Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Μήνυμα Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας (Ἐξαιρετικό)

 

Θεέ μου, Θεέ μου πὼς μᾶς ἀνέχεσαι; Ἄκουσον, ἄκουσον καὶ φρῖξον ἥλιε. Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας μας ἦρθε ἀπὸ τὴν χώρα τῶν γκάνγκστερ, καὶ ὡς γκάνγκστερ ποὺ ἔδειξε ὅτι εἶναι, νὰ κάνει τὴν βάπτιση σὲ τέκνα, βρέφη τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀπαλλαχθοῦν ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, παίρνοντας τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ γίνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὡς ἐδῶ κανένα μεμπτόν. 
 
Πέραν τοῦ Ἁγίου Μυστηρίου ὁ γκάνγκστερ, ὁ μπερδεμένος ἱεράρχης, ἦρθε νὰ τιμήσει καὶ νὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο στοὺς σοδομῖτες, καὶ νὰ νομιμοποιήσει μὲ τὴν ἐνέργεια αὐτή, τὴν πιὸ βδελυρὴ ἁμαρτία τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων. Αὐτὴ τὴν ἁμαρτία  ποὺ δὲν τὴν ἄντεξε ὁ Θεὸς καὶ μία πεντάπολη τὴν ἔκαψε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι καὶ τὴν ἐξαφάνισε, ἐκεῖ ποὺ εἶναι σήμερα ἡ Νεκρὰ θάλασσα. Ἕνα αἰώνιο παράδειγμα μετανοίας.
 
Ἐσεῖς κύριε Ἐλπιδοφόρε σὰν ἀρχιερέας τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτὸ καὶ ἤρθατε ἐσπευσμένα νὰ τὸ νομιμοποίησετε; Δὲν γνωρίζετε ἱεράρχα μας, ποιό εἶναι τὸ πάθος αὐτὸ τῶν ἀμετανόητων ἀνθρώπων; Τί νόημα ἔχουν τὰ ζευγάρια τῆς ἕνωσης τῶν δύο ἀνδρῶν; Κι ἂς ἀφήσουμε τίς λέξεις περὶ ὁμοφυλοφιλίας, δὲν ὀμορφαίνουν τὰ πράγματα. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι λάτρεις τῆς ἡδονῆς τοῦ πρωκτοῦ; Καὶ πῶς παραδώσατε ἐσεῖς στὰ χέρια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τὰ ἀγγελούδια τῆς Χάριτος; Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ παραβιάζει βάναυσα τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων μικρῶν καὶ παίρνει τέτοια βρωμερὴ φασιστικὴ ἀπόφαση καὶ παραδίδει παιδάκια στὸ διάβολο;
 
Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε ἱεράρχα μας Ἐλπιδοφόρε, ὁ Θεὸς ποὺ τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε, δὲν ἔκανε ἄρσεν καὶ θῆλυ, μὲ τελειότητα ὀργάνων, μὲ τὴν πρόνοιά του, τὴν εὐλογία καὶ τὴν προτροπή του, αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε; Μὲ τὴν φυσικὴ ἕνωση, τὴν ἀπόλυτα φυσιολογικὴ ποὺ τὴν βλέπουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, τὴν γέννηση παιδιῶν, νὰ γεμίζουν μὲ χαρὰ οἱ οἰκογένειες καὶ οἱ αὐλὲς τῶν σπιτιῶν μὲ τίς φωνοῦλες τους καὶ τὰ παιχνίδια τους καὶ νὰ διαιωνίζεται καὶ τὸ εἶδος καὶ νὰ αὐξάνονται καὶ τὰ ἔθνη. Αὐτὸ τὸ σίχαμα κύριε Ἐλπιδοφόρε, τί δουλειὰ ἔχει ἀνάμεσα στὴν δημιουργία τοῦ Θεοῦ; Μὲ τὸ πάθος τῆς ἡδονῆς τοῦ πρωκτοῦ, τί θὰ προκύψει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἕνωση; Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ. Βδέλυγμα, ἁμαρτία, κοπριὰ καὶ θάνατος.
 
Κι ἂν ἐπικρατοῦσε στὴ γῆ αὐτὸ τὸ σίχαμα, οἱ τελευταῖοι θὰ μένανε ἄταφοι, γιατί δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἄνθρωποι γιὰ νὰ τοὺς θάψουν. Ἀντὶ ἱεράρχα Ἐλπιδοφόρε νὰ κάνεις ἀγῶνα νὰ ἔρθουν σὲ μετάνοια, τοὺς βραβεύεις τὸ φρικιαστικὸ πάθος , ποὺ ὄζει βρωμάει. Τὸ ὄργανο αὐτὸ τοῦ σώματος ποὺ μετατρέψανε σὲ ἡδονή, εἶναι κατὰ τὴν τελειότητα τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους τοὺς ἰσορροπημένους ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀποβολὴ τῶν κοπράνων. Ἐδῶ ἔγινε ἢ δὲν ἔγινε διαστροφὴ τῆς φύσεως; 
 
Ὁ Θεὸς κύριε Ἐλπιδοφόρε, ἔδωσε δῶρο τὴν ἡδονὴ μέσα στὸ γάμο γιὰ νὰ συνέρχονται τὰ ζευγάρια, ἄρσεν καὶ θῆλυ, νὰ ἐπιτελεῖται τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τῆς βρωμερῆς ἡδονῆς τοῦ πρωκτοῦ. Κι ἐσεῖς κύριε Ἐλπιδοφόρε ὡς ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ, πῶς τολμήσατε νὰ τὰ βάζετε ἀπευθείας μὲ τὸν Θεό, καὶ σκανδαλίζοντας παγκοσμίως τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους; Δὲν φοβᾶστε τὸν Θεὸ μὴν πέσει φωτιὰ στὰς κεφαλὰς σὲ ὅλους τοὺς λάτρεις τῆς διαστροφῆς; 
 
Ἀλίμονο σὲ ὅσους πέσουν εἰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Μετανοῆστε τὸ συντομότερο ζητῶντας συγγνώμη ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸ μέγιστο παραστράτημά σας. Ἤθελα νὰ σᾶς κάνω μία ἐρώτηση κύριε Ἐλπιδοφόρε. Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ὑποστηρίζετε αὐτὸ τὸ κατάντημα, ἱεράρχες ὅπως ἐσεῖς, πολιτικοί, πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, βουλευτές, δικαστὲς καὶ οἱ ἴδιοι ἀκόμη αὐτοῦ τοῦ πάθους, γεννηθήκατε ἀπὸ ζευγάρι δύο ἀνδρῶν ἢ ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἄρσεν καὶ θῆλυ; Ὁπότε ἡ μάνα σας ἦταν θηλυκιά. Καὶ πῶς ἐσεῖς προχωρᾶτε σὲ αὐτὸ τὸ ἀνώμαλο ἀνοσιούργημα, νὰ χαρίζετε μωρὰ ἀνυπεράσπιστα σὲ αὐτὰ τὰ ἀφύσικα πρόσωπα μὲ τὴν ζωὴ ποὺ διάγουν, ὅσο μένουν ἀμετανόητοι ζῶντας μακρυὰ τοῦ Θεοῦ, κολασμένες ψυχές; Ἐσεῖς γεννηθήκατε ἀπὸ μάνα γυναῖκα , κι ἐσεῖς σὲ αὐτὰ τὰ δύστυχα παιδάκια τοὺς χαρίζετε ἀρσενικὴ μάνα; Πλήρης ντροπὴ καὶ τρέλλα. Ὁ Θεὸς πῆρε τὴ χάρη ἀπὸ ἐσᾶς, κι ἂν δὲν μετανοήσετε, κακὴν κακῶς θὰ ἀπολεσθεῖτε .
 
Καὶ μία προειδοποίηση πρὸς ἐσᾶς μὲ τὴν βαριὰ πνευματικὴ νόσο τῆς ἁμαρτίας ποὺ σέρνεται στὸ βοῦρκο καὶ τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι τὸ σῶμα σας. Νὰ παραδώσετε τὰ ἀγγελούδια τὰ παιδάκια, ἐκεῖ ποὺ γεννηθήκανε, γιατί τὰ χέρια σας εἶναι βρωμερὰ καὶ ἀνάξια νὰ τὰ ἀγγίζετε. Διότι εἶναι φωτιά, πνευματικὴ βόμβα μεγατόνων καὶ θὰ ἐξαϋλωθεῖτε, θὰ γίνετε σκόνη καὶ ἀέρας. Δὲν εἶναι δυνατὸν τὰ παιδάκια, τὰ ἀγγελούδια ποὺ πῆραν την χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  κατὰ τὴν βάπτιση, νὰ συγκατοικήσουν μὲ τὸν διάβολο. Ἐλᾶτε στὸν ἑαυτό σας. Μετανοῆστε καὶ θὰ ὑπάρξει σωτηρία καὶ γιὰ ἐσᾶς. Ἀλλιῶς τὸ τέλος σας θὰ εἶναι οἰκτρό. Καλὴ μετάνοια, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἀσεβεῖτε ἀπέναντι στὸν Θεό. Μετανοεῖτε, μετανοεῖτε γιατί ἀλλιῶς θὰ καεῖτε στὴ φωτιά.
 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε γιατί οἱ μέρες εἶναι πονηρές. Ὁ διάβολος βγῆκε ἀπὸ τὸ καβούκι του. Νὰ κρατήσουμε πάσῃ θυσίᾳ τὴν Ἁγία παράδοση, τὸ τρίπτυχο, πίστη, πατρὶς καὶ οἰκογένεια, γιὰ νὰ καμαρώνουμε τὰ ἀγόρια μας, ἄνδρες  γαμπροὺς στὴν ἐκκλησία καὶ τίς κόρες μας, μητέρες μὲ παιδιὰ ἐγγόνια καὶ δισέγγονα, ζῶντας τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι χαρὰ καὶ ζωή, γιὰ νὰ μεγαλουργήσει καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάδα μας .
 
Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ καὶ ὅλα τὰ κακὰ σκορπᾷ. Ζήτω ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, τὸ Ἅλας τῆς γῆς. Ὁ Θεὸς τὴν εὐλόγησε, ἡ Ἑλλάδα ἔζησε, ζεῖ καὶ θὰ ζεῖ αἰώνια γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία της. Ἀμήν .
 
Ὡς δοῦλος τοῦ Θεοῦ Νικόλαος ποὺ ζῶ αὐτὴ τὴν χαρὰ τοῦ Θεοῦ μὲ παιδιά, ἐγγόνια καὶ δισέγγονα μακρυὰ ἀπὸ τὴν μπόχα τῆς ἁμαρτίας. Ἀμήν

Υ.Γ
Ἡ υἱοθεσία πρέπει νὰ γίνεται μόνο ἀπὸ ἀγάπη ἀπὸ ἄτεκνο ζευγάρι, φυσιολογικό, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἢ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τεκνοποιημένο ζευγάρι νὰ διακονήσει ὡς φυσικὴ μάνα τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὴν αἰσθανθεῖ μάνα, ὄχι ἀπὸ τέρας ἀρσενικὴ μάνα.
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου