Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Ἀγανάκτηση κατά Ιερωνύμου εις Λάρισα απ΄ὅλη την Ἑλλάδα. κ. Ἱερώνυμε, καλά κάνετε καί ἀναλογίζεσθε τά ΔΙΚΑ σας ΚΩΛΥΜΑΤΑ


Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της ΝΤΡΟΠΗΣ του Ιερωνύμου Νικολόπουλου Λαρίσης 

Απόσπασμα Δελτίου Τύπου ΙΜΛ ": ι. Ἀφήσαμε γιά τό τέλος τό σπουδαιότερο! Τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα δέν θά κοινωνήσουμε. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί οὐσιαστικότερη ἀποστέρηση! Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται γιά νά κοινωνήσει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Ἐφ᾽ ὅσον ὁ λαός αὐτός κωλύεται καί δέν μπορεῖ νά κοινωνήσει, δέν θά κοινωνήσει οὔτε ὁ Ἐπίσκοπός του. Πορευόμαστε μαζί χωρίς διακρίσεις."
 
 σες κ. ερώνυμε, καλά κάνετε καί ναλογίζεσθε τά ΔΙΚΑ σας ΚΩΛΥΜΑΤΑ, καί ποφασίζετε μέσα στό Πάσχα νά μήν κοινωνήσετε. 
 
λαός, μως, δέσποτα κ. ερώνυμε Νικολόπουλε, κωλύματα ΔΕΝ χει. 
Κώλυμα γιά τόν λαό εναι πόφαση δική σας. 
ΕΣΕΙΣ κλείσατε τίς κκλησιές καί το στρερετε τήν Μετάληψη τν χράντων Μυστηρίων. 
Ποιός πό τούς γίους μας Πατέρες τό κανε ατό, σέ καιρό πανδημίας;
Τί λόγο θά δώσετε στόν Τριαδικό μας Θεό;

Κύριε ερώνυμε Νικολόπουλε, κε στήν συναγωγή πού πτε, ξέρετε τι Χριστός ΔΕΝ χει ρθει κόμα!
Γιά μς, μως, χει ρθει, χει ΣΤΑΥΡΩΘΕΙ καί χει ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ!  
Καί λλοίμονο σέ κείνους, πού στερον τόν Λαό το Θεο πό τό Σμα καί τό Αμα το Κυρίου μν ησο Χριστο. Πού στερον τόν λαό το Θεο πό τήν ντως γεία τς ψυχς καί το σώματος. 
 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

                                          Χάρης Γεωργίου
Διαβάστε   το Δελτίο Τύπου της ΝΤΡΟΠΗΣ του Ιρωνύμου Νικολόπουλου Λαρίσης

Δελτίο Τύπου – 11 Απριλίου 2020 – Αγία Και Μεγάλη Εβδομάδα  (11/04/2020)https://imlarisis.gr
Λάρισα, 11 Ἀπριλίου 2020.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σέ συνέχεια τοῦ ἀπό 10.4.2020 Δελτίου Τύπου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου προάγεται λεπτομερέστερα νά διευκρινίσει τά ἑξῆς:
α. Μέ πόνο ψυχῆς, καθώς ἄλλος ἦταν ὁ μύχιος πόθος ὅλων μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοίνωσε τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Αὐτό ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τῆς πολλαπλῆς ἐμφάνισης φαινομένων πανδημίας σέ πυκνοκατοικημένη συνοικία τῆς πόλης τῆς Λάρισας, μέ ἐμφανῆ τόν κίνδυνο μετάδοσης τῆς ἀσθένειας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, τηρῶντας ἐξ ἀρχῆς ὑπεύθυνη στάση, ἀποφάσισε νά μή διακινδυνεύσει τήν ἐλάχιστη πιθανότητα διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ἔστω καί μέ τήν ὀλιγόλεπτη παραμονή περιορισμένου ἀριθμοῦ ἀτόμων (προσωπικοῦ) στούς Ἱερούς Ναούς.
β. Οὕτως ἤ ἄλλως ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀφορᾶ στούς Ἱερεῖς καί τό προσωπικό τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις, ὅπως τίς διερμήνευσε ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. 45156/Θ1/10.4.2020 Ἑρμηνευτική Ἐγκύκλιος τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Διοίκησης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων: 
«δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση κοινοῦ στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ὄχι μόνο κατά τήν διάρκεια τῆς λειτουργίας, λατρευτικῆς σύναξης, ἱεροπραξίας ἤ κάθε εἴδους θρησκευτικῆς τελετῆς ἀλλά καί πρίν ἤ μετά ἀπό αὐτήν, ὑπό καμία αἰτία ἤ πρόφαση, κατά τήν περίοδο ἰσχύος τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. ἤτοι ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020.».
γ. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐκφράζει τήν ἐλπίδα της γιά τή γρήγορη ὑπέρβαση τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, συγχαίρει τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες γιά τήν ἄμεση κινητοποίηση καί ὑπεύθυνη ἀνταπόκρισή τους, συμπαρίσταται ἀμέριστα στούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας καί δοξάζει τόν Ἅγιο Θεό πού μέσα στήν ἱερότητα τῆς περιόδου, δέν ἐπέτρεψε χειρότερα.
δ. Συνάμα, προτρέπει ὅλους, ἰδίως τούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας, νά τηροῦν ἐπακριβῶς τά ἐξαγγελθέντα μέτρα καραντίνας ἐπιδεικνύοντας ὑπεύθυνη προσοχή καί συνετή προνοητικότητα. Παράλληλα, ἀναγνωρίζοντας τό δικαίωμα τοῦ καθενός στήν εὐπρεπῆ διαμαρτυρία, ἐκφράζει τήν πικρία της γιά τήν εὐκαιριακή διατύπωση κακεντρεχῶν σχολίων σέ βάρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ρομά τοῦ Νομοῦ μας, τά καταδικάζει καί ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς πόλης καί τοῦ λαοῦ της δέν ἐπιτρέπει τέτοιου εἴδους ἐκτροπές.
ε. Ὡς πρός ὅ,τι τήν ἀφορᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου θά ἐπιτρέψει τήν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τή Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί καί τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως μόνον. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν θά τελεσθεῖ καμία Ἀκολουθία τῆς περιόδου, ἐνῶ στίς δύο Θεῖες Λειτουργίες θά μετάσχει ἕνας Ἱερέας δύο Ἱεροψάλτες καί ὁ Νεωκόρος. Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος  τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου στούς Ἱερούς Ναούς ἕως τήν 20.4.2020.
στ. Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαϊων ἕως καί τή Μεγάλη Τετάρτη οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλης μας θά κτυποῦν στίς 07:00´ τό πρωί καί στίς 07:30´ τό ἀπόγευμα σημαίνοντας τήν ἔναρξη ἀναμετάδοσης τῆς κάθε Ἀκολουθίας ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Τή Μεγάλη Πέμπτη γιά τόν ἴδιο λόγο θά κτυπήσουν οἱ καμπάνες στίς 07:00´ τό πρωί καί στίς 07:00´ τό ἀπόγευμα. Τή Μεγάλη Παρασκευή οἱ Ἀκολουθίες θά ἀρχίσουν νά ἀναμεταδίδονται στίς 08:00´ τό πρωί καί στίς 07:00´ τό ἀπόγευμα. Τό Μέγα Σάββατο οἱ καμπάνες θά κτυπήσουν στίς 07:00´ τό πρωί καί τό βράδυ στίς 11:00´ καί στίς 12:00´. Τήν ἀναμετάδοση ραδιοφωνικά θά πραγματοποιεῖ ὁ Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός μας Σταθμός στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM, ἐνῶ τηλεοπτικά τό κανάλι ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV.
ζ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόσο κατά τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσο καί κατά τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὅλες οἱ Ἱερές Μονές παραμένουν κλειστές. Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές μας προσεύχονται γιά ὅλους, σέ μιά σπάνια εὐκαιρία μόνωσης καί ἡσυχίας. Καμία Ἱερά Μονή τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας δέν δέχεται ἐπισκέψεις αὐτές τίς Ἅγιες Ἡμέρες, οὔτε ἐπιτρέπει τήν παραμονή λαϊκῶν κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οὔτε μεταδίδει τήν Θεία Κοινωνία. 
Οἱ Ἀκολουθίες πού θά τελεσθοῦν στίς Ἱερές Μονές ἀφοροῦν μόνο στίς μοναχικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες θά τίς τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, δείχνοντας ἀπόλυτη ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἱερά μας Μητρόπολη.
η. Ὑποβάλλεται θερμή παράκληση νά μνημονεύονται στίς προσευχές τῶν Χριστιανῶν μας κατά προτεραιότητα οἱ ἀσθενεῖς καί οἱ ἐπιστρατευμένοι στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, πού δίνουν μέ αὐταπάρνηση τή μάχη μέ τήν πανδημία.
θ. Διευκρινίζεται ὅτι δέν θά τελεσθοῦν τρισάγια στά Κοιμητήρια τήν Μεγάλη Παρασκευή. Ἐπιτρέπεται μόνο ἡ τέλεση κηδειῶν, καί τρισαγίων στά τριήμερα καί τά ἐννιάμερα. Τρισάγια στούς προσφιλεῖς μας κεκοιμημένους θά κάνουμε τό Ψυχοσάββατο πρίν τήν Πεντηκοστή.
ι. Ἀφήσαμε γιά τό τέλος τό σπουδαιότερο! Τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα δέν θά κοινωνήσουμε. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί οὐσιαστικότερη ἀποστέρηση! Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται γιά νά κοινωνήσει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Ἐφ᾽ ὅσον ὁ λαός αὐτός κωλύεται καί δέν μπορεῖ νά κοινωνήσει, δέν θά κοινωνήσει οὔτε ὁ Ἐπίσκοπός του. Πορευόμαστε μαζί χωρίς διακρίσεις.
Ἀδελφοί μου, θαρσεῖτε! Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, θά ξεπερασθεῖ καί αὐτή ἡ δύσκολη συγκυρία, τήν ὁποίαν ὅμως, καλό εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε ὡς ἐμπειρία ζωῆς. Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πηγή:https://agonasax.blogspot.com/
«Πᾶνος» 

2 σχόλια:

 1. Δεν λυπούνται το σάλιο, και το χρόνο που χαλάνε.

  Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αυγουστίνος λέει:

  Θὰ υπακούς στὸν Επίσκοπό σου εὰν κι εκείνος υπακούη στὸ Χριστό, εὰν έχει τὸ Ευαγγέλιο στὸ κεφάλι του. Αλλα εὰν τὸ βάλει κάτω από τὰ πόδια, τότε άλτ! Δὲν θὰ επιτρέψεις ποτέ νὰ κάνει τὸ Ευαγγέλιο καὶ τὸ Πηδάλιο πατητήρια! Χριστιανέ μου, εισαι ζωντανὸ ψάρι ή ψόφιο; εὰν είσαι ζωντανός, τότε κόντρα στὸ ρεύμα!

  Αν έκανε την ίδια ερώτηση και για τον Μητροπολίτη, όσο αφορά το ψάρι.
  Θα απαντούσα για να το καταλάβει κάποιος τι ψάρι είναι, δεν χρειάζεται ούτε μάτια, ούτε αυτιά να έχει, μόνο μύτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντα ὑπέροχος ο κ. Χρήστος
  Οι Λαρισαίοι ἀπορῶ πώς τα δέχοντε όλα αυτά και δεν κάνουν κατάληψη του επισκοπείου και να τον κλείσουν έξω ἀπό τις Εκκλησίες όπως έκλεισαν αυτοί τον Λαό;;; πληροφορούμε ότι οι αφελείς περιμέναν να κάνη κάθαρση απο τους τοιούτους αλλά αυτός τους συντηρεί τι συμβαίνει άραγε;
  Λεωνίδας Κ.
  και αυτοί προκαλούν. Ο σοτις , ο παπαχαστούκας ο σκυλίστας,ο Τυρναβίτης απο Φανερομένος έγινε άφαντος, Ο Αββάς του Κουμαριαν,ο Νφυτ

  ΑπάντησηΔιαγραφή