Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ Κήρυγμα ΚΑΤΑ τῶν Ἀνeμβολίαστων Μητροπολίτη Ναυπάκτου - Φαρσαλινός (Βίντεο)

 

Γράφει ὁ Πᾶνος

Ἐν πρώτοις, μητροπολῖτα Ναυπάκου, μᾶς ἔχετε ἐξοργίσει μὲ τὰ ὅσα ἀνυπόστατα καὶ προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς βγαίνετε κάθε λίγο δημοσίως καὶ μᾶς λέτε ἐσεῖς καὶ οἱ τῆς ἴδιας «γραμμῆς», ποὺ μόλις καὶ συγκρατούμαστε καὶ περιοριζόμαστε στὸ νὰ σᾶς ἐπιστρέψουμε τὸν χαρακτηρισμὸ ναζιστές. 
 
Ἄν καὶ μᾶς κάλυψαν πλήρως οἱ συμμετέχοντες στὸ πάνελ τοῦ alert tv, θέλω νὰ προσθέσω κατ᾿ ἀρχὴν πὼς ἡ δική σας συμπεριφορὰ καὶ τῶν ὁμοίων σας εἶναι καθαρὰ ναζιστική. 
 
Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν γνωρίζετε τί εἶναι ναζισμός, νὰ διαβάσετε ἱστορία, ἂν καὶ θεωρῶ πὼς πρόκειται γιὰ δαιμονικὴ παράκρουση ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς τοὺς Ἐπισκόπους. 
 
Δὲν τὸ ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἀκόμα πὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς Ἐπισκόπους ἔχετε γελοιοποιηθεῖ στὰ μάτια τοῦ λαοῦ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνυπόστατα καὶ πολλὲς φορὲς ἀνερμάτιστα ποὺ λέτε δημοσίως;
 
Ἔχετε ξεπεράσει κάθε ὅριο, ξεπεράσατε κατὰ πολὺ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὰ ΜΜΕ σὲ αὐτὴ τὴν προπαγάνδα τῆς ὑποχρεωτικότητας ἀντὶ νὰ ἀσχολεῖστε μὲ τὰ τόσα σοβαρότατα προβλήματα καὶ σκάνδαλα ποὺ ταλανίζουν τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν διαποίμανση τοῦ λαοῦ μας. 
 
Καταλήγοντας νὰ σᾶς ἐπισημάνω ὅτι ἀνήκετε στὴν κατηγορία τῶν ἀσεβεστάτων ἀρχιερέων κατὰ τὴν πρόρρηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀφοῦ κατὰ πρῶτον δὲν σέβεστε τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο· τὴν ἐλευθερία τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς σέβεται. 
 
Εἶστε ἀσεβέστατος διότι δημοσίως χαρακτηρίζετε ἕνα σεβαστὸ σὲ ἀριθμὸ πλῆθος λαοῦ ὡς ναζιστές,  ἐπειδὴ ἀντιστέκεται σὲ αὐτὸν τὸ φασιστικὸ ἐκβιασμὸ νὰ γίνει πειραματόζωο τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν οἱ ὁποῖες μὲ τὰ συγκεκριμένα σκευάσματά τους τὸ μόνο ποὺ ἔχουν καταφέρει μέχρι τώρα, σύμφωνα μὲ δεκάδες κορυφαίους ἐπιστήμονες, εἶναι νὰ ἔχει αὐξηθεῖ «ἀνεξήγητα», σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἡ θνητότητα καὶ οἱ σοβαρότατες παρενέργειες. 
 
Εἶστε ἐπίσης ἀσεβέστατος καὶ ὀλιγόπιστος γιὰ νὰ μήν σας χαρακτηρίσω ἄπιστο, ἂν καὶ σᾶς χαρακτηρίζουν διαπρεπὴ θεολόγο, πράττετε τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔχουν ἀφήσει ἱερὰ παρακαταθήκη, οἱ θεοφόροι πατέρες καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. 
 
Εἴθε νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς ἐσᾶς καὶ  ὅσους ἀκολουθοῦν (ποὺ δυστυχῶς εἶναι οἱ περισσότεροι) καὶ ὑπακούουν σὲ αὐτὴ τὴν στρεβλὴ καὶ βλάσφημη τακτικὴ τῶν ἀντίχριστων κυβερνώντων μας, νὰ ἀλλάξετε στάση μήπως καὶ σωθεῖ ἡ ψυχή σας καὶ γλυτώσουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ ἐσᾶς ὅλους ποὺ μᾶς ἔχετε στερήσει ἐδῶ καὶ δύο σχεδὸν χρόνια τὴν κανονική, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες,  συμμετοχή μας στὶς ἀκολουθίες,  στὰ μυστήρια καὶ γενικὰ στὸν  ἐκκλησιασμὸ μας... 
Καλὴ μετάνοια...

5 σχόλια:

 1. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
  Δύο δεινά, ὄχι μόνο ἐκλέγονται ἀνάξιοι στό ἐπισκοπικό ἀξίωμα, ἀλλά ἀποκλείονται ταυτοχρόνως καί οἱ ἰκανοί.
  Οἱ ἄτιμοι γίνονται ἔντιμοι στό ὄνομα μάλιστα τοῦ Θεοῦ καί χρησιμοποιοῦν τήν τιμή πού τούς δόθηκε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ πού τούς τίμησε,
  καθώς «τολμῶσι τά ἀτόλμητα καί ἐνυβρίζουν εἰς τά ἅγια τούς σπουδαίους ἀπωθούμενοι καί ἐκβάλλοντες, ἵνα ἐν ἡρεμίᾳ πολλῇ καί μετά ἀδείας τῆς ἐσχάτης οἱ πονηροί πάντα, ὁσάπερ ἄν ἐθέλωσιν, ἀνατρέπωσιν » .

  Και ο Άγιος Πατροκοσμάς μας λέει:
  Τὸν παλαιὸν καιρὸν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἤθελον νὰ παιδεύσουν κανένα ἄνθρωπον, ἔκανον ὅρκον καὶ ἔλεγον, νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς νὰ τὸν βάλῃ μὲ τοὺς ἱερεῖς τοῦ 18ου αἰῶνος.
  Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί μου, εἶνε δύσκολον τὴν σήμερον νὰ σωθοῦν πατριάρχαι, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, κ.λπ. Διὰ τοῦτο σᾶς συμβουλεύω, ἅγιοι ἱερεῖς, τώρα ποὺ ἔχετε καιρόν, μετανοήσατε, ἵνα σωθῆτε.

  Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας Διδάσκει:
  Ματθ. 15,13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.

  Ματθ. 15,14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

  ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ, («άφετε αυτούς») είναι οδηγοί τυφλοί που οδηγούν τυφλούς.

  Κάθε άνθρωπος δηλαδή, που λόγω της αναξιότητός του δεν τον προώρισεν ο Πατήρ μου δια την Βασιλείαν του, θα αποβληθή και θα ξεριζωθή από αυτήν.»

  Αφήσατέ τους μας Λέει, δεν μας Λέει «συγχωρέστε τους», ούτε να πάμε κοντά τους.

  Λυπάμαι αδερφέ μου Παναγιώτη το ποίμνιο, που έχει αυτόν για ποιμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σεβασμιότατε κ. Ι. Ναυπακτου , αν ο κόσμος φοβάται τις παρενέργειες και προστατεύετε να μην χάσει την ζωη του ή μην πάθει ζημια με την υγεια του ενω είναι υγιης ακόμα , ο φερόμενος άνθρωπος που νοιάζεται για την υγεία του , τον αποκαλείται εσυ Ναζι.
  Δηλαδη η κοπελια που βγηκε με παρενεργειες στο Μακη Τραιανταφυλοπουλο , που μπηκε στο Νοσοκομειο στην Αθηνα , λογικα αυτη η κοπελα δεν θα ξανακανει αλλη δοση ουτε παρα πολλοι αλλοι δηλαδη και αυτοι ειναι ολοι Ναζοι ? Να ασχολειθηται περι τα πνευματικα που αφησατε τον κοσμο χωρις μυστηρια εδω και 2 χρονια με τα λοκ ντον , να μετανοηστε για την μεταφορα του Πασχα στο Μ.Σαββατο που πηρατε στο λαιμο σας το 90% κατελυσαν την μαγειριτσα , επειδη ισως εσεις ετσι σας αρεσε να φυγετε απο την Ορθοδοξια . Ολα αυτα εδω θα τα πληρωσετε , ο Θεος δεν ξεχνα αλλα ουτε το σωστο ποιμνιο που βαδιζει στο σωστο δρομο.Κατι ακομα οι αιρετικοι οταν βριζαν ή κατηγορουσαν το σωστο ποιμνιο αυτο-ελενχονταν. αφου και δεν φευγεται και απο τον Οικουμενισμο δεν ανηκεται ουτε στην Εκκλησια του Χριστου αλλα απο την απεναντι οχθη.ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κατά πάντα μας βρίσκεις σύμφωνους, αδελφέ Πάνο!! Όσο για τον κ. Ναυπάκτου είναι διαπρεπής θεολόγος, δηλαδή καλός επιστήμονας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πιστός Χριστιανός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάνο μας εκφράζεις όλους!
  Ντροπή στον Ναυπάκτου και στους συμμορίτες συνεπισκοπους του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μιλάμε για εντελώς σατανισμένο άτομο. Κατ αρχάς ο λόγος του απέχει παρασάγγας από τον παλαιό του λόγο, δείγμα της επήρρειας του πονηρού. Λες κι ακούς δαιμονισμένο σε εξορκισμό. Πέραν αυτού δεν μπορούν (αυτός και οι όμοιοί του) να αρθρώσουν την λέξη ΧΡΙΣΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή