Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

«Την μάσκα σου Τώρα!» 🙁


Κάποιοι φίλοι με ρωτάτε εάν είναι αντισυνταγματικό το πρόστιμο των 150€ για τη μη χρήση μάσκας μίας χρήσης.
 
Θα πιαστώ λοιπόν, από τα λόγια του εξ officcio εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγο, Σωτήρη Τσιόδρα για να απαντήσω...

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα λοιπόν, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων από Λοιμογόνους Παράγοντες, τονίζει ότι η χρήση μάσκας ΔΕΝ ενδείκνυται και ότι μπορεί να αποβεί περισσότερο βλαπτική για την υγεία. (πηγή: skai.gr, 09/04/2020)

Καθώς λοιπόν, η χρήση μάσκας αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, η χρήση της αυτόματα προσκρούει στα εξής:

«Η ατομική έκφανση του δικαιώματος της υγείας κατοχυρώνεται συνταγματικά σε δύο χωρία του Συντάγματος (Σ):

στο άρθρο 5 §2 και §5 Σ και
στο άρθρο 7§ 2 Σ

Η ratio-(λόγος,αιτία)-των δύο συνταγματικών διατάξεων καθιερώνει μία ευθεία αξίωση ενάντι του κράτους από ενέργειες οι οποίες δύνανται να προσβάλουν τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρέουν από την πρωταρχική υποχρέωση του κράτους να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.


Επομένως, το status negativus (σ.σ«κοινωνικού κεκτημένου») του ατομικού αυτού δικαιώματος εντοπίζεται στην υποχρέωση αποχής του κράτους και κάθε άλλου υποκειμένου (με ισχύ έναντι όλων – erga omnes) από οποιαδήποτε παρεμβατική συμπεριφορά που είναι δυνατόν να προσβάλει κάποια πτυχή της υγείας των πολιτών.» (πηγή: offlinepost.gr)

Κι επιπροσθέτως:

«Πιο εκτενής είναι η κοινωνική διάσταση του δικαιώματος (status positivus -θετική κατάσταση-), η οποία καθιερώνεται στο άρθρο 21§3 Σ. Βάσει της αντικειμενικής διατύπωσης της διάταξης, το Κράτος και συγκεκριμένα το Κράτος Δικαίου όπως θεμελιώνεται στο 25§1 Σ ως υποκείμενο, κατά τρόπο αόριστο και γενικό μεριμνά λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία της υγείας. Όντας το δικαίωμα αυτό κοινωνικό, θέτει το Κράτος υπό την δέσμευση να παρεμβαίνει με θετικές ενέργειες και παροχή υπηρεσιών και αγαθών για την προστασία του δικαιώματος, δηλαδή τόσο για την πρόληψη όσο και την καταστολή/θεραπεία οιασδήποτε κατάστασης που βάλλεται κατά της προστασίας της υγείας και της ίδιας της υγείας ως έννομο αγαθό.» (πηγή: offlinepost.gr)

Κατά συνέπεια, αφού κατά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, κ. Τσιόδρα και κατ' επέκτασιν της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων από Λοιμογόνους Παράγοντες η χρήση μάσκας είναι επικίνδυνη για την υγεία, η επιβολή της προσκρούει στα:

Άρθρο 5 παράγραφος 2
Άρθρο 5 παράγραφος 5
Άρθρο 7 παράγραφος 2
Άρθρο 21 παράγραφος 3 και
Άρθρο 25 παράγραφος 1

του ελληνικού Συντάγματος και ως εκ τούτου η επιβολή προστίμου ΕΠΊΣΗΣ προσκρούει στα παραπάνω Άρθρα κι επομένως είναι αντισυνταγματική, καθώς η προσπάθεια περιορισμού μίας νόσου, δεν μπορεί να αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία από την ίδια τη νόσο.

Παράλληλα όμως η επιβολή της χρήσης μάσκας μίας χρήσεως (με δεδομένα τα παραπάνω) προσκρούει ΚΑΙ στο Άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, σύμφωνα με το οποίο:
«...όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως ημεδαπής ή αλλοδαπής καταγωγής δικαιούνται βοήθεια για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως, όπως είναι και η υγεία.»

Όλα αυτά, πάντα με τα λεγόμενα του κ. Τσιόδρα και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Γεώργιος Μεταξάς

Πηγή:  https://diodotos-k-t.blogspot.com/
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου