Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 19 6 22 (Βίντεο)

 

Γιὰ 32η συνεχόμενη Κυριακὴ οἱ ὑγειονομικοὶ σὲ ἀναστολὴ Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ παρευρέθηκαν στὴν πλατεῖα Συντάγματος.

Ἀπέναντι ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ ἄγνωστου  στρατιώτη ἕνωσαν τίς φωνές τους ἐνάντια στὴν  παγκόσμια  δικτατορία.

Τὸ ἑπόμενο διάστημα θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ ὁ Ἑνιαῖος Ἀριθμὸς τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντικαταστήσει τὸν ΑΜΚΑ καὶ τὸν ΑΦΜ. 
 
Σύντομα ἡ "ψηφιακὴ  ἐλευθερία" θὰ προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἑκούσια φυλάκιση ὅσων ἀρέσκονται στὰ ψηφιακὰ κελλιά. 
 
Ἡ ἰδεολογία ποὺ ἔχει καταπιεῖ τὸν κόσμο, δὲ θὰ μποροῦσε νὰ κερδίσει ποτέ, ἕναν συνειδητὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανό. 
 
Ἡ πίστη μας εἶναι ἡ μόνη ποὺ παραδέχεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, καὶ ἡ πνευματικὴ ζωή, ὁ μόνος δρόμος γιὰ νὰ ἀνακαλύψει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐλευθερία μὲ τὴν ὁποία γεννήθηκε, το κατ' εἰκόνα Θεοῦ ποὺ φέρει μέσα του.

«Ἐσεῖς ἐκαλέσθητε ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὄχι διὰ νὰ δουλεύετε εἰς τὸν νόμον, ἀλλὰ διὰ νὰ εἶσθε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν ζυγὸν καὶ τὴν δουλείαν τοῦ τοιούτου νόμου» 
 
Ἅγιος Νικόδημος


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου