Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ὁ γάμος στίς διδαχές τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.


Ὁ γάμος εἶναι χῶρος γιά ἀκαταστασίες καί ἐλαφρότητες ἤ  εἶναι τόπος ἅγιος μέ κανόνες καί ὅρια;
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)


Πάνω στό ἐρώτημα αὐτό ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ξεκαθαρίζει τά πράγματα καί τά βάζει στήν θέση τους.

 «Παιδιά μου, μᾶς λέει, δύο εἶναι αὐτά , γιά τά ὁποῖα ἔχει θεσπισθεῖ ὁ γάμος· τό ἕνα εἶναι πρῶτον γιά νά σωφρονοῦμε καί τό ἄλλο γιά νά γινόμαστε πατέρες· καί ἀπό αὐτά τά δύο, πρώτη εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωφροσύνης. Ὁ γάμος δέν ἔχει γίνει γιά νά ἀσελγοῦμε, οὔτε νά πορνεύουμε· ἀλλά, γιά νά σωφρονοῦμε.

Αἰτία τοῦ γάμου, πρίν ἀπό τήν ἐνανθρώπιση, ἐθεωρεῖτο ἡ τεκνοποιΐα. Τώρα, ὅμως, μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία καταργήθηκε ὁ θάνατος, δέν εἶναι ἀναγκαία ἡ παρηγοριά τῆς τεκνογονίας. Παρηγοριά τώρα εἶναι ἡ προσδοκία τῆς προσωπικῆς ἀναστάσεως καί κληρονομιᾶς τῆς Οὐρανίου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού προϋποθέτουν σωφροσύνη καί ἀρετή».


Ὁ γάμος, ἡ Ὀλυμπιάδα καί ὁ πνευματικός της πατέρας
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

Ἄκου Ὀλυμπιάδα:
«Ποτέ μήν ἀποπάρεις τόν ἄνδρα σου γιά κάτι πού ἔκανε στραβό. Γιατί ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, πού μπαίνει ἐμπόδιο στήν ὁμοψυχία τῶν συζύγων».
 
Στά θέματα τοῦ σπιτιοῦ, νά συμβάλλεις ἐκφράζοντας τήν γνώμη σου. Ὁ ἄνδρας, ὅμως, ἄς ἀποφασίζει».
                                                                                              
«Ὅταν τόν βλέπεις λυπημένο, συμμερίσου τήν λύπη του, ἐκείνη τήν ὥρα. Ἡ γυναῖκα εἶναι τό ἀκύμαντο λιμάνι γιά τόν θαλασσοδαρμένο σύζυγο».
                                                                                                            
«Καί τώρα στή γλῶσσα. Θά ἔχεις ἐχθρό τόν ἄνδρα σου, ἐάν ἔχεις γλῶσσα ἀχαλίνωτη, ἔστω κι ἄν ἔχεις χίλια ἄλλα χαρίσματα. Πρόσεχε ἀκόμα καί τό βάδισμά σου. Μετράει στήν σωφροσύνη».
                                                                                             
«Καί τοῦτο πρόσεξε καί ἄκουσε: Μήν ἔχεις ἀδάμαστη σαρκική ὁρμή. Πεῖσε καί τόν ἄνδρα σου νά σέβεται τίς ἱερές μέρες. Γιατί οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ».


(Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στήν νιόπαντρη μαθήτριά του Ὀλυμπιάδα).


Ὁ γάμος, μέ τίς βιοτικές του μέριμνες, δέν εἶναι ἐμπόδιο στήν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν.
 (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)


Παιδιά μου, γράφει ὁ Χρυσορρήμων Ἱεράρχης,

ὁ γάμος μέ τίς βιοτικές του μέριμνες δέν εἶναι ἐμπόδιο στήν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν.

Δεῖτε γιά παράδειγμα τόν Ἀκύλα καί τήν Πρίσκιλλα. Ἐργάζονταν καί ἐκεῖνοι ὅπως καί ἐσεῖς. Ἀσκοῦσαν τέχνη καί ἦσαν ὑπέυθυνοι σέ ἐργαστήριο πού κατασκεύαζε σκηνές. Τίποτε δέν τούς ἐμπόδισε νά ἐπιδείξουν ἀκρίβεια στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

 
Μή θεωρεῖτε τόν γάμο ἐμπόδιο γιά νά εὐαρεστήσετε τόν Θεό. Διότι, ἀγαπητά μου παιδιά, ἐάν ὁ γάμος καί ἡ ἀνατροφή τῶν τέκνων ὑπῆρχε περίπτωση νά γινόταν ἐμπόδιο στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, δέν θά τόν ἔβαζε στήν ζωή μας ὁ Δημιουργός. Ὁ γάμος δέν ἐμποδίζει σέ τίποτε τήν χριστιανική μας ζωή, ἐάν θέλουμε νά ἀγωνισθοῦμε.


Ἐάν εἴμαστε ἄγρυπνοι, ἐάν νήφωμεν, οὔτε ὁ γάμος, οὔτε ἡ ἀνατροφή, οὔτε κάτι ἄλλο θά μπορέσει νά μᾶς ἐμποδίσει νά γίνουμε εὐάρεστοι στόν Θεό.
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου