Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Σειρά τριῶν, πάντοτε ἐπίκαιρων, ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Περί αἱρέσεων Ὁμιλία 3η – Ο ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Κυριακή 3-6-1979


Σειρά τριῶν, πάντοτε ἐπίκαιρων, ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν  τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Περί αἱρέσεων
 

μιλία 3η – Ο ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

                                                                 Κυριακή 3-6-1979

 

Εσαγωγικά

Ο Πεντηκοστιανοί

μφάνισις καί δρσις των

Χ.Ο.Ε.

διδασκαλία της

ναβαπτίζονται ες τό πρ τς Πεντηκοστς;

Πο στηρίζουν τήν ναβάπτισίν των

Πότε κπληροται προφητεία το ωήλ

Πς ννοεται προφητεία το ωήλ  

«μες δ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γί ο μετ πολλς ταύτας μέρας.»

Χαρακτηριστικά σημεα πρό τν σχάτων μερν

σχατολογία τν Πεντηκοστιανν  

Χιλιετής βασιλεία το Χριστο: κοινή πίστις Χιλιαστν καί Πεντηκοστιανν  

« Χριστός θά λθη τό 2000.»!

Μόνον 144.000 Πεντηκοστιανοί θά σωθον!

Βασιλεία το Χριστο καί ο δύο Προφται κατά τούς Πεντηκοστιανούς

ξελισσομένη Πεντηκοστή: «Καταλαβαίνουμε καλύτερα πό τούς ποστόλους.»!

Πο στηρίζουν τήν ξελισσομένην Πεντηκοστήν

πάντησις τς κκλησίας μας

γία Γραφή – ερά Παράδοσις  

πόλυτος προορισμός

Τά ερά Μυστήρια

θεωρία τς ξελίξεως

νάστασις τν νεκρν – Χάρισμα τν άσεων

γλωσσολαλία

Τί λέγουν διά τήν ρθόδοξον κκλησίαν μας

ρχιμανδρίτης Εσέβιος Παπαστεφάνου

Μοντανισμός: μακρυνός πρόγονος το Πεντηκοστιανισμο

«Ε ἴ τις ρχεται πρς μς κα ταύτην τν διδαχν ο φέρει, μ λαμβάνετε ατν ες οκίαν, κα χαίρειν ατ μ λέγετε.»

 

Εσαγωγικά

     Συνεχίζοντες, γαπητοί μου, τό θέμα περί τς αρέσεως το Προτεσταντισμο, θά θέλαμε νά τονίσωμε τι φ’ σον Λούθηρος, ποος εναι καί δρυτής το Προτεσταντισμο, εσηγήθη τήν ποκειμενικήν ρμηνείαν τς γίας Γραφς, το πόμενον νά πάρχουν ποικίλες ρμηνεες τς γίας Γραφς· τόσες ρμηνεες, σοι καί ο ναγνσται τς γίας Γραφς. Τοτο βεβαίως, φ’ σον πρχαν ποικίλες ρμηνεες τς γίας Γραφς, εχε σάν ποτέλεσμα τήν διάσπασι τν Προτεσταντν, καί μάλιστα ν θέλετε ζντος κόμη το Λουθήρου, κατά τόν 16ον αἰῶνα. Καί σημειώθηκε ατή κατάτμησίς των σέ κατοντάδες μολογίες, λες φυσικά προτεσταντικς ποχρώσεως.

Μερικές π’ ατές, ο κυριώτερες καί ο πλέον γνωστές, γιά νά πάρετε μία εκόνα, εναι ο: Πρεσβυτεριανοί, ναβαπτισταί, Κογκρεγκασιοναλισταί, Μεθοδισταί, Κουάκεροι, Ονιτάριοι, Σοκινιανοί, ρμενιανοί, Μεννωνται, Μορμόνοι, Βιβλικοί, ντβεντισταί, Εαγγελικοί, λευθέρας Εαγγελικς κκλησίας, το Στρατο τς Σωτηρίας, Πλυμμουθισταί, ρβινγκιανοί, Σερκούτιοι, Σβενκφελδιανοί, Νέοι σραηλται, Συνδικαλισταί, πισκοπιανοί, τν Νέων ποστόλων, Δαρδισταί, Πεντηκοστιανοί, δελφοί Μοραβοί, ποστολικοί, Πλατες δελφοί, Στενοί δελφοί,... καί λοιπά καί λοιπά καί λοιπά! κατοντάδες παρακαλ κατατμήσεις χει ποστ Προτεσταντισμός. Παρ’ λες τίς μοιότητες μως πού χει μία μολογία μέ τήν λλη, χουνε βεβαίως καί κάποιες διαφορές· γι’ ατό καί χουνε κατατμηθ. Προσθέτουν, φαιρον,... Δέν κάνουν τίποτε λλο παρά ατή τή δουλειά· προσθέτουν καί φαιρον ,τι νομίζει κάθε μάδα.

                    ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

π’ λες ατές τίς μάδες μως, εδικώτερα μς νδιαφέρει μάδα τν Πεντηκοστιανν. Καί θά μείνωμε ες τούς Πεντηκοστιανούς, φ’ νός διότι παρουσιάζουν μίαν ξαρσιν δράσεως ες τήν λλάδα τόν τελευταο καιρό, καί φ’ τέρου διότι μερικές πό τίς μάδες τν Πεντηκοστιανν, ο ποες πρέπει νά σς π τι μέχρι τό 1967 σαν καμμιά ξηνταριά μέ ποικίλα νόματα, προσπαθον νά πλησιάσουν τήν ρθόδοξον κκλησίαν κατά ναν τρόπον πουλον καί δολερόν. Γι’ ατούς τούς δύο λόγους ες τό σημερινό μας θέμα θά μείνωμε εδικά στούς Πεντηκοστιανούς.

Σταχυολογ μάλιστα πό μιά φημερίδα, τήν Μακεδονία τς 29ης πριλίου, πού χει δύο γγελίες. Λέγει μία: «Πρώτη κκλησία τς Πεντηκοστς». Νά λοιπόν μέσως· νομασία μάδος. δευτέρα: «κκλησία το Χριστο τς Πεντηκοστς.». Μάλιστα σς διαβάζω μία π’ ατές: «Σήμερα στίς 11 π.μ. στήν κκλησία το Χριστο τς Πεντηκοστς, Καρμπολ 5, πλατεα Δικαστηρίων, θά κηρύξη πό τό εαγγέλιον εροκήρυκας τς κκλησίας, φιλόλογος κ. Σιδηρόπουλος, στίς 7.00 μ.μ.. Τό πρόγραμμα τς κκλησίας θά εναι πλούσιο σέ περιεχόμενο, μέ μιλητή τόν διο. Στό τέλος τς λατρείας –σημειστε ατό· θά τό σχολιάσωμε ες τό τέλος– Στό τέλος τς λατρείας θά γίνη προσευχή γιά ρρώστους καί γιά σένα πού χεις προβλήματα. Εσοδος λεύθερη γιά λους.». Κάτι ντίστοιχο εναι καί λλη κε γγελία τς κκλησίας τς Πεντηκοστς.

πως βλέπετε λοιπόν, πειδή κριβς πάρχει ατή ξαρσις καί κάνουν τίς ναγγελίες τους ατοί διαρκς ες τίς φημερίδες καί τά περιοδικά καί πηγαίνουν νύποπτοι ο νθρωποι νά τούς κούσουν, νομίζοντας πώς κάτι καλό χουν νά πον ο αρετικοί ατοί, καί δύνανται τσι νά παρασυρθον, γιά τόν λόγον ατόν θά μείνωμε εδικώτερα σς επα ες ατούς, τούς Πεντηκοστιανούς.

                                    μφάνισις καί δρσις των

ς δομε τί εναι ο Πεντηκοστιανοί. πως ναφέραμε καί τήν περασμένη φορά καί πρό λίγου, εναι μάδα Προτεσταντική. Τό νομά τους τό χουν λάβει πό τό γεγονός τς Πεντηκοστς, δηλαδή τς μέρας κείνης κατά τήν ποίαν ο πόστολοι δέχθησαν τό Πνεμα τό γιον ν εδει πυρίνων γλωσσν. δρυτής τς μάδος τν Πεντηκοστιανν εναι μερικανός μβρόσιος Τόμπλισον. Ατός τό 1907 συνέστησε ες τό Κλήβελαντ το χάϊο τήν πρώτη του κκλησία.

Ο Πεντηκοστιανοί στήν λλάδα μφανίζονται τό 1927 μέ τήν πωνυμία «κκλησία το Θεο τς Πεντηκοστς». Κατόπιν δρύθηκε δευτέρα μάδα Πεντηκοστιανν, μέ τήν πωνυμία «ποστολική κκλησία τς Πεντηκοστς», καί δρύθηκε τό 1938. ν συνεχεί δρύθηκε τρίτη κκλησία Πεντηκοστιανν στήν λλάδα τό 1967, μέ τήν πωνυμία «λευθέρα ποστολική κκλησία τς Πεντηκοστς». Τελευταα χομε καί μία κόμη μάδα, χωρίς νά γνωρίζω ν πάρχουν περισσότερες τν τεσσάρων, φο θά ναφέρω ατήν ς τελευταία.

Μπορε νά πάρχουν καί δέκα μάδες Πεντηκοστιανν, γαπητοί μου, καί νά τίς γνο· διότι κάθε λίγο καί λιγάκι ξεφυτρώνουν νέες. χουν τήν κανότητα νά πολλαπλασιάζωνται πως τά κύτταρα, πού διαιρονται καί γίνονται περισσότερα. Διά τς διαιρέσεως, θά λέγαμε κι δ, γίνονται λο καί περισσότερες. Ατή δουλειά γίνεται συνεχς. Οτε πού προλαβαίνουμε νά μάθουμε ποιός εναι πραγματικός ριθμός λων ατν τν μάδων. κόμα καί σέ πίσημα δελτία πού νέτρεξα, καί κε λέγουν: «ως ατήν τήν στιγμή χομε ατά τά δεδομένα· στερα πό λίγο δέν ξέρομε.». χομε ατήν τήν διαρκ ποδιαίρεσι.

                                               Χ.Ο.Ε.

Μία λοιπόν τετάρτη μάδα, ποία νεφανίσθη ες τήν πόλι μας, τολάχιστον πρό τους, εναι Χ.Ο.Ε., «Χριστιανική ργάνωσις Ερήνης». Ατή τελευταία, πως σς επα, ξεδηλώθη ες τήν πόλι μας, τήν Λάρισα. ς δρυτής της φέρεται –δέν μπορ νά σς π ν εναι πραγματικά ατός δρυτής· τολάχιστον ατός φέρεται ς δρυτής τς Χ.Ο.Ε. στήν θήνα– κάποιος Στυλιανός Γιαννετάκης. Καί στήν Θεσσαλονίκη δρ γαμβρός του, Νικόλαος Μουτσάκης, στήν Νεάπολι τς Θεσσαλονίκης. Σήμερα στήν λλάδα χουμε εκοσι κλιμάκια, κατά τήν μολογία τν δίων, να κ τν ποίων κλιμακίων εναι καί τό κλιμάκιον τς Λαρίσης.

                             διδασκαλία της

Ποιά εναι διδασκαλία γενικά τν Πεντηκοστιανν καί εδικώτερα τς Χ.Ο.Ε.; Προσέξτε: γενικά τν Πεντηκοστιανν, εδικώτερα τς Χ.Ο.Ε..

Βασικά διδασκαλία εναι προτεσταντική, φ’ σον πό ’κε ρμνται ο Πεντηκοστιανοί. χουν μως μερικά διάζοντα χαρακτηριστικά. Μάλιστα να μικρό ντυπο τς ποστολικς Διακονίας, πού καταφέρεται ναντίον τν Πεντηκοστιανν, λέγει τι ο Πεντηκοστιανοί καί μερικές κόμη μάδες μαζί μέ ατούς χαρακτηρίζονται πό τούς Προτεστάντας αρετικοί! άν λοιπόν ο Προτεστάνται χαρακτηρίζουν ατούς αρετικούς, τούς ποίους Προτεστάντας μες τούς θεωρομε αρετικούς, πόσο περισσότερο αρετικοί θά εναι λοιπόν ατοί, δηλαδή ο Πεντηκοστιανοί!

ναβαπτίζονται ες τό πρ τς Πεντηκοστς;

νομασία τους, Πεντηκοστιανοί πως σς επα, ντοπίζεται στό γεγονός τς Πεντηκοστς, πό τό ποον ξάγουν καί τόν πυρνα τς διδασκαλίας των. σχυρίζονται ο Πεντηκοστιανοί τι ναβαπτίζονται ες τό πρ τς Πεντηκοστς πως κριβς τότε ο πόστολοι, μέ τά ατά ποτελέσματα: μέ τό φαινόμενον δηλαδή τς γλωσσολαλίας, τό προφητικό χάρισμα, τήν κστασι, τά ράματα καί τά νειρα.

Πο στηρίζονται διά νά λέγουν τι ναβαπτίζονται μέσα ες τό πρ τς Πεντηκοστς;

Φυσικά καθένας μπορε νά λέγη ,τι θέλει. Τό θέμα μως δέν εναι πς τό ασθάνεται καθένας, λλά πς εναι στήν πραγματικότητα. Διότι τό γεγονός τς Πεντηκοστς στήν ποχή τν ποστόλων δέν ταν ποκειμενικόν· το ντικειμενικόν, το ξ ντικειμένου. Καί το ξ ντικειμένου σέ δύο διαστάσεις. φ’ νός μέν, γιά ’κείνους ο ποοι ερίσκοντο μέσα ες τό περον, το πό τήν μορφή πυρίνων γλωσσν, το κάτι πού τό βλεπαν λοι. μφανίζεται μέσα ες τό περον να πρ ες τόν έρα, ατό μοιράζεται καί πικάθηται πί τν κεφαλν τν παρευρισκομένων. Ατό, παναλαμβάνω, δέν εναι ποκειμενικόν φαινόμενον· εναι ντικειμενικόν.

φ’ τέρου δέ, το καί στήν λλη του διάστασι ντικειμενικό –γιά νά μήν π κανένας τι ταν να φαινόμενον ποβολς· γιατί μποροσε νά ποστηριχθ καί ατό–, διότι ταυτοχρόνως ξω πό τήν οκία, ξω πό τό περον ες τό ποον ερίσκοντο ο Μαθηταί, κούστηκε βοή σάν νέμου δυνατο, χωρίς νά πνέη νεμος, πού κανε λόκληρη τήν πόλι νά ναρωτηθ: «Τί συμβαίνει; Τί συμβαίνει;». Καί νετόπισαν τι ατή βοή το σ’ να σπίτι τς πόλεως. Καί τότε βγκαν ο πόστολοι καί μίλησαν,... καί τά γνωστά ατά παρακάτω τς Πεντηκοστς. Συνεπς τό γεγονός τς Πεντηκοστς εναι ξ ντικειμένου, μέ ατές τίς δύο διαστάσεις, καί γιά τούς ντός τς οκίας καί διά τούς κτός τς οκίας. Δέν δύναται, παναλαμβάνω, νά θεωρηθ ποκειμενικόν γεγονός.

Κανείς μως δέν μς πληροφορε καί δέν μς βεβαιώνει τι ταν σχυρίζωνται καί λέγουν πώς ναβαπτίζονται ες τό πρ τς Πεντηκοστς, τι πράγματι ναβαπτίζονται. Μποροσα κι γώ νά λέω ατήν τή στιγμή τι ναβαπτίζομαι ες τό πρ τς Πεντηκοστς, χωρίς μως ατό νά μπορ καί νά τό βεβαιώσω. άν μο πτε διά τά ποτελέσματα, θά τό δομε ατό στή συνέχεια.

          Πο στηρίζουν τήν ναβάπτισίν των

Πάντως διδασκαλία των ατή στηρίζεται σέ μία προφητεία το ωήλ, τήν ποία χρησιμοποίησε κι πόστολος Πέτρος κατά τήν μιλία του τήν πρώτην κατά τήν μέρα τς Πεντηκοστς. Επε τά ξς πόστολος:

«λλ τοτό στι τ ερημένον δι το προφήτου ωήλ·

»κα σται ν τας σχάταις μέραις, λέγει Θεός, κχε π το Πνεύματός μου π πσαν σάρκα, κα προφητεύσουσιν ο υο μν κα α θυγατέρες μν, κα ο νεανίσκοι μν ράσεις ψονται, κα ο πρεσβύτεροι μν νύπνια νυπνιασθήσονται·

»καί γε π τος δούλους μου κα π τς δούλας μου ν τας μέραις κείναις κχε π το Πνεύματός μου, κα προφητεύσουσι.

»κα δώσω τέρατα ν τ οραν νω κα σημεα π τς γς κάτω, αμα κα πρ κα τμίδα καπνο·

» λιος μεταστραφήσεται ες σκότος κα σελήνη ες αμα πρ ὶν λθεν τν μέραν Κυρίου τν μεγάλην κα πιφαν.

»κα σται πς ς ν πικαλέσηται τ νομα Κυρίου σωθήσεται

πειδή εναι πάρα πολύ σπουδαία προφητεία, πιτρέψατέ μου πολύ γρήγορα καί λεύθερα νά σς τήν ποδώσω.

«λλά ατό εναι κενο πού επώθηκε πό τόν προφήτη ωήλ:

Καί θά εναι τίς σχατες μέρες, λέγει Θεός, θά κχύσω πό τό Πνεμα μου σέ κάθε νθρωπο καί θά προφητεύσουν ο υοί σας, τά παιδιά σας, τά γόρια σας καί ο θυγατέρες σας, καί ο νεανίσκοι σας θά δον ράσεις, ράματα, καί ο μεγαλύτεροι θά δον νειρα.

Καί στούς δούλους μου καί τίς δολες μου τίς μέρες κενες τίς σχατες θά κχύσω πό τό Πνεμα μου καί θά προφητεύσουν.

Καί θά δώσω τέρατα στόν ορανό καί σημεα στή γ, στόν ορανό πάνω καί στή γ κάτω· αμα καί φωτιά καί καπνός.

λιος θά μεταστραφ σέ σκοτάδι καί σελήνη θά σκουρύνη σάν αμα, πρίν λθη μέρα το Κυρίου μεγάλη καί πιφανής.

Καί τότε ποιος πικαλεσθ τό νομα το Κυρίου, θά σωθ».

γαπητοί μου, ατή εναι προφητεία. Θά ’θελα μως νά τήν ναλύσουμε, γιά νά δομε, φ’ σον στηρίζονται πάνω δ, κατά πόσο χουν δίκαιο δέν χουν δίκαιο.

               Πότε κπληροται προφητεία το ωήλ

Καί κατ’ ρχάς ο Πεντηκοστιανοί λέγουν τι προφητεία ατή κπληροται ες τάς μέρας μας.

πό ποῦ, παρακαλῶ, συμπεραίνετε τι κπληροται ες τάς μέρας μας; πό τό γεγονός, λέγουν, τι εναι ο σχατες μέρες· π’ ατό πού λέγει: «κα σται ν τας σχάταις μέραις...» καί λοιπά. στε λοιπόν εναι ο σχατες μέρες. Καί ποιός σς πληροφορε τι ο μέρες πού περνμε εναι ο σχατες; Κάθε φορά μπορομε νά λέμε τι εναι ο σχατες. ν τό θέλετε, γαπητοί, σχατες μέρες λέγονται πό τή στιγμή πού χωμε τήν κδοσιν τς προφητείας, τήν κδοσιν τς πρώτης πληρώσεως τς προφητείας. πό κείνη τή στιγμή μιλομε περί σχάτων.

να παράδειγμα. εαγγελιστής ωάννης λέγει: «κούσατε τι ντίχριστος ρχεται· καί τώρα», λέγει, «πάρχουν πολλοί ντίχριστοι». Πς ρχεται, καί πάρχουν πολλοί ντίχριστοι;... Σημαίνει τι τά σχατα –διότι ντίχριστος ες τά σχατα θά λθη– σημαίνει τι ξεκίνησαν πό τότε πού γράφει τήν προφητεία του.

λλο. πόστολος Παλος γράφει στόν Τιμόθεο: «Σέ πληροφορ, νά μήν τό ξεχάσης, τι τόν σχατο καιρό ο νθρωποι θά εναι τέτοιοι καί τέτοιοι καί τέτοιοι. πό πότε ρχίζει ατός σχατος καιρός; πό τή στιγμή πού πόστολος Παλος γράφει τήν πιστολή του στόν Τιμόθεο.

στε λοιπόν κφρασις «σχατος» χει καί πόλυτη σημασία, χει καί σχετική· πόλυτη ταν πραγματικά ερισκώμεθα ες τά σχατα, καί σχετική διότι διαρκς πλησιάζομε πρός τό τέλος. ταν πλησιάζη κανείς πρός τό τέλος, πάντα, καί λιγοστεύει τό διάστημα πρός τό τέλος, ατό πάντα λέγεται «σχατον». Θά μπορούσαμε νά ξέρουμε τι εναι τά πόλυτα σχατα, άν ξέραμε πραγματικά πότε θά ’ρθ Χριστός. Τό ξέρουμε; χι. φο λοιπόν δέν ξέρομε πότε θά ’ρθ Χριστός, δέν μπορομε νά μιλμε διά τά σχατα ν πολύτ ννοί, παρά μόνο ν σχετικ ννοί. να εναι ατό.

λλά ποιός σς επε, κύριοι, τι τά σχατα πού λέγει Προφήτης εναι πράγματι κενα τά σχατα πού ναφέρονται στήν ποχή μας; Διότι, λέγει Θεός –καί προφητεία Του εναι σάλευτη– τι τίς σχατες μέρες θά κχύση πό τό Πνεμα Του ες τούς νθρώπους. Πς λοιπόν ατοί λέγουν τι τώρα εναι πνευματοφόροι νθρωποι καί κινονται ν Πνεύματι γί κατά τρόπον κτακτον; Καί μήν ξεχνμε φυσικά τι τό Πνεμα τό γιον πάρχει στήν κκλησία. Δέν τίθεται θέμα. Τό Πνεμα τό γιον εναι κενο τό ποον τελεσιουργε τά πάντα, λα τά Μυστήρια καί τήν σωτηρία μας, μέσα στήν κκλησία. Χωρίς τό Πνεμα τό γιον δέν κάνομε τίποτε, γαπητοί μου.

λλ’ ατοί Τό ννοον μέ τήν κτακτη μορφή· δηλαδή τι θά χωμε χαρίσματα κτακτα, πού θά κάνουν ξαιρετικήν ντύπωσι. Καί σχυρίζονται πίσης τι ρθε ρα γι’ ατά τά κτακτα χαρίσματα, πως τότε τήν μέρα τς Πεντηκοστς, καί τι κενοι εναι ο φυσικοί –ο Πεντηκοστιανοί δηλαδή– ο φυσικοί ποδέκται τν χαρισμάτων το γίου Πνεύματος! Μόνον ατοί! Πο τό στηρίζετε λοιπόν, κύριοι; Ες τά σχατα. Καί ποιός σς επε τι χομε τώρα τά σχατα;

                 Πς ννοεται προφητεία το ωήλ

λλά κτός ατο, γιά νά δομε, τί ννοε δ Προφήτης ταν λέγη σχατα;

ταν παρακαλ πόστολος Πέτρος χρησιμοποι τήν προφητεία ατή, θέλει νά βεβαιώση τι τό φαινόμενον πού βλεπαν ο σύγχρονοί του δέν το ποτέλεσμα γλεύκους, λλά ποτέλεσμα το γίου Πνεύματος· διότι ταν βγκαν ο Μαθηταί νά μιλον, καθένας πό τό πλθος πού μαζεύτηκε τούς κουγε νά μιλον στή δική του γλσσα. Φυσικά πόστολος Πέτρος σως δέν εχε καμμίαν πρόθεσιν, κανέναν σκοπόν νά ναφέρη τήν προφητεία το ωήλ το προφήτου· λλά παρετήρησε μως τι πρχαν βραοι πού κορόϊδευαν καί λεγαν: «Ο νθρωποι ατοί εναι γλεύκους μεμεστωμένοι!», δηλαδή μουστώσανε πρωΐ-πρωΐ, πιανε κρασί καί μέθυσαν!

Καί τότε πόστολος Πέτρος πολογούμενος επε: «γαπητοί μου, ρα εναι ννέα τό πρωΐ, καί δέν εμεθα μεθυσμένοι· δέν εναι ξ λλου ρα πού μεθον ο νθρωποι, τέτοια ρα πρωΐ-πρωΐ. Καί θά σς ξηγήσω γιατί βλέπετε τό φαινόμενον ατό πού βλέπετε. , λοιπόν· λέγει Προφήτης ωήλ: Στίς σχατες μέρες, λέγει Θεός, θά κχύσω κ το Πνεύματος μου...» καί λοιπά καί λοιπά.

στε πόστολος Πέτρος, ταν ρμηνεύη στήν προφητείαν το προφήτου ωήλ τίς σχατες μέρες, δέν ννοε τίς τελευταες πού θά ξανάρθη Χριστός, οτε τίς μέρες τίς δικές μας, λλά ννοε τίς μέρες τς Πεντηκοστς· διότι θέλει νά ατιολογήση τό φαινόμενον τς Πεντηκοστς καί νά δείξη τήν πλήρωσι τς προφητείας το προφήτου ωήλ. Συνεπς ταν λέγη δ «σχατες μέρες» Προφήτης, δέν ννοε παρά τήν μέρα τς Πεντηκοστς, δηλαδή τότε, κενες τίς μέρες.

ξ λλου στήν Παλαιά Διαθήκη, ταν ναφερώμεθα ες τά σχατα, πάντοτε τά σχατα εναι σέ σχέσι μέ τούς Προφτας. Ο Προφται λέγουν: «Τόν σχατον καιρόν...». Καί ποιός εναι ατός σχατος καιρός; Πάντοτε εναι ο μέρες το Μεσσίου, δηλαδή πρώτη Παρουσία το Χριστο. ταν Καινή Διαθήκη μιλ περί σχάτων  , τότε γιά τήν Καινή Διαθήκη τά σχατα εναι δευτέρα Παρουσία το Χριστο. Παρακαλ νά τό θυμστε ατό.

λλά καί κτός ατο, στό βραϊκό κείμενον, μα θά νατρέξωμε, πως καί στν βδομήκοντα –εναι στόν ωήλ, 3ο κεφάλαιον, 1-5 στίχοι–, δέν γράφουν τήν φράσιν «ν σχάταις μέραις», λλά γράφουν τήν φράσι «κα σται μετ τατα». χι «ν σχάταις μέραις». Τί θά π «μετ τατα»; Δέν χομε παρά νά πμε στά προηγούμενα κεφάλαια το Προφήτου νά δομε τί γράφει κε. κε ναφέρεται Προφήτης στήν καταστροφή τς Παλαιστίνης πό ξηρασία καί πό κρίδες, τιμωρία πού πιφέρει Θεός ες τόν λαόν γιά τήν ποστασία του· καί λέγει μετά Προφήτης: «μετά τατα κχε πό το πνεύματός μου...» καί λοιπά. Δηλαδή: «Θά σς δώση Θεός τιμωρία. λλά μετά τατα», δηλαδή μετά τήν τιμωρία ατή, «θά λθη τό καί τό καί τό.», κενα τά ποα επαμε στήν προφητείαν.

στε λοιπόν διά τόν Προφήτην πάρχουν τά ξς στοιχεα, κάτι πού εναι ξαιρετικά σημαντικό νά γνωρίζουμε ταν μελετμε τούς Προφτες, γαπητοί μου, ες τήν Παλαιά Διαθήκη. χομε τά ξς στοιχεα. Προσέξτε δ νά δτε. Μέσα σέ μία εκόνα Προφήτης βάζει τάς ξς περιόδους τς στορίας, μεταπηδντας σ’ ατές μέ πελώρια λματα. Παίρνει ς φετηρία τήν ποχή του καί τήν παρξί του, κείνη τήν χρονική στιγμή πού γράφει τήν προφητεία. Κάνει να λμα καί λέγει: « Θεός θά καταστρέψη τήν Παλαιστίνη.». κόμη δέν εχε ρθη ατό. «Μετά τήν καταστροφή ατή, μετ τατα, θά ρθη ποχή το Μεσσίου, πού κε Θεός θά δώση πλούσιο τό Πνεμα Του τό γιον.». πό ’κε κάνει να λλο λμα καί πάει στή δευτέρα το Χριστο Παρουσία. Καί τί λέγει; «Καί τότε λιος θά σκοτισθ καί σελήνη μοίως.» καί τά λοιπά. Κάνει λοιπόν ατά τά τρία μεγάλα λματα.

λλά κτός ατο πάρχει καί τό ξς. άν ποτεθ τι πόστολος Πέτρος ναφέρει τόν Προφήτη, καί τόν ναφέρει παρακαλ ς δικαιολογία, ς πλήρωσι τς προφητείας το τι λαβαν τό χάρισμα το γίου Πνεύματος κατά τήν Πεντηκοστήν, θά μποροσε κάποιος νά βρεθ κροατής καί νά επ: «Καλά μς τά λές. λλά δ μς λές καί κάτι λλο· μς λές τι λιος θά σκοτεινιάση, τό διο καί σελήνη, καί θά πέση πάνω στή γ φοβερή συμφορά. Ατά πο εναι; Πο εναι ατά;».

πλούστατα, γαπητοί μου, προφητεία πληροτο στίς μέρες τν ποστόλων, λλά πληροτο κατά τό μισυ· μισή προφητεία· διότι πελείπετο πόλοιπη μισή. Βέβαια δέν μς τό λέει ατό κε στήν μιλία του πόστολος Πέτρος· λλά ατό βγαίνει πό τήν νάγνωσι. Εναι πολύ πλον· δέν πληροτο λόκληρη προφητεία.

τσι παρακαλ βλέπομε δ τι χομε δύο περιόδους· εναι ο δύο περίοδοι Παρουσίας το Χριστο. Κατά τήν πρώτη περίοδο τς Παρουσίας το Χριστο χομε κχυσι το γίου Πνεύματος· εναι Πεντηκοστή. Κατά τήν δευτέρα Παρουσία το Χριστο δέν χομε κχυσι το γίου Πνεύματος, λλά –τί χομε;– χομε συμφορές πάνω στή γ. στε λοιπόν, ν κλάβωμε τι τά σχατα εναι ατά πού περνμε τώρα, καί πού φυσικά εναι μετά τήν Πεντηκοστή, θά πρέπει τώρα, κατά τόν προφήτη ωήλ καί κατά τήν ρμηνεία πού κάνει πόστολος Πέτρος καί κατά τά γεγονότα πού χομε τς Πεντηκοστς ς πλήρωσι, θά πρέπει τώρα νά μήν περιμένωμε κχυσι το γίου Πνεύματος, λλά νά περιμένωμε συμφορές. Εναι τόσο φανερόν.

πό ατό βλέπει κανείς τι πάρχει σύγχυσι, γαπητοί μου, ες τούς νθρώπους ατούς. Μεγάλη σύγχυσις. Καί φ’ σον λέγουν τι ναβαπτίζονται ες τό Πνεμα τό γιον κατά τόν διο τρόπο, δηλαδή τόν κτακτον τρόπον τς μέρας τς Πεντηκοστς, βρίσκονται σέ πλάνη. Μπορομε νά πομε τι λα κενα τά ποα ατοί παρουσιάζουν, μόνο καρποί το γίου Πνεύματος δέν εναι. Τί εναι; Δέν ξέρω· ξέρω μόνο τι μόνο καρποί το γίου Πνεύματος δέν εναι, πως θά δτε καί ες τήν συνέχεια.

 λλά πρέπει νά πιμείνω κόμη λίγο.

«μες δ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γί ο μετ πολλς ταύτας μέρας».

Πρό τν σχάτων Κύριος μς εδοποιε τι δέν θά χωμε Πεντηκοστή. Προσέξτε τί επε Χριστός: «Μή φύγετε πό τά εροσόλυμα, διότι ο μετ πολλς ταύτας μέρας», στερα πό χι πολλές μέρες, «θά λάβετε δύναμιν ξ ψους. Καί ατές ο χι πολλές μέρες ξέρετε πόσες σαν; Μόνο δέκα· πό τήν μέρα τς ναλήψεως μέχρι τήν μέρα τς Πεντηκοστς. «Θά πάρετε δύναμιν ξ ψους»· καί χομε τό φαινόμενο τς Πεντηκοστς. ντιθέτως, κατά τήν δευτέρα το Χριστο Παρουσία χομε λλα φαινόμενα, κατά τήν μαρτυρία το Χριστο καί πως κριβς συμφωνε καί προφήτης ωήλ κατά τό δεύτερον μέρος· διότι στό πρτο μέρος τς προφητείας του ναφέρεται ες τό Πνεμα τό γιον, ν στό δεύτερο μέρος τς προφητείας του ναφέρεται ες τήν μεγάλη καταστροφή πί τς γς.

            Χαρακτηριστικά σημεα πρό τν σχάτων μερν

κοστε τί λέγει Χριστός· τι πρό τν σχάτων θά κινηθον ψευδοπροφται καί ψευδομεσσίαι. «Επ μν, επαν ο Μαθηταί στόν Χριστόν, πότε τατα σται;», πότε θά γίνουν ατά; «κα τί τ σημεον τς σς παρουσίας κα τς συντελείας το αἰῶνος;». Εδατε;... τς δικς Σου Παρουσίας καί τς συντελείας το αἰῶνος. Δηλαδή-δηλαδή-δηλαδή πότε; Δηλαδή: στά σχατα! «Τς συντελείας το αἰῶνος»! Πραγματικά στήν συντέλεια, δηλαδή στά σχατα!

κοστε τί παντάει Χριστός: «κα ποκριθες ησος επεν ατος· βλέπετε μή τις μς πλανήσ», προσέξτε, λέει, μή σς πλανήση κανείς, «πολλο γρ λεύσονται π τ νόματί μου λέγοντες, γώ εμι Χριστός, κα πολλος πλανήσουσι... κα πολλο ψευδοπροφται γερθήσονται κα πλανήσουσι πολλούς.». Πολλοί ψευδοπροφται! ν λοιπόν ατοί ο νθρωποι λέγουν τι χουνε πνεμα προφητείας, στήν πραγματικότητα, κατά τήν εδοποίησι το Κυρίου μας, εναι ψευδοπροφται! Τό κούσατε;... Χριστός δέν λέγει τι θά ’ρθ Πνεμα γιο πλούσιο στίς σχατες μέρες, λλά τι θά ’ρθον ψευδοπροφται! Καί εναι ο Πεντηκοστιανοί.

κόμη μς λέγει Κύριος τι θά πληθυνθ νομία, καί συνεπς καί γάπη θά παγώση τν πιστν: «κα δι τ πληθυνθναι τν νομίαν ψυγήσεται γάπη τν πολλν».

πίσης μς λέγει Κύριος τι στίς σχατες μέρες πίστις θά περιορισθ σέ ναν μικρό ριθμό πιστν, καί κατά τόν πόστολο Παλο θά εναι ατό τό «λεμμα» πού καί θά σωθ. Καί λέγει: «Πλν υἱὸς το νθρώπου λθνρα λοιπόν εναι δευτέρα το Χριστο Παρουσία– λθν ρα ερήσει τν πίστιν π τς γς;», ραγε θά βρ τήν πίστιν πάνω ες τήν γν;

Καί ρωτομε: άν λοιπόν στά σχατα κυκλοφορον ψευδοπροφται, κατά τόν λόγο το Κυρίου –καί κυκλοφορον ψευδοπροφται σο ποτέ λλοτε στήν ποχή μας–, άν λοιπόν κυκλοφορον ψευδοπροφται, άν γάπη χη παγώσει καί άν πίστις χη περιορισθ, πς μπορομε νά μιλμε γιά διαίτερα χαρίσματα το γίου Πνεύματος; Τί σημαίνει ατό;

ντιθέτως· πρός τά σχατα χομε φοβερά σημεα. Καί ποιά εναι τά φοβερά ατά σημεα; Εναι, πως λέγει προφήτης ωήλ, «αμα κα πρ κα τμίδα καπνο...» καί λοιπά, πολέμους δηλαδή φονικωτάτους πί τς γς καί στόν ορανό φυσικά φαινόμενα τρομακτικά, πως εναι σκοτασμός τς σελήνης καί το λίου.

Χριστός επε γιά τά σχατα: «λεύσονται μέραι τε πιθυμήσετε μίαν τν μερν το υο το νθρώπου δεν, κα οκ ψεσθε.». Θά πιθυμήσετε νά δτε μία μέρα το υο το νθρώπου, δηλαδή δόξα δική μου, καί δέν θά δτε. Δηλαδή θά εναι μία περίοδος πού δέν θά πάρχη κάτι πού νά μς παρηγορ· καί θά ναφωνομε: «Θεέ μου, πο εσαι;...». κούσατε τί επε Χριστός; «Θά πιθυμήσετε νά δτε μιά δοξασμένη δική μου μέρα, καί δέν θά δτε.»! Καί τότε κε θά βρ Διάβολος τήν εκαιρία. πως ταν Χριστός πείνασε στήν ρημο, τότε πγε νά Τόν πειράξη Διάβολος. Καί τότε πού ο νθρωποι δέν θά βλέπουν τήν παρουσία το Χριστο, ο πειρασμοί θά εναι ντονώτεροι. Μάλιστα ο Πεντηκοστιανοί λένε τι κκλησία μας χει ξοφλήσει –θά τά πομε λίγο πιό κάτω. τι κκλησία μας... πάει! Πάει! χρεωκόπησε κκλησία μας! Ατές κριβς τίς καταστάσεις κμεταλλεύεται Διάβολος.

Κι κοστε τί λέγει μετά Χριστός: «Κα ροσιν μν...». Πότε «ροσιν μν»; «ταν δέν θά βλέπετε κάτι ζωντανό μέσα στήν πνευματική σας ζωή. Τότε θά σς πον κάποιοι: «δο δε, δο κε· μ πέλθητε μηδ διώξητε.». «Νά Χριστός! δ εναι Χριστός! Νά τό Πνεμα τό γιον! κε εναι τό Πνεμα τό γιονΜήν πτε, μήν πιδιώξετε νά βρεθτε κε. Μς εδοποιε Χριστός παρακαλ. Τό κούσατε; Σς σφαλίζω, πως λέγει γιος Κύριλλος εροσολύμων. Σς σφαλίζω, καί προσέξτε παρακαλ πάρα πολύ!

Συμπέρασμα: ,τι πικαλονται ο Πεντηκοστιανοί εναι οκτρά πλάνη!

ξ λλου, γαπητοί μου, άν ρίξουμε μιά ματιά στίς προφητεες πού λένε καί άν κοιτάξωμε ες τήν σχατολογία τους πού χουνε, θά ντιληφθομε τήν πλάνη τους. Θά τήν ντιληφθομε πό πολύ μακρυά. Διότι άν σαν ληθ σα προφητεύουν καί παγγέλλονται, τότε ατά πού λέγουν θά σαν καί σύμφωνα μέ τήν γία Γραφή.

                σχατολογία τν Πεντηκοστιανν

Καί τί λέγουν διά τά σχατα; Τί λέγουν;

κοστε τί λέγουν. Βεβαίως Χριστός καταλάβατε τί επε, τό κούσατε τί επε: πόλεμοι φοβεροί, καταστάσεις δυσάρεστες,... καί λοιπά καί λοιπά. Τά ξέρετε λα· νά μήν τά παναλαμβάνωμε τώρα. Νομίζω τι τόσα χρόνια λόγον Θεο κοτε καί τήν σχατολογία μας τήν χριστιανική τήν γνωρίζετε. κοστε λοιπόν τί λέγουνε τώρα ο Πεντηκοστιανοί: « ησος Χριστός θά λθη διά δευτέραν φοράν πάνω ες τήν γν, διά νά γκαθιδρύση τήν χιλιετ Του Βασιλεία»!

Θά μο πτε τι ατό τό λέγουν ο Χιλιασταί.

Χιλιετής βασιλεία το Χριστο: κοινή πίστις Χιλιαστν καί Πεντηκοστιανν

γαπητοί μου, προσέξτε. Ο Χιλιασταί, πως σς επα, ξεκίνησαν πό προτεσταντική αρεσι, τν Μεθοδιστν, καί κατέληξαν νά γίνουν ατό πού γιναν· τό μή χειρότερα... Καί ο Πεντηκοστιανοί ποστηρίζουν χιλιαστικήν ντίληψιν. Καί ατοί διά τά σχατα χουν χιλιαστικήν ντίληψιν· δηλαδή τι Χριστός θά ’ρθ, θά ’ρθ καί θά βασιλεύση πί τς γς χίλια χρόνια! Τό κούσατε παρακαλ;

« Χριστός θά λθη τό 2000.»!...

κοστε πότε θά λθη Χριστός. ν θέλετε μάλιστα, νοίξτε καί τήν Θρησκευτικήν γκυκλοπαιδείαν ες τό λμμα Πεντηκοστιανοί· θά τά βρτε ατά μιά χαρά κε πέρα. Κι γώ πό κε χρησιμοποίησα, καί π’ ατά πού λέγουν δ τά μέλη τς Χ.Ο.Ε. χρησιμοποι. Κατατεθειμένα πράγματα εναι. Δέν εναι κάτι πού τά λέμε μες· τά λέγουν ατοί. Λοιπόν: «Καί πότε θά λθη Χριστός;» ρωτομε. Μς παντον: «Θά λθη τό 2000 μ.Χ.»! ν μς λέγει σαφς Χριστός τι κανείς δέν ξέρει πότε θά λθη. Δέν πάρχει σαφέστερο πργμα πό ατό, τι κανείς δέν τό γνωρίζει. Τό γνωρίζουν μως ο Χιλιασταί, τό γνωρίζουν τώρα καί ο Πεντηκοστιανοί, τι θά ’ρθ Χριστός τό 2000...!

λλά μέχρι τότε τί θά γίνη;

Μόνον 144.000 Πεντηκοστιανοί θά σωθον!...

Μέχρι τότε τά μέλη τς Χ.Ο.Ε., δηλαδή ο Πεντηκοστιανοί, θά πιζήσουν δεχόμενοι τήν φθαρσίαν· δηλαδή δέν θά ποστον φθοράν, δηλαδή δέν θά πεθάνουν, λλά θά συμβασιλεύσουν μαζί μέ τόν Χριστό χίλια χρόνια! Γι’ ατόν τόν λόγο πάρχει καί ξς περίπτωσις, τι θά σωθον μόνον σοι γραφον ες τήν Χ.Ο.Ε.. Μέσα στήν γκυκλοπαιδεία θά δτε νά λέγη μία πό τίς πλάνες τους, τι δέχονται μόνο τή δική τους κκλησία ληθ καί τίποτε λλο. Θά σωθον λοιπόν μόνον –ατό τό λέγουν καί ο Χιλιασταί γιά τόν αυτό τους– μόνον τά μέλη τς Χ.Ο.Ε., καί ατοί θά φθάσουν τόν ριθμό κατόν τεσσαράκοντα τέσσερις χιλιάδες, ριθμόν πού ναφέρεται ες τό βιβλίον τς ποκαλύψεως.

λλά δ θά θελα πλς νά ρωτήσω: άν διεκδικον ο Χιλιασταί διά τόν αυτόν των τίς κατόν τεσσαράκοντα τέσσερις χιλιάδες, τίς διεκδικον καί ο Πεντηκοστιανοί, ποιανο θά πέση στή... λοταρία; Δέν μπορ νά ξέρω.

γαπητοί μου, δέν πρόκειται περί το ριθμο κατόν τεσσαράκοντα τέσσερις χιλιάδες. Πρτα-πρτα τό βιβλίον τς ποκαλύψεως ναφέρει τόν ριθμόν ατόν δύο φορές. Δύο φορές τόν ναφέρει τόν ριθμόν ατόν, σέ δυό διαφορετικές περιπτώσεις, καί πρόκειται περί συμβολικο ριθμο· εναι τό δώδεκα πί δώδεκα χιλιάδες, καί σημαίνει πλθος πολύ. ξ λλου τό λέγει κε Εαγγελιστής, εθύς μετά τόν ριθμό πού καταθέτει: «Καί εδα τόσον ριθμόν νθρώπων, τέτοιο πλθος..., πού κανείς δέν μποροσε νά τό ριθμήση, νά βρ τόν ριθμόν. Κανείς δέν μποροσε!».

Πς, γιε Προφτα, πό τήν μιά μς λέγεις πώς εναι κατόν τεσσαράκοντα τέσσερις χιλιάδες –μετρημένα πράγματα, μετρημένα κουκιά– κι πό τήν λλη μεριά μς λέγεις τι εναι ναρίθμητον πλθος, πού δέν μπορε κανείς νά ριθμήση;...

πλούστατα πρόκειται περί συμβολικο ριθμο. πως κριβς Χριστός επε τήν παραβολή τν κατό προβάτων. «Κάποιος, λέγει, εχε κατό πρόβατα... –Ποιός εναι κενος; Εναι ησος Χριστός, πού χει τά κατό πρόβατα– καί χάθηκε τό να, καί βγκε γιά νά τό βρ.». ν θά θέλαμε, γαπητοί μου, νά κάνουμε παρομοία φαρμογή καί δ, θά ’πρεπε νά πομε τι Χριστός ρθε νά σώση μόνον κατό νθρώπους! Γιατί ρθε νά σώση κατό νθρώπους; Διότι μς επε στήν παραβολή του τι εχε κατό πρόβατα...! Εναι ρθόν; Στέκεται ατό; πό ’δ καταλαβαίνετε πόσο πλανεμένες ντιλήψεις χουν ο νθρωποι ατοί γύρω πό τή Γραφή.

Βασιλεία το Χριστο καί ο δύο Προφται κατά τούς Πεντηκοστιανούς

λλά λένε καί κάτι λλο. Βασιλεία το Χριστο θά εναι πίγειος· καί θά πραγματοποιηθ ες τό νατολικόν μισφαίριον τς γς, διότι ες τό δυτικόν μισφαίριον θά πάρχη ντίχριστος. Θά γίνη νάμεσά τους κάποιος πόλεμος· θά συνθηκολογήσουν μως τελικά, καί τότε θά πον: «Γιατί νά μαλώνουμε; Κάτσε σύ πό ’κε, κι μες πό ’δ.»! Συνεπς θά βασιλεύση Χριστός ες τό νατολικόν μισφαίριον, καί ες τό δυτικόν μισφαίριον –συμπεριλαμβανομένης καί τς Γερμανίας– θά εναι ντίχριστος. Θά φύγουν ο Πεντηκοστιανοί καί λοι ο νθρωποι ο δικοί τους καί θά πνε ες τό νατολικόν μισφαίριον, κι κενοι πού δέν θά χουν πιστέψει θά πνε στό δυτικόν μισφαίριον. τσι θά πάρχη να εδος συνυπάρξεως πάνω στή γ!

Θά μο πτε τι ατά εναι μυθώδη! Θά μο πτε τι εναι ξια γέλωτος! Τήν στιγμή πού παρασύρουν πιστούς, γαπητοί μου, δέν εναι ξια γέλωτος, λλά ξια θρήνων πολλν.

πως θά γνωρίζετε, μς λέγει τό βιβλίον τς ποκαλύψεως τι πρό τς δευτέρας το Χριστο Παρουσίας θά λθουν ο δύο Προφται. Καί γνωρίζομε πό τούς Πατέρες τς κκλησίας μας τι ατοί ο δύο Προφται εναι προφήτης λίας καί νώχ. Μς τό λέγει ατό καί γιος ωάννης Δαμασκηνός ες τήν Δογματική του.

Κατ’ ατούς, τούς Πεντηκοστιανούς, ποιοί θά εναι ατοί ο δύο Προφται ο ποοι θά ρθουν, παρακαλῶ, νά προαναγγείλουν μέχρι τό 2000 μ.Χ. τόν ντίχριστον, γιατί μετά θά ρθη Χριστός καί θά βασιλεύσουν μέ τόν Χριστόν; κοστε-κοστε: ο δύο Προφται εναι Γιαννετάκης στήν θήνα καί Μουτσάκης ες τήν Θεσσαλονίκη...! λλο τώρα θέμα μέ λλες μάδες Πεντηκοστιανν τί μπορε νά λένε, πού κάθε μάδα θά βάζη τούς δικούς της δρυτάς ς τούς μέλλοντας δύο Προφτας, πού θά προαναγγείλουν τόν ντίχριστον...

Ατή, γαπητοί μου, εναι σχατολογία των. άν λοιπόν ατή εναι σχατολογία των, πως τήν προφητεύουν, τότε δέν συμφωνε μέ τήν γία Γραφή· κι φο δέν συμφωνε μέ τήν γία Γραφή, ατοί εναι ψευδοπροφται, περί τν ποίων Κύριος μς επε νά κουμπωνώμαστε, νά φυλαγώμαστε καί νά κλείνουμε τήν πόρτα μας. Νομίζω εμαι πολύ σαφής καί κατανοητός.

  ξελισσομένη ΠεντηκοστήΚαταλαβαίνουμε καλύτερα πό τούς ποστόλους»...!

Τί λλα διδάσκουν;

Δέχονται μίαν ξελισσομένην Πεντηκοστήν. Ατό βέβαια δέν εναι καινούργιο· εναι παλαιά πλάνη, τήν ποία κατεδίκασε κκλησία μας. Τί θά π δέχονται ξελισσομένην Πεντηκοστήν; Λέγουν τι ο πόστολοι, φο εναι ξελισσομένη Πεντηκοστή, πρέπει νά εχαν λιγώτερο γιον Πνεμα! Προσέξατε: ξελισσομένη! Δηλαδή ξεκινάει πό τήν μέρα τς Πεντηκοστς παρουσία το γίου Πνεύματος καί ξελίσσεται ποκάλυψίς Του προοδευτικς μέσα στήν στορία. Συνεπς, φο ξελίσσεται ποκάλυψις, κάθε μέρα πού προστίθεται στήν στορία χομε μεγαλύτερη ποκάλυψι π’ ,τι εχαμε χθές καί προχθές. Συνεπς ο πόστολοι πρέπει νά εχαν λιγώτερον γιον Πνεμα π’ ,τι χουν σήμερα τά μέλη τς Χ.Ο.Ε.! Καί δυστυχς –πρός μεγάλη μου κπληξι τό κουσα ατό τό πργμα– τό ποστηρίζουν! «μες καταλαβαίνομε καλύτερα πό τούς ποστόλους κενα τά ποα χουν γράψει, παρ’ τι κενοι.» λένε! Καταλαβαίνετε καλύτερα πό τόν πόστολο Πέτρο καί τόν πόστολο Παλο;! σες καταλαβαίνετε καλύτερα;!... Λένε: «Ναί, καταλαβαίνομε καλύτερα»! Περιττόν νά σς π τι πρόκειται περί φοβερς πλάνης καί φοβερο γωϊσμο.

λλά, γιά νά τό δομε, πο στηρίζονται; Καί τί σημαίνει ατό, τι ο πόστολοι κατενόησαν λιγώτερο τήν γία Γραφή παρ’ ὅ,τι ατοί; Διότι ταν τούς λέμε «Καί πο ξέρετε τι θά ρθη τό 2000 –προσέξτε νά δτε πς ατιολογον τά πράγματα– πς ξέρετε τι θά ’ρθ Χριστός τό 2000, φο γία Γραφή δέν μς τό πληροφορε ατό;», παντον: «Σωστό, δέν μς τό πληροφορε γία Γραφή, διότι δέν πεκαλύφθη στούς ποστόλους· πεκαλύφθη μως ες μς, καί τοτο διότι χομε τήν ξελισσομένη Πεντηκοστή.»!

    Πο στηρίζουν τήν ξελισσομένην Πεντηκοστήν

λλά πο στηρίζονται; κοστε πο στηρίζονται. Τό να εναι ατό πού επε Χριστός λίγο πρό το Πάθους: « δ Παράκλητος, τ Πνεμα τ γιον πέμψει πατρ ν τ νόματί μου, κενος μς διδάξει πάντα κα πομνήσει μς πάντα επον μν.». Ατός, Παράκλητος, θά σς τά διδάξη λα. Καί τό λλο: «τι πολλ χω λέγειν μν, λλ’ ο δύνασθε βαστάζειν ρτι», «χω πολλά νά σς π, λλά δέν μπορετε νά τά σηκώσετε»· «ταν δ λθ κενος – Παράκλητος–, τ Πνεμα τς ληθείας, δηγήσει μς ες πσαν τν λήθειαν.», τότε θά σς δηγήση σέ λόκληρη τήν λήθειαν. Καί λέγουν λοιπόν: «ρίστε· ο Μαθηταί δέν πραν λόκληρη τήν λήθεια.». Ναί, λλά ατά τά επε Χριστός σέ σχέσι μ’ κείνη τήν στιγμή· μως θά εχαν τήν πληρότητα τς ληθείας τήν μέρα τς Πεντηκοστς.

                   πάντησις τς κκλησίας μας

Καί πειδή τό θέμα ατό, γαπητοί μου, σς επα, δέν εναι καινούργιο – κκλησία τό ντιμετώπισε καί τό κατεδίκασε–, παντάει ς ξς γιος Γρηγόριος Παλαμς. φο ναφέρει τά χωρία ατά, ναφέρει καί να τρίτο. λλά γιά λόγους συντομίας δέν σς τά διαβάζω τά χωρία πού ναφέρει· σς λέγω τό συμπέρασμά του:

«Νν ον πληρώθη παγγελία κα κατλθε τ Πνεμα τ γιον παρ το Πατρός τε κα Υο πεμφθέν τε κα δοθν κα τος γίους Μαθητς περιλάμψαν κα λως λαμπάδας νάψαν θείως, μλλον δ φωστρας ναδεξαν περκοσμίους κα παγκοσμίους, αωνίου ζως πέχοντος λόγον, δι’ ατν τν οκουμένην πσαν φώτισεν.». λλά τώρα, «νν ον, λέγει, πληρώθη παγγελία», τώρα πραγματοποιήθηκε παγγελία, –ποία;– τι τότε θά σς στείλω τόν Παράκλητον νά σς διδάξη πσαν τήν λήθειαν. Πότε πληρώθη; Τήν μέρα τς Πεντηκοστς.

Συνεπς, γαπητοί μου, δέν πρόκειται περί ξελισσομένης Πεντηκοστς· ,τι κατετέθη, κατετέθη τότε· λόκληρη λήθεια. Γι’ ατόν τόν λόγο ς προσέξουμε πάρα πολύ, μά πάρα πολύ νά προσέξουμε· κατανόησις εναι σ’ μς κ τν κατατεθειμένων καί χι πό κάτι πού δέν κατετέθη. Ο πόστολοι γνώριζαν πσαν τήν λήθειαν. ,τι Θεός θελε νά ποκαλύψη, παξ τό πεκάλυψε ες τούς ποστόλους τήν μέρα τς Πεντηκοστς.

Τί λέτε; Ὁ ἀπόστολος Παλος, πί παραδείγματι, πρωτομάρτυς Στέφανος, ο ποοι εναι μεταγενέστεροι τς Πεντηκοστς, κόμη ν θέλετε σοι γιοι ποτέ θά ερίσκοντο μετά τήν Πεντηκοστήν μέχρι πού νά τελειώση κόσμος, ατοί χουν πσαν τήν λήθειαν; Ναί· διότι, πως σς επα, δέν εναι ξελισσομένη λήθεια, λλά κατατεθειμένη. πλς φτάνουν, ατοί ο θεωμένοι νθρωποι, φτάνουν σ’ κενο πού φτασαν τότε κενοι πού δέχθηκαν τήν πιφοίτησι το γίου Πνεύματος, ο πόστολοι.

                        γία Γραφή – ερά Παράδοσις

κόμη ο Πεντηκοστιανοί δέχονται μόνο τήν γία Γραφήπως κάνουν γενικά λοι ο Προτεστάνται– καί πορρίπτουν τήν εράν Παράδοσιν. Ατό εναι γενικό λων τν Προτεσταντικν μάδων. Προτιμον –πως κάνουν ξ λλου λες ο Προτεσταντικές μάδες– προτιμον τήν μετάφρασιν τς Βιβλικς ταιρείας, πού χομε δ –καί ο Χιλιασταί, ξέρετε, τήν προτιμον–, λέγοντας τι ο ρμηνεες ο ρθόδοξες πού πάρχουν, ο γνωστές μας πού χουμε –το Τρεμπέλα, το Κολιτσάρα καί τά λοιπά, ο γνωστές πού κυκλοφορον– τι ατές εναι προσωπικές ντιλήψεις τν ρμηνευτν, καί δέν εναι καλές. ν εναι γνωστόν, πασίγνωστο, άν πάρωμε τά πομνήματα, φέρ’ επεν το Τρεμπέλα, θά δτε τι πομνηματίζει μέ βάσι τήν ρμηνεία τς κκλησίας, τήν ρμηνεία τν Πατέρων.

                             πόλυτος προορισμός

κόμη πιστεύουν ες τόν πόλυτον προορισμόν· δηλαδή: «ν εναι γραμμένο νά σωθς, θά σωθς· ν δέν εναι γραμμένο νά σωθς, δέν θά σωθς». Ατό λέγεται, γαπητοί μου, πόλυτος προορισμός. Κι πως εναι γνωστό, στόν πόλυτο προορισμόν εναι μόνον πίστις, καί δέν εναι τά ργα. Γι’ ατό κριβς καί τό θέμα τς σκήσεως γενικά, πού προβάλλει κκλησία, κατ’ ατούς εναι διανόητον πργμα. «Τί θά π νά νηστεύσω; Τί θά π νά γκρατευθ; Τί θά π...;» Γενικά: «Τί θά π πνευματική σκησις;».

                                 Τά ερά Μυστήρια

Δέχονται μόνο τέσσερα Μυστήρια, καί ατά κατά σχετικόν τρόπον. φο δέν πάρχει ερωσύνη σ’ ατούς, εναι μέ ντελς σχετικό τρόπο. Εναι τό μυστήριον το Βαπτίσματος, τς Θείας Εχαριστίας, το Γάμου καί το Εχελαίου. Γι’ ατό θά δτε πολύ συχνά τούς Πεντηκοστιανούς νά ζητον νά κάνουν Εχέλαια. Πολλά Εχέλαια κάνουν ο Πεντηκοστιανοί. Εναι κι ατό να σημάδι τι πράγματι εναι Πεντηκοστιανοί. Δέν θέλω νά π βέβαια τι ν δτε ναν νθρωπο νά κάνη Εχέλαιο στό σπίτι του, ατός θά εναι Πεντηκοστιανός... -νά φυλάξη Θεός! λλά θέλω πλς νά σς σημειώσω τι διαιτέρως προτιμον τό μυστήριον το Εχελαίου, διότι θέλουν, πως λέγουν, νά χουν παφή μέ τό Πνεμα τό γιον! Θά μο πτε: «Πς τό κάνουν τό Εχέλαιο;». Καλον ερέα πό τήν νορία. λλά θά τό δομε λίγο πιό κάτω.

                                 θεωρία τς ξελίξεως

κόμη δέχονται τήν θεωρία τς ξελίξεως. ποστηρίζουν τι νθρωπος κατάγεται πό τά ζα καί τι πρό το δάμ πρχαν νθρωποι μέ στενόν γκέφαλον, μή δυνάμενοι νά σκεφθον. σκέψις, λένε, ρχίζει μέ τόν δάμ.

             νάστασις τν νεκρν – Χάρισμα τν άσεων

Πιστεύουν τι νάστασις τν νεκρν θά γίνη διά τς πιστήμης.

Πιστεύουν κόμη τι τό πν θεραπεύεται διά τς προσευχς. Γι’ ατό καί καλλιεργον διά τς χειροθεσίας τό χάρισμα τν άσεων· δηλαδή ατό εναι κάτι πού λως διαιτέρως τό προσέχουν. Καί ο μετερχόμενοι ατό λέγονται καί χαρισματοχοι· πού βάζουν τά χέρια τους πάνω σ’ ναν ρρωστο καί δθεν τσι γίνεται καλά.

Θά μο πτε: «Γίνονται καλά;».

Σ’ ατές τίς περιπτώσεις βεβαίως, κτός το τι πολλές φορές πάρχει καί μία πάτη, γενικά πάρχει μία αθυποβολή· προσθέσατε δέ καί τήν νέργεια το Διαβόλου, γιά νά βγάλετε συμπεράσματα. Διότι ν λάβωμε π’ ψιν τι Διάβολος κάνει θαύματα, τί τό κπληκτικόν; Τί τό κπληκτικόν;

                                        γλωσσολαλία

Μάλιστα χουν καί τήν γλωσσολαλία· καί λέγουν ναρθρα πράγματα, τά ποα οδείς καταλαβαίνει. Οδείς! Καί, δθεν, διος πού τά λέει, τά ρμηνεύει. Καί ποιός μένα μέ πληροφορε τι σύ λές πράγματα δθεν θεόπνευστα; Καί λές τι παναλαμβάνεις τό φαινόμενον τς Πεντηκοστς;! Μά τό φαινόμενον τς Πεντηκοστς εναι νεπανάληπτο μέσα στήν στορία. Σέ λους τούς γίους τς κκλησίας μας οδέποτε πανελήφθη τό φαινόμενον τς Πεντηκοστς. Μία φορά γινε. Προσέξατέ το: Μία φορά! Οτε ες τούς ποστολικούς Πατέρες δέν συνέβη ατό· συνέβη μόνον ες τούς ποστόλους καί ες κείνους ο ποοι σαν τότε ες τό περον. Οτε ες τούς ποστολικούς Πατέρες δέν συνέβη γλωσσολαλία! ταν να ντελς κτακτο φαινόμενον, κτακτον γεγονός.

Καί κτός ατο, γλωσσολαλία δέν το, παρακαλῶ, ναρθρος. Σαφς μς λέγει κε τό βιβλίον τν Πράξεων τι, ταν ο πόστολοι βγκαν νά μιλήσουν, ο κροαταί τν ποστόλων κουαν καθένας στή δική του τή γλσσα τό κήρυγμα το Εαγγελίου. λλά δ χομε ναρθρα πράγματα! Δέν πάρχει τίποτα πού νά λέγξη κανείς καί νά π τι πράγματι χομε ξένη γλσσα· καί νά εναι μία ξένη γλσσα ποία βεβαίως νά λεγχθ τι σύ θά τήν ξέρης ατήν τήν ξένη γλσσα.

Λάβετε δέ π’ ψιν, γαπητοί μου, τι καί στόν Πνευματισμόν χομε τό φαινόμενον ατό. Καί εναι γνωστό τι ο πνωτιζόμενοι, τά μέντιουμ, δύνανται νά μιλον ξένες γλσσες, πραγματικά ξένες γλσσες, νά γράφουν ξένες γλσσες, κινέζικα πί παραδείγματι, τήν ποία κινεζική νά μή γνωρίζη τό μέντιουμ· καί ταν μάλιστα βγ πό τήν κατάστασι τήν πνωτιστικήν, νά γνο τελείως κενα τά ποα λεγε καί γραφε. Καί μως κενα τά ποα επε καί γραψε νά εναι πραγματικά καί νά δίδουν πληροφορίες. Τί τό κπληκτικόν; Γι’ ατό πάρα πολλή προσοχή. Διότι, μήν ξεχνμε, πλάϊ στό γνήσιο πάρχει κι παραχαράκτης Διάβολος. Ποτέ δέν πρέπει νά τό ξεχνμε τι πλάϊ στό γνήσιο πάρχει, παναλαμβάνω, παραχαράκτης Διάβολος.

          Τί λέγουν διά τήν ρθόδοξον κκλησία μας

Δέχονται κόμη τι δική των κκλησία εναι μοναδικά ληθινή. τιδήποτε πάρχει ξω πό τούς Πεντηκοστιανούς εναι ψεύτικο. Κρος χει μόνον ,τι λέγουν ατοί. Καί γιά τήν ρθόδοξη κκλησία λέγουν τό ξς –πως καί διά τήν Ρωμαιοκαθολική, γιά τήν ποία δέν μιλ φυσικά ατή τή στιγμή· μιλ διά τήν ρθόδοξη κκλησία: Δέχονται τι κκλησία μας εναι «Βαβυλώνα, πόρνη   μεγάλη»!... κκλησία μας!

Καί ν ρωτήσετε –ελόγως ρωτήσετε– «Τότε διατί κκλησιάζονται ο Πεντηκοστιανοί, γιατί κοινωνον καί προσεταιρίζονται ρθοδόξους κληρικούς;...», θά δίδετο πάντησις το καθηγητο κ. Στέργιου Σάκκου τς Θεολογίας στήν Θεσσαλονίκη τι Χ.Ο.Ε. –συγκεκριμένα Χ.Ο.Ε.– εναι δούρειος ππος το Προτεσταντισμο, πως Ονία εναι δούρειος ππος το Ρωμαιοκαθολικισμο. πλς μετέρχονται τήν μέθοδον τς καλύψεως, διά νά προσεταιρισθον τήν κκλησία μας καί νά κάνουν τή δουλειά τους· καί ταν θ’ ποκτήσουν δύναμι, τότε θά ναντιωθον. πως καναν καί ο Προτεστάνται πού ρθαν στήν λλάδα μετά τό 1821, πού σς εχα πε τήν περασμένη φορά. Στήν ρχή φιλέλληνες..., φιλάνθρωποι..., κοινωνικοί παράγοντες..., νοιξαν σχολεα... καί λοιπά· καί μετά ξεδηλώθησαν χύνοντες τό δηλητήριόν των.

                     ρχιμανδρίτης Εσέβιος Παπαστεφάνου

κενο πού διαιτέρως πρέπει νά σημειωθ, γαπητοί μου, γιά νά δτε πς προσεταιρίζονται τήν κκλησίαν, εναι τι στήν μερική ατή τή στιγμή δρ νας ρθόδοξος ρχιμανδρίτης, νόματι Εσέβιος Παπαστεφάνου. Ατός γεται μις αρέσεως Πεντηκοστιανν, μέ τήν πωνυμία «κχυσις το γίου Πνεύματος», καί μάλιστα κδίδει καί να περιοδικόν στήν γγλική γλσσα. Ατός Παπαστεφάνου πιθανς χει σχέσεις, καθώς φημολογεται, μέ τήν Χ.Ο.Ε. τς λλάδος καί μ’ λλους Πεντηκοστιανούς κύκλους στή χώρα μας, διότι ρχεται κάπου-κάπου στήν λλάδα. Ατό φημολογεται.

Μάλιστα κκλησία μας δέν τόν βλέπει καλά ατόν τόν νθρωπο. δ χω να πόκομμα φημερίδος, πό τόν ανουάριο το 1979, πού λέγει: «κτακτη σύγκλισι τς εραρχίας». Καί λέγει τι θά ρευνήση, θά ξετάση τά ξς πράγματα εραρχία. Τό να εναι: δ δρσις κληρικο τς ρχιεπισκοπς μερικς, το ρχιμανδρίτου Εσεβίου Παπαστεφάνου, πού κατηγορεται τι παρουσιάζεται σάν ξορκιστής καί θεραπευτής. λλά δέν τό ρνεται διος ατό, πως θά σς δείξω πό δικό του περιοδικό. Καί δέν ναφέρομαι στήν περίπτωσι ατή, παρά μόνο διότι χει επωθ καί φημολογεται, ξαναλέγω, τι πιθανς χει σχέσι μέ τήν Χ.Ο.Ε. λλάδος, συνεπς καί μέ τήν Χ.Ο.Ε. Λαρίσης.

χω τό περιοδικό του δ· εναι ατό. τίτλος εναι Τhe Logos, δηλαδή Λόγος. πως βλέπετε, π’ ξω, στό ξώφυλλο, πάρχει μία φωτογραφία πού δείχνει μία ρθόδοξη κκλησία καί πάρχουν μέσα πιστοί. κε κάνει κενα πού κάνει ατός νθρωπος, ατοί γονατίζουν καί νεβάζουν τά χέρια ψηλά –εναι ατή χαρακτηριστική στάσι στήν προσευχή πού κάνουν. χουνε μία συνάθροισι, θά λέγαμε, μέσα στήν δίαν τήν κκλησία, πού εναι στό Κλήβελαντ το χάϊο. Καί προσεύχονται κε ρθόδοξοι πού χουν παρασυρθ πό ατόν, ποος φέρεται ς ρθόδοξος νά πσα στιγμή, ν τούτοις παρακαλ εναι Πεντηκοστιανός.

Γράφει να κύριο ρθρο δ στήν ρχή, πό τό ποο σς σταχυολογ. χει γίνει μιά λόκληρη μετάφρασι· λλά δέν χουμε χρόνο, γιατί πέρασε ρα, νά σς τό διάβαζα λόκληρο τό ρθρο του. Σς σταχυολογ μερικά μόνο σημεα.

Προσεκλήθη, λέγει, σέ δύο συνέδρια Πεντηκοστιανν, στά ποα ταν καί μιλητής. «Μο προσέδωκαν μιά εχάριστη εκαιρία νά ναμετρήσω πό πρτο χέρι τήν κτασι πού τό Πνεμα τό γιον χει κχυθ πάνω στό νθρώπινο γένος σ’ ατές τίς σχατες μέρες.». λλά σς κανα νάλυσι τι σχατες μέρες δέν εναι ατές, λλά εναι τότε τς μέρας τς Πεντηκοστς.

»Βεβαίως δέν χει μείνει κκλησία ξω πό τήν κχυσι το γίου Πνεύματος.»! Ποιός τό λέγει, κύριε, τι τό Πνεμα τό γιον δρ καί στούς αρετικούς; Διότι ταν δέν πάρχη, ταν δέν χη μείνει κκλησία πού νά μήν χη δεχθ τήν κχυσι το γίου Πνεύματος, σημαίνει τι που καί νά πάω θά βρ τό Πνεμα τό γιον. Μά ατό τό λέγουν καί ο Οκουμενισταί. Καί συνεπς ατομάτως –ατομάτως!– μένω στή θέσι μου. Ετε εμαι ρθόδοξος ετε εμαι Ρωμαιοκαθολικός ετε εμαι Προτεστάντης ετε εμαι ,τι εμαι, φ’ σον τό Πνεμα τό γιον πάρχει παντο, τότε γιά ποιόν λόγο νά μιλάω γιά αρέσεις; Γιά ποιόν λόγο νά φύγω πό ’δ καί νά πάω κε; Γιά ποιόν λόγο; Ατομάτως –ατομάτως!– χομε ποχαρακτηρισμόν τν αρέσεων. Προσέξατε: ποχαρακτηρισμόν τν αρέσεων! Δεχόμαστε τι δέν πάρχει αρεσις, φο παντο νεργε τό Πνεμα τό γιον!

λλο σημεο. Εχε γίνει να συνέδριο στήν ερουσαλήμ καί εχανε βρεθ κε τέσσερις χιλιάδες νθρωποι. «Πάνω πό διακόσιες θεραπεες σημειώθηκαν στίς θεραπευτικές πηρεσίες πού διευθύνθηκαν πό τήν Κάθριν Κούλμαν τήν μιά μέρα καί πό τόν Πάτ Ρόμπερσον μιάν λλην μέρα.» Εδατε;... Πάνω πό διακόσιες θεραπεες!

κόμη σημειώνει καί λέγει: « θεολογικός διάλογος εναι νωφελής.». Τί σημαίνει ατό; Γιατί νά καθώμαστε καί νά μαλώνουμε περί δογμάτων καί θεολογικο διαλόγου; Τά πράγματα εναι πολύ πλ. Εναι κενο πού λέγετο καί πρότινος μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Ρώμης: «Νά νοίξωμε τόν διάλογον τς γάπης, καί χι τόν διάλογο τν δογμάτων!». Μπορομε νά μιλμε γιά γάπη, χωρίς νά ξεκαθαρίσωμε τήν ρθήν πίστιν;... Εναι ρθόν ατό;... Εναι ρθόν;... Πο πμε; Πο βρισκόμαστε;

κόμη: «Τό μόνο δυσάρεστο –στό συνέδριο τς ερουσαλήμ– ταν πού ρθόδοξος κκλησία ταν μόνη κκλησία πού δέν ντιπροσωπεύτηκε πό τοπικούς νωτέρους κληρικούς τς ερουσαλήμ. Πατριάρχης τς ερουσαλήμ, ν καί προσκλήθηκε, δέν νταποκρίθηκε.». τανε τό μόνο δυσάρεστο... πού δέν πγαν ο ρθόδοξοι ες τό συνέδριο τν Πεντηκοστιανν στήν ερουσαλήμ! Ετυχς πού δέν πγαν. Ετυχς.

κε Παπαστεφάνου βρκε κάποιον νόματι Kostas Deir –τό νομά του λληνικό φυσικά· τό λλο δέν ξέρω πς τό προσέλαβε. « Kostas Deir, νας λληνας ντόπιος τς ερουσαλήμ, σημείωσε κατά τήν διάρκεια νός δυνατο μηνύματός του στήν συνδιάσκεψι τά ξς: μουν νας λληνας ρθόδοξος γιά τόσα χρόνια, καί κανείς δέν μο επε τι ησος Χριστός πέθανε γιά τίς μαρτίες μου.». Ατό τό βάζει καί σάν τίτλο ξ λλου στό ρθρο πού γράφει Παπαστεφάνου. «Θέλω νά ζητήσω π’ ατή τή σύναξι –τν Πεντηκοστιανν– νά προσεύχεται γιά τήν λληνική ρθόδοξη κκλησία.» Πολύ ραα... νά προσεύχωνται ο Πεντηκοστιανοί γιά τή δική μας τήν κκλησία!

Καί συνεχίζει Παπαστεφάνου: «Σάν νας φηβος, Kostas Deir, συνήθιζε νά πετ πέτρες στούς Πεντηκοστιανούς –καθαρά-καθαρά: στούς Πεντηκοστιανούς!– πού ρχοντο στήν ερουσαλήμ γιά νά κηρύξουν τό Εαγγέλιον. Σήμερα χει μιά εαγγελική καί χαρισματική διακονία, πού τόν κάνει νά πισκέπτεται πολλές χρες το κόσμου.»· δηλαδή ατός γινε Πεντηκοστιανός. «Τό κέντρο δραστηριότητός του στίς νωμένες Πολιτεες εναι: Lima, New York...» καί τά λοιπά. «Κάθε ρθόδοξος τό μόνο πού θά μποροσε νά ασθανθ θά ταν μηχανία στήν παρατήρησι πού γινε

Μετά... –τί λλο νά σς π; «Κάτι εναι ριζικά λανθασμένο μέ ,τι νομάζουμε ρθοδοξία.». Ριζικά λανθασμένο μέ ,τι νομάζουμε ρθοδοξία!

κόμη: « ησος Χριστός δέν ρχεται στούς νθρώπους, πως λειτουργε σήμερα ρθόδοξος κκλησία.». Δηλαδή Χριστός σήμερα δέν πάει στούς νθρώπους, πως σήμερα κκλησία μας ργάζεται καί λειτουργεῖ ! Καί λλα πολλά. λλά φυσικά χει περάσει ρα, καί δέν θέλω περισσότερο νά σς κουράσω.

Τό συμπέρασμα ποιό εναι, γαπητοί μου; Τό συμπέρασμα εναι τι ατός νθρωπος γυρίζει σέ ρθόδοξες κκλησίες, παριστάνει τόν ρθόδοξο –το κάποτε ρθόδοξος– καί χει μεσες σχέσεις μέ τούς Πεντηκοστιανούς. Εναι νθρωπος πού προσπαθε νά προσεταιρισθ τήν κκλησίαν πέρ τν Πεντηκοστιανν. Εναι φοβερό πργμα ατό. Εναι φοβερό! νθρωποι πού ζησαν στήν μερική μο τό χουν πε ατό τό πργμα γύρω πό τή δική του δρσι κε, λλά κι δ στήν λλάδα, τί ατός νθρωπος κάνει.

Συγκεκριμένα στά «θωνικά νθη», το πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου, πάρχουνε δύο ρθρα πού ναφέρονται ναντίον το Μακράκη· κι κε ναφέρει καί γιά τόν Παπαστεφάνου. Ατά γράφτηκαν λίγο πρίν πό τό 1960. Καί τόν παραλαμβάνουν δύο πό τήν μερική παρακαλ τόν πατέρα Θεόκλητο καί τόν βρίζουν καπηλικώτατα, γιατί τόλμησε νά θίξη τόν Μακράκη, τόν δη ποθανόντα, καί τόν Εσέβιον Παπαστεφάνου! Καί το λέγει κε νας κ τν δύο: «Τολμς νά βρίζης τόν... καί τά λοιπά, ποος πλησιάζει τούς Προτεστάντας, διά νά τούς βοηθήση καί νά τούς φέρη στήν ρθοδοξία;!». Τό λοφάνερον εναι, ν καί πό τότε πέρασαν τόσα χρόνια, τι κενος παρεσύρθη πό τούς Προτεστάντας. Διότι το τό τονίζει ατό πατήρ Θεόκλητος: «Θά παρακαλοσα πολύ τόν πατέρα Εσέβιο νά προσέχη τούς κύκλους τν Προτεσταντν πού τόν περιστοιχίζουν.»! Ατά γράφονται πρό το 1960.

πότε βλέπομε, γαπητοί μου, τι ατός νθρωπος ργάζεται πέρ τν Προτεσταντν καί εδικώτερα πέρ τν Πεντηκοστιανν. Τό λέγω ατό, γιά νά δώσετε τήν ξς πάντησι: Πς εναι δυνατόν νά προσεταιρίζωνται ο νθρωποι ατοί τήν κκλησία μας, τήν ποία βρίζουν; , εναι δυνατόν. Καί τό βλέπομε ατό καθαρά, ταν τούς βλέπουμε νά κοινωνον, νά προσεύχωνται, νά πλησιάζουν τούς ερες, νά ξομολογονται, μόνο καί μόνο διά νά δώσουν τήν ντύπωσι τι εναι να πργμα μ’ μς, ν στήν πραγματικότητα εναι τορπίλη ες τά θεμέλια τς κκλησίας μας.

Ατά, γαπητοί μου, θελα νά σς π καί διά τούς Πεντηκοστιανούς καί εδικώτερα διά τήν Χ.Ο.Ε., πού βεβαίως εναι πεντηκοστιανή αρεσις, σύμφωνα μέ τίς διδασκαλίες πού χουν.

      Μοντανισμός: μακρυνός πρόγονος το Πεντηκοστιανισμο

Πεντηκοστιανισμός, γαπητοί μου, χει ναν μακρυνόν πρόγονον, τόν Μοντανισμόν. Μοντανός, κατά τόν 2ον αἰῶνα, τό διο πργμα κανε. ταν νας ερεύς τς Κυβέλης πό τήν Φρυγία. ταν δέχθηκε τόν Χριστιανισμόν, τά μπέρδεψε. Νόμισε τι ατός πιά δέχεται τό Πνεμα τό γιον, τι χει ζωντανή τήν Πεντηκοστή διαρκς μέσα του, παρουσίαζε τά δια φαινόμενα, τό προφητικόν χάρισμα δθεν καί τίς κστάσεις καί τά νειρα καί τά ράματα. Τόν κολουθοσαν προφτες καί προφήτιδες. αρεσίς του ταχύτατα διεδόθη σ’ λον τόν τότε γνωστόν κόσμο· πό τήν Μικράν σία μέχρι τό Γιβραλτάρ, τήν Βόρειον φρική καί λοιπά. Διεδόθη ταχύτατα αρεσίς του! λλά καί διελύθη μετά τατα, διότι κκλησία κατεδίκασε τόν Μοντανισμόν. νας πό τούς Μοντανιστάς εναι καί Τερτυλλιανός· σς τό λέγω διά λόγους πλς γνώσεως.

τσι ο Πεντηκοστιανοί χουν καί τόν μακρυνό τους πρόγονο· εναι Μοντανισμός. κκλησία μας μως κατεδίκασε καί τόν Μοντανισμόν, κατεδίκασε καί τόν Προτεσταντισμόν, πως σς λεγα τήν περασμένη φορά. Συνεπς, τόσο πό πλευρς Μοντανισμο, σο καί πό πλευρς Προτεσταντισμο, δη ο Πεντηκοστιανοί εναι καταδεδικασμένοι πό τήν κκλησία.

«Ε ἴ τις ρχεται πρς μς κα ταύτην τν διδαχν ο φέρει, μ λαμβάνετε ατν ες οκίαν, κα χαίρειν ατ μ λέγετε

Γιά μς δέν μένει παρά μόνο κενο τό ποον μς λέγει πόστολος καί εαγγελιστής ωάννης στήν δευτέρα του πιστολή:

«Πολλο πλάνοι εσλθον ες τν κόσμον

Θά ’λεγε κανείς: «Τί σημασία θά εχε παρουσία τν πλάνων νθρώπων; Τί σημασία θά εχε, άν τά πράγματα σαν λα πολύ καλά;».

χει πάρα πολλή σημασία νά εσαι ρθόδοξος Χριστιανός! Τ’ κοτε παρακαλ;... Μήν πτε οτε μιά στιγμή τι λοι καλά λόγια λένε. Μήν τό πτε ποτέ ατό! άν ταν τσι τά πράγματα, δέν θά μιλοσε περί πλάνης καί περί πλάνων νθρώπων λόγος το Θεο. Πλάνοι λοιπόν πολλο εσλθον ες τν κόσμον.

»βλέπετε αυτούς», «προσέχετε τούς αυτούς σας», σημειώνει καί προτρέπει συνεχίζοντας εαγγελιστής ωάννης, «να μ πολέσωμεν εργασάμεθα, λλ μισθν πλήρη πολάβωμεν.», «γιά νά μήν χάσωμε –στε μπορομε νά χάσωμε στήν αρεσιν!– γιά νά μήν χάσωμε κενα πού δουλέψαμε, λλά νά πάρωμε λόκληρο τόν μισθό μας».

»πς παραβαίνων κα μ μένων ν τ διδαχ το Χριστο», δηλαδή ες τήν ρθόδοξο Πίστι, «Θεν οκ χει». Ξέρετε τι τό θέμα τς θεΐας κατά τήν γία Γραφή δέν εναι πως τό νομίζουμε. Γιά μς νας νθρωπος ποος πλς δέν δέχεται τίποτα-τίποτα, ατός λέγεται θεος· διά τήν γία Γραφήν μως θεος εναι κενος ποος δέν δέχεται πλήρως κενα πού λέγει Χριστός. Τό λέγει δ σαφς Εαγγελιστής: « μ μένων ν τ διδαχ το Χριστο, στό Εαγγέλιον δηλαδή, ατός Θεν οκ χει

» μένων ν τ διδαχ το Χριστο, οτος κα τν πατέρα κα τν υἱὸν χει.

»ε τις ρχεται πρς μς», ποιος ρχεται σ’ σς, «κα ταύτην τν διδαχν ο φέρει», δέν φέρει τήν διδαχή το Εαγγελίου τήν ρθόδοξον, «μ λαμβάνετε ατν ες οκίαν», στό σπίτι σας νά μήν τόν βάλετε, «κα χαίρειν ατ μ λέγετε», καί καλημέρα νά μήν το λέτε.

ν κάποιος π: «Μά, μιά καλημέρα;... καλημέρα εναι το Θεο!». Καί τί εσαι σύ; γιώτερος πό τόν γιο ωάννη τόν Εαγγελιστή;... Καί τί εσαι σύ; Θεολογικώτερος πό τόν γιο ωάννη τόν Εαγγελιστή;... Καί τί εσαι σύ; χεις πιό πολλήν γάπη πό τόν γιο ωάννη τόν Εαγγελιστή, τόν Μαθητήν τς γάπης;... Δέν τό νομίζω. Συνεπς ατό πού κάνεις εναι παρακοή! Καί τήν παρακοή σου ατή θά τήν πληρώσης πολύ κριβά, μέ τό νά παρασυρθς. Λοιπόν, στό σπίτι σας τόν αρετικό δέν θά τόν βάλετε καί καλημέρα δέν θά το πτε.

» γρ λέγων ατ χαίρειν κοινωνε τος ργοις ατο τος πονηρος, γιατί κενος ποος το λέγει «καλημέρα» το αρετικο, ατός γίνεται κοινωνός τν πονηρν ατο ργων.

τσι, γαπητοί μου, ς μένωμε πάντοτε τέκνα φωτός καί ς τέκνα φωτός πάντοτε νά περιπατομε. Τό λέγει πόστολος Παλος: Τίς κοινωνία φωτ πρς σκότος, τί σχέσις πάρχει νάμεσα στό φς καί στό σκοτάδι; Μακρυά λοιπόν πό τήν ψευδώνυμον γνσιν. Κι ταν μείνωμε μακρυά πό τήν ψευδώνυμον γνσιν, μακρυά πό κάθε τι πλανεμένο καί νόθο, τότε πραγματικά εμεθα μέσα ες τόν χρον κενον πού χομε τήν λπίδα νά σωθομε.

                          Σς εχομαι καλό καλοκαίρι καί πολλήν ελογίαν.

                                                                                         Κυριακή, 3-6-1979

 ΠΗΓΕΣ: 

  • https://www.arnion.gr/keimena/p_auanasioy_mytilhnaioy/trith_omilia_peri_airesevn.html#6
  • π. Αθανασίου Μυτιληναίου, Περί αιρέσεων, τρεις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης, Στόμιον Λαρίσης 2008,σελ.95-117. 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου