Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ Ἕλληνες καί ἡ ἀλαζονεία τῶν ἄλλων - ἡ ἀπάντηση τοῦ Φρειδερίκου Νίτσε-

 

Ἡ ἀλαζονεία εἶναι γνώρισμα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν ὑπερτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ των. Ἀπομονώνει τὰ ἄτομα ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους τους. Οἱ ἀλαζόνες θεωροῦν τοὺς ἄλλους κατώτερους, τοὺς χρησιμοποιοῦνε πολλὲς φορὲς ὡς ἀντικείμενα καὶ τοὺς ταπεινώνει. Οἱ ἀλαζόνες δὲν ἔχουν ἀνοιχτὸ φιλοσοφικὸ πνεῦμα, τυφλώνονται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, φοβοῦνται τις ἴδιες τις σκιές τους, καὶ ξαναμπαίνουν εἰς τὴν σιγουριὰ τοῦ σπηλαίου. Ὁ φιλοσοφημένος ὅμως ἄνθρωπος θέτει συνεχῶς ἐρωτήματα γιὰ τὸ «τί», «πῶς» καὶ «γιατί», εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ δεῖ  τὴν ἀλήθεια καὶ παρ' ὅλο ποὺ γνωρίζει ὅτι θὰ χλευαστεῖ εἰς τὴν προσπάθεια του νὰ τὴν μεταφέρει καὶ εἰς τοὺς ὑπολοίπους μέσα εἰς τὸ σπήλαιο, ὁ Πλάτων ὑποστηρίζει «πὼς εἶναι χρέος του νὰ τοὺς μεταδώσει τὴν γνώση αὐτή».

Ἡ γνώση καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι οἱ ἀρετές, τὰ ὅπλα καὶ ἡ δύναμη τῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι δὲν τυφλώνονται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι μεταλαμπάδευσαν αὐτὰ εἰς τὴν Οἰκουμένη. Ὅμως ἡ τωρινὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ συνεχιζόμενη τώρα 11-ετὴς καὶ διαρκὴς μνημονιακὴ κατακρεούργηση καὶ ἐξαθλίωση  τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἔχει ὡς ἀναπόφευκτη συνέπεια τὴν πτώση τῶν μασκῶν, ὅπου ὅλα βγαίνουν εἰς τὸ φῶς.

Μόλις πρὸ 7 ἐτῶν  ὁ τότε  Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Jean-Claude Juncker παραδέχθηκε δημοσίως ὅτι αὐτὸς καὶ οἱ συνάδελφοι του μὲ τὶς Κυβερνήσεις τους «γνώριζαν  ἐπὶ πολλὰ χρόνια γιὰ τὸ κερδοσκοπικὸ παιχνίδι ποὺ παίζονταν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὸ ὄφελος ποὺ εἶχαν ἀπὸ αὐτὸ οἱ δικές τους Οἰκονομίες. Ὅτι σκόπιμα δὲν ἔλαβαν μέτρα γιὰ νὰ τὸ σταματήσουν»! Ὅμως δὲν μᾶς ἐκπλήσσει ἡ κυνική, ἀνερυθρίαστη καὶ ἐλεεινὴ αὐτὴ συμπεριφορά, ἡ ὁποία προκαλεῖ ἀποστροφὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἑνὸς θλιβεροῦ Ὀργάνου καὶ τῶν ὁμοίων του τῆς Ε.Ε. ἀπέναντι τῆς Ἑλλάδος!  Ὅπως δὲν μᾶς ἐκπλήσσει οὔτε καὶ ἡ τότε (12.Νοε.2014) δημοσίευση ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ Βιβλίο «Stress Test: Reflections on Financial Crises» τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ  Τίμοθι Γκάϊτνερ, τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησε τὴν 14.Μαΐου 2014.  Εἰς τὸ ὁποῖο ἀναφέρονται πρωτοφανεῖς λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν Συνάντηση Κορυφῆς τῶν Ἡγετῶν G7 τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2010 εἰς τὸ Καναδᾶ,  γιὰ τὴν κρίση ποὺ «προκάλεσε ἡ Ἑλλάδα», ἐπὶ λέξει τὰ κάτωθι:
«Ξέρετε, οἱ Εὐρωπαῖοι βασικὰ ἦρθαν σὲ ἐκείνη τὴ συνάντηση λέγοντας: «Θὰ δώσουμε εἰς τοὺς Ἕλληνες ἕνα μάθημα. Εἶναι πραγματικὰ φριχτοί. Μᾶς εἶπαν ψέματα. Εἶναι ἀπαίσιοι  ἄσωτοι καὶ ἐκμεταλλεύθηκαν βασικὰ τὰ πάντα, καὶ θὰ τοὺς συντρίψουμε». Αὐτὴ ἦταν ἡ στάση ὅλων!»

Ὅμως ἡ ἀνήκουστη, ἀλαζονικὴ καὶ ὑβριστικὴ συμπεριφορὰ τῶν φαιδρῶν καὶ ἀπεχθέστατων Ἡγετῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς (Ε.Ε.) φαρισαϊκῆς ἀθλιότητας καὶ τῶν ὁμοίων Συνεταίρων τους ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων δὲν μᾶς ἐκπλήσσει, ἀλλὰ οὔτε καὶ μᾶς ἀγγίζει.. Ἡ Παγκόσμια Ἱστορία μιλάει ἀπὸ μόνη της.  Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ἡ πλειονότητα τῶν Λαῶν τοῦ πλανήτη, ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀνεχόμαστε τὶς βάρβαρες συμπεριφορὲς ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ ἑκατονταετηρίδες καταληστεύουν τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ εὐθύνονται γιὰ ὅλα τὰ ἀνείπωτα δεινὰ ποὺ ἔχουν προκαλέσει μὲ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (1204) καὶ τὴν ἐγκληματικὴ Ἀποικιοκρατία, εἰς τὴν Ἀφρική, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸ σκλαβοπάζαρο δεκάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων καὶ τὴν καταστροφὴ Πολιτισμῶν.  Μὲ τὶς ἀναρίθμητες καὶ ἀποτρόπαιες ἐπεμβάσεις, τοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ  ἀπειράριθμους πολέμους ἐναντίον τῶν δύσμοιρων Λαῶν, τοὺς δύο Παγκοσμίους Πολέμους μὲ τὶς ἀνυπολόγιστες καταστροφές, καὶ ἀπώλειες δεκάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητας.

Οὔτε ὅμως  μᾶς φοβίζουν οἱ ἀπειλές τους,  ὅτι θὰ μᾶς «συντρίψουν»! Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἀνοχὴ συγκεκριμένων Ὀργάνων τῆς Ε.Ε. καὶ ἐμμέσως μερικῶν ἄλλων Δυνάμεων, ἐγκληματοῦν ἀπέναντι τῆς Πατρίδος μας καὶ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀνέδειξαν τὴν «μίζα ἔναντι τῆς μίζας» γιὰ νὰ θησαυρίζουν πολλαπλάσια εἰς βάρος τοῦ Λαοῦ μας. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίες διέφθειραν μὲ τὶς «μίζες ἔναντι τῆς μίζας»  τὸ Πολιτικὸ Σύστημα τῆς χώρας μας καὶ μετέτρεψαν τὴν Πολιτικὴ Ἐλὶτ τῆς Πατρίδας μας σὲ δικά τους καὶ πειθήνια ὄργανα καὶ μαριονέττες, καὶ τοὺς κατέστησαν ὅμοιους τους, πιστὰ ἀντίγραφά τους. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν τὰ πειθήνια Ὄργανά τους γιὰ νὰ χρεωκοποῦν, νὰ ταπεινώνουν τὴν Πατρίδα μας,  νὰ προκαλοῦν ἀνείπωτα δεινὰ εἰς τὸν Λαό μας.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν  φοβόμαστε ὅμως τὶς ἀπειλὲς τῶν ἀλαζόνων ἐχθρῶν τῆς Πατρίδας μας. Οὔτε φοβόμαστε τὶς ἀνάρμοστες καὶ ἀντεθνικὲς συμπεριφορές, τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς ὅλων ἐκείνων τῶν αὐτοχθόνων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,  διότι  κατέστησαν πειθήνια ὄργανα καὶ μαριονέττες τῶν  ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος μας.

Ὅμως τὴν πιὸ εὔστοχη καὶ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ ὅλους τοὺς ἀλαζόνες τὴν δίνει ὁ Φρειδερίκος Νίτσε εἰς τὸ πρῶτο του βιβλίο ποὺ ἔγραψε τὸ 1872 μὲ τὸν τίτλο «Ἡ γέννηση τῆς Τραγωδίας», καὶ συγκεκριμένα εἰς τὸ κεφάλαιο 15, ὅπου κάνει μία ἰδιαιτέρα μνεία εἰς τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ Νίτσε εἶναι πολὺ μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή του. Διαβάστε το κάτωθι χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα:

«Ἀποδεδειγμένα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἐξέλιξής του ὁ δυτικοευρωπαϊκὸς πολιτισμὸς προσπάθησε νὰ ἀπελευθερώσει  τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι διαποτισμένη μὲ βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι ὁτιδήποτε κι ἂν δημιουργοῦσαν,  φαινομενικὰ πρωτότυπο  ἄξιο θαυμασμοῦ, ἔχανε χρῶμα καὶ ζωὴ εἰς τὴν σύγκρισή του μὲ τὸ ἑλληνικὸ μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε νὰ μοιάζει μὲ φθηνὸ ἀντίγραφο, μὲ καρικατούρα. Ἔτσι ξανὰ καὶ ξανὰ μιὰ ὀργὴ ποτισμένη μὲ μῖσος ξεσπάει ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καὶ  ἀλαζονικοῦ ἔθνους, ποὺ εἶχε τὸ νεῦρο νὰ ὀνομάσει βαρβαρικὰ ὅτι δὲν εἶχε δημιουργηθεῖ εἰς τὸ ἔδαφός του.

Μὰ ποῖοι, ἐπιτέλους, εἶναι αὐτοὶ τῶν ὁποίων ἡ ἱστορικὴ αἴγλη ὑπῆρξε τόσο ἐφήμερη, οἱ θεσμοί τους τόσο περιορισμένοι, τὰ ἤθη τους ἀμφίβολα ἕως ἀπαράδεκτα, καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν μιὰ ἐξαίρετη θέση ἀνάμεσα εἰς τὰ ἔθνη, μιὰ θέση πάνω ἀπὸ τὸ πλῆθος.

Κανένας ἀπὸ τοὺς ἐπανεμφανιζόμενους ἐχθρούς τους δὲν εἶχε τὴν τύχη νὰ ἀνακαλύψει τὸ κώνειο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε μιὰ γιὰ πάντα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ᾿ αὐτούς. Ὅλα τὰ δηλητήρια τοῦ φθόνου, τῆς ὕβρεως, τοῦ μίσους ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκῆ νὰ διαταράξουν τὴν ὑπέροχη ὀμορφιά τους.

Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι συνεχίζουν νὰ νιώθουν ντροπὴ καὶ φόβο ἀπέναντι εἰς τοὺς Ἕλληνες. Βέβαια, ποῦ καὶ ποῦ, κάποιος ἐμφανίζεται ποὺ ἀναγνωρίζει ἀκέραιη τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀλήθεια ποὺ διδάσκει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ ἡνίοχοι κάθε ἐπερχόμενου πολιτισμοῦ καὶ σχεδὸν πάντα τόσο τὰ ἅρματα ὅσο καὶ τὰ ἄλογα τῶν ἐπερχόμενων πολιτισμῶν εἶναι πολὺ χαμηλῆς ποιότητας σὲ σχέση μὲ τοὺς ἡνίοχους, οἱ ὁποῖοι τελικὰ ἀθλοῦνται ὁδηγῶντας τὸ ἅρμα εἰς τὴν ἄβυσσο, τὴν ὁποία αὐτοὶ ξεπερνοῦν μὲ ἀχίλλειο πήδημα».

Γεώργιος Εμ.Δημητράκης
Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μαριού/ Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικὴς καταγωγῆς γεννήθηκε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὴν Βόννη καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ κληρονομιὰ εἰς τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 30-ετίας Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.


«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου