ ψευτοπροδευτικοῦ νεοελληνέζικου ὑπονόμου, πού προσπαθεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὁ κακομοίρης νά ὑποδυθεῖ εἰς μάτην τόν ταλαντοῦχο συγγραφέα καί πού στή μανιώδη ἀπόπειρα νά ἀντισταθμίσει μέ κάτι ἄλλο τή σεσημασμένα ἄδεια ὕπαρξή του, βρῆκε τρόπο νά κρατήσει ἐπαφή μέ τή δημοσιότητα, μέ ἕνα φρικῶδες χλευαστικό «διήγημα».

Ἕνα «διήγημα» πού - μέσω μίας λεπτομερῶς διεστραμμένης μυθοπλασίας - φέρει τήν Παναγία μας νά ἔχει παράνομη σχέση μέ ἕνα Ρωμαίο στρατιώτη καί τόν Χριστό νά εἶναι καρπός τῆς σχέσης αὐτῆς (ἀπό φρίκη ἀρνοῦμαι νά γράψω περισσότερα, ὅποιος μπορεῖ καί ἀντέχει, ἄς τό ἀναζητήσει στό διαδίκτυο). Ἔνα σιχαμερό καί ἀποτρόπαιο σκουπίδι δηλαδή, πού εἶναι ἀδύνατον νά τό διαβάσεις, χωρίς νά κινδυνεύσεις μέ πολλαπλά ἐγκεφαλικά καί ἐπίσης δίχως νά κλάψεις πικρά γιά τήν κτηνώδη κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν φτάσει κάποιοι (ἀτυχῶς αὐτοπροσδιοριζόμενοι ἀκόμη ὡς ἀνθρώπινα πλάσματα), ἀλλά τελικά καί ὅλοι μας ὡς κοινωνία, ἀπό τή στιγμή πού ἀνεχόμαστε τέτοια ἄρρητα κοπρουργήματα, χωρίς νά ξεσηκωνόμαστε.

     Καί μιλώντας γιά ξεσηκωμό, φυσικά δέν ἐννοῶ ἀστεῖες «ἀντιδράσεις» σάν το ψοφοδεές ἀνακοινωθέν τῆς διαρκοῦς Συνόδου ἀπέναντι στόν Μόσιαλο (γιά τόν Χωμενίδη μάλιστα, παρότι ἐπίσης γνώριζε, δέν ἔκαμε κἄν τήν παραμικρή μνεία) ἤ σάν τίς λοιπές ἀγαπουλιάρικες δηλώσεις κληρικῶν καί «εὐσεβῶν» χριστιανούληδων, δηλώσεις τοῦ τύπου «ὁ Θεός νά τόν λυπηθεῖ». ἤ (ἀκόμη χειρότερα) «ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη τή δική μας ὑπεράσπιση». Καί θά εἶμαι ξεκάθαρος: τό τί θά κάνει ὁ Θεός εἶναι δικό Του ζήτημα, τό θέμα ὅμως εἶναι τί περιμένει ἀπό ἐμᾶς καί τί ὀφείλουμε νά κάνουμε ἐμεῖς. Καί τό ὅτι δέν μᾶς ἔχει ἀνάγκη, εἶναι ἐπίσης προφανές, ἀλλά τό θέμα εἶναι τί ἔχουμε ἐμεῖς ἀνάγκη γιά τούς ἑαυτούς μας. 

   Ἐδῶ δέν χωρᾶνε σιωπές, δέν χωρᾶνε συμβιβαστικές ἀστειότητες, δέν χωράει τό νά «γυρίσεις καί τό ἄλλο μάγουλο». Ἐδῶ δέν κακολογοῦν ἐμᾶς γιά νά προσπαθήσουμε νά τό ὑπομείνουμε μέ ταπεινοφροσύνη, ἐδῶ ὑβρίζουν τόν Θεό μας καί τήν πάναγνη Μητέρα Του, ἐδῶ χυδαιολογοῦν καί περιπαίζουν ἐν οὐ παικτοῖς. Καμία σιωπή ἐδῶ δέν δικαιολογεῖται, ἀλλά οὔτε καί καμία χλιαρότητα. Κι οὔτε μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτό κανένα δαιμονισμένο ἄταφο κουφάρι, πού περιφέρεται ἀσύδοτο μέ τήν ψευτοπροοδευτική του προβιά καί κοπρίζει ἀνενόχλητο πάνω στά πάνσεπτα ὅσια καί ἱερά μας.

     Τό λιγότερο πού θά ἔπρεπε συνεπῶς νά συμβαίνει αὐτή   τή στιγμή εἶναι νά εἴμαστε ὅλοι μας στα κάγκελα, κλῆρος καί λαός, μέχρι νά ζητήσει συγγνώμη ὁ τρισάθλιος ψευτοδιανοούμενος καί μέχρι νά ἀναιρέσει ὁ πανάθλιος ψευτοεπιστήμονας (καί συνάμα βεβαίως νά πάψει ἄμεσα νά ἐκπροσωπεῖ διεθνῶς τή χώρα μας στό ὁτιδήποτε). Θά ἔπρεπε νά εἴμαστε στά κάγκελα καί γιά τόν κυβερνητικό συρφετό πού συνεχίζει νά τόν καλύπτει σιωπηλά (καί ἐπομένως νά συναινεῖ ἀναφανδόν μέ τήν ἀδιανόητη βλασφημία). 

Καί ἐπίσης, εἰδικά οἱ ἐπίσκοποι, ἀντί γιά χλιαρές κενοτιποτολογίες, θά ὄφειλαν νά δοῦν - ἔστω καί σέ αὐτό - τί ὁρίζουν μέ τόση σαφήνεια οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀπέναντι στήν αἰσχρή βλασφημία καί νά πράξουν ἐπιτέλους ἀνάλογα. Μήπως καί κατορθώσουν νά μᾶς δείξουν δηλαδή, ἔστω καί κατ’ ἐξαίρεσιν, τό σθένος τους καί σέ κάποιο ἀπό τά πραγματικά σοβαρά ζητήματα. Ὄχι μόνο στούς ἐκβιασμούς τῶν άνεμβολίαστων πιστῶν, στίς διώξεις τῶν παραδοσιακῶν ἱερέων καί στήν εύλαβική ἐφαρμογή τῶν φασιστικῶν μέτρων τῆς ἀντίχριστης δυστοπίας.

     Χωρίς βέβαια αὐτό νά σημαίνει πώς εἴμαστε τόσο ἀνόητοι, ὥστε νά περιμένουμε τό παραμικρό πλέον ἀπό αὐτούς. Τό τί ὅμως θα ἔπρεπε καί στό θέμα αὐτό νά πράξουν, ὀφείλουμε νά τό ποῦμε. Ὅπως καί τό ὅτι γιά μιά ἀκόμη πολλοστή φορά - ὅπως ἀκριβῶς καί ἐμεῖς, ἔτσι καί αὐτοί - «ἐζυγίσθησαν, ἐμετρήθησαν καί εὐρέθησαν ἐλλιπεῖς». Εἶναι δυστυχῶς ἀπολύτως βέβαιο πώς δέν θά εἶναι καί ἡ τελευταία…
 
«Πᾶνος»

12 σχόλια:

 1. Εύγε αδελφέ Νεκτάριε... το νέκταρ και ανοχή για τους επίδοξους ολετήρες του Χριστιανισμού και Ελληνισμού τελείωσε ανεπιστρεπτί. Χολή χύνουν; Οξο και χολή και εμείς...Με τους απρεπείς και εμείς δι..ΑΠΡΕΠΕΙΣ. Η ανοχή του Ελληνικού λαού είχε και ημερομηνία λήξης ...
  Χωρίς να θεωρηθεί παρέμβαση ενισχύω το πιο πάνω εξαιρετικό άρθρο καταπέλτη...
  Αποσπασματικά και συμβολικά, ο Μέγας Μακρυγιάννης έγραψε και λάλησε...

  Οι διαφταρμένοι, δια να ρουφήξουν την πατρίδα κ᾿ εθνικά όλο συχνούς εφύλιους πολέμους έκαναν και φατρίες και είναι άλλος Άγγλος, άλλος Γάλλος κι᾿ άλλος Ρούσσος. Κι᾿ αυτό δεν σβένει από αυτούς. Δια να το σβέσετε, δια να στερεωθή η πατρίδα, χρειάζεται δικαιοσύνη να ᾿χετε και ᾿λικρίνεια και μ᾿ αυτό κάνετε συντρόφους της πατρίδος όλους τους αγωνιστάς.

  Του λέγω, οχτρούς αν τους έκαμα, δεν λυπώμαι, ότι κακό κανενού δεν έκαμα δια το νιτερέσιον μου. Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ᾿νεργήσω κι᾿ ό,τι θέλουν ας μου κάμουν.

  «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν.

  Και αυτούς λοιπόν τους Νεοδιοκλητιανούς, Νέρωνες, Ιούδες, Νενέκους και Εφιάλτες να συγχωρούμε …, να συγχωρούμε μέχρι να εξαφανίσουν ότι απέμεινε, ΕΛΛΗΝΙΚΌ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ …; Νομίζω ότι ούτε ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγιά και όλοι οι *τροπαιοφόροι άγιοι μας δεν το επιθυμούν ….

  Συνεχίζει ο Μέγας Μακρυγιάννης..
  Ένα χαρτί του πατέρα Κοσμά έβαλα και μου το εκαθαρόγραψαν. Και το εκράτησα ως Άγιον Φυλαχτόν, που λέγει μεγάλην αλήθειαν. Θα πω να μου το γράψουν καλλιγραφικά και τον άλλον αθάνατον λόγον του.
  Έγραφεν ο μακάριος εκείνος ότι:

  «Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω.

  Το να υβρίσει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω».
  Τροπαιοφόροι Άγιοι μας, ήρθε η ώρα και στιγμή που ο Χριστιανισμός και Ελληνισμός, σας χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε...
  *Και ο τροπαιοφόρος Άγιος μας Γεώργιος ...

  Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις,
  Ἑκὼν παρ’ ἐχθρῶν τέμνεται διὰ ξίφους.Ἦρε Γεωργίου τρίτῃ εἰκάδι αὐχένα χαλκός.
  Ἦχος δ
  Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

  Και εσύ καπετάν Γιάννη Μακρυγιάννη και όλοι ένδοξοι πρόγονοι μας, που υπερασπιστήκατε μέχρι εσχάτων Πατρίδα και Θρησκεία, πάρτε μαύρο γιαταγάνι και ελάτε στη ζωή μας πίσω, το στραβό να κάντε ίσο...
  ΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάθε καλοκαίρι, στις 19 Ιουνίου, αρκετοί θυμούνται τη φράση «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» που φέρεται να είπε το 1827 ο Κολοκοτρώνης ξεκινώντας την εκστρατεία του εναντίον των "ελλήνων" προδοτών Νενέκων του Ιμπραήμ. Φέτος όμως, με τις καταγγελίες περί προσκυνήματος, εθνικής προδοσίας και εξύβρισης των ιερών και οσίων του Ελληνισμού από αθέους ασεβείς και αναίσχυντους ολετήρες να εκτοξεύονται ένθεν κακείθεν, θα μπορούσαμε νοερά να τα ξαναθυμηθούμε.. και τουλάχιστον να αφυπνισθούμε ...οι ευσεβείς Έλληνες Χριστιανοί ..

  Μόνον εις τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα διά την πατρίδα μου. είπε ο Κολοκοτρώνης ..
  (Θεωρητικά κάθε σοβαρή αναφορά σε φωτιές και τσεκούρια -εκτός επαναστατικής περιόδου- είναι εκ προοιμίου καταδικαστέα. Αλλά η θρσύτητητα των αθέων πλέον "ελλήνων" έσπασε και το χτένι και την χτένα ...Ας τους πολεμήσουμε λοιπόν με τον κονδυλοφόρο μας, που πολλές φορές είναι πιο αιχμηρός και από σπαθί....)
  Στο δια ταύτα...
  Αν φοβόντουσαν τον Ιμπραΐμ, ο ευφυής στρατηγός κατάλαβε ότι έπρεπε να φοβούνται αυτόν πιο πολύ. Δεν έβαλε όμως στο στόχο τους απλούς χωρικούς. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν μικροκακοποιός, αλλά ηγέτης μιας επανάστασης. Με τον στρατηγικό του νου κατάλαβε ότι πρέπει να κυνηγήσει την ηγεσία του προδοτικού κινήματος, δηλαδή τον Νενέκο, που είχε γίνει Μπέης, είχε πάρει χρήματα και γη και συγκρούστηκε σε μάχες με τους πρώην συμπολεμιστές του.
  Ο Σαγιάς, το πρωτοπαλίκαρό του Κολοκοτρώνη, με εντολή του Κολοκοτρώνη σκότωσε τον προδότη Νενέκο.... Λίγες μέρες μετά την εκτέλεση του Νενέκου, το μαζικό προσκύνημα τελείωσε. Ο φόβος ήταν πιο μεγάλος προς τον Κολοκοτρώνη, που έβαζε μπροστά το ιδανικό της ελευθερίας και θρησκείας, παρά προς τον Ιμπραΐμ.

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΝΟΕΙΤΩ....
  ΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ=ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευλογημένε Νεκτάριε όπως έγραψε και ο αγαπητός και ευλογημένος Αντώνιος μέσα από τον Στρατηγό μας Μακρυγιάννη:

  Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ᾿νεργήσω κι᾿ ό,τι θέλουν ας μου κάμουν.

  Αυτοί ήταν οι Ήρωες του 21 πού με λύσσα τους βγάλανε από τα βιβλία και από τις αίθουσες των σχολείων οι σημερινοί Νενέκοι και Πήλιο Γούσηδες.
  Που ακούνε τον Εθνικό Ύμνο ( από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα Ιερά ) με ανοιχτά τα πόδια ή καθιστή.

  Όσο για τους σημερινούς Ιεράρχες όπως έγραψες:
  ψοφοδεές ἀνακοινωθέν τῆς διαρκοῦς Συνόδου ἀπέναντι στόν Μόσιαλο.
  (Πιο ψοφοδεές δεν γίνεται).

  Ακόμα από την εποχή του Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη οι Ιεράρχες ήταν σχεδόν όλοι μούγκα, φανταστείτε σήμερα τι γίνεται.
  Και έλεγε στα κηρύγματα του:
  ένα πράγμα ζητάνε από τους μητροπολίτες οι κυβερνώντες, να έχουν κλειστό το στόμα, σιωπή -σιωπή.
  Και θα έχουνε την μήτρα και την πατερίτσα και θα περνάνε ζωή χαρισάμενη.
  Σήμερα περάσανε από την σιωπή να γίνουνε τα μεγάφωνα του Καίσαρα.

  Και όσο για το άλλο που γράφεις:
  ἤ σάν τίς λοιπές ἀγαπουλιάρικες δηλώσεις κληρικῶν καί «εὐσεβῶν» χριστιανούληδων, δηλώσεις τοῦ τύπου «ὁ Θεός νά τόν λυπηθεῖ». ἤ (ἀκόμη χειρότερα) «ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη τή δική μας ὑπεράσπιση».

  Έλεγε πάλι ο Μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:
  Στους 100 αμφιβάλλω αν πιστεύει ο ένας.
  Στους 1000 αμφιβάλλω αν πιστεύει ο ένας.
  Στις 10.000 αμφιβάλλω αν πιστεύει ο ένας.

  Δυστυχώς πολλοί λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν πραγματικά.

  Αυτό το βίντεο θα το στείλω στον αδερφό Πάνο να το ανεβάσει κανονικά μπας και ξυπνήσει κανένας. Έχει έρθει ήδη ο καιρός του μαρτυρίου και του διωγμού.

  Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ξεκάθαρος:
  «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10, 32).

  Μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν.
  Ο Κύριος μας τους χλιαρούς θα τους έμμεση.

  Ευλογημένε Νεκτάριε και σε όλους εσάς που διαβάζεται το Ιστολόγιο:
  EΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ (Σοφ. Σειραχ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πως είναι δυνατόν οι "ναζιστές που κυβερνούν;", κατά τον ΑΝΙΔΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑ,
  να επιτρέπουν σε εβραίους να κατέχουν κυβερνητικά πόστα;

  Είστε άκρα υπεύθυνοι για τον πολιτικό σκοταδισμό των Ελλήνων ψηφοφόρων.
  Εσείς ευθύνεσται που οι Ελληνες ψηφίζουν αριστερά ανθελληνικά αποβράσματα
  για να τον κυβερνήσουν για να διώξουν ...τους φασίστες που κυβερνούν.

  Μην το δημοσιεύσεις το σχόλιο εάν αισθάνεσαι οτι δεν σε αγγίζει
  αλλά προβληματίσου έστω και ελάχιστα εάν φταίτε και εσείς
  οι Ελληνικοί ιστότοποι που ονομάζετε φασίστες και ναζιστές τους
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.

  Εντάξει οι αδαείς πολιτικά προλαλήσαντες
  ΑΛΛΑ εσείς οι εμπερίστοι γιατί συνεχίζετε να αφήνετε
  ΤΟ ΨΕΜΑ ΝΑ ΘΕΡΙΕΥΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον μένεις στο γράμμα και όχι στην ουσία!
   Δηλαδή αντί για Ναζιστές αν έγραφε Σταληνιστές θα διέφερε σε κάτι;
   Εννοεί το δικτατορικό καθεστώς αν δεν το κατάλαβες.
   Για το ανίδεος κοιτάξου στον καθρέφτη και θα τον δεις!

   Για πες μας πού ανήκεις πολιτικά για να καταλάβουμε.
   Γιατί όλοι δεν έχουμε την ευφυΐα την δική σου!

   Και ο αρθρογράφος που έπιασες στο στόμα σου είναι Ουρανοπολίτης.
   Σίγουρα αυτή η λέξη θα σου είναι άγνωστη.

   Διαγραφή
  2. Κατ᾿ ἀρχὴν, λὲς νὰ χρειαζόμαστε νὰ μᾶς πεῖς ἐσὺ ὅτι μᾶς κυβερνοῦν ἀριστεροί;
   Δεύτερον, ἐσὺ ποὺ δὲν εἶσαι ἀδαὴς πολιτικὰ, ἔχεις δεῖ διαφορὲς ἀπὸ τὸν φασισμὸ τῶν ναζιστῶν γερμανῶν ἀπὸ τὸν φασισμὸ τοῦ κομμουνισμοῦ;

   Ἁπλᾶ ὅλος ὁ κόσμος ποὺ εἶναι ἀντίθετος μὲ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τώρα, τὸ ὀνομάζει φασισμό διότι εἶναι φασισμός.

   Ἐσὺ ἐξυπνάκια καὶ ἀγενέστατε, ποὺ προσβάλλεις τὸν ἀρθρογράφο καὶ τοὺς σχολιαστὲς χαρακτηρίζοντάς τους ἀδαεῖς, γνωρίζεις τίποτα ἀπὸ κομμουνισμό;

   Τὸν γράφοντα τὸν ξέρεις, τὸν ἔχεις παρακολουθήσει καὶ ἔβγαλες τὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀνίδεος πολιτικὰ ἤ τρολάρεις;

   Ὅσο γιὰ τὴν εὐθύνη τῶν ἑλληνικῶν ἱστοτόπων, δὲν ξέρεις τί λές.

   Τὴν μεγαλύτερη ζημιὰ ποὺ ὐφίστανται ὅλα αὐτὰ τὰ καθάρματα παγκοσμίως ὅσον ἀφορᾶ στὰ σχέδιά τους καὶ οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ γίνονται, ὀφείλονται στοὺς ἱστοτόπους κάθε χῶρας. Γι αὐτὸ συνεχῶς μᾶς κατεβάζουν ἄρθρα, ἄλλοτε διαγράφουν λογαριασμοὺς κ.λπ.

   Ὅσο γιὰ ψηφοφορίες ποὺ ἀναφέρεις, ἔχεις μεσάνυχτα πῶς βγαίνει κάθε πολιτικὸς καὶ τί παίζει στὸ παρασκήνιο.

   Ἐκτὸς καὶ σὲ τσούζει τόσο πολὺ ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποῖα τὴν βάφτισες ΨΕΜΑ.

   Διαγραφή
 6. Oσο πανε και δυσκολευουν τα πραγματα και δυστυχως εχουμε καταντησει νεροβραστοι.
  Η υλη εχει κυριαρχησει και εμεις δεν εχουμε θέρμη στην ψυχη για πατριδα και θρησκεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΡΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ... (Συμπυκνωμένα Κά..καντα)

  Κατ΄ αρχή εύσημα θα δώσω στον φίλο Πάνο για ένα πράγμα. Η φερεγγυότητα της τιμημένης του
  ιστοσελίδας, έχει καταφέρει να έχει αποδέκτες αρθρογράφου και σχολιογράφους, που θαρραλέα μιλούν με την γλώσσα της αλήθειας και Θάρσει. Λέγων τ΄ σληθές ου σφαλεί ποτέ.
  Τώρα επειδή ανάμεσα στους σπόρους του σίτου, υπάρχουν και μερικά παράσιτα που δύσκολα τα εντοπίζεις, κάνεις την σπορά και όταν αρχίσαν να φυτρώνουν εύκολα τα ξεχωρίζει και τα ξεριζώνεις ... Στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα μας σήμερα φύτρωσε ένα παράσιτο και αναφέρομαι στον υβριστή και του συγγραφέα και της ιστοσελίδας και των αρθρογραφούντων αδελφών στους οποίους συμπεριλαμβάνομαι και εγώ ο άσημος, αλλά φιλαλήθης όπως πιστεύω και οι υπόλοιποι θιγόμενοι αδελφοί....
  Λοιπόν αναιδέστατε υβριστή μπορεί να είμαι ταπεινός, αλλά με τους απρεπείς μεταμορφώνομαι σε δι..ΑΠΡΕΠΗ... και άκουσε λοιπόν τα ΚΑΚΑΝΤΑ... ναι σωστά το έγραψα...

  Μελετώντας λίγο το σχόλιο σου έβγαλα κάποια συμπεράσματα
  Μάλλον έχεις χάσει την πυξίδα και στα μάτια σου ακίδα έχεις (Κάρφος εν τω οφθαλμώ.
  κατά Ματθαίον (ζ’ 3)) και δεν μπορείς να δεις ούτε την αμυδρή ηλιακτίδα, δηλαδή ουσιαστικά βρίσκεσαι, όχι σε πλήρη σύγχυση αλλά σε πυκνό σκοτάδι δηλ. σκοταδιστής ...Επειδή λοιπόν οι σκοταδίστες, μπορεί μεν να μην βλέπουν το φως το αληθινό, αλλά ταυτόχρονα αισθάνονται ότι όταν βρίζουν δεν τους βλέπει κανείς, αποκτούν θρασύτητα ασυδοσία και το χειρότερο χάνουν και την αυτογνωσία τους. Μάλλον εσύ ούτε ποτέ απέκτησες, αλλά και καθώς τυφλός πνευματικά είσαι ου δύνασαι να την εξεύρεις ... Μιλάμε για το γνώθι σαυτόν αστοιχείωτε και αφερέγγυε γνώσεων και προσανατολισμού ...Θα σου κάνω την χάρη να σε πληροφορήσω που βρίσκεται η σοφή ρήση αυτή, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις το φως σου σε όλες τις σελίδες του ιερού Ευαγγελίου με τα σοφά διδάγματα του Ιησού, αν και αμφιβάλλω ότι ποτέ σου τα μελέτησες ... Είναι λοιπόν ανάμεσα στις επιγραφές του μαντείου των Δελφών, όπου δεσπόζει το «Γνώθι σαυτόν». Η αυτογνωσία. Τί σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας και μας προτρέπει να ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια και να αντιληφθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Εσύ ούτε καν γνωρίζει τι και ποιος είσαι! Προσθέτω ακόμη ένα γνωμικό «Μηδέν άγαν». Καμία υπερβολή. Ποια η προτροπή του Χείλωνα; Να μην υπερβάλλουμε; Να είμαστε μετρημένοι και επιφυλακτικοί; Ή μήπως θέλει να μας πει ότι δεν είναι καθόλου υπερβολή να πιστέψουμε ταπεινά σε αυτό που είμαστε και που όμως το ξεχνάμε. Εσύ μάλλον δεν το ξέχασες αφού νομίζεις, (εδώ ταιριάζει το αδαή), αδαή ότι παντογνώστης είσαι ...!
  ΑΑ
  Συνεχίζω πιο κάτω, διότι δυστυχώς αδυνατώ να συμπυκνώσω την απάντηση μου σε δακτυλήθρα. Προσπάθησα όσον το δυνατό εν συντομία να απαντήσω, αλλά ήταν αδύνατο. Αν χρειαστεί θα επανέλθω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Επειδή χρειάζονται τόμοι για να καταγράψω σοφά γνωμικά κατάλληλα για την βελτίωση της παιδείας σου, προσθέτω το τελευταίο, το παν «Μέτρον Άριστον ή παν μέτρον άριστον». Είναι η φράση του Κλεόβουλου του Λίνδιου, που αντέχει ακόμη και προσδίδει μία ρυθμικότητα, ωστόσο δηλώνει, όπως και το «μέτρον άριστον», την καλύτερη – βέλτιστη πρακτική και την αποφυγή των ακροτήτων και των υπερβολών. Εσύ έσπασες και το χτένι και την χτένα άμετρε και απρεπέστατε ..
  Τελειώνοντας, σου επιστρέφω όλους τους ασεβείς χαρακτηρισμούς, προς συγγραφέα και εμάς, ενισχυμένους και συμπληρώνω ... Όταν κάποιος αισθάνεται λιλιπούτειος νάνος στην σκιά πνευματικών ανθρώπων, που μιλούν με την αληθινή γλώσσα του Ιησού, τότε η αμάθεια του θρασύτητα γεννά ... Και αυτό ισχύει και για τους συνοδοιπόρους σου και ομοϊδεάτες σου, αθέους, υβριστές των θείων, ασεβείς, που αναίσχυντα μιλούν και πράττουν ως επίδοξοι ολετήρες του Χριστιανισμού και Ελληνισμού.... Δεν θα σας περάσει ... 2000 χρόνια υπήρξαν Ιούδες, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, Ηρώδηδες, Διοκλητιανοί, Δομητιανοί και άλλοι χιλιάδες διώκτες και συκοφάντες του Χριστιανισμου ..Αποτέλεσμα; Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ .. ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑ ΑΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΤΑΞΕ Η ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ... ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ... ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ ... ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ...
  Φαιά ουσία σπατάλησα, όπως και οι αδελφοί Πάνος και Χρήστος κ.ά., αλλά ουδέν κακό αμιγές καλού. Ο υβριστής ανώνυμος μας έδωσε το έναυσμα, εν συντομία να απευθυνθούμε και στους υπόλοιπους συνοδοιπόρους του ...
  Όσον αφορά τους ευσεβείς αδελφούς Χριστιανούς η θεία επιφοίτηση πάντα ας μας φωτίζει..

  «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πί­­­­στιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσ­κυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν».

  Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀδελφοί μου, δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἔννοια, μία γενικότητα, ἤ ἕνας καλός ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι Θεός ἀληθινός κατά πάντα, Πρόσωπον ἰσότιμον, συνάναρχον, συναῒδιον καί σύνθρονον μέ τά ἄλλα δύο Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν.

  Σύμφωνα μέ τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν ἐκφράζουμε τήν πίστιν μας «Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν».
  Συνεπῶς, ὅλοι ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί μυρωμένοι μέ τά χαρίσματα καί τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, ζοῦμε καί κινούμεθα ἐντός τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα ἀναζωογονοῦν τήν Χάριν, πού ἐλάβαμε εἰς τό Βάπτισμά μας.
  Καλή χρονιά αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί με πίστη, αγάπη και αισιοδοξία και ας ευχηθούμε και προσευχηθούμε μέσω του Ορθόδοξου καλού μας Άγιου Βασίλη, όπως τα κακά ξωτικά-καλικάντζαροι, μαζί με τους βαρβάρους Τούρκους επίδοξους ολετήρες των ιερών και οσίων μας, σύντομα με την χάρη του θεού, του Χριστού, της μητέρας Παναγιάς και των τροπαιοφόρων αγίων μας, να κατατροπωθούν και εξαφανιστούν στα τάρταρα .....

  Υ.Γ.
  Για να καταλάβουμε σωστά το νόημα του σημερινού σχολίου, επικαλούμαι συμπεράσματα από παραβολή Ματθαίου 21, 33-42 ... Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι η δημόσια καταδίκη όλων εκείνων των λαοπλάνων και διεφθαρμένων ανθρώπων που μετέτρεψαν τον Ναό «από οίκον προσευχής σε φωλιά ληστών». Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι όπου και να βρίσκονται πρέπει να απομονωθούν, να εκδιωχθούν και να τιμωρηθούν. Αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ευημερία όλων μας. Γι’ αυτό όταν σιωπηλά υπάρχει ανοχή και ατιμωρησία, τιμωρούμε την ευρύτερη κοινωνία και ενθαρρύνουμε συνέχεια κάθε μορφή διαφθοράς των ολίγων σε βάρος των πολλών. Στη συνέχεια έχουμε το περιστατικό της άκαρπης συκής που ο Ιησούς διέταξε αμέσως να ξεραθεί για να διαφανεί ότι χωρίς να κάνουμε κάτι καλό δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε, γιατί λειτουργούμε πλέον ως κοινωνικά παράσιτα που χωλαίνουμε την όλη ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΦΙΛΕ ΣΤΟ 9.54,ΜΗΝ ΑΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΛΟΓΕΙΣ.
  ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ
  ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΑ ! ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ + ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.
  ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ.
  ΚΑΙ, ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ «ΕΞΟΥΣΙΑΣ»
  ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.
  Καλά αυτοί που λένε για ναζισμό , οι πασοκοι , είναι για γέλια. Ασχετοι αριστεροί που ντρέπονται ακόμα και να το ομολογήσουν.

  "Τό ξαναγράφουμε! 'ΚΚΕ, τό κόμμα του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ καί της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ' ! Τελεία & παύλα!


  Πῶς ἡ Σοβιετική Ἕνωσις προμήθευε ὄπλα καί χρῆμα τούς ἐν Ἑλλάδι
  μπολσεβίκους ( 1946-1949)"
  https://odysseiatv.blogspot.com/2022/01/blog-post_7450.html#comment-form

  ΑπάντησηΔιαγραφή