Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Εἶναι ἐκεῖνες οἱ φωνές...

 

 
Ἀνατριχιαστικά τὰ νούμερα τῶν καταγεγραμμένων μόνο ἐκτρώσεων στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ὁλόκληρες πόλεις καὶ χῶρες ἀντίστοιχα, σβήνονται ἀπ᾿ τὸν χάρτη. Γενοκτονίες, μὲ τὸν νόμο συμπαραστάτη. Δολοφονίες, μὲ πανηγυρικὰ ἀθώους τοὺς αὐτουργούς,  τοὺς ἄμεσους καὶ τοὺς ἠθικούς. 
 
Ἔνοχοι καὶ ἀσεβεῖς πρὸς τὸ δικαίωμα τῆς ὀλέθριας αὐτοδιάθεσης, μόνο ὅσοι ἐκτὸς συρμοῦ, ἐποχῆς  καὶ πραγματικότητας,  σπαρακτικὰ ζητοῦν νὰ σταματήσει τὸ φριχτὸ ἔγκλημα! Μαζὶ  καὶ  ἐκεῖνες οἱ φωνὲς τῶν ἀπειραρίθμων ψυχῶν,  ποὺ σφαγιάστηκαν μὰ καὶ ὅσων βρίσκονται ἀκόμα σὲ μητρικὰ σπλάχνα καταδικασμένες στὸ σκοτάδι νὰ βοοῦν: 
 
-Ἀφῆστε μας νὰ ζήσουμε! Μήν μᾶς φονεύετε! Ποθοῦμε τὸ Φῶς τοῦ Πλάστη καὶ Δημιουργοῦ μας! Λαχταρᾶμε τόσο νὰ γνωρίσουμε ὅλα τοῦ Θεοῦ τὰ θαυμάσια! Μὴν θυσιάσετε ξανὰ τὴν ἀθωότητα. Μὴν πικραίνετε πιότερο τὸν Χριστό μας!  Χαρεῖτε τὴν συνδημιουργία. Λάβετε τὸ δῶρο τῆς Ζωῆς στὴν ζωή σας! Ἐμεῖς θὰ γίνουμε μέσα σωτηρίας σας!

Εἶναι καὶ ἐκεῖνες οἱ ἄλλες οἱ φωνὲς ποὺ μάχονται γιὰ τὸ δικαίωμα...στὴν ἄμβλωση. Προβάλλουν καὶ ἠθικὰ διλήμματα ὡς ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν καθολικὴ νομιμοποίηση. Ἄν ὑπάρχει ἐγκυμοσύνη μέσα στὴν οἰκογένεια μὲ βιασμὸ ἀπὸ συγγενικὸ πρόσωπο, δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ στὴν γυναῖκα νὰ κάνει ἔκτρωση;  
 
Ἀνατριχιαστικὰ φρικαλέα μιὰ τέτοια περίπτωση! Ἰδιαζόντως εἰδεχθής! Εὐχὴ ποτὲ νὰ μὴν ξανασυμβεῖ τέτοιο δαιμονάρεστο κακό! Ἀλλὰ ἂν προσέξουμε κάπως καλύτερα καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν 50.000.000 ἐπισήμως μόνο καταγεγραμμένων ἐκτρώσεων παγκοσμίως,  θὰ διαπιστώσουμε πὼς αὐτὲς οἱ τόσο τραγικὲς περιπτώσεις ἀγγίζουν ἕνα ἀπειροελάχιστο ποσοστό. 0,000000000...1%. 
 
Εἶναι δυνατὸν νὰ νομιμοποιεῖ καὶ νὰ παρέχει ἕνα φτιασιδωμένο μὲ ἠθικὸ περιτύλιγμα δικαιολόγημα,  αὐτὸ τὸ τραγικὸ μὰ τόσο ἐλάχιστο ποσοστό, στὸ συνεχὲς αὐτὸ αἱμοσταγὲς τεράστιο ἔγκλημα;  Ἕνα εἶναι τὸ δίλημμα καὶ τὸ φωνάζουν ἐκεῖνες οἱ ὑπὸ ἐκτέλεση ψυχές: 
 
-Προτιμᾶτε νὰ μᾶς σκοτώσετε καὶ τὸ βάρος αὐτῆς τῆς σφαγῆς νὰ σᾶς ἀκολουθεῖ γιά τὸ ὑπόλοιπο μιᾶς αἰωνιότητας; Ἢ νὰ ἔρθουμε στὸν κόσμο καὶ νὰ γίνουμε τῆς καλῆς ἀπολογίας σας κάποτε οἱ ἰσχυροὶ ὑπερασπιστές; Στὴν Ἑλλάδα πλέον οἱ ἐκτρώσεις εἶναι τριπλάσιες ἀπ᾿ τίς γεννήσεις!  Τὸ πλέον ὅμως τραγικὸ εἶναι ὅτι πλέον διαφημίζονται καὶ ἀναμιμνήσκονται ὡς ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ νοσταλγικὸ παρελθόν. -Ἔμεινα ἔγκυος στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας... ἀλλὰ ἦταν κακὸ τὸ timing τότε... ἐμπόδιο στὴν καριέρα μου ποὺ τότε ἦταν στὸ ἀπόγειό της... βέβαια μετὰ προσπαθήσαμε ἀλλὰ δὲν ἤθελε ὁ Θεός... Μά, ὁ Θεός σοῦ ἔδωσε 3, 4 καὶ ἐσὺ τὰ σκότωσες! Καὶ δὲν δακρύζεις γι᾿ αὐτὸ πικρὰ κάθε μέρα ποὺ ξημερώνει!

Εἶναι οἱ φωνές τους ποὺ ποτὲ δὲν θὰ σιγάσουν. Ἕνα κερὶ ἁγνὸ κάθε βράδυ νὰ λιώνει γιὰ αὐτὲς τίς ψυχοῦλες! Ἑνώνονται τίς νύχτες ποὺ τὸ καθάριο φῶς σπάει τὸ σκοτάδι τους. Ἕνα γιατί παραπονεμένο στέλνουν σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ τοὺς στέρησαν τὸ Φῶς. Ἀπάντηση δὲν λαβαίνουν ποτέ! Μόνο λίγη ἀνάπαυση τοὺς χαρίζει ἕνα ἀστέγνωτο δάκρυ, ποὺ γιὰ καιροὺς τώρα μιὰ μετανιωμένη μάνα σὰν φυλαχτάρι τὸ κρατᾷ γιὰ τὸ ἀντάμωμά τους. Εἶναι ἐκεῖνες οἱ φωνές... δὲν θὰ τίς ἀκούσουν τὰ αὐτιὰ τῶν ψυχρῶν ἐκτελεστῶν -ὀρθολογιστῶν ποὺ καὶ αὐτοὶ φωνάζουν ὅτι Θεὸς δὲν ὑπάρχει! 
 
Γι αὐτὸ ὅ,τι δὲν βλέπετε σκοτῶστε το! Σκοτῶστε ἀγέννητα παιδιά, τὴν ἄϋλη ψυχή, τὸν ἴδιο τὸν Θεό,  ἀφοῦ μὲ ἀνύπαρκτο Αὐτὸν τὰ πάντα ἐπιτρέπονται! Μὰ εἶναι καὶ κάποιοι ποὺ τίς ἀφουγκράζονται συνέχεια ἐκεῖνες τίς παραπονεμένες φωνές. Καὶ πλέον γνωρίζουν καὶ μετανοοῦν κάθε στιγμὴ καὶ συγχωροῦνται ἀπ᾿ τὸν Θεὸ καὶ τὸν δοξάζουν ποὺ δὲν τοὺς παραδειγμάτισε καὶ ἐλπίζουν στὸν ἀπέραντο καὶ ἀνόθευτο  ἱλασμό Του. Ἑνώνουν ὕστερα καὶ τίς δικές τους φωνὲς καὶ ἐκλιπαροῦν νὰ μὴν βρεθεῖ ποτὲ κανεὶς ἄλλος στὴν θέση τους.

Καὶ ἐσὺ ἀδελφέ μου , ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, ποὺ θαρρεῖς πὼς ὅλα αὐτὰ ἐλάχιστα σὲ ἀγγίζουν, γιατί ἐσὺ δὲν ὑπέπεσες ποτὲ σου σ᾿ αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργημα, νιῶσε πλέον τὴν φριχτὴ πλάνη ποὺ τὸ ἐγώ σου σὲ ὑποβάλλει. Καὶ κλάψε καὶ ἐσὺ καὶ μετανόησε γιὰ τὸ δικό σου μεγάλο μερίδιο εὐθύνης! Ποὺ ποτὲ σου δὲν ἕνωσες τὴν φωνή σου, τὴν ἀντίστασή σου, τὴν προσευχή σου, νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα ποὺ καταματώνει καὶ φραγγελώνει ἀλύπητα τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας.Νώντας Σκοπετέας
20/10/2019
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπὴ (2 μέρη)


Εἶναι ἐκεῖνες οἱ φωνές (μέρος 1ο)

 
 
 
 
Εἶναι ἐκεῖνες οἱ φωνές (μέρος 2ο)

 
 
___________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

1 σχόλιο:

 1. Αδερφέ μου Νώντα συγχαρητήρια για το άρθρο σου.

  Αυτοί όλοι οι σατανο προοδευτικοί που θέλουν να ρωτούν τα ανήλικα παιδιά τι φύλο θα διαλέξουν.

  Γιατί δεν αφήνουν και τα παιδάκια που είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας τους να γεννηθούν και μετά να τα ρωτήσουν;

  Θέλετε να σας σκοτώσουμε;

  Να δούμε πόσα παιδάκια θα απαντήσουν: θέλουμε.

  Απολύτως κανένα.

  Τότε που είναι η δημοκρατία τους, που κόπτονται και για τα ανήλικα παιδιά.

  Υποκριτές, αν ξέρατε τι τιμωρία σας περιμένει.

  Όταν ανέβασαν στο μετρό μία αφίσα από τον σύλλογο του αγέννητου παιδιού.

  Που βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο τις μέλλουσες μητέρες να μη σκοτώσουν τα παιδιά τους.

  Πέσατε σαν τα κοράκια επάνω για να τις βγάλετε.
  Γιατί έχετε πατέρα σας τον διάβολο, που είναι ανθρωποκτόνος εξ αρχής κόσμου.  ΑπάντησηΔιαγραφή