Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς: Μήν τήν φοβάστε τήν Τουρκιὰ

 

 
 
Μὴν τὴν φοβάστε τὴν Τουρκιὰ, ὅσο κι ἂν ἀγριεύη,

γιατί τῆς λείπ’ ἡ δύναμι ποὺ τὴν ψυχὴ θεριεύει.

 

Δὲν εἶν’ μαζί της ὁ Θεὸς ποὺ κυβερνᾶ τὸν κόσμο

καὶ δίνει θάρρος στὶς ψυχὲς ἢ τοὺς ἐμπνέει τρόμο.

 

Ἀντὶ γιὰ Εὐαγγέλιον, νὰ τοὺς καθοδηγάη,

ἔχουνε τὸ Κοράνιον ποὺ τοὺς παραπλανάει.

 

Γιὰ τοῦτο λέγω, ἀδελφοί, νὰ μὴν τοὺς φοβηθῆτε,

γιατ’ εἶν’ μαζί μας ὁ Θεός... μὲ θάρρος νά σταθῆτε.

 

Ἐκεῖνος δίνει δύναμι εἰς τὰ πιστὰ παιδιά Του,

γιὰ νὰ νικήσουν τοὺς ἐχθρούς, ἂν ζοῦν στὸ θέλημά Του.

 

Τὸ εἶπεν ὁ Πατροκοσμᾶς, ὁ τοῦ Θεοῦ προφήτης

ὅτι θὰ τὴν νικήσωμεν, ὅσοι κι ἂν εἶν’ μαζί της...

Κύπρος, Κωνσταντινούπολις, Πόντος, Μικρά Ἀσία,

θὰ γίνουν πάλ’ Ἑλληνικά, κατὰ τὴν προφητεία.

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς


«Πᾶνος»

1 σχόλιο: