Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: Ἡ προσευχή θά σέ προστατεύση καί θ᾿ ἀπομακρύνει κάθε κακό ἀπό σένα...


Μή φοβᾶσαι οὔτε ἀτυχήματα οὔτε καταστροφές. Ἡ προσευχή θά σέ προστατεύσει καί θ᾿ ἀπομακρύνει κάθε κακό ἀπό σένα. Θυμήσου τόν Ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν ἔδειξε ὀλιγοπιστία καί ἄρχιζε νά βυθίζεται στή θάλασσα τῆς Τιβεριάδας… Καί πρόσεξε, ἂν εἶσαι ὀκνηρός κι ἀπρόσεκτος στήν προσευχή, δέν θά σημειώσεις πρόοδο οὔτε στήν ἐπιδίωξη ἀφοσιώσεώς σου στόν Κύριο οὔτε στήν ἀπόκτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας.

Ὅσο γιά τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, πρέπει νά ξέρεις πώς στήν οὐσία της εἶναι ἡ συνεχής ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί Θεοῦ μας.

Ἂν ἐπικαλούμαστε τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, προφέροντας το ψιθυριστά ἢ νοερά κι ὅταν στεκόμαστε κι ὅταν καθόμαστε, κι ὅταν συνομιλοῦμε κι ὅταν περπατοῦμε κι ὅταν τρώγουμε καί ὅταν κάνουμε ὁτιδήποτε ἄλλο παντοῦ καί πάντοτε, κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχή!

Ἡ συχνότητα στήν προσευχή δημιουργεῖ μία συνήθεια γιά προσευχή, πού δέν ἀργεῖ νά γίνει δεύτερη φύση καί φέρνει συχνά τό νοῦ καί τήν καρδιά σέ ἀνώτερη ψυχική κατάσταση!

Ἡ συχνή ἐξάσκηση στήν προσευχή ἀπομακρύνει τήν ψυχή ἀπό τά διάφορα ἁμαρτήματα ἐπιστρατεύοντάς την καί ἐξασκῶντας την νά κάνει αὐτό πού εἶναι οὐσιῶδες, γιά νά πετύχει τήν ἕνωσή της μέ τόν Θεό.
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου