Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης: Ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα εἶναι πράξη ἐλευθερίας

-Δυσοίωνο τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος-

Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό. Μία ἔρευνα τοῦ Δημητρίου Στεργίου ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε σὲ ἠλεκτρονικὸ Βιβλίο ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 2012 καὶ ἡ ὁποία ἐτέθη τότε ὑπόψη τοῦ ἔντιμου Ἐπιθεωρητοῦ Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή, ἀποδεικνύει μὲ πραγματικὰ στοιχεῖα τὸ κάτωθι τρομακτικό: ὅτι κατὰ τὴν περίοδο 1981-2011, κατασπαταλήθηκαν σὰν πλατανόφυλλα γιὰ κομματικὲς καὶ ρουσφετολογικὲς σκοπιμότητες ἐθνικοί, κοινοτικοὶ καὶ δανειακοὶ πόροι ὕψους 1.4 τρισεκατομμύρια Εὐρώ, δηλαδὴ ἐτησίως 46 δισεκατομμύρια εὐρώ!

Εἶναι τρομακτικὸ γιὰ 2 λόγους: 

1ος: Ἐὰν αὐτὰ τὰ χρήματα ἐπενδύονταν εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Οἰκονομία θὰ εἴχανε ἕνα πολλαπλασιαστικὸ ὄφελος ἄνω τῶν 15 τρισεκατομμυρίων Εὐρώ, καὶ ἡ χώρα μας θὰ ἀναδεικνυόταν σὲ μία ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες οἰκονομίες τοῦ πλανήτη, μὲ ἕνα τεράστιο ἐτήσιο ΑΕΠ, καὶ ὁ Λαὸς μας εἰς τὴν κατάταξη τῶν πλουσιοτέρων τοῦ κόσμου. 

2ος: Ἀντὶ τῆς ἐπένδυσης γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Πατρίδας μας, ξεκίνησε ἕνα τεράστιο πάρτι λεηλασίας δημοσίου χρήματος, ποὺ χρεοκόπησε τὴν Πατρίδα μας καὶ μὲ χρέη ἄνω τῶν 370 δὶς Εὐρώ. Αὐτὸ τὸ πάρτι τοῦ αἰῶνα πληρώνει τώρα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς γιὰ 99 χρόνια μὲ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν θανατηφόρα πολιτικὴ λιτότητας.

Ἀξιοπερίεργο εἶναι, ὅτι καὶ ἡ ἔρευνα αὐτὴ τοῦ κ. Στεργίου «θάφτηκε», ὡς συνηθίζεται, καὶ ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ, καὶ δὲν ἔλαβε τὴν ἀνάλογη δημοσιότητα. Αὐτὸ συμβαίνει πάντα εἰς τὴν χώρα μας, μὲ τὴν φροντίδα τῶν μεγάλων συστημικῶν ΜΜΕ καὶ τοῦ προϊσταμένου των, δηλαδὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἐξουσίας. 

Μήπως τυχὸν ξεχάσαμε τὴν περίφημη Λίστα 4.000 περίπου Δημοσιογράφων τὸ φθινόπωρο τοῦ 2004, τὴν ὁποία εἶχε στὰ χέρια του τὸ καμάρι τῆς Ἑλληνικῆς Δημοσιογραφίας καὶ τοῦ Μεγάρου Μαξίμου κ. Ρουσόπουλος; Εἰς τὴν ὁποίαν γινόταν ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ γιὰ 3 ἕως 4 ἀδήλωτους μισθούς, ποὺ ἔπαιρναν ἀπὸ διάφορους Ὀργανισμοὺς καὶ Ἐπιχειρήσεις τοῦ εὐρύτερου καὶ στενοῦ δημόσιου τομέα, ΑΕΙ κ.α. , καὶ ἡ ὁποία δὲν δημοσιεύτηκε ποτέ; Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ πρωτότυπου στικάκι τῆς Λίστας Λαγκάρντ!

Ὡς πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα, νὰ πληροφορηθοῦμε τί συμβαίνει εἰς τὴν Πατρίδα μας, γιὰ τὸ ποῦ πάει ὁ μόχθος καὶ ὁ ἱδρῶτας μας. Οὔτε γιὰ τὸ πάρτι τοῦ αἰῶνα, οὔτε γιατί ἐπὶ δεκαετίες δὲν τὸ σταμάτησε κανείς, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιατί παράλληλα χρεοκόπησε ἡ Πατρίδα μας καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. Καὶ ἐνῶ ἐπιδεινώνεται τὸ διεθνὲς κλίμα καὶ ἡ ἀταξία εἰς τὴν παγκόσμια πολιτικὴ καὶ οἱ γείτονες μας ἀποθρασύνονται ἐπικίνδυνα ἀπέναντι τῆς Πατρίδας μας, εἰς τὴν χώρα μας κυριαρχεῖ ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα πολιτικῆς, ἠθικῆς, κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς σήψης καὶ σκανδάλων. 

Ὅμως ἡ ἀνισορροπία ἔκνομων πράξεων καὶ τιμωρίας εἶναι ἕνα τερατῶδες δημιούργημα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς πολιτικῆς. Διότι ἰσοπεδώνει κυριολεκτικὰ κάθε ἔννοια τῆς ἠθικῆς, εὐτελίζει τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ἄλλων, ταπεινώνει καὶ ὑποτάσσει εἰς τοὺς ἔκνομους τὴν κοινωνία, τὸν Λαὸ καὶ τὴν Πατρίδα.

Δυστυχῶς, ἡ προπαγάνδα ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ὑπεύθυνους καὶ τὶς πραγματικὲς αἰτίες γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς Πατρίδας μας, συνεχίζεται μὲ ἀμείωτο ρυθμό. Ὅτι γιὰ τὸ πάρτι τοῦ αἰῶνα εἰς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὰ τρισεκατομμύρια εὐρὼ ποὺ χαθήκανε κατὰ τὰ 30 τελευταῖα καὶ πλέον, φταῖνε τώρα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ε.Ε.), οἱ ἡγέτες αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐρωπαῖοι φορολογούμενοι. Οἱ ὁποῖοι ἔχουν δηλώσει, ὅτι γιὰ τὴν «κατάντια τῆς Ἑλλάδος φταῖνε οἱ Ἕλληνες Πολιτικοί», καὶ ὅτι «δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες πατριῶτες, οἱ ὁποῖοι κατὰ δεκάδες χιλιάδες ἔβγαλαν εἰς τὸ Ἐξωτερικὸ ἑκατομμύρια εὐρὼ ἕκαστος, καὶ ὀφείλουν νὰ τὰ ἐπιστρέψουν γιὰ νὰ σώσουν τὴν Πατρίδα τους»; Αὐτὸς ὁ παραλογισμός μοῦ θυμίζει τὴν περίφημη φράση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο»!.

Μήπως τυχὸν δὲν γνωρίζουμε καὶ αὐτό; Ὅτι ὑπάρχουν συμπολῖτες μας ποὺ ὑποστηρίζουν, ὅτι ὅποιοι κατακλέβουν τὸν μόχθο καὶ τὸν ἱδρῶτα τῶν Ἑλλήνων, καὶ βγάζουν τὰ κλεμμένα δισεκατομμύρια εἰς τὸ Ἐξωτερικό, καὶ δὲν θέλουν νὰ τὰ ἐπιστρέψουν γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Πατρίδα μας, εἶναι «πατριῶτες», ἐνῶ οἱ βάρβαροι εὐρωπαῖοι φορολογούμενοι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ ἀντίθετο, εἶναι «ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος»;

Ἐπιτέλους ἂς σοβαρευθοῦμε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Λαοῦ μας καὶ τῶν παιδιῶν μας, καὶ ἂς ἀναζητήσουμε τοὺς ὑπαίτιους γιὰ τὴν κατάντια μας μόνον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες κατέστησαν τὴν δύσμοιρη Πατρίδα μας σὲ ἕνα μεσαιωνικὸ «οἰκογενειακὸ φέουδό» τους, καὶ ἔτσι καταχρῶνται τὴν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων, καὶ οἱ ὁποῖοι φεουδάρχες καὶ κοτζαμπάσηδες εἶναι ἀνάμεσα μας, σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἰς τὴν διπλανὴ πόρτα.

Σήμερα οὐδεὶς Ἕλληνας ἀμφιβάλλει ὅτι ἐδῶ πρόκειται γιὰ μεγάλο σχέδιο προπαγάνδας ἀποπροσανατολισμοῦ, καὶ μὲ νομικὰ τερτίπια ἡ ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας, ἡ συγκάλυψη ὅλων τῶν σκανδάλων, καὶ ἡ προστασία τῶν ὑπαιτίων γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή. Ὅλων ἐκείνων ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν διαφθορά, καὶ τὴν λεηλασία τρισεκατομμυρίων Εὐρώ. Εἶναι ὕβρις νὰ ἐμπαίζουν τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, μὲ τὴν δῆθεν ἐξιχνίαση π.χ. τῆς ὑπόθεσης τῆς NOVARTIS, γιὰ ὑπεξαίρεση δῆθεν μόνον μερικῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ὡς νὰ ὀφείλεται ἡ λεηλασία καὶ ἡ κατάρρευση τῆς Πατρίδας μας εἰς τὴν ἐγκληματικὴ συμπεριφορὰ μόνον μερικῶν ὀλίγων μὲ τὴν ὑπεξαίρεση μόνον μερικῶν ἑκατομμυρίων Εὐρώ!

Γιατί ἀποκρύπτεται ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ ἡ περίπτωση τοῦ σκανδάλου τοῦ γίγαντος SIEMENS (Νοε.2006), ποὺ λίγο μετὰ ἔσκασε καὶ εἰς τὸ Χρηματιστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης, λόγῳ ἐλλείμματος μόλις 2,5 δὶς Εὐρὼ εἰς τὴν Μητρικὴ Ἑταιρία τοῦ Μονάχου; Μὲ ἀποτέλεσμα ὅμως τὴν τότε ἄμεση καὶ ἀστραπιαία ἀντίδραση τῶν Ἀμερικανικῶν Ἀρχῶν (Σεπτ.2008), ἀλλὰ καὶ τὴν ταχύτατη ἐπιστράτευση ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Δικαιοσύνη 33 Εἰσαγγελέων καὶ δεκάδων ἔμπειρων Γραμματέων. Ἐνῶ τὸ σκάνδαλο ἦταν ἤδη γνωστὸ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅμως τὸ ἀποσιωπούσαν ἐπιμελῶς γιὰ μακρὰν περίοδο.

Ὅμως τὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης δὲν τὴν ἔφτιαξαν ὅλοι, δηλαδὴ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. Καὶ τὴν κρίση δὲν τὴν πληρώνουν ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι καὶ οἱ ἔνοχοι. Αὐτὸ μοῦ θυμίζει τὴν αὐθάδεια κάποιου κ. Πάγκαλου, ὡς ἐκπρόσωπος «ἑκατοντάδων Πάγκαλων» τοῦ κλειστοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἐξουσίας, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Μαζὶ τὰ φάγαμε!». Ἀξιοσημείωτη ἦταν ὅμως ἡ σιωπὴ τῶν μεγάλων ΜΜΕ, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ἡ τότε ἀπουσία ἑνὸς Εἰσαγγελέα, γιὰ ἄμεση σύλληψή του. Κάτι ποὺ θὰ συνέβαινε σὲ κάθε ἄλλη χώρα τοῦ κόσμου. Τὸ κλειστὸ διεφθαρμένο σύστημα ἐξουσίας προσπαθεῖ τώρα νὰ διασωθεῖ μὲ κάθε τρόπο, ἐμφανιζόμενο μάλιστα καὶ ὡς «Σωτῆρας τῆς Ἑλλάδος»!

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα ἐξουσίας, ὄχι ἀπὸ κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ φροντίδα γιὰ τὸν Λαό μας, ἀλλὰ ἀπὸ ὑστεροβουλία, «φρόντισε» μὲ δανεικὰ ὅμως χρήματα καὶ κατὰ παράβαση τῶν διεθνῶν κανόνων τῆς Οἰκονομίας, γιὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ρουσφετολογικὲς προσλήψεις, δυσανάλογες αὐξήσεις μισθῶν καὶ συντάξεων/ἐφάπαξ, γιὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γιὰ χορηγήσεις δεκάδων χιλιάδων συντάξεων «μαϊμοῦ», γιὰ προνοιακὰ καὶ δεκάδες ἄλλα ἐπιδόματα, προκλητικὰ καὶ φθοροποιὰ προνόμια σὲ διάφορες Συντεχνίες, Συνδικαλιστὲς κ.α., ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα πολλά. Εἶναι αὐτὰ ποὺ τώρα οἱ «Πάγκαλοι» λένε εὐθαρσῶς ὅτι «τὰ φάγαμε μαζὶ».. 

Ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα ὅλα αὐτὰ ἦταν δῶρα (!) μὲ ὕπουλες, ἄκρως ἐπικίνδυνες «ναρκωτικὲς οὐσίες», ποὺ μετέτρεψαν τοὺς Ἕλληνες σὲ «ναρκομανεῖς ψηφοφόρους» τῶν πελατειακῶν κομμάτων καὶ τὴν Πατρίδα μας σὲ μία ἀπέραντη Ἰθάκη.

Μόνο μὲ τὴν ἐπικίνδυνη αὐτὴ μέθοδο ποὺ παγίδευε ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, τὸ κλειστὸ καὶ διεφθαρμένο σύστημα ἐξουσίας ἐξακολουθεῖ ἀνενόχλητο νὰ λεηλατεῖ τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ λυμαίνεται τὸν ἱδρῶτα καὶ τὸν μόχθο τῶν Ἑλλήνων. Ὥστε νὰ ἰσχυρίζεται τώρα προκλητικὰ ὅτι «τὰ φάγαμε μαζί!». 

Μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως, ἀντὶ νὰ τιμωρηθοῦνε γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφὴ οἱ ἑκατοντάδες «Πάγκαλοι» ποὺ λεηλάτησαν ἀνενόχλητοι καὶ ἀτιμώρητοι τὴν Πατρίδα μας, τιμωρεῖται τώρα ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, μὲ τὰ 3 ἰσχύοντα Μνημόνια, τὰ ὁποῖα γιὰ 99 χρόνια ὑποθηκεύουν τὸ μέλλον καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων. Μὲ τὴν ἐγκληματικὴ λιτότητα, μὲ τὴν ἐκποίηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τὴν ἐκχώρηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τὶς ἀτέρμονες ἐχθρικὲς ἀπειλὲς καὶ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὴν ταπεινωμένη Πατρίδα μας, τὴν ἀγαπημένη λάμψη τοῦ Παγκόσμιου Πολιτισμοῦ, γράφει ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς(1859-1943): «Ραγιᾶδες ἔχεις, μάνα γῆ, σκυφτοὺς γιὰ τὸ χαράτσι....τῶν Εὐρωπαίων περίγελα, καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι. Ὁ ψεύτης εἴδωλο εἶναι ἐδῶ, τὸ προσκυνᾶ ἡ πλεμπάγια».

Ὁ Mark Twain (1835-1910) εἶπε: «Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ ἐξαπατήσεις τοὺς ἀνθρώπους, παρὰ νὰ τοὺς πείσεις ὅτι τοὺς ἐξαπατοῦν». Ἡ Ε.Ε. καὶ οἱ Βρυξέλλες εἶναι ὅμως δυστυχῶς ἐκεῖνοι ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἐκμεταλλεύονται τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ἄν ὅμως μερικοὶ Ἑταῖροι σκοπεύουν νὰ ἐκμεταλλεύονται τέτοιες παθογένειες καὶ ὡς συνέπεια αὐτῶν τὶς εὔθραυστες οἰκονομίες τους γιὰ νὰ ξεσκίζουν ἔτσι, μάλιστα μὲ εἰδεχθῆ τρόπο, τὶς σάρκες καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια ἄλλων Μελῶν της, τότε ἡ Ε.Ε. δὲν ἔχει κανένα μέλλον.

Ἐνόψει ὅμως τοῦ ἐπὶ δεκαετίες ἄλυτου καὶ μεγάλου ἀδιεξόδου ποὺ εὑρίσκεται ἡ Πατρίδα μας, ἡ ἀγαπημένη λάμψη τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς νέας πανδημίας τῆς φτώχειας καὶ δυστυχίας, ποὺ θὰ ἔρθει εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς εὐθύνης ὅλων τῶν Ἑλλήνων νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ: «Τὸ Ἔθνος ὀφείλει νὰ μάθει νὰ θεωρεῖ ἐθνικὸ ὅ,τι εἶναι ἀληθινό», καὶ ὅτι ὅπως ἔγραψε καὶ ὁ Friedrich Nietzsche: «Ἐλευθερία εἶναι ἡ θέληση νὰ εἶναι κανεὶς ὑπεύθυνος ἀπέναντι εἰς τὸν ἑαυτόν του».

Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος Ἐμ.Δημητράκης.gr)
Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικῆς καταγωγῆς γεννήθηκε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ Κληρονομιὰ εἰς τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 30-ετίας Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου