Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Τρόπων ἀμέτοχοι ἀλλὰ θρόνων διάδοχοι....Μετὰ τὸ Πάσχα διαβάζω καθημερινὰ δηλώσεις μητροπολιτῶν ποὺ ζητοῦν νὰ ξανανοίξουν οἱ ἐκκλησίες. Καὶ διερωτῶμαι: ἀπὸ ποιὸν τὸ ζητοῦν; 

Μόνο ὁ Κερκύρας μίλησε γιὰ τὸν ὑπεύθυνο ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν ΔΙΣ, ἡ ὁποία ἔκανε πὼς δὲν κατάλαβε ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος μαζὶ μὲ τὸν μαθητὴ τοῦ Ρωμανίδη ἄλλαξαν τὴν ἀπόφασή της. 

Ἀπειλοῦν ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ ποιόν; Εἶναι κανεὶς ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἴδιους ὑπεύθυνος γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν; Οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων.... 

Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ καὶ μὲ τὴν ἴδια τους τὴν ζωὴ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἔκλεισαν!!! Καὶ γιατί τὴν ἔκλεισαν; Μήπως θὰ τοὺς ἐκτελοῦσε ὁ Χαρδαλιάς; Μήπως θὰ τοὺς ἔκλεινε μέσα ἰσόβια; 


Καὶ αὐτὰ ἂν συνέβαιναν, καὶ αὐτὰ ἂν ἐπεκρέμαντο ὡς ἀπειλὲς ἦταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ νὰ μὴν κλείσουν τὴν Ἐκκλησία.... Ἀλλὰ οἱ κοινωνοῦντες τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας τὴν ἔκλεισαν... γιὰ ἕνα πρόστιμο! Καὶ γιὰ μία πιθανὴ ποινικὴ δίωξη εἰς βάρος τους.... Καὶ ἔκαναν πολλοὺς πλέον νὰ φοβοῦνται νὰ μποῦν σὲ ναούς... Αὐτὸ ἀλήθεια τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ κανείς τους; 

Γιατί ἂν ὁ ἰὸς εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κολλήσει μέσα στὸν ναὸ ἀπὸ τὸν συνωστισμό, ὅπως δήλωσε ὁ ἀρχιεπίσκοπος, τότε γιατί νὰ ξαναπάει σὲ αὐτὸν ὁ παπποῦς καὶ ἡ γιαγιά; Ἀλλὰ καὶ ὁποιοσδήποτε ἀπὸ ἐμᾶς μὲ τὴν χλιαρὴ πίστη;

Καὶ τώρα; Παρακαλᾶνε τὸν Μητσοτάκη νὰ τοὺς ἄρει τὸ πρόστιμο, γιὰ νὰ τὴν ξανανοίξουν! Καὶ ἂν δὲν τὸ κάνει; Θὰ κάνουν δηλώσεις καὶ θὰ βγάζουν ἀνακοινώσεις μέχρι νὰ τὸν πείσουν.... Ναί, μᾶλλον κάπου ἐδῶ πιάσαμε πάτο... Χειρότερα δὲν ἔχει.... Ἄς δοῦν λίγο τὴν Πρωτομαγιὰ τὸ ΚΚΕ οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων.... Μπὰς καὶ πάρουν παράδειγμα τί πρέπει νὰ κάνουν.... Οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων.... Τρόπων ἀμέτοχοι ἀλλὰ μόνον θρόνων διάδοχοι...

ΥΓ. Καὶ πέρα ἀπὸ μερικὲς ἐξαιρέσεις, οἱ ὑπόλοιποι παπᾶδες τί κάνουν; Ἀκόμη καὶ νὰ μὴν πιστεύουν καθόλου δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι θὰ τοὺς ἀπολύσουν, ἂν οἱ ἐκκλησίες συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν περιστασιακὰ καὶ μόνο γιὰ ἀτομικὴ προσευχή; Πιστεύουν ἀλήθεια ὅτι θὰ τοὺς κρατήσουν τόσες χιλιάδες γιὰ δέκα τηλελειτουργίες;
«Πᾶνος»

2 σχόλια: