Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα!!! ...καί ὄχι ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη....Ἕνα μεγάλο λάθος ποὺ ἔχει περάσει στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας ἀντίληψη,  εἶναι  τὸ λάθος μὲ δύο Ἁγίες τῆς Ὀρθοδοδοξίας μας.
Ἐπειδὴ ὁ συναξαριστὴς καὶ τὰ ἡμερολόγια ἔγραφαν πολύ ὀρθῶς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολλοὶ παλιοὶ ἱερεὶς ποὺ στερούνταν γραμματικὴς μορφώσεως ἤ πτυχίων ἰερατικῶν σχολῶν, βάπτιζαν τὰ κορίτσια «Αὶκατερίνη» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «Αἰκατερίνα». 


Τὸ ἴδιον λάθος συνέβαινε συχνὰ καὶ μὲ τὴν Ἁγία Μαρίνη, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀναγραφόταν στὴν  ταυτότητα τῶν κοριτσιῶν «Μαρίνα», ἀναγραφόταν ἐσφαλμένως «Μαρίνη».

Γραμματικῶς καὶ ὀρθῶς εἶναι: 

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα (ὀνομαστική)   
Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης (γενική)
Ὦ Αἰκατερίνα (κλητική)

Ἡ Ἁγία Μαρίνα (ονομαστική) 
Τῆς Ἁγίας Μαρίνης (γενική)
Ὦ Μαρίνα (κλητική)

Ρόη
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου