Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Στα έσχατα θα σου βάζουν χημικά μέσα σου για να παραλύει ο νους, η βούληση και τὸ συναίσθημα ( Πάτερ Αθανάσιος Μυτιληναίος )(Τὴν περίοδο) τῶν διωγμῶν ἀγαπητοί μου, ἦταν βέβαια ἕνα βασανισμὸς τοῦ σώματος φρικώδης ὅμως δὲν ὑπῆρχε ἐπηρεασμὸς τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς. Ἐνῶ στὰ μαρτύρια τῶν ἐσχάτων θὰ ἔχουμε ἐπηρεασμὸ καὶ τῆς ψυχῆς καὶ οἱ μέθοδοι θὰ εἶναι σατανικότερες.

Γιατί; Διότι θὰ σοῦ βάζει χημικὰ πράγματα μέσα σου καὶ θὰ σοῦ παραλύει τὸ νοῦ, τὴ βούληση, θὰ σοῦ παραμορφώνει τὸ συναίσθημα καὶ θὰ σοῦ ἀποπροσανατολίζει τὸ νοῦ. Αὐτὰ ἐδοκιμάστηκαν στὴν ἐποχή μας, εἶναι πασίγνωστα αὐτά.

Συνεπῶς πὼς θὰ μπορέσεις νὰ ὁμολογήσεις Χριστὸν καὶ νὰ μὴν προσκυνήσεις τὸν ἀντίχριστον; Φοβερὸν τὸ μαρτύριον! Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη ἡ φυγή! Θὰ τὸ πῶ ἄλλη μία φορά. 

Εἶναι ἀνάγκη ἡ φυγή! Διότι σὲ αὐτὸ τὸ μαρτύριο δὲν ξέρουμε ἂν μπορέσουμε, ὄχι νὰ αντέξουμε, ἀλλὰ πὼς θὰ τεθοῦμε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διάθεσή μας ὅταν μᾶς βάλουν χημικὰ πράγματα μέσα μας.

Ἕνα τέταρτο στοιχεῖο εἶναι ἡ πλάνη. Ὁ ἀρχαῖος μάρτυς γνώριζε σαφῶς τί εἶναι ὁ χριστιανισμὸς καὶ τί εἶναι ἡ εἰδωλολατρία. Ἤξερε λοιπὸν ὅτι ἐγὼ εἶμαι χριστιανὸς ἀπέναντι μοῦ ἔχω νὰ πολεμήσω τὴν εἰδωλολατρία. 

Ἐφόσον ἐκκοσμικεύθηκε καὶ ὁ χριστιανισμὸς τὰ πράγματα εἶναι ἀσαφῆ. Ἡ πίστις εἶναι ἀσαφής! Καὶ τὸ σπουδαῖον εἶναι ὅτι θὰ ὑπάρχει τὸ θαῦμα ὡς δαιμονικὸ στοιχεῖο. Θαύματα θὰ κάνει ὁ ἀντίχριστος. Οἱ εἰδωλολάτρες δὲν ἔκαναν θαύματα.

Γενικὰ θὰ ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη καὶ θὰ εἶναι δυσδιάκριτη ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς ἐκκοσμικευμένους χριστιανούς. Γι’ αὐτὸ λέει ὁ Κύριος: “…ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφήται καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εί δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.”

Πάτερ Αθανάσιος Μυτιληναίος

«Πᾶνος» 

2 σχόλια:

 1. Αν όμως συμβεί αυτό που υπονοεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος, αν δηλαδή στα έσχατα επινοήσουν μεθόδους ή ουσίες με τις οποίες να παραλύει ο νους, η βούληση και τὸ συναίσθημα, τότε ΔΕΝ θα ευθύνεται ο άνθρωπος για τυχόν αμαρτίες που θα διαπράξει υπό την επιρροή τέτοιων ουσιών! Ο χριστιανός θα καταδικαστεί από πράξεις που θα κάνει συνειδητά, όχι αν έχει καταστεί «υποχείριο»! ΕΚΤΟΣ εάν ο ίδιος ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ το να λάβει ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ τέτοιες ουσίες μέσα του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητὲ, κάποιε, ἡ εὐθύνη μας παύει μόνο ὅταν μᾶς ἁλυσοδέσουν ἤ μὲ ὅποιοδήποτε ἄλλο τρόπο χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε μᾶς περάσουν τὶς ὁποιεσδήποτε οὐσίες.
   Γιὰ νὰ καταστεῖς ὐποχείριο τῶν ὁποιονδήποτε, σημαίνει πὼς ἡ πίστις σου εἶναι μικρὴ, ἀλλιῶς ἔχεις τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ καταστεῖς ὐποχείριο κανενὸς.

   Ἄρα, πάλι ἠ εὐθύνη βαραίνει ἐμᾶς ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μας.

   Πᾶρε παράδειγμα τὸ σήμερα.
   Μᾶς λένε γιὰ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό.
   Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ ἀρνηθοῦμε καὶ νὰ ὑποστοῦμε τὶς ὅποιες συνέπειες ἀπὸ τὸν νόμο καὶ τοὺς ἀντίχριστους κυβερνῶντες, ἐὰν τὸ ἐπιτρέψει ὁ Κύριος, γιὰ Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιὰ τὴν Σωτηρία μας.

   Διαγραφή