Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Έκθεση ΓΣΕΕ: Με λιγότερα από 830 ευρώ τον μήνα ζουν οι μισοί Έλληνες


Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθό μικρότερο των 830 ευρώ, ενώ μόλις ένας στους δέκα παίρνει πάνω από 1.300 ευρώ, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Μισθό κάτω από 1.000 ευρώ λαμβάνει το 72,8% των Ελλήνων εργαζομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ του 2018 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.


Παράλληλα, όπως προκύπτει από την έκθεση, το 50,1% λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω από 830 ευρώ, ενώ μόλις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ. Παράλληλα, ένα 10,3% ζει με μισθό μικρότερο των 450 ευρώ. 


Σε κλαδικό επίπεδο, οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).


Αντίθετα, οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).


Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος για την ίδια περίοδο, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται στους ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ).


Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).


Όσον αφορά στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, η ΓΣΕΕ παρατηρεί σημάδια αργής ανάκαμψης με πτώση της ανεργίας και αύξηση των απασχολουμένών.


Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, ένα από τα κύρια ζητήματα κατά την περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας είναι η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας ή, αλλιώς, η ικανότητα της αγοράς εργασίας να συνδέει τους ανέργους με τις κενές θέσεις εργασίας.


Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απασχολουμένων, το 7,5% της απασχόλησης είναι εργοδότες, το 22,2% αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, το 66,6% μισθωτοί, ενώ το 3,7% βοηθάει σε οικογενειακή επιχείρηση. 


Πηγή:https://sputniknews.gr/
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου