Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

COVID-19 "Τα Μέτρα εἶναι Ἐπικίνδυνα, ὄχι ὁ Κορωνοϊός". (ΒΙΝΤΕΟ)


Γερμανός Καθηγητής Κατεδαφίζει το Lockdown - Τα Μέτρα εἶναι ἐπικίνδυνα, ὄχι ὁ Κορωνοϊός. 

"Ὁ Καθηγητής Μικροβιολογίας καί Ἐπιδημιολογίας κ. Sucharit Bakhdi σέ μιά πλούσια συνέντευξη στόν αὐστριακό δημοσιογράφο Ferdinand Wegscheider μιλᾶ γιά τήν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, τά μέτρα πού λαμβάνονται γιά τήν ἀντιμετώπισή του, τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί πολλά ἄλλα. 

Ἀξίζει νά δοθεῖ ἰδιαίτερη σημασία στό ἀπόσπασμα ἀπό το 30ο ἕως το 40ο λεπτό στό όποίο ὁ Καθηγητής ἐπεξηγεῖ ἁπλᾶ καί κατανοητά τήν λογική τῶν ἐμβολίων γιά τήν πρόληψη ἀσθενειῶν, ἐνῶ εἶναι ἔντονα ἀρνητικός στήν ἐπιβολή ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιά τόν κορωνοϊό ὅπως αὐτό ἤδη προτείνεται ἀπό κάποιους κύκλους διεθνῶς. 

Λέει ἐπίσης, μεταξύ ἄλλων, ὅτι αὐτή ἡ κρίση προκλήθηκε ἀποκλειστικά ἀπό τούς πολιτικούς. Δέν εἶναι πραγματική κρίση. 

Πότε ἡ κρίση θά τελειώσει; 

Ὅποτε τό καθορίσουν οἱ πολιτικοί. Δέν ἔχει νά κάνει μέ τόν ἰό. Ἐπιδημία δέν ὑπῆρξε ποτέ! Εἶναι ἕνα φάντασμα! Καταλαβαίνετε;" 

Ἡ συνέντευξη προβλήθηκε στό αὐστριακό ἰδιωτικό κανάλι Servus TV στίς 29 Ἀπριλίου. Ἡ μετάφραση καί ὁ ὑπότιτλισμός ἔγινε ἀπό την ὁμάδα "πολιτικός διάλογος". 

«…καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)


«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

 1. Χριστός Ανέστη, Αδερφοί μου.

  Εξαιτίας αυτού του κοροδοϊού.
  Θα αναφερθώ σε μία ομιλία του Μακαριστού πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου.

  Μην φοβηθείτε όχι μόνο τους κοροδοϊους, αλλά και αυτούς τους σατανάδες που μας κυβερνάνε σήμερα.
  Αλλά ούτε και τον ίδιο τον Αντίχριστο, όταν μέλη να έρθει.
  Γιατί μας το είπε ο Ίδιος ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

  Ματθ. 10,28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.

  Και μη φοβηθήτε από τους διώκτας, οι οποίοι θανατώνουν το σώμα, δεν έχουν όμως την δύναμιν να θανατώσουν την ψυχήν. Αλλά να φοβηθήτε περισσότερον τον Θεόν, ο οποίος δύναται την ψυχήν και το σώμα να καταδικάση εις την απώλειαν της κολάσεως.

  Το μόνο που πρέπει να τρέμουμε και να φοβόμαστε, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

  ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΦΟΒΌΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΎΡΙΌ ΜΑΣ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΌ, ΠΑΎΟΥΝ ΌΛΟΙ ΟΙ ΆΛΛΟΙ ΦΌΒΟΙ.
  Ο Οποίος δύναται την ψυχήν και το σώμα να καταδικάση εις την απώλειαν της κολάσεως.

  Και τότε...
  «ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» (Φιλ. β΄ 10-11)

  Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι σατανάδες, τα άβουλα πιόνια της νέας τάξεως πραγμάτων, των σιωνιστών, θα τρέμουν όπως το φθινοπωρινό φύλλο.

  Και να γνωρίζουμε Αδερφοί μου.
  "Την Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί, αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθή και σωτήρια της Πίστεως Ομολογίαν, έστω και αν είναι όλιγοι."
  (Αγ. Θεόδωρος Σουδίτης.)

  «Ἀκόμα καί πολύ λίγοι νά παραμείνουν ἑνωμένοι στήν ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία, αὐτοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ»
  (Ἄγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου)

  Κι ας ακούσουμε τον πρώτο μετά τον Ένα, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο.

  «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13)

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή