Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Νώντας Σκοπετέας: Ποτέ δέν εἶναι ἀργά ! Σπάσε τόν καθρέφτη !

 

Στὸ Ὄρος,  στὰ περισσότερα κοινόβια,  σὲ σκῆτες καὶ κελλάκια, θὰ συναντήσεις πολλὰ θαυμάσια,  ποὺ θὰ καταγραφοῦν ἀνεξίτηλα μέσα σου .

Κάτι ποὺ μόλις τὸ πρωτοαντιληφθήκαμε, μᾶς  μίλησε ἀλησμόνητα, ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ πάρα πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑστίες τοῦ ἀσκητισμοῦ  τῆς ἡσυχίας,  δὲν ὑπάρχουν καθρέφτες! Σὰν νὰ μὴν χρειάζονται διόλου αὐτὰ τὰ καθρεφτίσματα, αὐτοὶ οἱ ἀντικατοπτρισμοὶ τῆς ὄψης σου ἐκεῖ...

Στὴν ἀρχή σοῦ φαίνεται πολὺ παράξενο! Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι σὲ ἐνοχλεῖ κιόλας!

Σπεύδεις ἀφ᾿ ἑνὸς νὰ ἀναλογιστεῖς τὶς πρακτικὲς χρησιμότητες ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ στερηθεῖς καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου, νὰ ψάξεις νὰ βρεῖς τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐξυπηρετεῖται μὲ αὐτὴν τὴν περίεργη ἔλλειψη!


Πνευματικὸς ὁ λόγος ποὺ οἱ εὐλογημένοι ἡσυχαστὲς ἔχουν ἀμέτρητα χρόνια νὰ ἀντικρύσουν τὴν ὄψη τους. Ἔχουν ξεχάσει τὴν μορφή τους. Ἄν τὴν δοῦν σήμερα σὲ μιὰ φωτογραφία, ναὶ μοιάζει ἀπίστευτο, δὲν θὰ τὴν ἀναγνωρίσουν. Γιατί στὴν ὄψη τους λαχταροῦν νὰ ἀποτυπώνεται ὁ Χριστός. Ἔτσι γιὰ αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται τὸν καθρέφτη, καθρέφτης τους εἶναι τὸ πανίερο πρόσωπό Του! Ἐκεῖνον λαχταροῦν καὶ ποθοῦν!

Ἀναζητοῦν λοιπὸν τοὺς δικούς τους καθρέφτες στὰ πανάχραντα καὶ χαριτόβρυτα ἐκτυπώματά Του, στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελικοῦ Του λόγου, στοὺς βίους τῶν γνησίων φίλων Του, στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης Παναγίας Μητέρας Του Θεοτόκου, στὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ στὰ Ἱερά τους συγγράμματα, σὲ πνευματικοὺς ἀναβαθμοὺς Θεοφωτίστων  γραφίδων. Καθρέφτες τῆς ψυχῆς τους,  ποὺ διψάει καὶ πεινάει ἀξεδίψαστα καὶ ἀκόρεστα τὸ Φῶς τὸ αἰώνιο!


Ἐμεῖς ἀδελφοί μου συναμαρτωλοὶ πῶς τὰ πᾶμε μὲ τὸν καθρέφτη μας; Μὲ τὸ αὐτοείδωλό μας; Περιφρονοῦμε τὴν ἀποκρουστικὴ ἀντανάκλαση ἑνὸς αὐτοκαταστροφικοῦ  ἐγὼ καὶ ἑνὸς ὀλέθριου αὐτεξουσίου,  ἢ συνεχίζουμε νὰ κοιτάζουμε δίχως σταματημὸ μιὰ ἐπίπλαστη  τόσο προσωρινὴ ὡραιότητα;

Ψάχνουμε καὶ ἐμεῖς νὰ βροῦμε ἄλλου εἴδους καθρέφτες ἀθάμπωτους καὶ  ἀλέρωτους,  ποὺ θὰ φανερώσουν τὴν πολλὲς φορὲς θλιβερὴ ἀλήθεια τῆς ψυχῆς μας; Καὶ ὅταν  συμβεῖ,  τὸν κρατᾶμε ἐκεῖνον τὸν καθρέφτη ἢ δίνουμε μιὰ καὶ τὸν θρυμματίζουμε σὲ χίλια κομμάτια; Ἀκόμα καὶ ἔτσι, ἀρκεῖ ἕνα ἐλάχιστο  τμῆμα, ἕνα τόσο δὰ κομμάτι γυαλιοῦ ποὺ πολλὰ θὰ ἀποκαλύψει! Γονάτισε καὶ πάρτο στὰ χέρια σου αὐτὸ τὸ κοφτερὸ θρύμμα! Καὶ ξανακοίτα μέσα του καὶ βρὲς τὴν ξεχασμένη καὶ αἰώνια ὡραιότητα τῆς ψυχῆς σου!

Ἕνα μικρὸ βιβλίο, λιγοσέλιδο μὲ πολλὰ φανερώματα ἔστειλε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὴν ἐκπομπή μας ἕνας ἀδελφός! «Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ» ὁ τίτλος του! Τοῦ συγγραφέα μόνο τὰ ἀρχικὰ πάνω-πάνω: Χ.Φ. -Δὲν θὲς νὰ ἀκουστεῖ τὸ ὄνομά σου ἀδελφὲ μου; - Ὄχι! Μόνο αὐτὸ τὸ Χ.Φ., μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς κάποτε στὸν Οὐρανὸ θὰ ἀποκρυπτογραφηθεῖ ὡς Χριστοῦ Φίλος!

Λόγια ἁπλά! Δὲν εἶναι ἁπλό τὸ νὰ ᾿σαι ἁπλὸς εἶπε τόσο εὔστοχα  κάποιος! Λόγια ἀνυπόκριτης ἀγάπης! Μὲ νοιάξιμο ἀληθινὸ καὶ ὑπακούοντας στὴν Ἱερὴ ὑποχρέωση τοῦ καθενὸς καὶ ἑτέρους διδάξαι ...... (Β' Τιμοθέου 2,2)! Ἔστω καὶ σὲ ἕναν νὰ φανερωθεῖ τὸ ἀληθινὸ νόημα αὐτῆς τῆς ζωῆς! Ὁ μοναδικὸς δρόμος γιὰ τὴν σωτηρία! Ἔστω τὴν ἑνδεκάτη ὥρα! Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά!

Τὸ ἐκδίδει σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα καὶ τὸ μοιράζει δωρεάν! Νὰ καθρεφτιστοῦν μέσα του ψυχές! Ἔστω μία! Ἡ πνευματικὴ ἐλεημοσύνη! Πόσο σπουδαία! Ἄν γίνεται βέβαια μὲ τρόπο ποὺ νὰ εὐαρεστεῖ τὸν Θεό! Μὰ αὐτὸ θὰ τὸ μάθουμε κάποτε, ὅταν θὰ σταθοῦμε ἀπέναντί Του! Στὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀθάνατης  ψυχῆς μας! Στὸ μόνο διαυγὲς της καθρέφτισμα!


Νώντας Σκοπετέας

Τριώδιο 2021

Ἀπόσπασμα ἀπὸ Ὁμότιτλή ἐκπομπή

Πηγή:http://sotiriapsixis.blogspot.com/

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου