Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης: Ἡ πολιτική εἶναι διαβολική τέχνη (Βίντεο)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία του γιὰ τὴν πολιτική.

Παραθέτουμε δυὸ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Σάββα

[…]Πρὸς τοῦτο βλέπουμε ὅτι τὸ θεομίσιτο πρᾶγμα καὶ ὄνομα τῆς ὑπόκρισης μετέβαλε ἡ πονηρία τῶν ἀνθρώπων σὲ πρᾶγμα περισπούδαστο καὶ τοῦ ἔδωσε καὶ ἕνα ὄνομα καλό.

Ποιός σήμερα, λέει ὁ Πατὴρ Νικηφόρος, δὲν θέλει νὰ σπουδάσει τὴν πολιτική;

Σήμερα ἔχει λίγο ἀπαξιωθεῖ ἡ πολιτικὴ ἀλλὰ πάλι βλέπετε ὁ λαὸς τρέχει ἀπὸ πίσω.

Ἔχει γίνει ἐπιστήμη ἡ πολιτική.

Καὶ τί εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ πολιτικὴ;

Μιὰ ὑποκρισία.

Ποιός δὲν θέλει νὰ λογίζονται νὰ σκέφτονται καὶ νὰ τὸν ὀνομάζουν οἱ ἄλλοι, ἄνθρωπο πολιτικό, ὅτι ἔχει δηλαδὴ ἱκανότητες πολιτικὲς, μπορεῖ νὰ ἑλίσσεται;

Σχεδὸν κανένας.

Τὴν πολιτικὴ ὅλοι σχεδὸν τὴν λογαριάζουν, τὴν θεωροῦν ὡς τέχνη ἀναγκαία καὶ ἐπιστήμη ὠφελιμότατη.

Λένε, ἂς ποῦμε, γιὰ τοὺς Τούρκους ὅτι ἔχουν πολὺ καλοὺς πολιτικούς.

Καὶ ξέρετε πῶς ἐργάζονται οἱ πολιτικοί τους.

Δίνοντας διαμάντια καὶ χρυσάφια.

Δωροδοκοῦν, δηλαδή, γιὰ νὰ περάση αὐτὸ ποὺ θέλουν στοὺς μεγάλους τῆς γῆς.

...Αὐτὴ ἐπαινεῖται (ἡ πολιτικὴ) καὶ θαυμάζεται καὶ θεωρεῖται μεγάλη προκοπὴ καὶ μεγάλο ἔργο.

Καὶ ὅμως δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ὑπόκρισις ἡ πολιτικὴ καὶ ὁ πολιτικὸς τίποτα ἄλλο παρὰ ὑποκριτής.

Καὶ τὰ μὲν πράγματα εἶναι τὰ ἴδια, τὰ ὀνόματα εἶναι διαφορετικὰ.

Γιατί τί ἄλλο εἶναι ὁ πολιτικὸς, παρὰ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει ἄλλο στὸ στόμα καὶ ἄλλο στὴν καρδιά;[…]


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου