Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.


Γράφει η Μαίρη Καρά

Διαβάστε τα άρθρα 5 και 8 του Συντάγματος βάσει των οποίων απαγορεύεται να ελέγχει το κράτος την προσωπική μας ελευθερία. 


Αν το όργανο της αστυνομίας θέλει να μας γράψει πρόστιμο, πρέπει να του ζητήσουμε να μας δώσει το όνομά του και να τον καταγγείλουμε στην Δικαιοσύνη. Το όργανο υποχρεούται από τον Νόμο να μας δώσει τα στοιχεία του.

Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

ΑΡΘΡΟ 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)


1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για την δράση του υπέρ της Ελευθερίας.

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

*Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του Εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

ΑΡΘΡΟ 8: (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)

Kανένας δεν στερείται χωρίς την θέλησή του τον Δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος. Δικαστικές Επιτροπές και έκτακτα Δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν. 


Πηγή: http://koukfamily.blogspot.com/
 «Πᾶνος»

1 σχόλιο: