Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΒΑΣΩ: Παράδειγμα Πίστεως καὶ ἀπόλυτης ἐμπιστοσύνης στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ!! (ΒΙΝΤΕΟ καὶ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)


Στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ διανύουμε, ὁ Θεὸς κάνει τὴν ἐμφάνισή του μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐκείνος γνωρίζει κάθε φορὰ, γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύση τὴν χλιαρὴ πίστιν μας, ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς διαθέτουμε.

Μέσα ἀπὸ τὰ λόγια καὶ τῆς συμβουλὲς αὐτῆς τῆς ψυχούλας, βλέπουμε πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς μέσα μας, ἄλλοτε ὅταν τὸν ἐπικαλεσθοῦμε μὲ ἀληθινὴ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ ἄλλοτε βλέποντας τὴν προαίρεσίν μας καὶ ὅταν ἐκεῖνος κρίνη γιὰ τὴν ἰδικὴν μας ὠφἐλεια καὶ τῶν γύρω συνανθρώπων μας.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρημένη ψυχούλα καὶ ἐν Χριστῷ Ἀδερφὴ μας ἀπὸ τὴν ἐπάρατη αὐτὴ νόσο, βλέπουμε πῶς μᾶς ἐνδυναμώνει μὲ τὴν Χάρι του ὁ Θεός, στὴν ἀντιμετώπιση καὶ ὑπομονὴ κάθε πόνου καὶ ἀρρώστειας ποὺ κατὰ τὸ Θέλημά του, ἐπιτρέπει νὰ δοκιμαστοῦμε.

Λίγο πρὶν τὸ τέλος τοῦ βίντεο, στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Βασιλικοῦλας, προσέχουμε τὴν εὐκαμψία ποὺ ἔχουν τὰ χέρια της καὶ τὰ δάχτυλά της, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ συγκλονισμένη μητέρα της τῆς τὰ χαϊδεύει, ἀλλὰ καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ πηγαίνει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας νὰ τὴν ἀσπασθῆ.Αὐτὸ εἶναι σημάδι πὼς ὁ Θεὸς ἀναπαύεται σὲ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ψυχή!!

Ἄς γίνει παράδειγμα γιὰ ὅλους μας, ἡ πίστις καὶ ἡ ὑπομονὴ της σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν δοκιμασία ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Κύριος νὰ περάση!

Νὰ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ γιὰ κάθε δοκιμασία ποὺ ἐπιτρέπει νὰ περάσουμε στὸ διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας, ποὺ πάντα εἶναι γιὰ ὄφελος τῆς ψυχῆς μας καὶ ὄχι νὰ ἀγανακτοῦμε καὶ πολλὲς φορὲς νὰ ὑβρίζουμε!

Αἰωνία ἡ μνήμη της!!

Δεῖτε τὸ βίντεο:

 

Μερικὲς φωτογραφίες ἀπὸ στιγμιότυπα ἀπὸ τὸ βίντεο:

 Τὸ κομποσχοινάκι της καὶ οἱ εἰκόνες της στὸ μαξιλάρι της

 Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς μονάδας «Γαλιλαία» 1

 Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς μονάδας «Γαλιλαία» 2

 Ἡ μονάδα ἐξωτερικά
 

_________________________________


Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν κ. Τριποδάκη γιὰ τὸ διδακτικὸ αὐτὸ βίντεο, ὅπως καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα πολὺ ἀξιόλογα βίντεο ποὺ ἔχει ἀνεβάση στὸ διαδίκτυο.


Ἐπίσης, γιὰ ὅσους δὲν ἔτυχε νὰ τὸ δοῦν, προτρέπουμε καὶ ἀξίζει πολύ, νὰ δοῦν ἕνα καταπληκτικὸ βίντεο τοῦ ἰδίου ποὺ τὸ ἀναρτήσαμε καὶ ἐμεῖς στὸ ἱστολόγιό μας καὶ στὸ κανάλι μας πρὶν λίγο καιρό.

Ὁ τίτλος εἶναι

ΚΑΝΑΝΓΚΑ: Πίστη καί ἐλπίδα σέ μιά ἀπό τίς πιό ἐπικίνδυνες γωνιές τοῦ πλανήτη.
https://ethnegersis.blogspot.com/2018/12/blog-post_17.html

Ὁ σύνδεσμος στὸ youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EP6EmOjzMRU
«Πᾶνος»

2 σχόλια: