Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Πύρινος Λόγιος: Θά χτυπήσει καί θά εἶναι μικρό νησί στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου, μέχρι καί ἡ Ρωσία τό ξέρει!

 
 
Μπορῶ νὰ πῶ μὲ βεβαιότητα ὅτι ἔχουμε πλησιάσει τὸ σημεῖο «Μηδέν»! Ὁ Ἐρτογάν, ὅπως ἔχω ξαναπεῖ ἕνα κάρο φορές, δὲν ἔχει ἄλλῃ ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸν πόλεμο ἢ ἔστω ἕνα μεγάλης ἐντάσεως «θερμὸ ἐπεισόδιο». Οἱ ἐκλογὲς ποὺ πλησιάζουν ἐπικίνδυνα (τὸν Μάρτιο τοῦ 2023), σύμφωνα μὲ δημοσκοπήσεις ἀνεξαρτήτων ἐταιριῶν ἐκτὸς Τουρκίας (ὅπως ἡ ἑλληνοαμερικάνικη ΙPSOS) δίνουν τὸ πολὺ ἕνα 30 μὲ 35% τὸ ἀνώτατο στὸν νῦν πρόεδρο τῆς Τουρκίας κι αὐτὸ σημαίνει στὴν καλύτερη περίπτωση δίωξη γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς τουρκικῆς κοινωνίας καὶ στὴ χειρότερη...ἐκτέλεση Ἐρτογὰν ἀπό...μανιασμένο πλῆθος «ἀγρίων». Ἄν δὲν χτυπήσει, εἶναι χαμένος ἀπὸ χέρι. Ἄν χτυπήσει, ἴσως νὰ ἔχει ἐλπίδες ὅτι θὰ ξαναεῖναι Πρόεδρος καὶ τὸ 2023, ὅπου θὰ ἑορταστοῦν μὲ μεγάλη ἐπισημότητα τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Τουρκικῆς δημοκρατίας. Κι ἂν κατορθώσει νὰ πάρει ἔστω ἕνα 10 μὲ 15% ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ζητάει, ἡ γιορτὴ αὐτὴ θὰ μετατραπεῖ σὲ πολεμικὸ θρίαμβο!

Γράφει ὁ
Πύρινος Λόγιος

Δὲν πέρασε οὔτε κἂν μιὰ βδομάδα ἀπὸ τὴν ἀνάρτηση τοῦ πονήματός μου «Ρέκβιεμ γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τὸν Μητσοτάκη» ὅπου ἔγραφα τὰ ἑξῆς μεταξὺ ἄλλων:

Ὁπότε λοιπόν, νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ. Καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ θὰ εἶναι νὰ χτυπήσει μέσα στὸν Σεπτέμβρη ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτέμβρη. Γιατί; Μὰ πολὺ ἁπλᾶ διότι αὐτὸν τὸν μῆνα εἰδικά, συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ τήν...Μικρασιατικὴ Καταστροφή! Καὶ ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ταυτίσει τὴν ὅποια νίκη ἐλπίζει νὰ πετύχει, μὲ μιὰ συμβολικὴ ἐπέτειο - μαύρη γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κατάλευκη γιὰ τὴν Τουρκία, διότι μιὰ τέτοια νίκη θὰ προσέδιδε πρόσθετο ἰσχυρὸ συμβολισμό.

Καὶ χτὲς τὸ μεσημέρι, ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ Γιάννης Μάζης στὴν ἐκπομπὴ «Western» τοῦ τέως ὑπουργοῦ τῆς ΝΔ Πάνου Παναγιωτόπουλου νά μὲ ἐπιβεβαιώσει λέγοντας τὰ ἑξῆς:

«Ὁ Ἐρντογὰν θὰ προχωρήσει σὲ πολεμικὴ ἐνέργεια ἐναντίον ἑλληνικοῦ νησιοῦ μὲ ἐλάχιστους κατοίκους τὸ καλοκαίρι. Θὰ ἐπιλέξει νησιὰ μὲ ἐλάχιστους κατοίκους ὥστε νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα γιὰ νὰ μὴν τὸν κάψουν τὰ ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη ὅπως εἶναι ὁ Ἄη Στράτης, ὅπως εἶναι ἡ Ἀνάφη ὅπως εἶναι τὸ Γαιδουρονήσι, Ἀρκοί, Λειψοί, Καστελλόριζο. Σκοπός του εἶναι νὰ κάνει μιὰ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα καὶ μὲ τὴν ἐπιρροὴ τῶν δυτικῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες δὲν θὰ θέλουν τὴν ἔκρηξη τῆς νοτιοανατολικῆς πτέρυγας τοῦ ΝΑΤΟ, νὰ γίνει πολιτικὴ συζήτηση καὶ ὄχι νομική».

Ἀκριβῶς, ἀξιότιμε κύριε συνάδελφε, θὰ προσθέσω ἐγώ. Διότι πράγματι ὁ Ἐρτογὰν οὔτε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 ἤθελε νὰ πάει στὴ Χάγη μέσῳ συνυποσχετικοῦ μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν θεμάτων τῶν θαλασσίων ζωνῶν, οὔτε τώρα, οὔτε ποτέ. Αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ, ὄχι μόνο αὐτὸς ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ τουρκικὸ κατεστημένο, εἶναι μιὰ διμερὴς ΠΟΛΙΤΙΚΗ συζήτηση καὶ συμβιβασμὸς μὲ τὴν Ἑλλάδα (εἰς βάρος της ἀσφαλῶς), διότι μέσῳ τῆς UNCLOS (Δίκαιο τῆς Θάλασσας) ἡ Τουρκία θὰ χάσει κατὰ κράτος ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου, δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ποὺ νὰ δεχτεῖ νὰ ὑπογράψει συνυποσχετικὸ στὸ νὰ γίνει δίκη χωρὶς τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας.

Γι᾿ αὐτὸ ὁ Ἐρτογὰν ἔγινε ἔξω φρενῶν, ὅταν ὁ Μητσοτάκης τὸν «πούλησε», λίγες μέρες μετὰ τὴ συνάντηση τῆς Κων/πολης, ὅταν καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι «θὰ κάτσουμε νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας χωρὶς τὴ μεσολάβηση τρίτων» καὶ μιὰ βδομάδα ἀργότερα εἶπε τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα στὴν ὁμιλία του στὸ Κογκρέσσο.

Μ᾿ ἄλλα λόγια, ὁ Μητσοτάκης εἶναι ὁ πλέον ἐπικίνδυνος τῆς ...παρέας. Διότι πῆρε πίσω ὅ,τι ὑποσχέθηκε κι αὐτὸ βεβαίως ἐπειδὴ τοῦ ἀσκήθηκε ἀσφυκτικὴ πίεση ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν βουλευτῶν τῆς «δεξιᾶς παρατάξεως» τῆς ΝΔ νὰ μὴ διανοηθεῖ κάτι τέτοιο γιατί τὴν ἑπομένη δὲν θὰ εἶναι πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ διότι διαμοίραζε τὰ ἱμάτια τῆς Ἑλλάδας, χωρὶς νὰ ἔχει καμμιὰ ἀπολύτως ὑποστήριξη ἀπὸ κανέναν, πλὴν ἴσως ἀπὸ τὸ νεοταξικὸ καὶ ἀπολύτως ξένο πρὸς τὴν Ἑλλάδα ΕΛΙΑΜΕΠ. Πρᾶγμα ποὺ καθιστᾷ - τὸν Μητσοτάκη - ὄχι μόνο ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ κατηγορούμενο ἐπὶ Ἐσχάτη Προδοσία!

Ἡ ἐπίθεση τῶν Τούρκων, τὸ ...μυστικὸ τῶν Ρώσων καὶ οἱ Νεοταξίτες!

Ἐπίσης, ὁ πολὺ καλὸς συνάδελφος κύριος Μάζης, εἶπε ἐπίσης ὅτι:

«Περιμένω ὅτι ἡ πολεμικὴ ἐνέργεια θὰ γίνει πρὸς τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Περίπου γύρω στὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου, τότε ποὺ θὰ ὑπάρξει ἔκρηξη τῶν ἐντάσεων»

Ἀκριβῶς ἢ περίπου ἀκριβῶς μὲ τίς δικές μου προβλέψεις στὸ ἄρθρο μου ποὺ ἀνέφερα πιὸ πάνω. Καὶ λέω «περίπου», διότι ἐγὼ μίλησα γιὰ μερικὲς μέρες ἀργότερα, δηλαδὴ στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου γιὰ νὰ συμπέσει χρονικὰ μὲ τὴν ἐπέτειο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Θὰ τὸ δοῦμε αὐτὸ ἐπὶ τοῦ πρακτέου ἐκεῖνο τὸ χρονικὸ διάστημα.
Πάντως, οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι σχεδὸν κοινές.

Τώρα, σχετικὰ μὲ τὴ Ρωσία. Εἶχα ἐπίσης ἀναφερθεῖ στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου ὅτι ἡ Ρωσία ΓΝΩΡΙΖΕΙ πὼς ὁ Ἐρτογὰν θὰ χτυπήσει τὴν Ἑλλάδα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πρὶν λίγο καιρὸ ὁ πολὺ γνωστὸς καὶ ἔγκριτος Ρῶσος ἀναλυτὴς Κονσταντὶν Κότλιν  βγῆκε μὲ ἄρθρο του στὸ topcor.ru καὶ μίλησε μὲ ὄχι καὶ τόσο...κολακευτικά λόγια γιὰ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη ἡ ὁποία στέλνει ὅπλα στὴν Οὐκρανία ποὺ σκοτώνουν Ρώσους. Καὶ τόνισε πὼς σὲ περίπτωση ἑλληνο-τουρκικῆς σύρραξης ἡ ὁποία εἶναι σχεδὸν βέβαιη (πῶς τὸ προεξοφλεῖ αὐτό; ἐπειδὴ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ; Πολὺ πιθανὸ) καὶ ὅτι στὴ περίπτωση αὐτὴ ἡ Ρωσία θὰ σταθεῖ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἴσως καὶ νὰ «βοηθήσει» μὲ ὅπλα τὴν Τουρκία καὶ μάλιστα ἄλλες πέντε ἢ ἕξη συστοιχίες πυραύλων S400.

Ἐγὼ προσωπικὰ δὲν πιστεύω πὼς ὁ Πούτιν θὰ προχωρήσει σὲ ἀποστολὴ βοήθειας ὁπλικῶν συστημάτων, γιατί ξέρει πὼς ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὶς ὅποιες συστοιχίες πυραύλων ἢ ἄλλων συστημάτων τροφοδοτήσει τὴν Τουρκία. Γνωρίζει πὼς ὁ Μητσοτάκης εἶναι ΞΕΝΟΣ ὡς πρὸς τὰ συμφέροντα τῆς χώρας του καὶ πὼς δὲν θὰ διστάσει νὰ τὴν προδώσει, παραδίδοντάς την βορὰ στὰ χέρια τῶν Τούρκων προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει ὁ ἴδιος. Καὶ γι᾿ αὐτὸν καὶ μόνο τὸν λόγο, λέει διὰ στόματος Κότλιν ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πληρώσει βαρὺ τίμημα, προδίδοντας τὴ Ρωσία μέσῳ τῆς συμμετοχῆς της ὡς πρὸς τὴν ἀποστολὴ ὅπλων στοὺς Οὐκρανοὺς νεοναζί.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ΜΟΝΟ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Ρωσία ξέρει. Ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο μᾶς...διαφεύγει ἐμᾶς, γιατί ἴσως δὲν τὸ ξέρουμε, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τοὺς Ρώσους!
Καὶ μιλάω γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀφόρητης πίεσης ποὺ δέχεται ὁ χρήσιμος ἠλίθιος τῶν νεοταξιτῶν Μητσοτάκης ἀπὸ τὸ Στέητ Ντιπάρτμεντ, στὸ νὰ ἐπεκτείνει ἡ Ἑλλάδα τὰ μίλια της ἀπὸ 6 σὲ 12, κηρύσσοντας ἐπὶ τῆς οὐσίας τὴν πολυπόθητη ΑΟΖ στὸ Αἰγαῖο! Καὶ τὸ θέμα τῆς συζήτησης ποὺ εἶχε μὲ τὸν Μπλίνκεν ΠΡΙΝ μιλήσει στὸ Κογκρέσσο, ἦταν ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ!

Τὰ ὕστερα τοῦ Κόσμου, θὰ μοῦ πεῖτε. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικάνοι ποὺ κάποτε δὲν ἤθελαν νὰ ἀκούσουν ἐπ᾿ αὐτοῦ οὔτε λέξη, σήμερα καὶ ἐν ὅσῳ ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία γίνεται ὅλο καὶ πιὸ νικηφόρος γιὰ τὴ Ρωσία ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐπειδὴ ὁ Ἐρτογὰν παίζει μ᾿ αὐτοὺς βρώμικα παιχνίδια μὲ ἐκεῖνο τό...ἀνοιγόκλειμα τῶν Στενῶν ποὺ ὅλο κλείνουν ἀλλὰ καὶ ὅλο μένουν ἀνοιχτὰ γιὰ τὸ ρωσικὸ ναυτικό, θυμήθηκαν ὅτι ἡ...Ἑλλάδα ἔχει ἕναν ἀνοιχτὸ λογαριασμὸ ποὺ πρέπει νά...κλείσει καὶ παίζουν τὸ παιχνίδι τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ προκειμένου νὰ φράξουν οἱ ἴδιοι πλέον μέσῳ τῆς Ἑλλάδας, τό δρόμο τῆς Μόσχας πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Νὰ λοιπὸν γιατί οἱ ...Ρῶσοι ΞΕΡΟΥΝ ὅτι ὁ πόλεμος στὴν Ἑλλάδα βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Γιατί πιστεύουν - καὶ ὀρθά - πὼς τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ εἶναι καὶ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Ἐρτογὰν ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ, διότι δὲν πρόκειται ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ νομενκλατούρα νὰ δεχτεῖ ποτὲ μιὰ τέτοια ἐξέλιξη. Τὸ casus belli ποὺ εἶχαν διακηρύξει τὴ δεκαετία τοῦ 90 ἐπὶ Τσιλέρ, δὲν ἦταν παρὰ τὸ μεγάλο τεῖχος ποὺ εἶχαν σηκώσει οἱ Τοῦρκοι στὸν Σημίτη προκειμένου ἐκεῖνος νὰ δεχτεῖ νὰ παίξει τὸ παιχνίδι τους.

Ὁ Ἐρτογὰν ἀπὸ τὴ μεριά του, ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ στήν...οὐδέτερη ἕως ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα στάση τοῦ Πούτιν. Βασικά, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κομμάτια τοῦ πὰζλ ποὺ φοβόταν πάντα ὁ Ἐρτογάν, ἐπειδὴ γνωρίζει τοὺς δεσμοὺς ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν καὶ ξέρει πὼς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πάντα ἐκτιμοῦσε τὸν Πούτιν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιαίτερα δημοφιλὴς σὲ πολλοὺς Ἕλληνες, εἰδικὰ σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὴ μεριὰ τῶν πατριωτικῶν κομμάτων. Τώρα ὅμως ποὺ ἔχει ἀπέναντί του τὴν πλέον ἴσως ἐπικίνδυνη, ἀνίκανη καὶ προδοτικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει ἀπογυμνωθεῖ τελείως ἀπὸ οὐσιαστικοὺς καὶ ἀνεξάρτητους συμμάχους ἐκτὸς ΝΑΤΟ βεβαίως καὶ μὲ τὴν πίεση ποὺ νοιώθει ἐκ τῶν ἔσω νὰ προχωρήσει σὲ ἐπιθετικὴ κίνηση πρὸς τὴν Ἑλλάδα, δὲν τοῦ μένει ἄλλος δρόμος παρὰ νὰ τὸ κάνει.

ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΚΒΙΕΜ γιὰ ἐκεῖνον καὶ τὴ χώρα του.
Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Οἱ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ τὸ λένε, τίς ὁποῖες ἐπικαλούμασταν πλειστάκις κατὰ τὸ παρελθόν, τόσο τὸ βραχύ, ὅσο καὶ τὸ μακρό.

Ὁ Κανόνας μας ΤΕΛΕΙΩΣΕ καὶ μπήκαμε στὴ τελικὴ εὐθεῖα(;)

Ναί! Κατηγορηματικὰ ΝΑΙ! Ὁ Κανόνας ποὺ μᾶς ἐπεβλήθῃ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ΕΛΗΞΕ καὶ μπήκαμε στὰ γεγονότα γιὰ τὴν Πόλη!

Σὲ προηγούμενα ἄρθρα μου ποὺ ἀφοροῦσαν τόσο τὸν ἐπικείμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἦταν ἡ λεγόμενη ΕΠΕΜΒΑΣΗ τοῦ Χριστοῦ στὴν χειμαζόμενη Ἀνθρωπότητα μέσῳ τῆς σφοδρῆς ἐπίθεσης ποὺ ἐξαπέλυσαν οἱ Σατανιστὲς τῆς ΝΤΠ μὲ τοὺς κορονοϊούς, τίς «πανδημίες», τὸν ἄκρατο φασισμὸ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ δοκιμασία τῶν ἐνέσεων-δηλητηρίων. Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα ποὺ «ἔφυγε» στὶς 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2019, σηματοδότησε τὴν ἀρχὴ τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν ἀνάκτηση τῆς Πόλης.

Καὶ πῶς εἶμαι βέβαιος γι᾿ αὐτό;
Μὰ διότι Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ τὸν Μάϊο τοῦ 2020!
Καὶ ἐξηγοῦμαι:
 
Λίγο πρὶν μπεῖ ἡ δεκαετία τοῦ 1980, ὁ Ἅγιος Παΐσιος δέχτηκε μιὰ ἐπίσκεψη ἑνὸς Ρώσου μοναχοῦ ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ στὴ Μαριούπολη. Ὁ μοναχὸς ἤξερε ἑλληνικὰ (τσάτρα-Πάτρα βέβαια ἀλλὰ συνεννοοῦνταν μιὰ χαρὰ οἱ δυό τους), εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν μέγα Γέροντα καὶ πῆγε νὰ τὸ δεῖ. Πιάσανε τὴ κουβέντα σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν κομμουνιστικὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ κατέληξαν στούς...κανόνες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στὰ δύο ἔθνη, λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ τοὺς βάρυναν. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος μεταξὺ ἄλλων, τοῦ ἀποκάλυψε πὼς νὰ μὴ φοβᾷται, γιατί ὁ κανόνας τῆς Ρωσίας θὰ εἶναι 70 χρόνια καὶ ὅτι θὰ τελειώσει σύντομα.

Πράγματι, 70 ἀκριβῶς χρόνια κράτησε τὸ φασιστικὸ καὶ ἄθεο καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων στὴ Ρωσία. Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἱδρύθηκε τὸ 1922 καὶ 70 χρόνια μετά, δηλαδὴ τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1991 ΕΠΕΣΕ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῶν προέδρων τῆς Ρωσίας, τῆς Λευκορωσίας καὶ τῆς Οὐκρανίας. Ἕνα μῆνα ἀργότερα, ΥΨΩΘΗΚΕ ἡ Ρωσικὴ σημαία στὸ Κρεμλίνο.

«Ἀλλὰ ὁ δικός μας κανόνας», εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «δὲν εἶναι 70 χρόνια. Εἶναι ὁ κανόνας τῶν ἐβδομηνταεπτάκις ἑπτὰ» ἐτῶν»
Καὶ τόν...ξέρανε ἐντελῶς τὸν Ρῶσο.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ τῶν «Ἐβδομηκονταεπτάκις ἑπτὰ» ἐτῶν, ἦταν πραγματικὰ γρῖφος. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τὸν λύσει, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Εἰλικρινά, οὔτε ἐγὼ ὁ ἴδιος μποροῦσα νὰ βρῶ μιὰ λογικὴ ἀπάντηση στὸ θέμα, διότι 70 φορὲς τὸ 7 μᾶς δίνει 490 χρόνια, πρᾶγμα ποὺ μὲ προβλημάτισε γιατί ἔβγαζε τὸ ἑξῆς ἀποτέλεσμα:  70 x 7 = 490 ἔτη ἀπὸ τὴν ἀποφράδα μέρα τῆς πτώσης τῆς Πόλης, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1453.

1453 λοιπὸν σὺν 490 ἔτη ἀπὸ τότε, μᾶς δίνει ἀποτέλεσμα ...1943! Ἐντελῶς λάθος. Θεωροῦσα πολὺ τραβηγμένο νὰ μιλήσει ὁ Ἅγιος γιὰ κανόνα ὁ ὁποῖος εἶχε...λήξει πρὸ καιροῦ.
 
Τὴ λύση μᾶς τὴν ἔδωσε πρὶν ἀκριβῶς τρεῖς μῆνες, ὁ ἔγκριτος Ἠλίας Καλλιώρας σὲ μιὰ συζήτηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Διονύση Μακρὴ πρὶν περίπου 3 μῆνες (τὸ λὶνκ ἐδῶ)  ὅπου τὸ πρόβλημα...ελύθη!

Δηλαδή, δὲν ἦταν ἁπλᾶ ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν 70 ἐτῶν ἐπὶ ἑπτά, ἀλλὰ ΤΩΝ ἐβδομήνταεπτάκις ἑπτά, δηλαδὴ 70 x 7 = 490, ΣΥΝ 70+7 = 77 μᾶς δίνει ἀκριβῶς τὸ νούμερο 2020!!!
Δηλαδὴ 490 + 70 + 7 = 567 ἔτη!

Ὁπότε, ἐὰν προσθέσουμε στὸ 1453 τὰ 567 ἔτη τοῦ κανόνα, ἔχουμε 2020!
Τὸ 2020 λοιπὸν ποὺ μᾶς πέρασε, ἐσήμανε ὁ Θεὸς ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΜΑΣ!
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΤΕ, στὶς 8 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες ΠΡΙΝ μπεῖ τὸ 2020, ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα, ἔχοντας πεῖ λίγο καιρὸ πρὶν (2 χρόνια γιὰ τὴν ἀκρίβεια) σὲ κάποιο παπαδοπαίδι του ποὺ τὸν εἶχε ρωτήσει ἂν θὰ δοῦνε ἄραγε τὴν ἀνάκτηση τῆς Πόλης, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:

«Ἐγὼ παιδί μου ΔΕΝ θὰ δῶ τὴ Πόλη, ἐσὺ θὰ τὴ δεῖς. Γιατί ἐγὼ παιδί μου, θὰ φύγω ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ γιὰ τὴν ΠΟΛΗ»!

Τὰ γεγονότα λοιπόν, ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ πράγματι ἀκριβῶς μετὰ τὸν θάνατο του, ὅταν ὁ Μητσοτάκης ΥΠΕΓΡΑΨΕ τὸν νόμο γιὰ τὸν EAST MED μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του καὶ τοὺς προέδρους τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ ὅταν ξεκίνησε ὁ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ μὲ τὸν Covid ἀπὸ τοὺς Νεοταξῖτες!

Εἶναι ἡ ὥρα λοιπὸν τοῦ προφητευόμενου Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ θὰ γίνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ.

Ἡ Τουρκία θὰ χτυπήσει λίγο πρὶν ἢ λίγο μετὰ τὸν Αὔγουστο τοῦ ἔτους ποὺ διανύουμε, θὰ βγάλει τὸν στόλο της (ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς) γιὰ νὰ καταλάβει ἕνα - ἢ καὶ δύο ἴσως - νησάκια, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Μάζης, γιὰ νά μᾶς ...ἐκβιάσει ἔχοντας ὡς ἀσπίδα τοὺς λιγοστοὺς κατοίκους των. Οἱ ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Νατοικοὶ θὰ ἀντιδράσουν σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια καὶ ἴσως νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ καταστρέψουν τὸν τουρκικὸ στόλο, ὅπως μᾶς ἐπιβεβαίωσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος!

Ἄν ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ οἱ...Γάλλοι ἴσως, ἐπειδὴ ἔχουν ὑπογράψει τὸ μνημόνιο συμμαχίας μὲ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν ἀγοραπωλησία τῶν Rafale.
 
Ἡ Ρωσία πιθανὸν νὰ καθήσει «ἀπέναντι» ὡς παρατηρητής, παρακολουθῶντας τὴ σύγκρουση Ἑλλήνων-Γάλλων(;)-Τούρκων καὶ νά...τρίβει τὰ χέρια του βλέποντας τὸ ΝΑΤΟ νὰ διαλύεται. Ἄν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες μὲ τοὺς Γάλλους συμμαχήσουν, πράγματι ὁ τουρκικὸς στόλος ΔΕΝ ΕΧΕΙ καμμιὰ ΤΥΧΗ. Καὶ ἴσως ΑΥΤΟ νὰ εἶναι καὶ ἡ αἰτία ὅπου ἡ μοῖρα θὰ παίξει τὸ ΡΕΚΒΙΕΜ γιὰ τὴν Τουρκία.

Ἴσως αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ σημάνει καὶ τὴν πτώση τοῦ Ἐρτογάν, τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς Κεμαλικοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ τὰ σπάσουν μὲ τὴ Ρωσία, θὰ πᾶνε μὲ τὴ μεριὰ τῶν Νεοταξιτῶν καὶ πιθανῶς αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ σημάνει καὶ τὴν ἐπέμβαση τῶν Ρώσων στὸ νὰ πάρουν τὴ Πόλη καὶ νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν Τουρκία!

Εἰλικρινά, ζοῦμε τὴν ΑΠΟΛΥΤΗ ἐξέλιξη τῆς Ἱστορίας, μιᾶς ἐξέλιξης ποὺ θὰ μᾶς κάνει ΜΑΡΤΥΡΕΣ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τοῦ Γένους μας! ἂν εὐοδωθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σενάρια, τότε ἡ Παναγιὰ εἶναι ΟΝΤΩΣ ἡ Ἀρχιστράτηγος, ὅπως εἶχε βεβαιώσει καὶ ἡ Βασιλικὴ Πλεξίδα ποὺ Τὴν εἶχε δεῖ νὰ τὴ σώζει ἀπὸ τὸ μοιραῖο σινοὺκ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017.

Δὲν ἔχω νὰ πῶ ἢ νὰ γράψω τίποτε ἄλλο. Παρακολουθῶντας μὲ ἀγωνία τίς ἐξελίξεις, τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ πὼ εἶναι ΚΟΥΡΑΓΙΟ σὲ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ καὶ ὁ ΘΕΟΣ νὰ μᾶς βοηθήσει. Ἀπὸ τὸν βιολογικὸ πόλεμο τοῦ Covid χάσαμε πολλοὺς κι ἴσως νὰ χάσουμε κι ἄλλους ἀπὸ τίς βαριὲς ἐπιπλοκὲς τῶν ἐμβολίων-δηλητηρίων, ἀλλὰ θὰ χωριστεῖ ἡ ἴρα ἀπ᾿ τὸ στάρι.
ΚΟΥΡΑΓΙΟ Ἕλληνες καὶ ΠΡΟΣΕΥΧΗ στὴν ΠΑΝΑΓΙΑ!
Τὰ δεινά μας ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ, τὸ ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΙΚΟ τελειώνει, ὁ πόλεμος ἔρχεται μαζὶ μὲ τὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ ΓΕΝΟΥΣ!


Πύρινος Λόγιος
sergioschrys@outlook.com
____________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου