Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Βόρειος Ἤπειρος, Δερβιτσιάνη Ἀργυροκάστρου: Ἕνα χωριό μέ κατοίκους Ἐλληνικὴς καταγωγῆς καί συνειδήσεως ἔως καί σήμερα! (Βίντεο)

Ξεκινήσανε ἀπὸ τὰ κοιμητήρια Ἁγίας Παρασκευῆς ποὺ βρίσκονται στὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ...

Ἡ Δερβιτσιάνη εἶναι τὸ κεφαλοχώρι ποὺ βρίσκεται στὸν κάμπο τῆς Δροπόλεως (Δερόπολης) μὲ φυσικὴ παρουσία στὸν χῶρο γιὰ πολλοὺς αἰῶνες καὶ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 7 χιλιομέτρων ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρο.

Οἱ κάτοικοί της ἦταν καὶ εἶναι ἀδιάσπαστα ἀπὸ τὴν πρωτοίδρυσίν της ἔως καὶ σήμερα ἀμιγῶς Ἑλληνικής καταγωγῆς ἀλλά καὶ συνειδήσεως.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴν ἀθεϊστικὴ καὶ κομμουνιστικὴ περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ Χότζα, τὸ χωριὸ εἶχε "μαζέψει" κοντὰ στὰ χὶλια χρόνια φυλάκισης γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸ βάρβαρο καθεστὼς θεωροῦσε ἐπικίνδυνους γιὰ τὴν βιωσιμότητά του.

Κατὰ τὴν Βυζαντινὴ κυριαρχία, τὸ χωριὸ ἦταν χτισμένο ψηλὰ στὸ βουνὸ σὲ περίοπτη θέση, ποὺ δυστυχῶς κυριολεκτικὰ ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν "σταυροφόρων" τοῦ Πάπα σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς γνωστὲς ἐκστρατείες γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους.

Στὸ παρακάτω βίντεο, θὰ δοῦμε δύο ὰπὸ τὰ παλληκαράκια τοῦ χωριοῦ, τὸν Ἀνδρέα μὲ ἕναν ἀκόμα φίλο του, νὰ ξεκινᾶνε τρέχοντας ἀπὸ τὴν Ἑκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὰ κοιμητήρια τοῦ χωριοῦ.

Νὰ περνᾶνε ἀπὸ τὸ Ἑκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν ποὺ βρίσκεται σκαρφαλωμένη σὲ μιὰ ἀπόμερη πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ, μὲ τελικὴ κατεύθυνσιν τὴν Ἑκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Παναγίας), ἀφοῦ πρώτα ὁδηγήσουν τὸ βλέμμα μας στὴν ἀπόκρημνη πλευρὰ τῆς βαθιᾶς χαράδρας, μὲ τὸ Βυζαντινὸ Παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ἄννας (Παναγιοπούλα), μέσα ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ παλιοῦ χωριοῦ ποὺ ἄφησαν πίσω τους οἱ "σταυροφόροι".

Τὸ τοπίο ὅπως θὰ δεῖτε εἶναι ἁπλᾶ ἀπίστευτης ὀμορφιᾶς ποὺ τὰ διάσπαρτα μνημεία τῆς Λατρευτικῆς Πίστεως τῶν ἀδερφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν, μᾶς δείχνουν τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Τὸ βίντεο ἔχει γυριστεῖ καὶ ἐπεξεργαστεῖ ἀπὸ τὸν δίδυμο ἀδερφὸ του Ἀνδρέα, τὸν Ἀναστάση Μπαρούτη, ποὺ εἶναι καὶ οἱ δύο τους ἀπὸ τὰ καμάρια τοῦ χορευτικοῦ συλλόγου τῆς Δερβιτσιάνης δίνοντας πετυχημένες παραστάσεις σὲ ὅλη τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀλλὰ ΚΑΙ τὴν Ἑλλάδα!

Κείμενο: Γιάννης Κατσέας
Πηγή βίντεο: BARUTAS BROTHERS
«Πᾶνος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου