Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Βίντεο)


Ἡ ἀπάτη τῆς μεταναστεύσεως ποὺ προσπαθεῖ νὰ περάσει ἡ δυτικὴ πολιτικὴ μἐσῳ τῆς Ἀμερικῆς ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ τραπεζικὰ συμφέροντα, καταρρίπτεται μὲ ἁπλὴ λογικὴ καὶ ἀριθμητική.

Ἐνῷ διαφαίνεται εὔκολα ὁτι ἐὰν ὑπῆρχε πραγματικὸ ἐνδιαφέρον καὶ δὲν ἐπρόκειτο γιὰ σχεδιασμό, ἡ λύση θὰ ἔπρεπε νὰ ἑστιασθῇ στὴν βοήθεια αὐτῶν τῶν χωρῶν στὸν τόπο ὅπου βρίσκονται καὶ ὄχι στὸν ἀποδεκατισμὸ τῶν πληθυσμῶν τους καὶ τὴν ἐκμετάλλευσή τους ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους τῆς οἰκονομίας.
taleapad
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου