Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Νώντας Σκοπετέας: Εἶδος μόνης ἀνάγκης...


Τοῦτες τὶς μέρες τὶς ἀνηφορικές, τὶς πρωτόγνωρες, τὶς ἀνασφαλεῖς, τὶς γιὰ κάποιους ἀνέλπιδες, ὅλοι μας πλάθουμε μὲ τὸ νοῦ μας κάποια σενάρια γιὰ τὸ μέλλον, ποὺ βάσει τῶν τωρινῶν δεδομένων, προδιαγράφεται ζοφερό. Καὶ ἑτοιμαζόμαστε γιὰ τὰ δύσκολα, τὰ ἀναπάντεχα, ὄχι καὶ τόσο ἀναπάντεχα ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε... Μᾶς προειδοποιοῦν οἱ εἰδικοὶ τῆς πολιτικῆς προστασίας, νὰ εἴμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι. 
 
Μᾶς λένε: Νὰ ἔχετε καθαρίσει τὰ ξερόχορτα, νὰ ἔχετε κλαδέψει τὰ ψηλὰ δέντρα, νὰ ἔχετε δεξαμενὴ μεγάλη μὲ νερὸ γιὰ νὰ μπορεῖτε σὲ περίπτωση διακοπῆς τοῦ ρεύματος νὰ προστατέψετε τὸ σπίτι σας, νὰ ἔχετε σακκίδιο, αὐτὸ καὶ σὲ περίπτωση σεισμοῦ, μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης καὶ βοήθειας τρόφιμα νερὸ ἀναπτήρα φακό... Ἕνα σακκίδιο ἐπιβίωσης ἔκτακτης ἀνάγκης. Μπεῖτε στὸ διαδίκτυο καὶ ἀναζητῆστε το! Ὑπάρχει καὶ διεθνὴς ὁρολογία! Ὁ ὅρος buging out ἀναφέρεται λοιπὸν στὴν ἀπόφαση ἐγκατάλειψης τοῦ σπιτιοῦ λόγῳ μιᾶς ἀπρόβλεπτης κατάστασης ἔκτακτης ἀνάγκης. Τὸ bag out bug εἶναι ἕνα ἕτοιμο κίτ μία θήκη δηλαδὴ ἐπιβίωσης σὲ περίπτωση ἐκκένωσης.

Μὴ μεριμνᾶτε περὶ μηδενὸς μᾶς παραγγέλνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ τοῦ... μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Φιλιπ. (4,6) Προσευχηθεῖτε σχετικῶς στὸν Κύριο, ἐμπιστευτεῖτε πλήρως τὴν θεία πρόνοια! Καὶ ὁ Χριστός μας στὸ κατὰ Ματθαῖον! Μὴν μεριμνᾶτε, μὴν ἀγωνιᾶτε καὶ στενοχωριέστε γιὰ τὰ κατώτερα, ἀλλὰ γιὰ τὰ ἀνώτερα, τὰ ὕψιστα, τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή σας!
 
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖὸν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; (Ματθ. 6,25)
 

Ἀναρωτιόμαστε λοιπόν... Νὰ μήν το φτιάξουμε ἐκεῖνο τὸ σακκίδιο μὲ τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης; Φτιάξε τὸ ἀδερφέ μου ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, ἀλλὰ βάλε μέσα τὸ πρῶτο καὶ τὸ πιὸ ἀναγκαῖο, ποὺ κανεὶς εἰδικὸς καὶ ἐκπαιδευμένος σὲ τέτοιες καταστάσεις, δὲν προτείνει ὡς πρῶτο καὶ τόσο ἀπαραίτητο... Βάλε μέσα τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν Ἁγία Γραφή, Τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως θὰ ἔκαναν οἱ ἥρωες τῆς σημερινῆς μας ἐκπομπῆς! Πρῶτα αὐτό! Πνευματικὴ τροφή, ζωντανὸ νερό, Θεῖο φῶς καὶ ἄνωθεν ἐνίσχυση καὶ ἔπειτα ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα! Πρῶτα ὅμως αὐτό! Πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ ἐπιζητοῦμε Τὸν Λόγο καὶ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἕπονται! 
 
...Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. (Ματθ. 6,33) Εἶδος ὄχι πρώτης ἀνάγκης, μὰ εἶδος μόνης ἀνάγκης καὶ ἀσύγκριτης μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη βιοτική . Ἀνάγκη τῆς ἀθάνατης καὶ αἰώνιας ψυχῆς γιὰ τὴ δική της, στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων, ἀπρογραμμάτιστη ἐγκατάλειψη τούτου τοῦ πρόσκαιρου κόσμου.
 
Διψᾷ καὶ πεινᾷ ἡ ψυχὴ ἀξεδίψαστα καὶ ἀκόρεστα! Καὶ ἐκεῖνος ποὺ ὑπακούει στὶς φωνὲς καὶ τὶς ἐκκλήσεις τῆς ζωντανῆς καὶ αἰώνιας ψυχῆς του, τὴ φροντίζει καὶ ἐπιμελεῖται συνεχῶς τῶν ἀναγκῶν της! Μεριμνᾷ ὥστε νὰ προτάσσει τὸν πνευματικὸ ἐφοδιασμό της μὲ τὴν φωτεινὴ καὶ ἀνόθευτη ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς!
 

Ἡ Αναστασία ποὺ στερήθηκε τὴ σωματικὴ ὅραση ἀλλὰ ψηλαφητὰ ρουφοῦσε κάθε λέξη τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, μὲ τὰ ἀκροδάχτυλά της καὶ στὸ τέλος της ἀκόμα καὶ μὲ τὰ χείλη της. Κοιμήθηκε ὁσιακὰ ψελλίζοντας τὸ ἐν ἀρχῇ ἥν ὁ Λόγος! Ἡ Βασιλικὴ ποὺ γύριζε παντοῦ μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ βιβλίο τὸ καλό , ἔτσι τὸ ἀποκαλοῦσε, στὰ χέρια της! Καὶ οἱ σημερινοί μας νέοι ἥρωες οἱ φιλόθεοι, ἔνιωσαν βαθιά τους καὶ διαπίστωσαν, πὼς ὅλοι οἱ θησαυροὶ αὐτῆς τῆς πρόσκαιρης Ζωῆς δὲν μποροῦν νὰ συγκριθοῦν στὸ ἐλάχιστο μὲ τὸν ἀτίμητο καὶ ἀδαπάνητο θησαυρὸ τῆς Ἀλήθειας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ὁλοζώντανο λόγο τοῦ Θεοῦ! Αὐτὴ ἡ γαλήνη καὶ ἡ βεβαία Ἐλπίδα τῆς αἰώνιας καὶ ἀτελεύτητης Ζωῆς ποὺ δὲν ἀγοράζεται οὔτε ἀνταλλάσσεται!
 
Γιὰ ἐκείνους, Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης!
Μὰ εἶδος μόνης ἀνάγκης!


Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου