Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικες εὐχές ἀπό τόν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο!

" Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος " (Λουκ. 2, 11)

Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τό ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον καί ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀπό τέλειος Θεός, γίνεται σήμερα, μέ τήν συνεργία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, καί τέλειος ἄνθρωπος, δηλ. Θεάνθρωπος, γιά νά λυτρώσει καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τούς τρεῖς μεγαλύτερους ἐχθρούς του, τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο, καί νά τόν καταστήσει κατά χάριν μικρό Θεό, νά τόν θεοποιήσει.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου πρέπει νά ἑορταστεῖ μέ εὐταξία καί σεμνότητα, μέ σωφροσύνη καί χρηστοήθεια, μέ ἐλεημοσύνη καί φιλοπωχεία καί μέ κάθε ἄλλη ἀγαθοεργία καί ἀρετή, καί προπαντῶς μέ Ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως ταιριάζει στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Ἀντιθέτως, ὅταν ἑορτάζεται μέ μιαρά καί ἐθνικά (εἰδωλολατρικά) ἔργα, καί μέ ἀλλοιωμένη, οἰκουμενιστική πίστη, τότε χαίρεται μέν καί σκιρτᾶ ὁ διάβολος, λυπᾶται καί θρηνεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός. 
Καί τονίζει ὅτι γι' αὐτό ἴσως κλαυθμήρησε ὁ Χριστός στό σπήλαιο, ὅταν γεννήθηκε, γιά νά φανερώσει τίς ἀταξίες τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες γίνονται αὐτές τίς ἡμέρες. 

Ἐπικαιροποιώντας τήν ἀνωτέρω θέση τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ νεογέννητος Χριστός κλαυθμηρίζει καί γιά τήν σύγχρονη τραγική ἐκκλησιαστική, κοινωνική, ἐθνική καί παγκόσμια κατάσταση. 
Ἡ παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), ὁ ἀνεπίτρεπτος δεύτερος γάμος τῶν κληρικῶν, ἡ ἀπόδοση Αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ἡ ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης μέ τό Παγκόσμιο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως, ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, ἡ λειτουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ἐπιβολή τοῦ οὐδετεροθρήσκου κράτους, ἡ ἀπαράδεκτη Συμφωνία Ἀρχιεπισκόπου - Πρωθυπουργοῦ, ἡ προδοτική Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τό Σκοπιανό, Βορειοηπειρωτικό, Ποντιακό, Μικρασιατικό, Κυπριακό ζήτημα, ἡ παραποίηση τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Ἱστορίας καί τῆς Γλῶσσας, ἡ νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καί ἡ υἱοθεσία τέκνων ἐκ μέρους τους, ἡ ἀλλαγή φύλου ἀπό 15 ἐτῶν, τό οὐδέτερο φύλο, ὁ πολιτικός γάμος, βάπτιση, κηδεία, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ καύση τῶν νεκρῶν κλπ, εἶναι μερικοί ἀπό τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους σήμερα κλαυθμηρίζει τό βρέφος Ἰησοῦς.

Ὅσοι πρωτοστατοῦν καί συνεργοῦν στά ἀνωτέρω, ἀνακαινίζουν πάλι τά ἔργα τοῦ Διαβόλου μέ τίς πονηρές πράξεις τους καί ἀνατρέπουν τόν σκοπό τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γιά τόν ὁποίο σήμερα γεννήθηκε.Ὅμως, ὁ Χριστός γεννήθηκε, γιά νά καταργήσει τά ἔργα τοῦ Σατανᾶ.

Ἡ ἐφετινή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου ἄς γίνει ἐπιτέλους τό ἔναυσμα, γιά νά ἀποδεχθοῦμε καί νά ἐγκολπωθοῦμε, μέ ἀκράδαντη καί φλογερή πίστη, τόν Χριστό ὡς προσωπικό, οἰκογενειακό, κοινωνικό, ἐθνικό, ἐκκλησιαστικό, παγκόσμιο Σωτῆρα, ὁ Ὁποῖος θά μᾶς σώσει ἀπό τά ἔργα τοῦ σκότους.

ΑΓΙΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΘΕΑΡΕΣΤΑ, ΘΕΟΧΑΡΙΤΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου