Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ γέρων Δοσίθεος καταπέλτης γιά τίς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τίς ταυτότητες (ΒΙΝΤΕΟ)


[…] Ἡ Ἑλλάδα μας ἔχει 10 ἑκατομμύρια κόσμο.

Πόσοι νομίζετε ὅτι πήγανε στὴν πρόσκληση αὐτὴ τὴ σημερινὴ τοῦ Χριστοῦ μας;

Πήγανε 2% , πήγανε 3%;

Δὲν πήγανε.

Δὲν λέω καὶ αὐτοὶ ποὺ πήγανε πῶς πήγανε.

Ἀλλὰ ἂς μείνουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ πήγανε.

3%, 4%.

Καὶ σᾶς ἐρωτῶ, ἔτσι καὶ τὸν ἑαυτό μου μαζί.

Ποιός ἔχει αὐτὴ τὴν εὐθύνη;

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἴδιους βέβαια.

Δὲν ἔχουν τὴν εὐθύνη καὶ οἱ ἀρχιερεῖς μας, ποὺ πολὺ ἄνετα λένε ἡ Ἐκκλησία εἴμαστε ἐμεῖς;

Ποῦ εἴσαστε, Ἐκκλησία;

Ποῦ εἴσαστε, Ἐκκλησία, ποὺ τὸ 99% λείπει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία;

Ποῦ εἴσαστε, Ἐκκλησία

Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ εἴσαστε, Ἐκκλησία;

Καὶ ἀφοῦ εἴσαστε, γιατί δὲν ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὸ ποίμνιό σας;

Ἀλλὰ ὅταν εἶναι νὰ βγάλετε διαταγές, τὸ εἶπε ἡ Ἐκκλησία.

Σφραγιστεῖτε, τὸ εἶπε ἡ Ἐκκλησία.

Ἐμβολιαστεῖτε, τὸ εἶπε ἡ Ἐκκλησία.

Κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες καὶ μὴν πᾶτε στὴν ἐκκλησία.

Τὸ εἶπε ἡ ἐκκλησία.

Νὰ μᾶς λείπει τέτοια ἐκκλησία.

Εἶναι σταθερό, Πέτρε, εἶναι σταθερό; (Τὸν ρωτάει διότι χτυπᾶ τὸ τραπέζι ὁ γέροντας)

Ἄκουσα μὲ μεγάλη μου θλίψη τὸν Ἀρχιεπίσκοπό μας.

Ἔδωσε μιὰ συνέντευξη, ποὺ νὰ μὴν τὴν ἔδινε ποτέ.

Καὶ τὸ μήνυμα ποιό ἤτανε;

Ὅτι τὰ βρήκανε μὲ τὴν κυβέρνηση.

Τὰ βρήκανε.

Πῶς τὰ βρήκανε?

Σοῦ ἔδωσα, μοῦ ἔδωσες.

Ἐσεῖς δὲν θὰ ἐπιμένετε γιὰ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφύλων καὶ ἐμεῖς θὰ δεχτοῦμε τὶς ταυτότητες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ μήνυμα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ποὺ λέει, ἐκκλησία εἶναι καὶ ὅσοι λέει δὲν συμφωνοῦν, ἀπὸ ἐκεῖ.

Νὰ σᾶς στείλω τὸ μήνυμα, Ἀρχιεπίσκοπέ μου.

Ἐμεῖς εἴμαστε μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ κάνουμε αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Χριστός.

Κάνουμε αὐτὰ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, ὄχι ἡ διοίκηση μὲ ἀρχηγὸ ἐσᾶς.

Καὶ ἡ Ἐκκλησία μου λέει ἄλλα πράγματα.

Νὰ σᾶς τὸ θυμίσω μήπως δὲν ξέρετε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνας.

Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀποστολή του, τὰ στηρίγματά του.

Ἡ ἐκκλησία εἶναι οἱ ἅγιοί του, οἱ μάρτυρές του, οἱ ὁμολογητές του.

Ἐκκλησία εἶναι καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας.

Ναί.

Ἂν ἐσεῖς κάνατε ἕνα ἄλλο Εὐαγγέλιο, νὰ τὸ ὑπηρετήσετε.

Ὅμως ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσουμε.

Καὶ μὲ πολὺ ἄνεση, ὅταν σᾶς ρωτήσανε γιὰ τὶς ταυτότητες, πρῶτος ἔ, τὴν πήρατε βιαστήκατε.

Μὴν χάσετε.

Τὸ μήνυμα ποιό ἦταν αὐτὸ ποὺ στείλατε στὸ ποίμνιό σας, στοὺς Χριστιανούς.

Ὅτι ἀφοῦ τὴν πῆρε ὁ ἀρχηγός, ἡ κεφαλή, ἄρα ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἐκκλησία, πᾶρτε τη κι ἐσεῖς.

Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μήνυμα;

Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα.

Ἐνῶ ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία λέει ἄλλα πράγματα.

Καὶ θὰ ἤθελα νὰ μᾶς πεῖτε ξεκάθαρα πότε λέγατε ἀλήθεια καὶ πότε ψέματα.

Διότι ἐδῶ ὑπάρχει μιὰ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ 1998 καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἤσασταν κι ἐσεῖς ἐκεῖ παρών.

Ποὺ λέει ξεκάθαρα ὅτι ἦταν ἐναντίον τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

Πότε ἐνήργησε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, τότε ἐνήργησε ἢ τώρα ποὺ τὴν πήρατε ἐσεῖς τὴν ταυτότητα;

Διότι δὲν μπορεῖ νὰ ἐνεργήσῃ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις.

Στὴ μία νὰ λέτε ὄχι στὴν ταυτότητα καὶ στὴν ἄλλη πρῶτοι νὰ τὴν παίρνετε καὶ νὰ τὸ διαφημίζετε.

Πότε λειτουργοῦσε, πότε ἤσασταν μὲ τὸν Χριστὸ καὶ πότε ἤσασταν μὲ τὸν διάβολο.

Λοιπόν, ἀποφάσεις, φοβερὲς ἀποφάσεις καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ λένε κατὰ τῆς ταυτότητας.

Καὶ ἐσεῖς τὸ διαφημίσατε, χωρὶς ντροπή.

Χωρὶς φόβο Θεοῦ.

Καὶ γιὰ νὰ εἶμαι πιὸ συγκεκριμένος.

Ὅσοι Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι αὐτοὶ ἡ Ἐκκλησία, δὲν εἴσαστε ἐσεῖς.

Ἐσεῖς εἴσαστε Διοίκηση.

Καὶ ἡ Διοίκηση ἔχει κάνει πολλὰ λάθη.

Ἰδίως στὴ δική σας Ἀρχηγία.

Ἔχει κάνει πολλὰ λάθη.

Ὁ Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, λέει νὰ μὴν τὶς πάρουμε.

Ποιόν νὰ ἀκούσουμε, ἐσεῖς γίνατε πιὸ Ἅγιοι ἀπὸ τὸν Ἅγιο;

Μετὰ τὴν κοίμησή του ἔχει πεντέμισι χιλιάδες θαύματα.

Πεῖτε μου ἐσεῖς πόσα θαύματα κάνατε ὅσο ζούσατε, πόσα θαύματα;

Ἀπὸ τὴν ἀνάποδη κάνετε θαύματα ἐσεῖς.

Αὐτὸς ὁ Ἅγιος καὶ ὅταν ζοῦσε ἔκανε θαύματα καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του.

Καὶ μᾶς λέει αὐτὸς νὰ μὴν τὶς πάρουμε.

Ποιόν ἀκούσουμε, ἐσᾶς ἢ τὸν Ἅγιο, ποὺ μᾶς τὸν ἀνέδειξε ὁ Θεὸς αὐτὰ τὰ χρόνια γιὰ νὰ ἔχουμε μιὰ πυξίδα;

Γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἡ πυξίδα αὐτὴ καὶ ὄχι ἡ σύνοδός σας, ποὺ λέει ἀντίθετα πράγματα ἀπ᾿ τὴν Ἐκκλησία.

Ναί, ναί.

Ἕνας ἄλλος Ἅγιος, πατὴρ Ἀμβρόσιος, εἶναι κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Θὰ σᾶς πῶ κι ἄλλον Ἅγιο.

Ἕνας ἄλλος μακαριστὸς γέροντας Παναγιώτης, ὁ ἀσκητὴς τῶν Ἀγράφων, εἶναι ἀντίθετος μὲ τὶς ταυτότητες ποὺ ἐσεῖς μᾶς λέτε νὰ τὶς πάρουμε.

Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μήνυμά σας, ἀφοῦ τὴν πήρατε ὁ πρῶτος, ποιό εἶναι τὸ μήνυμα;

Δὲν νομίζω νὰ ἀπευθύνεστε σὲ πρόβατα.

Εἴμαστε ποίμνη, ἀλλὰ μὲ μυαλό.

Ἕνας ἄλλος μακαριστὸς γέροντας μᾶς λέει, πατὴρ Σάββας ὁ Ἀχιλλέως, εἶναι κάθετος, κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Μιὰ ἄλλη γερόντισσα, Λαμπρινὴ Βίτσιου, κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Θέλετε κι ἄλλα, θὰ σᾶς πῶ κι ἄλλα.

πατὴρ Νικόλαος Ραγγόζιν, εἶναι κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Ἂν δὲν τοὺς ξέρετε, νὰ σᾶς στείλω τὸ μήνυμα ἐδῶ.

Νὰ σᾶς πῶ ποῦ θὰ τοὺς βρεῖτε.

Γιατί ἄλλα μελετᾶτε ἐσεῖς.

Τὸ στοῶν μελατᾶτε.

Δὲν μελετᾶτε τὰ τὶς πίστεως.

Ναί.

Καὶ ἂν θέλετε νὰ σᾶς τὸ στείλω.

Ἕνας ἄλλος Ἅγιος Γέροντας.

Ἰουστῖνος Πίρβου.

Εἶναι κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Ἅγιος Ἀρέθας Ἐπίσκοπος Καισαρείας.

Κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Ἅγιος Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας.

Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας.

Κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὸ 1998.

Κατὰ τῶν ταυτοτήτων.

Αὐτῶν τῶν ταυτοτήτων.

Αὐτῶν.

Αὐτῶν.

Ναί.

Τί πάθατε Ἀρχιεπίσκοπε μας;

Τί σᾶς ποτίσανε;

Τί σᾶς ταΐσανε;

Καὶ τὰ φέρατε τὰ πάνω κάτω;

Ναί.

Καὶ θέλετε κι ἐμᾶς νὰ μᾶς πᾶτε ἐκεῖ ποὺ εἴσαστε κι ἐσεῖς;

Ἀπόφαση τοῦ Ἅγιου Ὅρους, τὸ 2011.

Εἶναι κατὰ τῶν ταυτοτήτων αὐτῶν ἐδῶ ποὺ ἐσεῖς τὸ διαφημίζετε.

Ναί.

Ναί.

Καὶ μάλιστα, πῶς νὰ τὸ χαρακτηρίσω;

Ἂν δὲν συμφωνοῦν μαζί σας, δῆθεν ὅτι ἐσεῖς εἶστε Ἐκκλησία καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ διαφωνοῦν μαζί σας ὅτι εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Ὡραῖο μήνυμα, ἔτσι.

Προτιμοῦμε νὰ εἴμαστε ἐκτὸς ἐκκλησίας τῆς δικῆς σας, παρὰ τοῦ Χριστοῦ.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Συνόδων, τῶν Οἰκουμενικῶν.

Αὐτό, ναί.

Ἂν ἐσεῖς κάνατε μιὰ ἄλλη ἐκκλησία, νὰ πάτε μαζί της.[...]


 
 

Πηγή: petros moudouris

Μερικὴ ἀπομαγνητοφώνηση ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
 «Πᾶνος»

4 σχόλια:

 1. ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ωραία τα είπε στον Ιερώνυμο και στην συνοδεία του , άδικο δεν εχει. Λίγα και καλά λόγια αξίζουν πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακαλώ πολύ ακούστε το Πάτερ που πρεσβεύει υπέρ του Χριστού στις άγιες μέρες που έρχονται... όχι στις ταυτότητες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ευχαριστώ πατέρα Δοσίθεε. Είθε να δώσει και ο Θεός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή