Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (Πώς προκλήθηκε;) - (ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΙ!!!)


Γιατὶ ἐνῷ ἔχει καεῖ ὁλοσχερῶς τὸ σπιτάκι αὐτὸ, γύρω του τὸ πράσινο παραμένει ἄθικτο;

Παρακολουθῶντας μὲ πολὺ προσοχὴ ἔως τὸ τέλος καὶ τὰ δύο βίντεο παρακάτω, θὰ σᾶς δώσουν ἀπάντησι στὸ παραπάνω ἐρώτημα!

Πιὸ κάτω ἀπὸ τὰ βίντεο, παραθέτω μιὰ σειρὰ ἀπὸ φωτογραφίες οἱ ὁποῖες εἶναι print screens μέσα ἀπὸ τὰ βίντεο καὶ γι' αὐτὸ δὲν εἶναι εὐκρινεῖς, θέλοντας νὰ τονίσω τὴν προσοχὴ σας σὲ αὐτὰ τὰ σημεία τοῦ βίντεο καὶ ποὺ μᾶς δείχνουν ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ ἁπλῶς πολὺ μεγάλη πυρκαϊά, ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ πιὸ δυνατὸ, δικαιώνοντας πολλὲς μαρτυρίες ἀνθρώπων ποὺ ἔλεγαν ὅτι τοὺς κυνηγοῦσε ἡ φωτιὰ καὶ δὲν προλάβαιναν καὶ ἄλλοι ἔβλεπαν τὶς φλόγες σὰν φλογοβόλο! 


 Παρακολουθῶντας καὶ ἐγώ στὴν τηλεόρασι περιστασιακὰ τὸ γινόταν μὲ τὶς φωτιὲς, κάποια στιγμὴ, δὲν θυμᾶμαι σὲ ποιὸ κανάλι, τοὺς ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ σταματήσουν νὰ δείχνουν πλάνα ἀπὸ ψηλὰ τὴν καμμένη περιοχή!

Τὶ φοβόντουσαν, μήπως αὐτό ποὺ δείχνει καθαρὰ δίπλα ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ καμμένα, ἄθικτο πράσινο;


Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τέτοια ταχύτητα ἀνέμων μὲ συνεχεῖς ἐναλλαγὲς διευθύνσεως νὰ μὴν ἔχουν ἀρπάξει καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἤ ἔστῳ νὰ ἔχουν καψαλιστῆ;

Ἡ παρακάτω φωτογραφία (ἀπὸ φωτιὰ στὸ ἐξωτερικό) ἄν καὶ ὄχι τόσο καθαρὴ μᾶς τὸ δείχνει πιὸ καθαρὰ τὸ φαινόμενο αὐτό!

Ἄς προσέξουμε τὶς καμμένες λωρίδες σὲ ὅλη τὴν ἔκτασι καὶ τὸ ἄθικτο πράσινο δίπλα τους!Ἄς δοῦμε καὶ λίγα ἀκόμη στιγμιότυπα μέσα ἀπὸ τὰ βίντεο.

Λιωμένες ζάντες ἁλουμινίου οἱ ὁποῖες μετὰ τὸ πέρας τῆς φωτιὰς ἐστερεοποιήθησαν!
Τὸ ἔχετε ξαναδεῖ;Δέστε πόσο ἐπιλεκτικὰ ἔχει κάψει ἡ «πυρκαϊά»!
Μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ ὑποπτευόμαστε λίγο περισσότερο, καὶ νὰ ἀφήσουμε τὰ περὶ συνομωσιολογίας κ.λπ.

Ἄς σκεφτοῦμε λίγο, κάνοντας μιὰ ἀναδρομὴ λίγα χρόνια πίσω καὶ νὰ ἀναλογιστοῦμε πόσο ἔχουν χειροτερέψει τὰ πράγματα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς παγκοσμίως.

Ποιοὶ σατανικοὶ παράφρονες ἔχουν ἐπιννοήσει τὴν μείωσι τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸν ἐλέγξουν;

Ὤπ!... τὶ λέω πάλι...συνομωσιολογίες!

Τὰ βίντεο τὰ βρήκαμε ἐδῶ:  
«Τριβέλι Πᾶνος»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου