Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Ποιό νά ᾿ναι αὐτό τό μικρό παιδί... (Βίντεο)


Ποιό νὰ ᾿ναι αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδί

ποὺ ἡ Παναγιὰ κρατάει,

τὸ νανουρίζει, τὸ τραγουδεῖ

καὶ τρυφερὰ τὸ κοιτάει.

Ποιό νὰ ᾿ναι αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδί

ποὺ οἱ μάγοι φορᾶ φέρνουν,

χρυσό, λιβάνι, μυρτιᾶς κλαδί

καὶ τὰ οὐράνια γέρνουν.

Ποιό νὰ ᾿ναι αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδί

ποὺ μήνυμα ἔχει φέρει,

χαρᾶς ἐσήμανε γιορτή

στὸν οὐρανὸ ἕνα ἀστέρι.

(Ἀλ. Ἀλεξόπουλος. "Ὁ μικρὸς Χριστὸς" ἀπόσπασμα)

Γράφει Νώντας Σκοπετέας
 
Ἕνα παιδικὸ Χριστουγεννιάτικο τραγούδι ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν θεματολογία τῆς σημερινῆς ἐκπομπῆς. Ποιό νὰ ᾿ναὶ αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδὶ ποὺ ἡ Παναγιὰ κρατάει...
 
Τοῦτο τὸ ἐρώτημα μὴ βιαστοῦμε νὰ τὸ χαρακτηρίσουμε ὡς ἁπλὸ ἀδελφοί μου. Θέλει προσοχὴ ἡ ἀπάντησή του. Ἴσως φαντάζει ἡ πιὸ εὔκολη ἐρώτηση ποὺ θὰ μποροῦσε καὶ ἕνα μικρὸ παιδὶ ἀκόμα ἀβίαστα νὰ ἀπαντήσει. Ἀναπολόγητοι θὰ εἴμαστε καὶ μετεξεταστέοι ἐν ἐκείνῃ τὴ ἡμέρα ἂν δοθεῖ λανθασμένη ἀπόκριση...
 
Δὲν θὰ ἔχουμε δικαιολογία καμία, γιατί σὲ ἐμᾶς ὁ Θεάνθρωπος ἀποκαλύφθηκε διὰ τῆς Ἀναστάσεως. Γίναμε καὶ εἴμαστε συνεχῶς αὐτόπτες καὶ βεβαιωτές, Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι... Τότε, μόλις ὁ Χριστὸς μᾶς περπάτησε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ συνανεστράφη μαζί τους, ἦταν γιὰ ὅλους ὁ μεγάλος ἄγνωστος! Ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς οἰκείους του... Τὰ ἀδέλφια του, δὲν ἤξεραν ποιόν εἶχαν στὸ σπίτι ἀνάμεσά τους, οἱ ἐκλεκτοὶ καὶ ἔνδοξοι μαθητὲς ἀκόμα καὶ τὸ βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἀναρωτιόνταν... 
 
Μὰ γιατί νὰ χρησιμοποιήσουμε αὐτὰ τὰ παραδείγματα, ὅταν ἀκόμα καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ὑπερκόσμιοι, δὲν γνώριζαν! Στὸν κανόνα τῆς Μητρόπολης τῶν ἑορτῶν περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ καὶ εἶναι συνταρακτικό!

Σοφία, λόγος καὶ δύναμις, Υἱὸς ὢν τοῦ Πατρός καὶ ἀπαύγασμα, Χριστὸς ὁ Θεός, δυνάμεις λαθών, ὅσας ὑπερκοσμίους, ὅσας ἐν γῇ, καὶ ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς...

Προφητεύθηκε βέβαια, μὰ σὰν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνανθρωπήσεως ὁ Χριστὸς ἦρθε λαθών, μυστικὰ χωρὶς καμία οὐράνια ἢ ἐπίγεια δύναμη νὰ μπορῇ νὰ Τὸν ἀντιληφθεῖ ὡς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸν Λόγον, Τὸν πρὸ τῶν αἰώνων!

Ἡ λογικὴ ἰσοπεδωμένη, βγάζει τόσους αἰῶνες τώρα ἄναρθρες κραυγές!

Ἡ πίστη μας προσπαθεῖ νὰ συνδαυλίσῃ τὰ ζώπυρά της καὶ νὰ παλινορθωθῇ, θερμαίνοντας τὰ τόσο παγωμένα ἐσώτερά της.

Δὲν εἶναι ἡ σκοπίμως τόσο περιλάλητη "κλιματικὴ ἀλλαγὴ" ποὺ καὶ φέτος μᾶς ἔκανε νὰ ξαναστολίσουμε Χριστουγεννιάτικα φορῶντας κοντομάνικα. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἀγνωσία μας, ποὺ ἀλίμονο, καλὰ κρατᾷ ἀκόμα!

Φέτος ἂς ἀπαντήσουν τὰ χείλη τῆς καρδιᾶς στὸ ἐρώτημα τοῦ παιδικοῦ τραγουδιοῦ! Καὶ ἡ ἀπάντηση, σὲ μιὰ εὐλογημένη παραλλαγή, ἂς ληφθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιμο κανόνα!

Οἱ οὐρανοὶ μὲν ἐπάξια ἂς εὐφρανθοῦν, ἡ γῆ δὲ ἂς χαρεῖ, ἂς ἑορτάζει δὲ ὁ ὁρατὸς καὶ ὁ ἀόρατος κόσμος, γιατί ὁ Χριστὸς γεννήθηκε, ποὺ εἶναι ἡ αἰώνια εὐφροσύνη».

Νώντας Σκοπετέας

Χριστούγεννα 2023


__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

 
 
 
«Πᾶνος»

1 σχόλιο: