Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Αὐτά τά ἔγραφε ὁ μακαριστός π. Σπυρίδων Μπιλάλης, πρίν ἀπό 50 χρόνια!


π. Σπυρίδων Μπιλάλης

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ κειμένου τὸν ἀγαπητό μας ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ Φώτιο Μιχαήλ 
 _____________

‘’Ἡ πατροπαράδοτος Ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ θείας Ἀποκαλύψεως κινδυνεύει νά ἀλλοιωθεῖ εἰς τάς ψυχάς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν άπό τήν αἵρεσιν.

Οἱ Χριστιανοί δέν ἐφοβήθησαν τούς δέκα διωγμούς τῶν τριῶν πρώτων αἱώνων. Αὐτούς τούς εκαμψαν καί τούς κατεπάτησαν θριαμβεύοντες ὡς στεφανηφόροι οἱ Αγιοι Μάρτυρες.

Τήν νοθείαν καί παραποίησιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού ἐγίνετο ἀπό τούς αἱρετικούς, ἐφοβήθησαν οἱ πιστοί.

Ἐκεῖνο, πού δέν κατόρθωσεν ὁ Νέρων καί οἱ ἄλλοι διῶκται, θά τό ἐπετύγχνον αἱ αἱρέσεις, ἐάν τελικῶς ἐπεκράτουν.

Πρῶτος λοιπόν κίνδυνος τῆς παραποιήσεως τῆς πατρώας πνευματικῆς κληρονομίας εἶναι ἡ αἱρετική διδαχή, ἡ ὁποία εἰσέρχεται σήμερον εἰς τήν Ἑλλάδα μετά πάσης εὐκολίας.

Διά τοῦτο ὁ ἀντιαιρετικός ἀγών ἀποτελεῖ ἕν τῶν κυριωτέρων καθηκόντων τοῦ Χριστιανοῦ.

Ὅ,τι χρειάζεται διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας, τό ἔγραψαν οἱ Αγιοι Πατέρες.

Ἡμεῖς, ἐάν δυνάμεθα νά γράφωμεν τό καλόν, ὀφείλομεν νά γράφωμεν σχεδόν
μόνον ἀντιαιρετικά.

Ἡ ἀπηρτισμένη Ὀρθόδοξος εὐσέβεια ἀπαιτεῖ δόγμα καί ζωή.

Ἄνευ τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν κατακτάται ἡ ὀρθοπραξία’’.

______________________________

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο ‘’ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗ 1918-1974’’.


ΣΧΟΛΙΟ:
Αὐτά τά ἔγραφε ὁ μακαριστός π. Σπυρίδων Μπιλάλης, πρίν ἀπό 50 χρόνια!
Σκεφτεῖτε, τό τί θά ἔγραφε σήμερα γιά τό ἴδιο θέμα…!
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. Ἄνευ τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν κατακτάται ἡ ὀρθοπραξία’’.

    Έτσι ακριβώς είναι:
    Όποιος ξεκινάει με την ΠΊΣΤΗ στην ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ μετά παίρνει την εμπειρία της απόδειξεως.

    ΑπάντησηΔιαγραφή