Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Ἁγίου Χρυσοστόμου – Ὁμιλία ΚΓ΄ εἰς τήν Γένεσιν: Ἡ ἀρετὴ ποὺ ἐπέδειξε ὁ Νῶε ἦταν ἡ γενναιότητα!

 

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνική:
Σάββας Ἠλιάδης


Εἶναι γνώρισμα γενναίας ψυχῆς ἐκείνου ποὺ θὰ μπορέσει νὰ ἀντισταθεῖ μὲ ἰσχυρὸ φρόνημα πρὸς αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ τὸν διασύρουν καὶ νὰ μὴν κάνει κάτι ποὺ νὰ ἀρέσει γενικῶς στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ στρέφει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του πρὸς τὸ ἀκοίμητο  μάτι τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ περιμένει τὸν ἔπαινο μόνο ἀπὸ ἐκεῖνον. 
 
Καὶ νὰ τοὺς περιφρονεῖ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴν ὑπολογίζει καθόλου τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων οὔτε τὴν κατηγορία, ἀλλὰ νὰ τὰ περιφρονεῖ ὅλα σὰν σκιὲς καὶ σὰν ὄνειρα. 
 
Καὶ ὑπάρχουν ἐδῶ, σήμερα, πολλοὶ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς δὲν ἄντεξαν τὴν χλεύη δέκα ἢ εἴκοσι ἀνθρώπων ἢ καὶ ἀκόμη λιγότερων, ὑπερνικήθηκαν καὶ ἔπεσαν. 
 
«Ὑπάρχει πράγματι ντροπή, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτία». (Σοφ. Σειρ. 4,21) Διότι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ περιφρονήσει κανεὶς ἐκείνους ποὺ τὸν κατηγοροῦν καὶ τὸν περιπαίζουν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν γελοιοποιοῦν.
 
Ὅμως, ὁ δίκαιος Νῶε δὲν ἐνήργησε ἔτσι. Διότι, ὄχι μόνο δέκα καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸ ἀνθρώπους περιφρόνησε, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ τόσες μυριάδες ἀνθρώπων.
 
Ἦταν λοιπὸν φυσικὸ ὅλοι αὐτοὶ νὰ τὸν περιγελοῦν, νὰ τὸν γελοιοποιοῦν, νὰ τὸν χλευάζουν, νὰ δείχνουν ἀπέναντί του πολὺ κακὴ συμπεριφορά, ἴσως δὲ νὰ ἤθελαν καὶ νὰ τὸν καταστρέψουν, ἂν ἦταν δυνατόν. 
 
Διότι, πάντοτε ἡ κακία δείχνει παράφορη ἐχθρότητα κατὰ τῆς ἀρετῆς. Ὅμως, ὄχι μόνο δὲν τὴν βλάπτει καθόλου ἀλλὰ καὶ καὶ αὐτὸς ὁ πόλεμος τὴν καθιστᾶ ἀκόμη πιὸ ἰσχυρή.
 
Πράγματι, εἶναι τόσο μεγάλη ἡ δύναμη τῆς ἀρετῆς. Διότι, ὅταν ὑποφέρει, νικάει ἐκείνους ποὺ τὴν προσβάλλουν καὶ ὅταν πολεμεῖται, γίνεται ἀνώτερη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν πολεμοῦν.
 
Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Δάσκαλος
 
______________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου