Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Εὐαγγελία Λάππα: Ἐθνομάρτυρες

 

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
17 ἐτῶν
16 Ἰουνίου 2022

 
Ὑπῆρξαν στιγμές, ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας, βρέθηκε σὲ κίνδυνο καὶ ὅλα φάνταζαν δυσοίωνα. 
 
Σὲ αὐτὲς τίς στιγμές, πάντα ἐμφανίζονταν γενναῖοι καὶ ἁγνοὶ Ἕλληνες, ποὺ φλογιζόταν ἡ ψυχή τους ἀπὸ τίς αἰώνιες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ: τὸ Χριστό1 καὶ τὴν Ἑλλάδα. 
 
Ὑπερασπίστηκαν ἀνιδιοτελῶς τὴν Πατρίδα2 καὶ ἀντιστάθηκαν δίχως φόβο στοὺς ἐχθρούς της. Δὲν ὑπολόγισαν τίποτε. Οὔτε τὰ ἐγκόσμια, οὔτε κἂν τὸν ἑαυτό τους.
 
Οἱ Ἐθνομάρτυρες Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Δράμας

Κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, πέσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν γιὰ ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἢ ἀμυντικοὺς ἀγῶνες. Ἄλλους δέ, οἱ ἐχθροί, ἐσωτερικοὶ (προδότες) ἢ ἐξωτερικοί, δὲν ἄντεχαν νὰ τοὺς βλέπουν νὰ μάχονται, γι᾿ αὐτὰ τὰ ὕψιστα ἰδανικὰ καὶ τοὺς πολέμησαν. 
 
Ἦταν ἐμπόδια στὰ ἀνθελληνικὰ σχέδιά τους. Γι᾿ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ προσπάθησαν νὰ τοὺς καθυποτάξουν μὲ δελεαστικὲς προτάσεις, ἀλλὰ ἐκεῖνοι δὲν λύγισαν. Τοὺς ἀπείλησαν, ἀλλὰ μάταια. Τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ μαρτύρια, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἔμειναν ἀκλόνητοι σὰν βράχοι, σὰν ἀτσάλι. Στὸ τέλος τοὺς σκότωσαν. 
 
Τότε ἦταν, ποὺ νόμισαν ὅτι εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ αὐτούς, ὅτι τοὺς εἶχαν νικήσει καὶ θὰ ἦταν ἀνενόχλητοι πλέον στὰ σχέδιά τους. 
 
Ὄχι ὅμως! Δὲν ἦταν ἔτσι! Ὅσοι χάνουν τὴ ἐγκόσμια ζωή τους γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, δὲν νικιοῦνται ποτέ· πολὺ δὲ περισσότερο δὲν πεθαίνουν ποτέ. 
«Τοῦ ἀνδρειωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δὲν λογιέται». 
Δὲν τοὺς σκοτώνουν, ἄθελά τους, τοὺς ἐξασφαλίζουν τὴν ἀθανασία.
 
Ἕναν σκοτώνουν, χίλιοι φυτρώνουν.
 
Ἀπὸ τὸ παράδειγμα, ὅλων αὐτῶν, ἐμπνεύστηκαν καὶ ἐμπνέονται μέχρι καὶ σήμερα, καὶ ὅλοι μαζὶ δοξάζουν καὶ ἐξυψώνουν τὴν ΕΛΛΑΔΑ μας. 
 
Τρικογλίδης Ἰωάννης - Προσωπογραφία τοῦ Ἰωάννη Βελισσαρίου - Ὁ «Ἥρωας τῶν Ἡρώων» (ὁ ἀληθινὸς Μαῦρος Καβαλλάρης), ποὺ ἔπεσε ἡρωικὰ μαχόμενος ὑπὲρ Πατρίδος στὴ μάχη τῆς Κρέσνας

Γι᾿ αὐτὸ ὁ κάθε ἐθνομάρτυρας, καθένας ποὺ ἔπεσε ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, γνωστὸς καὶ ἄγνωστος, ἐπώνυμος καὶ ἀνώνυμος, ἐπιφανὴς καὶ ἀφανής, ὅποιος καὶ νὰ ᾿ναι, ἀξίζει νὰ ὑμνεῖται, νὰ τιμᾶται καὶ νὰ δοξάζεται πάντα, ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
 
Οἱ θυσίες τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, Τάσου Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ Σολωμοῦ
Ἐθνομάρτυρες
 
«Χριστό1 καὶ Ἑλλάδα» ὁμολογήσατε,
τοῦ Ἔθνους μας μάρτυρες, ἄξια ἀναδειχτήκατε.
Γι᾿ αὐτὰ πολεμήσατε, γι᾿ αὐτὰ ἀγωνιστήκατε.
Ἄξιοι αὐτῶν τῶν ἀξιῶν βρεθήκατε.

***
Πατρίδος ἐχθροὺς δὲν φοβηθήκατε.
Ποτὲ δὲν παραδώσατε, δὲν ὑποταχτήκατε.
Μέχρι θανάτου σεῖς τὴν ὑπερασπιστήκατε
καὶ μὲς τὴ μάχη γενναία θυσιαστήκατε.

***
«Χριστὸς κι Ἑλλάδα» ἦταν τὸ σύνθημά σας,
διάχυτο στὴ ζωή, στὸ φρόνημά σας.
Τὴ ψυχή σας φλόγιζε, ἀνύψωνε τὸ ἦθος,
ἡ θυσία σᾶς ὑπὲρ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

***
Δελεαστικὲς προτάσεις ἀπορρίψατε,
χίλιους κινδύνους, ἀπειλὲς ἀψηφήσατε.
Τὸν ἑαυτό σας, τὰ ἐγκόσμια δὲ νοιαστήκατε,
γιὰ τὸ Χριστό1 καὶ τὴ Πατρίδα2 μαρτυρήσατε.

***
Θυσία μὲ καρτερία ὑποστήκατε.
Μαζί σας Μόνη Ἐλπίδα τὸ Θεό3 εἴχατε,
γι᾿ αὐτὸ στὸ καμίνι τοῦ πόνου δὲ σκιαχτήκατε,
ὥσπου τὴν ὕστατη πνοὴ σας ἀφήκατε.

***
«Χριστὸς κι Ἑλλάδα» ἦταν τὸ σύνθημά σας...

***
Λέγαν πώς σᾶς σκοτῶσαν, μὰ γελάστηκαν.
Σπόροι ἐσεῖς, ποὺ βαθιὰ στὴ γῆ ἐθάφτηκαν,
ποὺ μιὰ ἡμέρα θὲ πλούσια νὰ καρπίσουνε,
τὴ λευτεριὰ στὴν Ἑλλάδα θ᾿ ἀναστήσουνε.

***
Τὰ ἰδανικὰ καὶ τίς ἀξίες σας, τιμήσατε.
Γι᾿ αὐτὰ τὴν αὐτοθυσία προτιμήσατε!
Τίς ἀδυναμίες, τίς δειλίες ξεπεράσατε.
Ἔνδοξα στὴν ἀθανασία πιὰ περάσατε!

***
Σὲ κάθ᾿ ἐθνομάρτυρα, ἐπιφανῆ κι ἀφανῆ
Δόξα μεγάλη ἀξίζει καὶ τιμή!

***
Χαίρετε ἄξιοι ὅλοι σεῖς παῖδες Ἑλλήνων!
Χαίρετε ἄξιοι ὅλοι σεῖς παιάνων καὶ ὕμνων!
Χαίρετε τῆς Ἑλλάδος μας φωτοφόροι!
Χαίρετε τῶν ἀγώνων οἱ σημαιοφόροι!

***
«Χριστὸς κι Ἑλλάδα» ἦταν τὸ σύνθημά σας...

***
Ὑπὲρ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Ἀφιερώνεται σ᾿ ὅλους τοὺς Ἐθνομάρτυρες, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
 
Ὁ μέγας Ἐθνομάρτυρας καὶ Αὐτοκράτορας τῆς Ρωμανίας Κωνσταντῖνος ΙΑ' Παλαιολόγος


Εὐαγγελία Κ. Λάππα
16 Ἰουνίου 2022


____________________                

1. «Οἱ Ἕλληνες, ἡνωμένοι διὰ τῆς εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν του Ἐκκλησίαν σταθερᾶς πίστεώς των..., ὑποστάντες τὴν ὀθωμανικὴν δυναστείαν, ὑπὸ μόνην τὴν σκέπην τῆς Ἐκκλησίας των διεσώθησαν» Ἰωάννης Καποδίστριας
 
2. «Ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε, πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος» Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
 
3. «Ἐὰν δὲν φυλάξη ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, τὰ ἔργα του εἶναι ἄνεμος καὶ φεύγουν κούφια» Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Ἀριζονίτης
___________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου