Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίαι ἀπὸ τὴν Μόσχαν διὰ ἰσχυράν ἀντίδρασιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐὰν ἀναγνωρίση τοὺς Οὐκρανούς.


Ὁ ἀπεσταλμένος μας στὴν Μόσχα μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἀπὸ συζητήσεις καὶ ρεπορτάζ, ποὺ ἔκανε στὴν πρωτεύουσα τῆς Ρωσίας ἡ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία θὰ ἀντιδράσουν ἐντόνως στὴν περίπτωση ἀναγνωρίσεως τῆς ψευδοουκρανικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.


1) Θὰ ὑπάρξη οὐσιαστικὴ ἐχθρότητα τῆς Ρωσίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα μέσα στὰ ἔντονα γεωπολιτικὰ παιχνίδια καὶ συγκρούσεις στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.2) Θὰ ὑπάρξη ἔντονος ψυχικὴ διάσπαση καὶ ἐχθρότητα τοῦ ρωσικοῦ καὶ οὐκρανικοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


3) Θεωροῦν ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τὸν ἔντονο ἀνθελληνισμό. Ἕνα σλαβικὸ ἀνθελληνισμό, ποὺ θὰ προστεθῆ στὸν δυτικὸ ἀνθελληνισμό, ποὺ ἐν πολλοῖς διέπεται ἀπὸ τὸ αἰσχρὸ τρίπτυχο ὕβρις – φθόνος – μῖσος κατὰ τῆς Ἑλλάδος.


Οἱ ἄνθρωποι μας ἀπὸ τὴν Μόσχα μᾶς μεταφέρουν τὴν ἔντονη δυσαρέσκεια ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν πρεσβεία τους στὴν Ἀθήνα, διότι διαπιστώνουν πὼς στὴν μὲν Ἀθήνα καὶ Ἑλλάδα ἁλωνίζει ὁ πρέσβυς κ. Πάϊατ καὶ πιέζει ἀφόρητα τὴν Ἐκκλησία, ὁ δὲ πρέσβυς τῆς Ρωσίας, τοὐλάχιστον δημοσίως, δὲν πράττει τὸ χρέος του νὰ προστατεύη τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν Η.Π.Α.


Κατὰ συνέπειαν ἡ σύγκρουσις γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ δὲν εἶναι μόνον νομοκανονικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἀλλὰ ἐξόχως καὶ πολιτική.


Ὁ ὀργανισμός μας μὲ σαφήνεια διατυμπανίζει πὼς κριτήριο τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν ὄχι τὰ γεωπολιτικὰ ζητήματα, ἀλλὰ οἱ Ἱεροὶ Νόμοι καὶ Κανόνες τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν οὔτε τὸν νεοπαπισμὸ τοῦ Φαναρίου οὔτε τὴν ἀναγνώριση ἀχειροτονήτων καὶ καθηρημένων.


Ἡ συνέχεια λίαν συγκλονιστικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα καὶ οἱ παραβάτες θὰ ὑποστοῦν τρομακτικὲς συνέπειες.

Οὐδεὶς Ἕλλην ἤ Σλάβος δέχεται σχίσμα κατ’ ἐντολὴν τῶν ἀντιθέων.

Ορθόδοξος Τύπος

Πηγή:https://tasthyras.wordpress.com/
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου