Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Πυρκαϊές: Ἡ καλοκαιρινή βερσιόν κατατρομοκράτησης τῶν βρεφοποιημένων πολιτῶν

 
Ὅταν τὸ κράτος γίνεται λύκος καὶ οἱ πολῖτες κοκκινοσκουφίτσες τοῦ δάσους

Βοοῦν πλέον οἱ ἰσχυρὲς ἐνδείξεις ὅτι αἰτία τῶν πυρκαϊῶν ποὺ κατακαῖνε κάθε χρόνο τὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ὁ πολυδιαφημισμένος ἐφιάλτης τῆς κλιματικῆς ἀλλαγής,1 ἢ οἱ «μοναδικοὶ ἄνεμοι» ποὺ ἔπνεαν στὴν πληγεῖσα περιοχή2 (πρβλ. τὸν ἀλήστου μνήμης «στρατηγὸ ἄνεμο», ποὺ εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ὁ Βύρων Πολύδωρας στὶς 27.8.2007), ἀλλὰ τὰ ἔργα κάποιων ποταπῶν (ὑπ)ἀνθρώπων, κεντρικὰ καθοδηγούμενων, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν σύμπραξη τῆς ἑκάστοτε ἀνθελληνικῆς κυβέρνησης.
 

Ὅτι ὁ καλοκαιρινὸς ἐφιάλτης τῶν πυρκαγιῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ βάση τὸν ἐφιάλτη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς (ποὺ φαίνεται ὅτι χρησιμεύει ὡς ἕνα πολὺ βολικὸ ἄλλοθι γιὰ τοὺς Νεοταξῖτες σχεδιαστὲς τῆς ἐξαφάνισης καὶ τοῦ τελευταίου δασικοῦ πνεύμονα), προκύπτει ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους ἑπτὰ λόγους:

1. Οἱ πυρκαϊὲς ξεσποῦσαν καὶ πρὶν ἀπὸ τοὐλάχιστον περίπου 40 χρόνια, ὅταν δὲν ὑπῆρχε ἡ καραμέλα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς!

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ὅπως στὶς 23 Ἰουλίου 2018 εἶχε ξεσπάσει ἡ πυρκαϊὰ στὸ Μάτι, ἔτσι καὶ στὶς 23 Ἰουλίου 1984 ἀπὸ τὸ πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδας ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ πληροφορούμαστε ὅτι:
ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ σέ: Ἀττική, Θάσο, Παραμυθιά, Ἀλιβέρι, Μεσολόγγι κ.λπ.

Τὴν ἴδια ἐποχή, σὲ πρωτοσέλιδο ἄλλης ἐφημερίδας δέσποζε ὁ ἀκόλουθος τίτλος:
ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ / Α. Παπανδρέου: Ὕπουλη ἐπίθεση κατὰ τοῦ Ἔθνους!

2. Οἱ πυρκαϊὲς δὲν ξεσποῦν ἀπαραιτήτως σὲ ἡμέρες ποὺ ἡ θερμοκρασία δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως ὑψηλὴ (ὅπως στὶς 19.7.2022, ἡμέρα πυρκαϊᾶς σὲ Πεντέλη, Παλλήνη, Γέρακα, Ἀνθούσα3: στὴν Ἀττικὴ ἡ θερμοκρασία αὐτὴν τὴν ἡμέρα κυμάνθηκε ἀπὸ 24 ἕως 30 βαθμοὺς Κελσίου!), ἀλλά, κατὰ σατανικὴ σύμπτωση, κυρίως ὅταν πνέουν ἰσχυροὶ ἄνεμοι ποὺ καθιστοῦν ἐξαιρετικὰ εὔκολη τὴν ταχύτατη ἐξάπλωσή τους.

Φέτος, ὁ «πύρινος ἀόρατος ἐχθρός» (δηλ. ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἐκπονήσει τὸ σχέδιο πυρπόλησης τῆς χώρας μας) φαίνεται ὅτι ἔχει βάλει στὸ μάτι, ἐκτὸς ἀπὸ δασικὲς ἢ χορτολιβαδικές, καὶ γεωργικὲς ἐκτάσεις, ἰδίως ἐλαιῶνες (π.χ. στὶς 4 Ἰουλίου 2022 κάηκε τμῆμα τοῦ παραδοσιακοῦ ἐλαιῶνα τῆς Ἄμφισσας καὶ τῆς Ἰτέας4).

3. Στὴν θέση τῶν καμμένων ἐκτάσεων ξαναφυτρώνουν συνήθως σπίτια, βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις, ἀνεμογεννήτριες/αἰολικὰ πάρκα, δηλ. ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ δέντρα.
Ἄραγε, ἔχουν συνειδητοποιήσει οἱ πολῖτες πόσο μεγάλη δαπάνη γλυτώνουν ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ ἐγκαταστήσουν ἀνεμογεννήτριες καί, χάρη στὰ καμμένα, βρίσκουν τὸν δρόμο ἀνοιχτό, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἀνοίξουν δίοδο, προκειμένου νὰ μεταφέρουν καὶ νὰ ἐγκαταστήσουν τίς ἀνεμογεννήτριες;
4. Καμία κυβέρνηση δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ θωρακίσει τὴν Ἑλλάδα, ἐπενδύοντας μεγάλα ποσὰ στὴν ἀντιπυρικὴ προστασία. Καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα ἐφαρμόζεται ἡ ἴδια μέθοδος ὅπως στὸν τομέα τῆς ὑγείας: ὅσο πιὸ ἀνοχύρωτη ἡ χώρα τόσο πιὸ εὐάλωτη στὴν ἐπέλαση τῶν «ἀόρατων ἐχθρῶν».

Μάλιστα, ἡ παροῦσα παντελῶς ἀνάλγητη καὶ φασιστικὴ κυβέρνηση δὲν εἶχε κανέναν ἀνασχετικὸ φραγμὸ νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ χρήση χημικῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑδροφόρου ὀχήματος τοὺς διαμαρτυρόμενους πυροσβέστες οἱ ὁποῖοι στὶς 5.11.2021 εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Κλιματικῆς Κρίσης (sic) καὶ Πολιτικῆς Προστασίας, ζητῶντας, μεταξὺ ἄλλων, τὴν ἐνίσχυση τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος.


Εἶναι ἡ γνωστὴ συνταγὴ ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ καθεστώς
, ὁσάκις μιὰ κοινωνικὴ ὁμάδα τολμᾷ νὰ σηκώσει κεφάλι καὶ νὰ ὑψώσει τὴν φωνή της, ἀντιτιθέμενη στὴν κυβερνητικὴ πολιτική. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καὶ μὲ τοὺς ὑγειονομικούς, ὅταν αὐτοὶ προσφάτως τόλμησαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐργασίας τους ἐπειδὴ ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιασθοῦν. Ἔτσι, προκαλεῖται τὸ ἑξῆς ἀνάποδο φαινόμενο:
Ὅποιοι λατρεύονταν μέχρι πρότινος ὡς ἥρωες, αἴφνης δαιμονοποιοῦνται ὡς ἐχθροὶ τοῦ καθεστῶτος ἤ/καὶ τοῦ λαοῦ.
5. Κατὰ σατανικὴ σύμπτωση, ὅλες οἱ μεγάλες πυρκαϊὲς τῶν τελευταίων ἐτῶν, ὅπως π.χ. στὴν Πελοπόννησο τὸ 2007 καὶ στὸ Μάτι τὸ 2018, ὑποτίθεται ὅτι ὀφείλονταν σὲ «ἐγκληματικὴ ἀμέλεια» κάποιας γυναίκας ποὺ ἔβραζε σιτάρι γιὰ μνημόσυνο σὲ ἀναμμένη ἑστία ὑγραερίου (ἔτσι στὴν Ἠλεία)5 ἢ κάποιου ἄνδρα ποὺ ἔκαιγε ξύλα (ἔτσι στὸ Μάτι).

6. Ἔχουν δημοσιευθεῖ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει ὅτι ἡ πυρκαϊὰ ποὺ ξέσπασε στὸ Μάτι ἔχει τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ μὲ πυρκαϊὲς ποὺ κατέκαυσαν μεγάλες δασικὲς ἐκτάσεις περιοχῶν τῆς ἀλλοδαπῆς (βλ. τίς φωτιὲς στὴν Καλιφόρνια τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017 καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018).

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ περιέχονται σὲ ξενόγλωσσα βιβλία, ὅπως τοῦ Joachim Sonntag μὲ τίτλο «2025, Μέρος 2ο: Τὸ τελικὸ παιχνίδι. Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τὰ παιδιά μας»6.

 
Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο ἀναφέρεται ὅτι ἀπὸ τίς φωτιὲς στὸ Μάτι καὶ στὴν Καλιφόρνια ἔλιωσαν αὐτοκίνητα καὶ κονιορτοποιήθηκαν σπίτια, ἐνῶ ἄλλα σπίτια ἢ αὐτοκίνητα ποὺ βρίσκονταν σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα πέρασε ἡ φωτιὰ ἔμειναν παντελῶς ἄθικτα.
 

Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα, τὸ περίεργο αὐτὸ φαινόμενο εἰκάζεται ὅτι ὀφείλεται σὲ πύρινη ἀκτινοβολία ποὺ προῆλθε ἀπὸ βολὲς ἀεροσκαφῶν, ἐξοπλισμένων μὲ εἰδικὰ συστήματα λέϊζερ.


Παρότι ὁ γράφων δημοσιοποίησε τὰ ἀνωτέρῳ στοιχεῖα πρὶν ἀπὸ ἕναν περίπου χρόνο, ὅταν εἶχε προσκληθεῖ στὸ στούντιο τοῦ Alert (23.7.2021) κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ εἰδήσεων (παρουσιαστής: Ἀνδρέας Καψαμπέλης)7, οὐδεὶς ἐνδιαφέρθηκε περαιτέρω.

7. Οἱ μεγάλες πυρκαϊὲς εἶναι ἡ καλοκαιρινὴ βερσιὸν κατατρομοκράτησης τῶν βρεφοποιημένων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ ἐκμανοῦν ἀπὸ τὸν ἐπαναλαμβανόμενο ἐμπαιγμό τους, καθηλώνονται μπροστὰ στὶς ὀθόνες γιὰ νὰ καταναλώσουν μαζοχιστικὰ τὸ δηλητήριο μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς ποτίζουν οἱ τρομολάγνοι-σαδιστὲς δημοσιογράφοι, χρησιμοποιῶντας τὸ κατάλληλο φοβο-λεξιλόγιο:
 • πύρινη λαίλαπα
 • πύρινη κόλαση
 • ἐφιαλτικὴ νύχτα / νύχτα ἀγωνίας γιὰ τὸ πύρινο μέτωπο / ὀλονύχτια μάχη μὲ τίς φλόγες
 • δραματικὲς ὧρες ζοῦν οἱ κάτοικοι...
 • μαίνεται ἀνεξέλεγκτη ἡ πυρκαϊά...
 • τραγικὸς εἶναι ὁ πρῶτος ἀπολογισμὸς ἀπὸ τὴν φωτιά...
Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη πυρκαϊὰ τῆς 19ης Ἰουλίου 2022 ἀκούσαμε καὶ διαβάσαμε γιὰ πρώτη φορὰ νὰ γίνεται λόγος γιὰ φωτιὰ ποὺ ἐξαπλωνόταν σὰν χταπόδι!8

Σημειωτέον ὅτι ὅποιοι πολῖτες, κατὰ τίς ἡμέρες ποὺ ὁ κίνδυνος νὰ ξεσπάσει φωτιὰ εἶναι ἰδιαιτέρως αὐξημένος, θὰ ἤθελαν νὰ συνασπισθοῦν προληπτικὰ ὀργανώνοντας περιπολίες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἑστιῶν πυρκαϊᾶς ἢ ὕποπτων κινήσεων, πλέον ὄχι μόνο δὲν ἔχουν τέτοια δυνατότητα λόγῳ ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 129 Ν. 4926/2022, ἀλλά, ἂν παραβοῦν τὴν ἀπαγόρευση, θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν διοικητικὸ πρόστιμο 300 €, σύμφωνα δηλαδὴ μὲ τὴν καθιερωμένη-ἰσοπεδωτικὴ ταρίφα ποὺ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν παραβίαση τῆς ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας (τὸ πρῶτο πρόστιμο ἐπεβλήθῃ προσφάτως στὰ Χανιὰ σὲ ζευγάρι Ὁλλανδῶν περιπατητῶν ποὺ ἐντοπίστηκαν ἀκινητοποιημένοι στὸ μονοπάτι Ε4 Σούγια πρὸς Γιαλισκάρι λόγῳ ἀφυδάτωσης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς θυελλώδεις ἄνεμους ποὺ ἔπνεαν στὴν περιοχή9). Εἰδικότερα:
Κατὰ τίς ἡμέρες καὶ στὶς περιοχὲς ποὺ ὁ δείκτης ἐπικινδυνότητας, εἶναι κατηγορίας 3 (ὑψηλή), κατηγορίας 4 (πολὺ ὑψηλὴ) ἢ κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμοῦ), δύναται νὰ ἐκδίδεται ἀπόφαση ἀπαγόρευσης διέλευσης, παραμονῆς καὶ κυκλοφορίας προσώπων καὶ ὀχημάτων, σὲ περιοχὲς NATURA, καθὼς καὶ σὲ δασικὰ οἰκοσυστήματα, πάρκα καὶ ἄλση. Ἡ ἀπόφαση ἀπαγόρευσης ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Περιφερειάρχη κατόπιν σχετικῆς εἰσήγησης τοῦ κατὰ τόπον ἁρμόδιου Διοικητῆ Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Νομοῦ (Περιφερειακῆς Ἑνότητας) καὶ τοῦ Προϊσταμένου τῆς κατὰ τόπο ἁρμόδιας Δασικῆς Ὑπηρεσίας στὸ Συντονιστικὸ Ὄργανο Πολιτικῆς Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.). Γιὰ κάθε παράβαση τῆς ἀπαγόρευσης ἐπιβάλλεται διοικητικὸ πρόστιμο τριακοσίων (300) εὐρώ. Ἁρμόδιες ἀρχὲς γιὰ τὴ διασφάλιση ἐφαρμογῆς τῆς ἀπόφασης ἀπαγόρευσης καὶ τὴ βεβαίωση τοῦ προστίμου, ὁρίζονται τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας.
Ἄρα, ὅπως ἐπὶ λοκντάουν οὐδεὶς μποροῦσε νὰ γνωρίζει καὶ νὰ ἐλέγχει ποιὲς ἔκνομες κινήσεις γίνονταν σὲ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας, τὸ ἴδιο πρόβλημα ὑφίσταται καὶ κάθε φορὰ ποὺ θὰ ἀπαγορεύεται προληπτικῶς ἡ κυκλοφορία σὲ ἄλση καὶ δασικὲς ἐκτάσεις (ἐδῶ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει λόγος γιὰ «κλιματικὸ λκοντάουν»). Ἡ ὑπόρρητη προτροπὴ ποὺ φαίνεται ὅτι κυριαρχεῖ στὰ νοσηρὰ μυαλὰ τῶν σκυλόφραγκων διαχειριστῶν τῆς ὑγειονομικῆς καὶ τῆς κλιματικῆς κρίσης εἶναι τὸ σύνθημα «μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε»!

Κι ὅπως ἐπὶ ὑγειονομικῆς κρίσεως κάθε ὑγιέστατος πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐν δυνάμει κροῦσμα, ἔτσι καὶ ἐπὶ κλιματικῆς κρίσεως κάθε φιλήσυχος πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐν δυνάμει ἐμπρηστής.

Συνακολούθως, σὲ βάρος τοῦ ἐν δυνάμει κρούσματος θεσπίζονται ὑποχρεωτικὲς ἰατρικὲς πράξεις, σὲ βάρος τοῦ ἐν δυνάμει ἐμπρηστῆ θεσπίζεται ἡ δυνατότητα ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας, ἡ ὁποία πάντως ἐφαρμοζόταν καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, μοιάζει μὲ ἐκγύμναση τοῦ ὑποσυνειδήτου γιὰ τὴν νέα ἐποχὴ ποὺ ἔμελλε νὰ ξημερώσει φέρνοντας τὴν κτηνωδία τῶν λοκντάουν!
 

Μάλιστα, ἡ ἀνακοίνωση περὶ ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας σὲ ἄλση καὶ δασικὲς ἐκτάσεις ἀναπαράγεται ἀπὸ φέτος στοὺς ἠλεκτρονικοὺς πίνακες μεταβλητῶν μηνυμάτων τῶν ἀθηναϊκῶν δρόμων σὲ ἔγχρωμη ἐκδοχή, ὥστε νὰ ἐμπεδώνεται ἀποτελεσματικότερα ἀπὸ τοὺς ὁδηγοὺς ἢ πεζούς, ὁ ἐγκέφαλος τῶν ὁποίων εἶναι μαθημένος νὰ ρουφᾷ σὰν σφουγγάρι ὁτιδήποτε παρουσιάζεται μὲ χρώματα (δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, κατὰ τὴν παρακολούθηση ἑνὸς ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔγχρωμη ἀμφίεση τῶν ποδοσφαιριστῶν, κυριαρχεῖ τὸ πράσινο χρῶμα τοῦ γηπέδου, συνεπικουρούμενο ἀπὸ τὸ ἐκφοβιστικὸ κίτρινο καὶ κόκκινο χρῶμα τῶν καρτῶν τοῦ διαιτητῆ! Φυσικά, τὰ τρία αὐτὰ χρώματα ὑπάρχουν καὶ στοὺς φωτεινοὺς σηματοδότες ποὺ ρυθμίζουν τὴν ὁδικὴ κυκλοφορία10). 
 
Ἡ ἐπιλογὴ χρωμάτων ὡς ὀπτικὸ ἐρέθισμα γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τῆς κλιμάκωσης τοῦ κινδύνου ἀποδεικνύει ὅτι:
τὸ πατερναλιστικὸ κράτος ἀντιμετωπίζει τοὺς πολῖτες ὡς βρέφη ποὺ μαθαίνουν τίς δύσκολες ἔννοιες μέσα ἀπὸ πολύχρωμες κάρτες!

Ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ καὶ μὲ ἄλλη εὐκαιρία11, ἡ τεχνική τῆς πολυχρωμίας δὲν περιορίζεται μόνο στὸ πεδίο τῆς προειδοποίησης γιὰ τὸ ἐπίπεδο κινδύνου πυρκαϊᾶς, ἀλλὰ ἐφαρμόζεται καὶ σὲ ἄλλα πεδία, τὰ ὁποῖα εἶναι συνυφασμένα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ κινδύνου καὶ τῆς σύγχρονης θεότητας ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα ἀσφάλεια. Κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ διεθνοῦς συστήματος συναγερμοῦ ἀσφαλείας, ἔχουν καθιερωθεῖ σημαῖες διαφόρων χρωμάτων ποὺ ἐνδεικνύουν τὸν βαθμὸ καθαρότητας τῶν παραλιῶν: Γαλάζια σημαία = Πιστοποιητικὸ ποιότητας / Κόκκινη σημαία = Ἀπαγόρευση εἰσόδου / Κίτρινη-πορτοκαλὶ σημαία = δὲν συνιστᾷται τὸ κολύμπι.

Ὅλοι θὰ θυμοῦνται φυσικὰ τί ἴσχυσε στὸν πρῶτο χρόνο τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅταν ἡ χώρα μας (ὅπως καὶ ἄλλες χῶρες) διαχωρίσθηκε σὲ τέσσερεις ζῶνες, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπιδημιολογικὸ φορτίο τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁπότε γινόταν λόγος γιὰ πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλὶ καὶ κόκκινες περιοχές, ἐνῶ ἀργότερα ἡ χρωματικὴ παλέτα ἐμπλουτίσθηκε μὲ τὸ βαθὺ κόκκινο καὶ τὸ μώβ!
 

Κι ἂν κάποιοι ξέχασαν κιόλας αὐτὴν τὴν παιδιάστικη χρωματικὴ κατηγοριοποίηση μιᾶς ὁλόκληρης χώρας λόγῳ κορωνοϊοῦ, σίγουρα κάθε Ἕλληνας μπορεῖ εὐχερῶς νὰ ἀνακαλέσει τίς πράσινες, τίς κόκκινες καὶ τίς κίτρινες πεταλοῦδες ποὺ (ὑποτίθεται ὅτι) εἶδε ἡ Λίζα Παπασταύρου (Ἀλίκη Βουγιουκλάκη), μετὰ τὸ χαστούκι ποὺ τῆς ἔριξε ὁ καθηγητὴς Πᾶνος Φλωρᾶς (Δημήτρης Παπαμιχαὴλ) στὴν ἑλληνικὴ ταινία «Τὸ ξύλο βγῆκε ἀπὸ τὸν παράδεισο», ἡ ὁποία γαλούχησε γενιὲς καὶ γενιὲς βρεφοποιημένων τηλεθεατῶν!

Δυστυχῶς, τὸ φθινόπωρο τοῦ 2020 κυκλοφόρησε μιὰ φωτογραφία ἐπεξεργασμένη μέσῳ photoshop, στὴν ὁποία ἡ Παπασταύρου καὶ οἱ λοιπὲς μαθήτριες τῆς θρυλικῆς ταινίας εἰκονίζονταν μασκοφορεμένες, ὥστε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ γίνει ἡ δέουσα προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς τήρησης τῶν ἀπάνθρωπων ὑγειονομικῶν μέτρων ποὺ ἐπιβλήθηκαν στοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων12.
 

Τέλος, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἐκφοβιστικὸς ὅρος «ἀόρατος ἐχθρὸς» ἔχει χρησιμοποιηθεῖ καὶ μὲ ἀφορμὴ μιὰ φονικὴ πυρκαγιά. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ τοποθέτηση τοῦ Θ. Ρουσόπουλου, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καὶ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου ἐπὶ κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλῆ τὸ 2007, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῶν Ι. Σταμούλη/Ν. Διαμαντὴ «Οἱ ἀσύμμετρες πυρκαγιὲς τοῦ 2007 στὴν Ἑλλάδα»13, εἶχε δηλώσει ὅτι:
«οἱ πολῖτες ἔνιωθαν ὅτι ἕνας ἀόρατος ἐχθρὸς ἐπιτίθεται χωρὶς νὰ γνωρίζουν ποιός εἶναι καὶ μὲ ποιὲς σκοπιμότητες»14.

Μάλιστα, εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι οἱ πυρκαγιὲς τοῦ 2007 εἶχαν παραλληλισθεῖ μὲ τὴν 11η Σεπτεμβρίου15. Δυστυχῶς καὶ τότε εἶχαν ἐκφρασθεῖ «φόβοι γιὰ ἀνάπτυξη θεωριῶν συνωμοσίας πίσω ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν»!16

Ἔτσι λοιπόν, κάθε καλοκαίρι, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ πιὸ ξέγνοιαστη ἐποχὴ τοῦ χρόνου, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα διαρκῶς ἐπιδεινούμενο ψυχοσωματικὸ βασανιστήριο γιὰ τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ μποροῦν νὰ φορτίσουν τίς μπαταρίες τους ἐνόψει ἑνὸς ἀκόμη δύσκολου χειμῶνα, νιώθουν νὰ τρέμει τὸ φυλλοκάρδι τους μπροστὰ στὸ ἐνδεχόμενο νὰ καοῦν οἱ περιουσίες τους ἢ ἀκόμη καὶ οἱ ἴδιοι.

Κι ὅπως ἡ δράση ἑνὸς «ἀόρατου ἐχθροῦ» συνδέεται συνήθως μὲ αὐτοκτονίες ἐκ μέρους κάποιων πολιτῶν ποὺ περιέρχονται σὲ κατάσταση ἀπελπισίας (ἐπὶ 11ης Σεπτεμβρίου αὐτοκτονοῦσαν οἱ πολῖτες ἐκεῖνοι πού, μὴν ἀντέχοντας τὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα λόγῳ τῶν καπνῶν, βουτοῦσαν στὸ κενό, ἐνῶ ἐπὶ πανδημίας τερμάτισαν τὴν ζωή τους κάποιοι, ὅταν ἔμαθαν ὅτι ἔχουν μολυνθεῖ μὲ κορωνοϊό17), τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ «πύρινου ἀόρατου ἐχθροῦ» τῆς 19ης Ἰουλίου 2022:

Ἕνας συνταξιοῦχος καπετάνιος, κάτοικος Ἀνθούσας, αὐτοκτόνησε, ἐπειδὴ δὲν ἄντεχε νὰ βλέπει τὴν περιουσία του νὰ καίγεται, γιὰ τρίτη φορὰ μάλιστα18.

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ παρουσιάζει ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ πλευρᾶς Ποινικοῦ Δικαίου σὲ περίπτωση ποὺ θὰ συλλαμβανόταν ὁ ὑπαίτιος ἐμπρηστής:

Ἄραγε, ὁ θάνατος τοῦ συνταξιούχου θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ χρεωθεῖ (ὑπὸ τὸ πρίσμα ἰδίως τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐξ ἀμελείας) ὡς ἀποτέλεσμα ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν δράση του ἢ μήπως τὴν ἀποκλειστικὴ (ἀτομικὴ) εὐθύνη φέρει ὁ αὐτόχειρας, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νὰ προβεῖ στὸ ἀπονενοημένο διάβημα;
Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἐξαρτᾷται πρωτίστως ἀπὸ τὸ κριτήριο ποὺ θὰ ἐφαρμοσθεῖ γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ βαθμοῦ αὐτονομίας ποὺ θὰ πρέπει νὰ διατηρεῖ τὸ θῦμα, ὅταν λαμβάνει καὶ ἐκτελεῖ τὴν ἀπόφαση τερματισμοῦ τῆς ζωῆς του. Ἄν, φέρ᾿ εἰπεῖν, ἀρκεῖ μιὰ ὁποιασδήποτε βαρύτητας ψυχικὴ πίεση γιὰ νὰ γίνει δεκτὸ ὅτι ἡ ἀπαιτούμενη αὐτονομία ἔχει χαθεῖ, τότε καθίσταται εὐκολότερη ἡ κατάφαση τῆς εὐθύνης τοῦ ἐμπρηστῆ γιὰ τὸν θάνατο τοῦ αὐτόχειρα, ἀκόμη κι ἂν φαίνεται ἀντικειμενικῶς παράλογη ἡ στάθμιση ποὺ ἔκανε τὸ θῦμα βλέποντας τοὺς κόπους μιᾶς ζωῆς νὰ γίνονται μέσα σὲ λίγες ὧρες παρανάλωμα τοῦ πυρός19.

Βοοῦν πλέον οἱ ἰσχυρὲς ἐνδείξεις ὅτι ζοῦμε σὲ μιὰ ἀνάποδη-σατανικὴ ἐποχή, ὅπου ἡ ἑκάστοτε τυραννικὴ κυβέρνηση, ἐκλεγμένη γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς εὐάλωτους πολῖτες, κάνει ὅ,τι περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι της γιὰ νὰ ὑλοποιεῖ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: νὰ τοὺς κακοποιεῖ, νὰ τοὺς καταθλίβει καὶ ἐν τέλει νὰ τοὺς κατασπαράσσει, ἐξαπολύοντας κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες «πύρινους ἀόρατους ἐχθροὺς» ποὺ τοὺς ντύνει μὲ τὸν παραπλανητικὸ μανδύα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς:
Ἔτσι, τὸ μὲν κράτος γίνεται λύκος, οἱ δὲ πολῖτες ἀντιμετωπίζονται ὡς κοκκινοσκουφίτσες!
Ὁ παραλληλισμὸς εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρος, δεδομένου ὅτι τὸ κακὸ συναπάντημα τοῦ λύκου καὶ τῆς κοκκινοσκουφίτσας ἔλαβε χώρα μέσα στὸ δάσος!

 
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η 1: Ὅπως ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποτελεῖ παγκόσμια ὑγειονομικὴ κρίση, ἔτσι καὶ οἱ φωτιὲς ποὺ ξεσποῦν σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη ἀποτελοῦν μιὰ παγκόσμια κρίση, ἡ ὁποία προτείνω νὰ χαρακτηρισθεῖ πανπυρκαϊὰ ἤ, ἀκριβέστερα, πανεμπρησμός!

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η 2: Ἡ πυρπόληση τῶν δασῶν μπορεῖ κι αὐτὴ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸν Θαυμαστὸ Ἀνάποδο Κόσμο, ἀφοῦ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ δὲν εἶναι ἡ αἰτία τῶν πυρκαϊῶν ἀλλὰ τὸ αἰτιατό τους! Δεκτοῦ γενομένου ὅτι ὑφίσταται ἕνα σατανικὸ σχέδιο ἐξολόθρευσης τῶν δασῶν, ὑλοποιούμενο ἀπὸ τὰ τσιράκια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, εἶναι βέβαιον ὅτι, ἂν τελικὰ καταστραφεῖ κάθε πράσινος πνεύμονας, τὸ κλίμα καί, βεβαίως, τὸ περιβαλλοντικὸ οἰκοσύστημα, θὰ γίνει σμπαράλια. Φυσικά, σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, οὐδεὶς θὰ μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ στὰ βουνὰ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀδιάλειπτη καὶ ἀσφυκτικὴ ἐπιτήρησή του ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ θηρίο τῆς παγκόσμιας ἀντίχριστης δικτατορίας!

______________________________

1 Στὴν συνέντευξη Τύπου τῆς 12ης Αὐγούστου 2021, ὁ Κυρ. Μητσοτάκης εἶχε δηλώσει γελοιωδῶς: «βρισκόμαστε ἤδη στὴν 10η ἡμέρα μιᾶς πρωτοφανοῦς ἐπίθεσης τῆς φύσης, μὲ πολλὲς ταυτόχρονες φωτιὲς σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, τὴν δύναμη τῶν ὁποίων, δυστυχῶς, τροφοδότησε ἕνας πρωτοφανὴς καύσωνας ἀλλὰ καὶ μία πολύμηνη ξηρασία».
 
2 Ἔτσι ὁ Γ. Γεραπετρίτης: https://pelop.gr/gerapetritis-gia-tin-kyvernisi-i-prostasia-tis-anthropinis-zois-einai-to-apolyto-agatho/
 
3 https://www.ieidiseis.gr/ellada/155825/pallini-gerakas-anthoysa-thliveros-apologismos-dekades-kamena-spitia-karvouno-20-xiliades-stremmata-stin-penteli
 
4 https://www.protothema.gr/greece/article/1261554/fotia-megales-katastrofes-ston-paradosiako-elaiona-tis-amfissas-ehoun-kaei-3000-stremmata-georgikis-ektasis/
 
5 Βλ. τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 514/2015 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου.
 
6 2η ἔκδ., 2020, σελ. 131 ἐπ.
 
7 Ἡ ἐπίμαχη ἀναφορὰ γίνεται στὸ λεπτὸ 8.46:

 
 
8 https://www.protothema.gr/greece/article/1266351/fotia-stin-pedeli-i-purkagia-exaplonetai-san-htapodi-dilonei-o-dimarhos-rafinas/
 
9 https://www.haniotika-nea.gr/to-proto-prostimo-sta-chania-gia-adikaiologiti-kinitopoiisi-diasostikon-dynameon/
 
10 Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ φωτεινοῦ σηματοδότη βλ. Μ. Κατωπόδη στὸ ἀπὸ 31.3.2020 ὁμότιτλο ἄρθρο του, δημοσιευμένο εἰς: https://www.caranddriver.gr/eidiseis/arthro/h istoria tou foteinoy simatodoti-7737733/
 
11 Βαθιώτης, Ἀπὸ τὴν πανδημία στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Συντονισμένα τρομο-κράτη σὲ φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα 2021, σελ. 284.
 
12 https://www.protothema.gr/life-style/article/1039934/to-xulo-vgike-apo-ton-paradeiso-kai-i-liza-papastaurou-tha-eprepe-na-foraei-maska-sto-sholeio/
 
13 Ἐκδ. Ἀλεξίπυρο, Ἀθήνα 2016.
 
14 Ἐπ' αὐτοῦ βλ. Παπουτσόπουλο, Ἀόρατοι κίνδυνοι καὶ ἀσύμμετρες ἀπειλές, Κυριακάτικη Δημοκρατία, φ. τῆς 6.9.2020, σελ. 07β/23.
 
15 Βλ. τὴν ἀναφορὰ τῶν Σταμούλη/Διαμαντή, ό.π., σελ. 116, σὲ δημοσίευμα τῆς 25ης Αὐγούστου 2007 ποὺ ἀναρτήθηκε στὴν ἱστοσελίδα www.defencenet.gr:
«Ἡ χώρα βρίσκεται σὲ πόλεμο μὲ ἕναν ὁρατὸ καὶ ἐξαιρετικὰ φονικὸ ἐχθρό, τὴ φωτιά, καὶ ἕναν ἀόρατο, τοὺς κύκλους ποὺ ὀργάνωσαν αὐτὸ τὸ κρεσέντο καταστροφῆς».
16 Πρόκειται γιὰ δημοσίευμα τοῦ εἰδησεογραφικοῦ in.gr, ὅπως ἀναπαράγεται ἀπὸ τοὺς Σταμούλη/Διαμαντή, ό.π., σελ. 118.
 
17 https://www.tovima.gr/2022/01/05/society/serres-aytoktonise-47xronos-otan-emathe-oti-exei-koronoio/
 
18 https://tvxs.gr/news/ellada/fotia-stin-penteli-andras-aytoktonise-otan-eide-spiti-toy-na-kaigetai-stin-anthoysa
 
19 Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ βλ. τὸ σχόλιο τοῦ γράφοντος ὑπὸ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1088/2013 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ποινικὰ Χρονικὰ 2015, σελ. 134.
 
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»  

1 σχόλιο:

 1. Ο Σατανάς εκτός από τον άνθρωπο μισεί και τη δημιουργία του Θεού.
  Για αυτό θέλει να μεταλλάξει τους καρπούς τα δένδρα να καταστρέψει τη φύση και να μας ταΐζει αγνώστου προελεύσεως μεταλλαγμένες τροφές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή