Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Πρόεδρος Πολωνίας: Πλέον ἐπικίνδυνος ὁ σοδομισμὸς ἀπὸ τὸν μπολσεβικισμόν!


ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ δὲν εἶναι (εὐτυχῶς) ὅλοι ἴδιοι. Ἔστω καὶ λίγοι, ξεχωρίζουν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία, οἱ ὁποῖοι «πουλᾶνε» ὅ,τι ἀρέσει καὶ ὅ,τι ἐπιδιώκει ὁ σύγχρονος ἀποστατημένος κόσμος. 

Ἕνα ἀπὸ τὰ μείζονα πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ προβλήματα τοῦ κόσμου στὶς τραγικὲς καὶ ἐσχατολογικὲς ἡμέρες μας, εἶναι καὶ ἡ ἁλματώδης διάδοση τοῦ σοδομισμοῦ, ὡς δῆθεν «φυσιολογική, ἐναλλακτικὴ ἐρωτικὴ ζωή»! 

Ὁ Πρόεδρος τῆς φιλήσυχης καὶ πολιτισμένης Πολωνίας Andrzej Duda ἔχει, ὄχι ἁπλὰ διαφορετικὴ ἄποψη, ἀλλὰ χαρακτηρίζει τὴν ἰδεολογία τῶν LGBT, πιὸ ἐπικίνδυνη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τῶν μπολσεβίκων! 

Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μὲ θάρρος ὁ πρόεδρος τῆς Πολωνίας Andrzej Duda σὲ ὁμιλία του τὸ Σάββατο, λέγοντας πὼς ἡ ἰδεολογία ποὺ φέρνει μαζί του τὸ “κίνημα” τῶν LGBT εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὴ νεολαία ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ μπολσεβικισμοῦ. 

Ὁ πολιτικὸς μιλώντας σὲ ἀνοικτὴ συγκέντρωση, δήλωσε πὼς ἡ γενιὰ τῶν γονέων τους δὲν πολέμησε τὸν κομμουνισμό, γιὰ νὰ προσκυνήσει σὲ μία ἄλλη νέα “ἰδεολογία”, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ “καταστροφικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο”, γιὰ νὰ προσθέσει: 

“Αὐτὴ ἦταν ὁ μπολσεβικισμός. Ἦταν ἡ ἰδεολογία τῶν νέων ἀνθρώπων. Τώρα, σήμερα, ὑπάρχει μία ἄλλη ἰδεολογία, τὴν ὁποία ὠθοῦν πρὸς τὴ νέα γενιά, στὰ παιδιά μας ἄλλη ἐντελῶς διαφορετική. Ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης καὶ νεομπολσεβικισμός” δήλωσε» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! 

Εὖγε στὸν ἄξιο Πρόεδρο, μακάρι νὰ βρεῖ μιμητές του καὶ στὴ χώρα μας, ὅπου οἱ «δικοί» μας συναγωνίζονται στὸ ποιοὶ θὰ φανοῦν πιὸ ἀρεστοὶ στὸ σινάφι τοῦ σοδομισμοῦ, ψηφίζοντας «μονοκούκι» νομοσχέδια, τὰ ὁποῖα δίνουν στοὺς ὁμοφυλόφιλους σκανδαλώδη δικαιώματα!

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου