Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Νώντας Σκοπετέας: (Χρειαζόμασταν ἐπειγόντως....Πρωτοψάλτη ...)Βαθιὰ τὰ Παύλεια ρήματα καὶ τὰ νοήματα!
Διὰ τοῦ βαπτίσματός μας συσταυρωθήκαμε καὶ συνετάφημεν τῷ Χριστῷ!
Νεκρώθηκε ἡ ἁμαρτία!
Βαπτιστήκαμε καὶ ξαναγεννηθήκαμε!
Ζωντανέψαμε!

Θάψαμε στὴν Ἱερὴ κολυμβήθρα τὴν ἁμαρτία!
Εἴμαστε πλέον ζωντανοί!
Ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ἔμεινε ἐκεῖ, συνεσταυρώθη καὶ συνετάφη!
Πεθαμένος γιὰ τὴν ἁμαρτία!

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀποθανών, ὁ ὁποῖος δεδικαίωται, μένει ἀνέγγιχτος καὶ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία!
Ὁ νεκρὸς φυσικὰ καὶ δὲν ἁμαρτάνει!

Ἑπομένως καὶ ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ μόνος ἀληθινὰ ζωντανός, ὁ Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος δὲν μπορεῖ, δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ κατὰ φύσιν νὰ ἁμαρτάνει!

Τοῦτο λέγει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν στὸ σπουδαῖο τοῦτο χωρίο τῆς πρὸς Ρωμαίους!

Ὅτι ὁ Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ποὺ ἔχει γίνει νεκρὸς γιὰ τὴν ἁμαρτία δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἁμαρτάνει!
Ὁ ἀποθανών, δηλαδὴ ὁ ζωντανός!

Ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ μυστηριακά, ἐν μετανοίᾳ, ἐν ἐξομολογήσει, καὶ κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Ἀδιαιρέτου Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία!

Πόσα στ᾿ ἀλήθεια δὲν παρερμηνεύουμε, πόσα δὲν ἀγνοοῦμε!
Πόσα δὲν διαστρεβλώνουμε καὶ πόσα δὲν πετᾶμε, ἐπειδὴ δὲν ταιριάζουν στὸν ὁλοδικό μας Θεό!

Ἄχρηστα καὶ ἀταίριαστα στοὺς νεκροζώντανους ἀγαπολόγους καιρούς μας!

Ἄς πᾶμε τώρα στὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο:
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. ( Ματθ. 8,21-22 )

Ὁ Χριστός μας λέει σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν, ὁ ὁποῖος ζητᾶ τὴν ἄδειὰ Του γιὰ λίγο νὰ ἀπομακρυνθεῖ, ὥστε νὰ φροντίσει γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ πατέρα του:

Ἄφησε τοὺς νεκροὺς νὰ θάψουν τοὺς νεκρούς τους!
Ἀσυνήθιστα σκληρὸς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας σὲ αὐτὸ τὸ χωρίο!

Μὰ δὲν μίλησε ποτὲ ὁ Χριστός μας ἐξωραῒζοντας, στρογγυλεύοντας καὶ ἀγαπολογώντας!

Δὲν εἶναι ψυχοερευνητὴς ὁ Χριστός μας!
Εἶναι ψυχογνώστης!
Εἶναι ὁ Κύριος τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου!
Ἐκεῖνος μόνο γνωρίζει ποιὸς εἶναι ζωντανὸς καὶ ποιὸς νεκρός!

Αὐτὸς θὰ κρίνει ποιοὶ διήγαγαν τοῦτο τὸ πρόσκαιρο ὡς ζωντανοὶ καὶ ποιοὶ ὡς πεθαμένοι!

Ζωντανοὶ ὅσοι προσπαθοῦν συνεχῶς νὰ γίνονται νέοι ἄνθρωποι, νὰ διατηρήσουν τὴν ἀναγέννηση ποὺ ἔλαβαν τὴν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς τους, μὰ καὶ κάθε ἀναγέννηση στὸ δεύτερο καὶ ἀπειραρίθμως ἐπαναλαμβανόμενο λουτρὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως!

Ζῶντας ἐν Χριστῷ καὶ γιὰ τὸν Χριστό, ὅσοι πορεύονται τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας ἀδιαλείπτως, ὡς τὴν τελευταία τους ἐπίγεια ἀνάσα, ἀκολουθῶντας τὸν Ἀρχηγὸ καὶ Τελειωτὴ τῆς πίστης μας!
Αἰώνια ζωντανοί!

Κάποτε θὰ μεταβοῦν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν Ζωήν!
Στὸν ἀντίποδα νεκροὶ ποὺ ναὶ περπατοῦν, ναὶ ἀνασαίνουν, ὅμως ἁπλᾶ ὑπάρχουν!
Μακριὰ ἀπ᾿ ὅ,τι μπορεῖ νὰ ξεδιψάσει, νὰ χορτάσει, νὰ φωτίσει!

Ἐπίπλαστες χαρές, ψεύτικες ἐλπίδες καὶ ἕνας θάνατος ποὺ παραμονεύει μαζὶ μὲ τὸ σκοτάδι ποὺ αἰώνια τὸν ἀγκαλιάζει! Νεκροζώντανοι ὅσοι δὲν ἀκολουθοῦν τώρα τὸν Χριστό μας!

Ὁ ἴδιος το εἶπε!
Ἐκεῖνος ποὺ νίκησε τὸν θάνατο!
Ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ Νίκος καὶ τὴν αἰώνια Ζωή!

«Μὲ κρατᾶς , σὲ κρατῶ καὶ μετὰ γκρεμὸς καὶ μετὰ τὸ τέρμα...»
λέει ὁ γνωστὸς στίχος τοῦ περιάκουστου τραγουδιοῦ...

Δὲν ἔχει ὅμως τέρμα τὸ αἰώνιο γιὰ τοὺς Ζωντανούς!
Μὰ γιὰ νὰ ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι μας σήμερα καὶ πρῶτος ὁ γράφων, μὲ τὸν τίτλο αὐτοῦ τοῦ τραγουδιοῦ, βάζοντας στὸ τέλος του ὅμως ὄχι θαυμαστικὸ μὰ ἕνα ἀνήσυχο καὶ ἀγωνιῶδες ἐρωτηματικό:

Εἴμαστε ἀκόμα ζωντανοί;
Εἴμαστε;

Νώντας Σκοπετέας 17-07-2018
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐκπομπὴ ( ὀπτικοποίηση Στεφανία Στ. https://www.youtube.com/watch?v=V-9YLsGszhM&t=1962s ) καὶ κείμενο μὲ τίτλο:
Εἴμαστε ἀκόμα ζωντανοί;;;;

ΥΓ: Πρέπει αὐτὸ τὸ ἆσμα νὰ τραγουδήθηκε ἀπὸ τὴν συμπαθῆ Ἄλκηστη στήν....
καρότσα τῆς ἀγάπης δεκάδες φορὲς χθὲς...
Βγῆκαν πολλοὶ στὰ μπαλκόνια καὶ στίς...
πολύκοσμες αὐλές τους καὶ ἔβαλαν θαυμαστικὸ...

Οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ ἀκόμα ψάχνονται ψυχωφελῶς γιὰ τὸ σημεῖο στίξης, οἱ περισσότεροι σὲ ἀνήλιαγα κλουβιὰ χωρὶς οὐρανὸ καὶ ὠ(ὁ)δικὴ πρόσβαση, ζητιάνευαν τὸ ἀκεσώδυνο φάρμακο τοῦ Ζωντανοῦ Θεοῦ, νὰ θεραπεύσουν τῆς ψυχῆς τους τὰ τραύματα σιγοτραγουδῶντας τὸ ἐπίσης γνωστὸ τῆς Ἄλκηστης:

"Ἡ Σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πολὺ μεγάλο πρᾶγμα"
( ὡς ἐκεῖ ...μιᾶς καὶ ἡ ἀναψυχὴ δὲν χωρᾶ σὲ στενὰ καὶ τεθλιμμένα δρομάκια ὅπως καὶ ἡ καρότσα τῆς ἀγάπης)
Χριστὸς Ἀνέστη... ἀδελφοὶ καὶ πατέρες.

Πονᾶ ἡ ψυχὴ ποὺ πασχίζει νὰ φορέσει τὰ λαμπριάτικά της... Ἔχουν κολλήσει πάνω της μὲ σμύρνα καὶ ἀλόη τὰ πένθιμα τὰ σάβανα καὶ γιὰ πρώτη φορὰ δὲν τὴν ἀποχωρίζονται ...μὰ ἐλπίζει ἐκείνη στὴν Ἀνάσταση... Ἀκόμα Μεγάλη Παρασκευή.....

Ν.Σκ.
26-04-2020
«Πᾶνος»

9 σχόλια:

 1. Τελικά είναι πολύ-πολύ δύσκολο να ομονοήσουν έστω και 2 Χριστιανοί :(
  Ίσως για αυτό μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να προσευχόμαστε αδιαλείπτως γιατί είναι σχεδόν δεδομένο πως μόλις ανοίγουμε Θεολογικές συζητήσεις στο τέλος καταλήγουμε στον τσακωμό :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το σχόλιο σου Σάμιε Αναχωρητή που κολλάει με την ανάρτηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχάς βάλε ένα όνομα γιατί έχω δει και άλλους ανώνυμους οπότε δεν ξέρω με ποιον μιλάω.
   Κατά δεύτερον έφριξα και έπρηξα στην κυριολεξία με τις 40 περίπου ειδοποιήσεις που πήρα από ένα προηγούμενο άρθρο και τη διαφωνία που είχε πάλι ένας ανώνυμος με τον Πάνο.
   Λοιπόν άμα θέλεις να μιλήσω για αυτόν τον ανώνυμο θα πω ότι έχει ελάχιστη μυρωδιά από την Χριστιανική διδασκαλία όχι τόσο για την εμμονή του περί λάθους της υποχρεωτικής αποτείχισης που δήθεν υποστήριξε ο Πάνος αλλά για την έλλειψη ταπείνωσης που χαρακτήρισε τις αντιδράσεις του όσον αφορά τις απαντήσεις του Πάνου.
   Θα έπρεπε να γνώριζε αυτός ο ανώνυμος όταν μας προσάπτουν κάποιους χαρακτηρισμούς όπως εμπαθής π.χ. και δεν είμαστε εμπαθείς πρέπει να χαιρόμαστε. Αν πάλι είμαστε θα πρέπει να προσευχόμαστε να φύγουμε από αυτό το πάθος και να ευχαριστούμε τον αδελφό που μας το επισήμανε.

   Υ.Γ. Τελευταία φορά που απαντώ σε κάποιον "Ανώνυμο".
   Υ.Γ.2 Θα ποστάρω ότι μου έρχεται και το αν έχει σχέση με το άρθρο θα το κρίνει ο ιδιοκτήτης του μπλογκ αν θα το ποστάρει και όχι άλλος σχολιαστής, πιστεύω να έγινα κατανοητός γιατί ο προηγούμενος ανώνυμος φαίνεται να είχε σοβαρά προβλήματα κατανόησης και στοιχειώδους αντίληψης.

   Διαγραφή
  2. Χριστός Ανέστη αδερφέ Σάμιε.

   Επικοινώνησα με τον Πάνο, και τώρα πήρα χαμπάρι το τι γινόταν με τα σχόλια.

   Το θέμα του Ανωνύμου έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ο συγκεκριμένος σχολιαστής, γράφει και σε άλλο ιστολόγιο.
   Θα γράψω πράγματα που του έχω πει, και σε άλλο ιστολόγιο.
   Το όνομά μας το λάβαμε με το μυστήριο της Βαπτίσεως.
   Οπότε πρέπει να το έχουμε Τιμή μας και Καμάρι μας. Εδώ και καιρό προσπαθούν, να καταργήσουν την ελευθερία μας δηλαδή να είμαστε Πρόσωπα.
   Θέλουν να γίνουμε ένας αριθμός, ο οποίος δεν θα έχει καμία διαφορά από τους υπόλοιπους άψυχους αριθμούς. Αυτα που γράφει ο Αδερφός Αριστείδης (Ένα ρομπότ που το προγραμματίζεις και εκτελεί εντολές). Κάτι τέτοιο ονειρεύονται για εμάς η καημένοι και ελεεινοί αυτοί οι άνθρωποι.

   Τώρα ας μπω στο θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετος, και τα γράφει, όχι από δόλο, αλλά με αγαθό σκοπό.
   Απλά δεν μπορεί να διακρίνει κάποια πράγματα και έχει εμμονή.
   Ενώ ο Πάνος δεν είπε για υποχρεωτική αποτείχιση αυτός το χαβά του.

   Είχα γράψει ένα σωρό σχόλια σε άλλο ιστολόγιο, που είχε κολλήσει να μου λέει : ιερό=Άγιο.

   Και του εξηγούσα ο Ιερός Ναός, αποτελείται από ντουβάρια.
   Και μου έλεγε το ντουβάρι είναι ιερό. Ναι του έλεγα αλλά δεν είναι ίδιο με την Αγία τράπεζα ή τον Άγιο Δημήτριο.

   Δυστυχώς άκρη δεν βγάζεις, και λόγω τώρα του τρομοΐου.
   Ένας διακεκριμένος Ιατρός, έγραψε ένα άρθρο για όλα αυτά τα παρέφωνα παπαγαλάκια δημοσιογράφους που μιλάνε για ιατρικά θέματα.

   ΕΊΝΑΙ ΣΑΝ ΚΆΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΤΕΛΕΊΩΣ ΆΓΝΟΙΑ ΑΠΌ ΙΑΤΡΙΚΉ, ΝΑ ΤΟ ΠΑΊΖΕΙ ΓΙΑΤΡΌΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΊΣΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΛΈΕΙ:

   μὲ βάση τὴ λογικὴ «αφού τὸ φάρμακο βοήθησε σὲ μελέτη μὲ γυναίκες ας τὸ χρησιμοποιήσω καὶ σὲ άνδρες» ή «αφού η αντιβίωση πιάνει τὴν ούρήθρα θὰ πιάνει καὶ τὸν λαιμό, έτσι κι αλλιώς καὶ τὰ δύο υγρὰ περιέχουν» ή «αφού αυτὸ τὸ υλικὸ είναι καλὸ γιὰ τὸ ισχίο ας τὸ βάλω καὶ στὸν ώμο, δὲ βαριέσαι καὶ τὰ δύο οστά είναι» ή μὲ βάση τὴ λογικὴ «η λογικὴ λέει πὼς θὰ πιάσει, ας τὸ δοκιμάσω».

   Και δυστυχώς αυτά που είπε ο γιατρός για τα παπαγαλάκια, ισχύουν και για τους ανθρώπους που μιλάνε για πνευματικά θέματα αλλά δεν έχουν διάκριση. ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΈΠΟΥΝ ΌΛΑ ΊΔΙΑ. ( ΑΦΟΎ ΚΆΝΕΙ ΕΔΏ ΘΑ ΚΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΊ)

   ΤΟ ΠΗΔΆΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΜΑΣ, το ονόμασαν οι Θεοφόροι Πατέρες μας έτσι.
   Γιατί όπως το πηδάλιο του πλοίου, το κατευθύνει όμως πάει και δεξιά και αριστερά.
   Ενώ γράφει επιτίμια για κάθε αμαρτία, ο πνευματικός βλέποντας την μετάνοια του καθενός, βάζει και το ανάλογο επιτίμιο, και όχι το ίδιο σε όλους.

   Διαγραφή
  3. Αληθώς Ανέστη αδελφέ Χρήστο. Το θέμα δεν είναι το πραγματικό όνομα αλλά να ξεχωρίζουμε ποιος είναι ποιος. Εγώ είμαι γνωστός σαν σχολιαστής εδώ και χρόνια σαν Σάμιος οπότε δεν έκρινα σκόπιμο να το αλλάξω εδώ, άλλωστε μπαίνουν και άλλοι σχολιαστές από ότι έχω δει με το νικ που χρησιμοποιούν και στο ντισκάς. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε. Παρεπιπτόντως αν θέλεις να με αποκαλείς με το βαπτιστικό μου που είναι Φώτιος η Φώτης όπως με αποκαλούν οι φίλοι μου δεν έχω πρόβλημα. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την απάντηση.
   Υ.Γ. Πιθανόν να δεις και άλλα σχόλια μου που να μην έχουν πάντα σχέση με το αντίστοιχο θέμα αλλά τότε κατά 99% έχουν κάποιον αποδέκτη (σχολιαστή η δημόσιο πρόσωπο) όπως αυτή τη φορά που "τσίμπησε" το λαυράκι :)

   Διαγραφή
 3. Αγαπητέ Σάμιε. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σου, το ίδιο ακριβώς είχα γράψει και εγώ, λες και το αντέγραψες.
  Ήταν 2 - 3 και με πυροβολούσαν ανώνυμα, και τους είπα βάλτε κάποιο χαρακτηριστικό να ξέρω σε ποιον απευθύνομαι.
  Και επειδή μου κάνανε μαθήματα Ορθοδοξίας, τους είπα μιας και είστε Ορθόδοξοι γράψτε και το όνομά σας.
  Το να κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία σου είναι δειλία.

  Και ο Κολοκοτρώνης έκανε κλεφτοπόλεμο νομίζω με τον Ιμπραήμ. (Διόρθωσε με αν κάνω λάθος το όνομα).
  Και όταν του είπε ο Ιμπραήμ ρε Κολοκοτρώνη, τι είναι αυτά που μου κάνεις, έλα στην πεδιάδα να αναμετρηθούμε στα ίσα.

  Του λέει ο Γέρος του Μοριά, το να έρθω εγώ με τους λίγους, και εσύ με τους χιλιάδες που έχει το ασκέρι σου, θα πρέπει να με περνάς για ανόητο.

  ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΣΉΚΩΝΕ ΠΡΟΣΒΟΛΈΣ, ΚΑΙ ΟΎΤΕ ΦΟΒΌΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΆΕΙ:
  Πάρε όσους έχω εγώ, και έλα να μετρηθούμε.
  Ή αν θέλεις, έλα να αναμετρηθούμε και οι Δυο μας.

  Υ.Γ. αδερφέ μου Σάμιε, που έχεις το όνομα του Γίγαντα της Ορθοδοξίας μας, Πατριάρχου Μέγα Φωτίου.
  Διαβάζεις τα συναξαρια αυτών τον Άγιον, και αναρωτιέσαι ο σημερινός Πατριάρχης ούτε στο νυχάκι να μην τους μιάσει;

  Ο Αδερφός μας Πάνος με μαθαίνει αρκετά πράγματα για τα ιστολόγια.
  Πιστεύω να έχω την ευλογία σου, μπήκα ακόλουθος σου.
  Συνέχισε τον καλόν Αγώνα.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν κάθεται και ακούει ο Πάνος αποκλειστικά τον Χρήστο και τον Σάμιο ακόμα και στις σαχλαμάρες τους και στα λάθη τους και κόβει τις αντίθετες σωστές φωνές τότε βλάπτει πολύ και το καλό μπλογκ του και τον εαυτό του. Δεν είπαμε να κόψει τις σχέσεις μαζί τους, αλλά να μην φτάνει στο σημείο.και στα λάθη τους να τους ακούει, χωρίς να δίνει λόγο στο συνομιλητή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητὲ, εἶσαι ὁ μοναδικὸς μέχρι τώρα ποὺ τοῦ ἔχω κόψει σχόλια.
   Κατ᾿ ἀρχὴν ποὺ εἶδες ὅτι δημοσιεύω (καὶ ὄχι ἀκούω) ἀποκλειστικὰ τὰ σχόλια τοῦ Χρήστου καὶ τοῦ Σάμιου, τὸ πρῶτο σου ἀτόπημα.

   Δεύτερον ποιὸς σοῦ εἶπε ὅτι, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει μιὰ λάθος ἄποψη σὲ κάτι ὅταν γίνεται ἕνας διάλογο, θὰ πρέπει ὁ συνομιλητής του νὰ τὸν προσβάλλει ἤ νὰ τὸν ἀπαξιώνει, τὸ ὁποῖον αὐτὸ ἔκανες καὶ τὸ συνεχίζεις.

   Ἔχεις γράψει 9 σχόλια, τὰ ὁποῖα καὶ τὰ 9, εἶναι προσβλητικὰ καὶ ἀπαξιωτικὰ καὶ γιὰ τοὺς δύο, εἶχες τὴν ἀπαίτηση νὰ τὰ δημοσιεύσω;

   Τὸ ἴδιο δὲν ἔκανες καὶ μὲ ἐμένα;
   Ἐπανέλαβες ἀρκετὲς φορὲς πὼς εἶμαι ἀφελὴς καὶ πὼς τὰ ἔχω μπερδεμένα.

   Ἐνῶ σοῦ ἐξήγησα τὸ σκεπτικό μου, ἐσὺ τὸ συνέχισες μὲ μιὰ ἀπαξιωτικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τὸ πρόσωπό μου καὶ θὰ τὸ εἶχες συνεχίση μέχρι καὶ σήμερα ἄν δὲν τὸ σταματοῦσα ἐγώ.

   Τὸ μπλόγκ μου ἀγαπητὲ δὲν βλάπτεται ἀπὸ ἀνθρώπους σὰν τὸν Χρῆστο ἤ τὸν Σάμιο, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνθρώπους σὰν καὶ ἐσένα, ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸ μπλὸγκ ἀρένα, προσβάλλοντας, ἀπαξιώνοντας καὶ λογομαχῶντας μὲ τοὺς συνομιλητές του.

   Θέλεις νὰ παρακολουθεῖς τὸ μπλόγκ καὶ νὰ σχολιάζεις κόσμια, κάντο.
   Δὲν θέλεις καὶ προτιμᾶς νὰ φύγεις, φύγε.

   Ἀγαπητὲ, διακόνημα κάνουμε χωρὶς κανένα οἰκονομικὸ ὄφελος, οὔτε ψάχνω γιὰ ἀναγνῶστες μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἔχω προβολές.

   Δὲν ἔχω τέτοιες φτηνὲς ἄνευ οὐσίας φιλοδοξίες.

   Ἄς βάλει ὁ Θεὸς ὅσους ἐκεῖνος νομίζει μὲσα στὸ ἱστολόγιό μας γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν.

   Διαγραφή
 5. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  Πρώτον μιλάς μέσα από την ανωνυμία σου, σου είπαμε να βάλεις κάποιο χαρακτηριστικό, ας πούμε ότι το ξέχασες ή λόγω του ότι δεν ανέβασε τα σχόλιά σου ο Πάνος δεν έβαλες χαρακτηριστικό.
  Εκτός από τον Πάνο που γνωρίζω προσωπικά, όλους τους σχολιαστές, τους γνωρίζω μόνο μέσω του ιστολογίου, γράφοντας ο καθένας τα σχόλια του.

  Γράφουν δεκάδες άτομα και ο Πάνος σου λέει δεν κόβει κανένα σχόλιο, με σένα υπάρχει περίπτωση να είχε κάτι προηγούμενο;

  Όταν βλέπεις ότι σου λένε 2,3,4 άτομα κάτι και εσύ επιμένεις.
  Αναρωτήσου, μήπως τελικά δεν έχω δίκιο.
  Το ιστολόγιο το διαβάζουν εκατοντάδες άτομα, είμαστε στους έσχατους καιρούς, διώκεται η Πίστις μας.
  Ο Πάνος κάνει μεγάλο αγώνα για να ενημερωθούμε και να γνωρίζουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
  Το να αρχίσουμε μεταξύ μας να λογομαχούμε, πιστεύω αυτό θέλει ο πονηρός.
  Με τον αδερφό Δημήτρη (βλέπεις έχει την καλοσύνη και βάζει το όνομά του) στο άρθρο 29 του μηνός : ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΕΌΣ;
  Προσπαθούμε να του δείξουμε την αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι διαβάζουν πάρα πολύ το ιστολόγιο κι αν δεν τον απαντήσεις υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι στερεωμένη ακόμα στην Πίστη, και σκανδαλίζονται.

  Δόξα τω Θεώ έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα εκμεταλλεύσουτην.
  Και θυμήσου την παροιμία: η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή