Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Ἰωάννης Πελίτης: Βδελυροῦ τερατουργήματος ἑπόμενα


Γράφει ὁ Ἰωάννης Πελίτης Θεολόγος
 
Τὸ πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία μας νομοσχέδιο τοῦ αἴσχους εἶναι προχωρημένο ὁρόσημο, πολιτιστικό, κοινωνικό, ἐκπαιδευτικὸ ἀλλὰ κυρίως πνευματικό. Ἡ πνευματικὴ καθαρότητα στὸ ἑξῆς, θὰ ζυγίζῃ πολλὰ πλαίσια στὴ ζυγαριὰ τῆς Κρίσεως, ἰδίως γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴ στρεβλωτικὴ ἐκπαίδευση ποὺ θὰ ὑποστοῦν ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς αἰώνιας ζωῆς τους τὸν ἀλλόκοτο Πρωθυπουργό-παθητικὰ ἐνεργούμενο ἀοράτων ἀφεντικῶν καὶ ὁρατῶν παθῶν, μὲ διακριτὸ τὸ μῖσος του γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα ποὺ τὴν καταστρέφουν συστηματικά. Μὲ ἔμμεσο συντελεστὴ τὴν χλιαρότητα τῆς ἱεραρχίας -δυναμικὴ στάση θὰ ἦταν ὁ σύσσωμος ἀφορισμὸς ὅσων συνήργησαν στὴ ψήφιση τοῦ νόμου- μικρὰ παιδιὰ ἀφήνονται ἀνυπεράσπιστα στὴν προπαγάνδα ποὺ θὰ ἐπιβληθῇ ὁλοκληρωτικὰ στὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ τὰ προσαρμόσουν στὸν ἀνεκδιήγητο προσανατολισμό τους. Θὰ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ γονεῖς;

Τὸ εὐτύχημα εἶναι ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καὶ οἱ Κανόνες, ἀντιμετωπίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς παρὰ φύσιν κατάσταση ποὺ ὁ φορέας της χρειάζεται νὰ γιατρευτῇ, ἂν θέλει μὲ τὴν αὐτονόητη δέσμευση νὰ μὴν προβάλλῃ καὶ νὰ μὴν ἐπιδιώκῃ νὰ μεταδώσει ἤ (τὸ ἀδιανόητο) νὰ ἐπιβάλλῃ καὶ μάλιστα σὲ νήπια τὴν πάθησή του ποὺ ἐπὶ χιλιετίες προκαλεῖ ἀποστροφὴ στοὺς φυσιολογικοὺς καὶ ἐπισύρει ὀργὴ Θεοῦ καὶ σὲ ὅσους δὲν τὴν ἀποκηρύσσουν, μὲ βαρύτατη ζημιὰ στὴν αἰωνιότητα τους. Νόμιμη δυνατότητα ἀνατροφῆς μικρῶν παιδιῶν δὲν εἶχαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι οὔτε στὰ Σόδομα.

Εἶναι κι αὐτό -μαζὶ μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τοὺς Ναούς, τὴν διήμερη Ἀνάσταση, τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς ταυτότητες - καρπὸς τῆς προδοτικῆς Συνόδου Κρήτης ποὺ ἐξίσωσε τὰ εἴδωλα τῶν αἱρέσεων μὲ τὸ Θεό, μὲ ἀρχιεπίσκοπο πάντα τὸν Ἱερώνυμο, ποὺ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ παραιτηθῇ, ἂν δὲν βρεθῇ χειρότερος, ὅπως καὶ τοῦ Μητσοτάκη (Ἀλλοίωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας διὰ τῶν κεφαλῶν της.) Ξέρουμε καὶ τὰ ἄλλα βήματα τῆς βλασφημίας τους, ποὺ ἐλπίζουμε πὼς δὲν θὰ προλάβουν στὴν παροῦσα φάση.

Δὲν κρίνουμε ἀπὸ ἔξω ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Κανεὶς δὲν εἶναι ἀνεύθυνος γιὰ ὅσα ἔγιναν καὶ θὰ κριθοῦμε ἀνάλογα. Ποιός θὰ στηρίξῃ ὅμως τοὺς ἱερωμένους ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ Ἅγια καὶ νὰ μεταλάβουν ἀμετανόητους τοὺς βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν αὐτὸν τὸν νόμο; ἀμετανόητους φανεροὺς ὁμοφυλόφιλους; Ποιός φορέας θὰ τιμήσῃ ὅσους ἀντιστάθηκαν; ἰδίως τοὺς κυβερνητικούς - σατανολάτρες μὲ παγκόσμια ἰσχύ; Ποιός θὰ συμπαρασταθῇ στοὺς ἀγρότες ποὺ ἐξοντώνονται συστηματικὰ μὲ σκοπὸ τὸν διὰ τῆς πείνας ἀποπληθυσμό; Ὅταν πεινάει αὐτὸς ποὺ θρέφει ὅλους ,δὲν πρέπει ἡ κοινωνία (καὶ ὁ κλῆρος) νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν; 
 
Μήπως ἐκτὸς ἀπ᾿ τὴ δικαίωσή τους γκρεμίσουν καὶ τὴ σαπίλα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀνακληθῇ ἡ ψῆφος σὲ διεφθαρμένους, ποὺ στὸ μέλλον ἂς ψηφίζονται μόνο ἀπ᾿ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ποιός θὰ ὀργανώσῃ τοὺς γονεῖς νὰ ἀντισταθοῦν; Ποιός θὰ κηρύξῃ ὡς πνευματικὴ ἀντίσταση τὸν ἀγῶνα νὰ εἰσαγάγουμε ἄκτιστη ἐνέργεια στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο ἐνάντια στὶς βρωμερὲς ἐνέργειες ὅσων ἑνώνονται ὑπὸ πνευμάτων ἀκάθαρτων, δαιμονίζοντας καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε; Αὐτὴ ἡ δυνατότητα δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ καμία κατευθυνόμενη περιστασιακὴ πλειοψηφία, οὔτε ἀπὸ ψευτοηγέτες κληρικοὺς ἡ πολιτικούς. Ἐνῶ ἡ ἀποδοχὴ δαιμονικῶν Θεῶν, συμβόλων ἡ ἐνεργειῶν, συνιστᾷ πνευματικὴ ταυτότητα ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αἰώνιο φέρετρο. Πρῶτος σταυρώνεται πάλι Ὁ Χριστός. Ὅποιος συσταυρώνεται στὶς πιέσεις ποὺ ἐπέρχονται -ὡριμάζοντας τὸ καλὸ ἐνάντια στὸ κακὸ ποὺ κορυφώνεται-θὰ συναναστηθῇ. Πάντα αὐτὸ εἶναι τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο κρίνονται τὰ πάντα στὸν καθένα, γιὰ λογαριασμὸ τῆς αἰωνιότητας του.
 
___________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

3 σχόλια:

 1. - Sodom - Σόδομα
  > Ρωσικό ντοκιμαντέρ με ελληνικούς υπότιτλους σχετικά με την προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας στις μέρες μας.
  >> https://vimeo.com/201172515

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδερφέ! Τὸ δημοσιεύσαμε: https://ethnegersis.blogspot.com/2024/02/sodom.html

   Διαγραφή
 2. Έτσι είναι... μας λείπει ο "Μωυσής"....

  ΑπάντησηΔιαγραφή