Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας γιά τό γεγονός τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς μέ τόν ἱερέα καὶ τὴν κυρία μὲ τὴν μάσκα


Ἀποκαθιστοῦμε τὴν ἀλήθεια, ὡς αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες, γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐορδαίας, μὲ τὸν ἱερέα καὶ τὴν κυρία ποὺ φοροῦσε τὴ μάσκα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΛΑΪΚΩΝ

Ὡς αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες τοῦ γεγονότος ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας μὲ τὴν κυρία ποὺ φοροῦσε τὴ μάσκα, μὲ αἴσθημα εὐθύνης καταθέτουμε τὰ ἑξῆς:

Ἐκφράζουμε τὴ θλίψη μας γιὰ τὴ μεγάλη παραπληροφόρηση ποὺ ἔλαβε χώρα σὲ βάρος τοῦ ἱερομονάχου τῆς Μονῆς, π. Ἰγνατίου. Τὰ περισσότερα εἰδησεογραφικὰ site καὶ ΜΜΕ, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ χωρὶς ἴχνος δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας ἀναδημοσίευσαν, ἀμάσητο, ἕνα ψευδὲς ρεπορτὰζ ἀπὸ τὸ τοπικὸ site «Kozanimedia». 

Τὸ στοιχειῶδες ποὺ ὄφειλαν νὰ πράξουν, πρῶτα, ἦταν νὰ διασταυρώσουν τὴν καταγγελία ποὺ ἔγινε καὶ ὄχι νὰ τὴν παρουσιάσουν σὰν τετελεσμένο γεγονός. 

Ἀκόμη καὶ κάποια τοπικὰ μέσα δὲν μπῆκαν κἂν στὸν κόπο νὰ πάρουν μία μαρτυρία ἀπὸ κάποιον παριστάμενο, καὶ χωρὶς τὴν ὕπαρξη κάποιου ὀπτικοακουστικοῦ ντοκουμέντου, βασίστηκαν, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, στὴν καταγγελία ἀπὸ μέρους τῆς κυρίας μὲ τὴ μάσκα καὶ μάλιστα ὄχι τῆς ἴδιας τῆς γυναίκας ἀλλά... τῆς κόρης της, ἡ ὁποία, σημειωτέον, δὲν ἦταν παροῦσα στὸν Ναό!

Καὶ ἀφοῦ, λοιπόν, διασύρθηκε καὶ κατασυκοφαντήθηκε στὸ πανελλήνιο ὁ π. Ἰγνάτιος, κάποια κανάλια ἦρθαν, ἔπειτα, στὴ Μονὴ γιὰ νὰ τοῦ πάρουν συνέντευξη.

Ἀποκαθιστοῦμε λοιπὸν τὴν ἀλήθεια, καὶ μόνο τὴν ἀλήθεια, κάτι ποὺ μποροῦν νὰ τὸ βεβαιώσουν καὶ πλῆθος ἄλλων προσκυνητῶν ποὺ ἦταν παρόντες ἐκείνη τὴν ὥρα μέσα στὸ Μοναστήρι. 

Ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος πράγματι κάποια στιγμὴ ἀπευθύνθηκε στὴν ἐν λόγῳ κυρίᾳ, ἀλλὰ τῆς μίλησε μὲ σεβασμό, ἀγάπη καὶ εὐγένεια. Τὴν παρακάλεσε νὰ βγάλει τὴ μάσκα ἢ νὰ περάσει ἔξω ἀπὸ τὸ Ναό, ἐξηγῶντας τῆς ὅτι ἡ χρήση τῆς μάσκας ταιριάζει περισσότερο στὴν περίοδο τῶν καρναβαλιῶν καὶ ὅτι εἶναι ἀσέβεια νὰ τὴ φορᾶ στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι σὰν νὰ ἀμφισβητεῖ τὴ Θεία Χάρη ποὺ ἐπισκιάζει ὅλο τὸν Ναό. 

 Δὲν τὴν ἀποκάλεσε «καρναβάλι», οὔτε τῆς εἶπε ὅτι «ὁ Ναὸς εἶναι δικός μου». Μάλιστα, μόλις τὴν εἶδε νὰ τοῦ κουνάει τὸ δάχτυλο καὶ νὰ τοῦ λέει, μὲ ἐριστικὸ ὕφος, «δὲν μπορεῖς ἐσὺ νὰ μὲ βγάλεις ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό», δὲν ἐπέμεινε, ἀλλὰ μπῆκε μέσα στὸ ἱερό.

Νὰ σημειώσουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ κυρία αὐτὴ δὲν στάθηκε στὸν πίσω χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου εἶναι οἱ θέσεις τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ προχώρησε μπροστὰ καὶ στάθηκε στὸν κεντρικὸ διάδρομο, λίγα μέτρα πρὶν τὸ Ἱερὸ Βῆμα. 

Ὁ δὲ «ἐπίτροπος» ποὺ πλησίασε τὴν ἡλικιωμένη δὲν ἦταν ἐπίτροπος ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς ψάλτες τοῦ Ναοῦ ―καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες αὐτὸ τὸ κείμενο― καὶ εὐγενικά της εἶπε, ἐπὶ λέξει, τὰ ἑξῆς: «Τὴ μάσκα μὴ τὴ βγάζετε, ἀλλὰ μὴν μιλᾶτε». Δὲν τῆς εἶπε νὰ βγεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ σταματήσει τὴν ἀντιλογία.

Τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Kozanimedia παραδέχθηκε ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους δὲν ἀντέδρασε στὰ λεγόμενα τοῦ ἱερομονάχου. Καὶ ρωτοῦμε: Γιατί; Ἡ 26η Ἰουλίου ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς πανήγυρης τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἐκκλησιαζόμενων δὲν ἦταν τακτικοὶ πιστοὶ τῆς Μονῆς, ἀλλὰ προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Ἐορδαίας καὶ τῶν περιχώρων. Ἄν πράγματι ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος μίλησε τόσο προσβλητικὰ στὴν κυρία αὐτὴ καὶ τὴν ἀποκάλεσε «καρναβάλι» δὲν θὰ βρισκόταν καὶ κάποιος ἄλλος νὰ διαμαρτυρηθεῖ; Τὸ ὅτι δὲν μίλησε κανένας σημαίνει κάτι.

Ἐπίσης, νὰ προσθέσουμε ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος δὲν μισθοδοτεῖται καὶ συνεπῶς δὲν «τὸν πληρώνει» κανένας φορολογούμενος (ὅπως ἔγραψε ἡ καταγγέλουσα κόρη στὸ facebook).

Τέλος, νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς δὲν ἔχει «ἀποσχισθεῖ» ―ὅπως ἔχει γραφτεῖ―ἀπό την Μητρόπολη Φλωρίνης, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει διακόψει τὴ μνημόνευση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη διαμαρτυρόμενη, μὲ τὸν ἐντονότερο τρόπο ποὺ προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες*, γιὰ τὴν προδοσία κατὰ τῆς Πίστεως ὁρισμένων ἐπισκόπων, μὲ κορυφαῖο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

Κλείνοντας, καλοῦμε ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. ποὺ ἀναδημοσίευσαν τὸ ψευδὲς καὶ συκοφαντικὸ ρεπορτὰζ τοῦ Kozanimedia νὰ δημοσιεύσουν τὴν ἀπάντησή μας ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια.

Πτολεμαΐδα, 29/7/2020

Οἱ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ: Κώστας Μανώλας, Κώστας Κοντομήσιος, Παῦλος Ἐφραιμίδης, Γιάννης Κοκκινίδης, Γιῶργος Δίσκος, Ζήκος Παπάζογλου, Χρῆστος Ἐλευθεριάδης, Εὐάγγελος Βλάσης, Βασίλης Κερμενιώτης, Ἀναστάσιος Τσισμαλίδης, Ἀθανάσιος Πεϊτσίνης καὶ Δημήτρης Ἐμμανουήλ.
________________

* Εἶναι ὁ 15ος Ἱερὸς Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ ὁ 31ος Ἀποστολικὸς Κανόνας. Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιοι κληρικοὶ στὴν Ἑλλάδα, διέκοψαν τὴν μνημόνευση τῶν ἐπισκόπων τους τεκμηριώνονται στὸ κείμενο ποὺ βρίσκεται στὸν σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1yvslKxv2_BvTkRapoo3zZOLQxUvwSp6_/view?usp=sharing

_____________________

Δεῖτε σχετικὰ καὶ ΕΔΩ

«Πᾶνος» 

11 σχόλια:

 1. Παραγίναμε ευγενικοί. Φυσικά και ο ιερέας να ελέγχει τους πιστούς. Γεμίσαμε σκαρταδούρα. Είχαμε έναν επίσκοπο παλιά και μου έχουν πει πως αν έβλεπε γυναίκα με γούνα έλεγε "η αρκούδα να περάσει έξω".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συκοφαντία και ρουφιανιά το κορυφαίο σπορ του σύγχρονου νεοέλληνα.
  Συγχαρητήρια στον πατέρα που είπε τα πράγματα με το όνομα τους και γενικά στη μονή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιά είναι η κόρη της 74χρονης, Στεργιανή Γάκη; Μα φυσικά υποψήφια βουλευτής της ΝΔ. Ο νοών, νοείτω....
  https://twitter.com/stergianigaki

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ελεος!! η αντιδραση του ιερομοναχου ηταν 100% λαθος!!! Η δουλεια του ειναι να τελει τη θεια λειτουργια και οχι να κρινει!! αυτη ειναι η δουλεια του Κυριου!! η εν λογω κυρια δεν αρνηθηκε τη θεια κοινωνθια που θα ηταν δογματικη πλανη , απλα μπηκε με αμσκα , προφυλασσοντας ισως τους γυρω της!! ολα τα αλλα ειναι εκ του πονηρου!! εκτος αν ο ιερεας ηθελε την προβολη......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ᾿ ἀρχὴν νὰ ζητήσης ἔλεος γιὰ τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχεις ὅσον ἀφορᾶ τὰ πνευματικὰ, ποὺ βιάστηκες νὰ κρίνης ὅτι ἡ ἀντίδραση τοῦ ἱερομόναχου ἦταν 100% λάθος.

   Πρῶτον, δὲν εἶναι δουλειὰ, ἀλλὰ λειτούργημα, δουλειὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἱερεῖς ποὺ εἶναι ὀλιγόπιστοι καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν πίστιν μας καὶ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ μισθὸς καὶ τίποτα ἄλλο.

   Δεύτερον, δογματικὴ πλάνη δὲν εἶναι μόνο ἠ ἄρνηση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλὰ τὸ νὰ πιστεύεις ὅτι ὑπάρχει περίπτωση νὰ κολλήσεις ὁποιαδήποτε ἀρρώστια μέσα στὸ ναὸ ποὺ ὅλα εἶναι ἁγιασμένα καὶ βέβαια δὲν περιορίζεται τόσο ἁπλᾶ σὲ μιὰ δογματικὴ πλάνη, ἀλλὰ εἶναι ἠ μέγιστη βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Τρίτον, ἀπὸ τί θὰ προφύλασσε τοὺς γύρω της, ἐκτὸς τοῦ ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει ὅπως σοῦ εἶπα προηγουμένως, ἐὰν πάλι εἶχε κάτι, εἴτε κορονοϊὀ ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο, γιατὶ δὲν ἔκατσε στὸ σπίτι της μέχρι νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὐγεία της καὶ ἔτσι νὰ προφυλάξη καὶ στὰ σίγουρα τοὺς ὐπόλοιπους πιστούς;

   Τέταρτον, δὲν ἔχεις ἱδέα γιὰ τὸν συγκεκριμένο ἱερέα καὶ τὸ μοναστήρι μιλῶντας γιὰ προβολὴ καὶ κάνε τὸν κόπο νὰ διαβάσης ποιὰ εἶναι ἠ κόρη τῆς κυρίας ποὺ ἀντέδρασε καὶ ποιὸς τελικὰ μπορεῖ νὰ ἤθελε προβολή.

   Πέμπτον, ἐκ τοῦ πονηροῦ εἶναι ἡ δική σου παρέμβαση, ποὺ ἄλλοτε ψάχνετε νὰ βρῆτε σκάνδαλα στοὺς ἱερεῖς καὶ ὅτι δὲν κάνουν σωστὰ τὰ λειτουργικά τους καθήκοντα καὶ ἄλλοτε τὸ ἀντίθετο, ἀρκεῖ νὰ εἶστε ἀπέναντί τους καὶ ὁ νοῶν νοείτω γιὰ τὸν πληθυντικό.

   Ἕκτον, κάτσε καὶ σκέψου ἀγαπητὲ ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, τί σημαίνει αὐτὴ ἡ μάσκα καὶ σὲ ποιὸ σημεῖο ἤδη ἔχουμε φτάσει μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάτη καὶ τί ἔρχεται καὶ σταμάτα νὰ παίρνεις τέτοιες θέσεις σὲ κάποιους ποὺ ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἀντιστέκονται σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ τσουνάμι τῆς ἀποστασίας καὶ βλασφημίας πρὸς τὸν Θεό, διότι αὐτὰ πληρώνουμε σὰν λαός, τὴν ἀποστασία μας.

   Ἐὰν πάλι δὲν τὰ πιστεύεις καὶ μπῆκες γιὰ νὰ προκαλέσεις μόνο, σοῦ εὔχομαι εἰλικρινὰ, ὁ Χριστὸς νὰ σοῦ δώσει φώτιση νὰ διακρίνης τὴν ἀλήθεια!

   Διαγραφή
  2. Σωστός. Άκου λέει ο ανώνυμος "ήθελε την προβολή". Δηλαδή όποιος ιερέας λέει τα πράγματα με το όνομα τους σύμφωνα με τον ανώνυμο πάει για στάρ;

   Διαγραφή
 5. Φυσικά και ήταν βέβαιο ότι πρόκειται για μία ακόμη συκοφαντία κατά των ιερών μυστηρίων και των ιερομονάχων.
  Όσο για την θορυβώδη και υποκριτική αντίδραση της κόρης υποδηλώνει ότι είναι πολύ μακριά από την εκκλησία και πολύ κοντά στην ασυδοσία για αυτό ας αφήσει τα σχόλια και ας κρίνει τον εαυτό της
  Όπως και ο καθένας μας ας κρίνουμε τις πράξεις του και ας αφήσουμε ήσυχους τους πατέρες και ιερείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Έτσι γίνεται πάντα....δυστυχώς...

  Αυτό είναι στεφάνι για τον πατέρα Ιγνάτιο. Οι συκοφαντούντες???ας όψονται εν ημέρα κρίσεως....

  Όσον αφορά το ότι κάποιοι "πληρώνουν " τους κληρικούς....ερωτώ....Από την τσέπη τους τα ζητάμε? Υπάλληλοι κάποιων είμαστε? Ή μήπως δε φορολογουμαστε και δεν έχουμε τις κρατήσεις που ισχύουν για τον καθένα.....?

  Τα συμπεράσματα δικά σας.
  Ευλογειτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΞΙΟΣ . Εμείς είμαστε άπιστοι,και αν μας το πουν φταίνε οι άλλοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κάποια στιγμή αυτό το "εγώ σε πληρώνω" πρέπει και το εννοώ πρέπει να σταματήσει . Όλοι πληρώνουμε για όλους μας και την πατρίδα μας . Ας το σκεφτούμε λίγο .
  Χαίρομαι που διαβάζω την αποκατάσταση της αλήθειας . Δεν νομίζω να βγει δημόσια . Τώρα ασχολούμαστε με το να μας φορέσουν μάσκες κ "αγωνίζονται" να μη μας κλείσουν . Αλλά θα υπάρξουν κ αντιδράσεις μακάρι και εννοώ κυρίως για την εκκλησία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή