Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ἐπίσκοπ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Μέρος 1ον)

 

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΔΩ

Ἡ ἱστορία εἶναι γραμμένη ἀπό:

1. Τὸν Ἀστυνομικὸ Φάκελο τοῦ ἡρωικοῦ κληρικοῦ, ποὺ ὡς ἐκ θαύματος δὲν πολτοποιήθηκε!
2. Ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα ἑνὸς μητροπολίτου ποὺ δὲν τὸν συμπαθοῦσε.
3. Ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα, καὶ
4. Ἀπὸ διηγήσεις τοῦ ἰδίου.

Ἐπιμέλεια: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου _ Κοζάνη

ΠΡΟΛΟΓOΣ

«Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν». Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι ἕνας αὐθόρμητος ὕμνος πρὸς τὸν Θεό, ποὺ μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς καὶ τῆς ἄγριας ξένης προπαγάνδας ἔφερε στὴ Μακεδονία ἕναν ἀληθινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν προστάτευσε ἀπὸ μυρίους κινδύνους.

Ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἄκουσε τὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

«Ἡ Μακεδονία φλέγεται» καὶ ἔσπευσε νὰ καταταγῇ ὡς ἐθελοντὴς κληρικός, στὴν καρδιὰ τῶν γεγονότων, ἕτοιμος καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάση, γιὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ κινδύνευε! Ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ δῇ καρποὺς καὶ νὰ πετύχῃ τὰ ἀκατόρθωτα. Τὴν ἱστορία αὐτὴ -σύμφωνα μὲ τὰ ἔγγραφα ποὺ παραθέτουμε- μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε θαῦμα.

Περιόδευσε τὶς πιὸ δύσκολες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας μὲ τὰ πόδια, κηρύττοντας Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς συγκλονίζονταν ἀπὸ τὰ θεϊκά του λόγια· Ξεχνοῦσε τὸν πόνο του καὶ τὴν σκλαβιά του! Πλησίαζε τὸν Θεό. Παρηγορεῖτο, συμφιλιώνετο μὲ τοὺς ἀδελφούς του καὶ ἀνατίναζε στὸν ἀέρα τὴν καλοστημένη ξένη προπαγάνδα τῶν συμμάχων τοῦ Χίτλερ!!!

Παραθέτουμε στοιχεῖα τοῦ 1942-43, τῆς δύσκολης ἐκείνης περιόδου, καὶ παρουσιάζουμε ἕνα ἄγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, ὄχι μὲ δικά μας λόγια, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Ἀστυνομικοῦ Φακέλου τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ποὺ διασώθηκε σὰν ἀπὸ θαῦμα.

Ὅλοι οἱ φάκελοι παραδόθηκαν στὴν πυρὰ ἢ δόθηκαν γιὰ πολτοποίησι, ἕνας μόνο σώθηκε. τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου! Τυχαῖο; Ἀσφαλῶς ὄχι. Πῶς σώθηκε; Οὔτε ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ ἐξηγήσουμε, γι᾽ αὐτὸ τὸ ἀποδίδουμε σὲ θαῦμα. Ἕνα δεύτερο θαῦμα εἶναι ὁ ἀπίθανος τρόπος ποὺ ὁ φάκελος ἦρθε στὰ χέρια μας, καὶ μάλιστα τώρα, ποὺ προδίδεται ἡ Μακεδονία καὶ ξεπουλιοῦνται τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα!

Μὲ τὴν θεωρία τῶν πιθανοτήτων οὔτε 1/1.000.000 δὲν θὰ μπορούσαμε ὄχι νὰ ἔχουμε τὰ ἔγγραφα αὐτά, ἀλλὰ οὔτε νὰ γνωρίζουμε τὴν ὕπαρξί τους. Ὁ ἀποστολέας εἶναι ἄγνωστος σ᾽ἐμᾶς καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἄγνωστοι σ᾽αὐτόν! Πῶς ἔφτασαν στὰ χέρια μας; Εἶναι ἕνα ἄλλο μυστήριο, ποὺ ἀνθρωπίνως δὲν ἐξηγεῖται. Καὶ ἦρθαν στὰ χέρια μας τώρα, ποὺ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις συμμάχησαν μὲ πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος καὶ θέλουν νὰ σβήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας, τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ τὴν Ἑλληνικὴ πατρίδα μας. Μᾶς βομβαρδίζει ἡ βουλὴ τῶν «ἑλλήνων» μὲ νόμους πάσης διαφθορᾶς καὶ ἀπιστίας. Σέβεται τοὺς ὁμοφυλόφιλους, τοὺς σατανιστές, τοὺς μουσουλμάνους καὶ κάθε ἀνωμαλία, καὶ δὲν σέβεται τὸν Χριστό, τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας!

Ὁ Ἀστυνομικὸς Φάκελος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς κατοχῆς καί μετέπειτα ἐπισκόπου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου φυλάγονταν χρόνια -ἄγνωστον ποῦ-, καὶ ἦρθε στὰ χέρια μας λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν προδοσία στοὺς Ψαρᾶδες Πρεσπῶν. Στὸ ὄμορφο αὐτὸ γραφικὸ Ἑλληνικὸ χωριὸ τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, μὲ τὴν ὡραία λίμνη, ἔβαλαν τὴν ὑπογραφή τους οἱ ἀνθέλληνες πολιτικοί, γιὰ νὰ παραδώσουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς! Ἡ σλαβοβουλγάρικη γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν ὀνομάστηκε γλῶσσα τοῦ Μέγαλου Ἀλεξάνδρου! Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τὶς κατακτήσεις του, σύμφωνα μὲ τοὺς ἀνιστόρητους αὐτούς, δὲν διέδωσε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ποὺ γράφτηκε τὸν Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τὰ σλαβοβουλγαρικὰ Σκοπιανά! Παλαβοὶ γιὰ δέσιμο!

Ἡ ἀνακάλυψι τοῦ φακέλου σημαίνει παρουσία τοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας Αὐγουστίνου Καντιώτου στὸν ἀγῶνας. 

Ἂς τὸ ἀκούσουν αὐτὸ οἱ ἄθεοι καὶ μασόνοι πολιτικοί μας, ποὺ πουλοῦν καὶ τὴ μάνα τους στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, καὶ σὰν ὁδοστρωτῆρας προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

Προστάτευσε ὁ Θεὸς τὸν ἀστυνομικὸ φάκελο τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ περιέχει ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς Φλώρινας καὶ ὅλης τῆς Μακεδονίας πολὺ σημαντικό, μὲ πρωταγωνιστὴ ἕναν ἀτρόμητο ἱεροκήρυκα, ποὺ κήρυττε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα μέσα στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς, ὅπου δροῦσε ἀνενόχλητη ἡ βουλγαρικὴ προπαγάνδα στὴ Μακεδονία.

Τὸ περιεχόμενο τοῦ φακέλου εἶναι κάρφος στὰ μάτια τῶν διεθνιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ διαγράψουν τὴν ἱστορία κάθε λαοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ἀπόρρητα ἔγγραφα, ποὺ περιέχει ὁ φάκελος, εἶναι ἕνας θαυμασμὸς στὸν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ ἐκεῖνες τὶς δύσκολες στιγμὲς ἐμφανίστηκε στὸν τόπο τους.

Διώχθηκε  ἀπό τὸν δεσπότη Φλωρίνης Βασίλειο, ποὺ εἶχε ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιό του καὶ ἦταν κάτοικος Ἀθηνῶν, ἐνῷ ἡ ξένη προπαγάνδα ὀργίαζε καὶ ἡ πείνα καὶ οἱ Γερμανοὶ κατακτηταί θέριζαν τον κόσμο.

Ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Βασίλειος, ἔδιωξε τὸν ἱεροκήρυκα καὶ ἔμεινε ἀνυποχώρητος στὶς παρακλήσεις καὶ στὴν κραυγὴ τοῦ Φλωρινιώτικου λαοῦ καὶ τῶν ἐπισήμων…

Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ ἔγγραφα, ὁ σκλαβωμένος λαός ἀντέδρασε, προσπάθησε νὰ κρατήσῃ κοντά του τὸν φλογερό ἱεροκήρυκα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ ἔτρεμε ἡ ξένη προπαγάνδα γιατὶ ἕνωνε τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. 
 
Κάτω ἀπὸ τὶς μύτες τῶν Γερμανῶν, μαζὶ μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό ἔδωσαν μάχη καὶ τὰ ἐπίσημα ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ποὺ κάποιοι τοὺς ὀνομάζουν δοσίλογους! 
 
Ἐκεῖνοι, ὅπως πιστοποιεῖται ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ἦταν ἀληθινοὶ πατριῶτες, καὶ οἱ σημερινοί μας πολιτικοὶ ἀληθινοὶ προδότες.

Τὰ ἔγγραφα, μὲ τὶς κοινοποιήσεις τους, μποροῦσαν νὰ περιέλθουν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν καὶ νὰ ἔχουν συνέπειες.

Ἂς μάθουν λοιπὸν ὅσοι θέλουν νὰ ξεχάσουμε τὴν ἱστορία καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν Θεὸ Ἀληθινό· καὶ ὅτι οἱ πρόγονοί μας ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴ Μακεδονία, ζοῦν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν! Ὁ Θεός, καὶ ἀπὸ τὶς στάχτες καὶ ἀπὸ τὶς πολτοποιήσεις τῶν ἐγγράφων, φέρνει στὸ φῶς αὐτὰ ποὺ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζουμε ὅσο πιὸ σύντομα μποροῦμε:

1. Ἐπίσημα ἔγγραφα διαφόρων φορέων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ φάκελο ποὺ διεσώθη.

2. Πλῆθος τηλεγραφημάτων τοῦ λαοῦ τῆς Φλώρινας, ποὺ φέρουν τὴν σφραγῖδα κρατικοῦ φορέα καὶ φυλάγονταν στὸν φάκελο τῆς Ἀσφάλειας.

3. Διηγήσεις ἀδελφῶν, ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα.

4. Διηγήσεις τοῦ ἰδίου τοῦ ἱεροκήρυκα καὶ μετέπειτα μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

Ἀπὸ τὴν σύντομη καταγραφὴ τῶν ἐγγράφων θὰ δοῦμε, πῶς τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ὡδήγησε στὴν κατάλληλη στιγμὴ τὸν φλογερὸ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη στὴ Μακεδονία (1942-1946).

Διαβάζοντας τὸ πρῶτο ἔγγραφο τοῦ ταγματάρχου τῆς Χωροφυλακῆς Φλώρινας, μὲ ἡμερομηνία 26.2.1943, βλέπουμε ἕνα τρίτο μεγάλο θαῦμα καὶ δοξάζουμε τὸν Θεό· πῶς ὁ π. Αὐγουστῖνος, μέσα σὲ δυὸ μῆνες, μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, τὸν φλογερό του λόγο καὶ τὸ ἅγιο παράδειγμά του ἄλλαξε τὴ Φλώρινα! Ἕνωσε τοὺς Φλωρινιῶτες, σὰν «μία ἁγία πατριαρχικὴ οἰκογένεια» καὶ ξετίναξε τὴν προπαγάνδα.

Διαβάστε τὰ ἔγγραφα καὶ δέστε τὸν ἀγῶνα τοῦ Γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ Νομαρχιῶν τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας Ἀθαν. Χρυσοχόου, ποὺ ὁ Μπουτάρης τὸν ὠνόμασε δοσίλογο καὶ ἄλλαξε τὴν ὁδὸ τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομά του. Διαβάστε τὰ ἔγγραφα τοῦ Β. Σιμωνίδη, τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καὶ δέστε τὸν πατριωτισμό του. 

Προσέξτε τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ ταγματάρχη τῆς Χωροφυλακῆς Κων. Κανᾶ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ ἱεροκήρυκα Αὐγουστίνου καὶ θὰ διαπιστώσετε πῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀληθινοὶ πατριῶτες καὶ χριστιανοί. Μέσα στὰ ἔγγραφά τους φαίνεται ὁ ἀγῶνας τους γιὰ τὴν Πατρίδα. Κάτω ἀπὸ τὶς μύτες τῶν Γερμανῶν ἀγωνίζονταν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ πολεμοῦσαν τὴν προπαγάνδα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Πᾶνος» 

3 σχόλια:

 1. Αδερφέ μου Πάνο ανυπομονούμε την συνέχεια.

  Πρώτα ο Θεός θα πούμε αρκετά πράγματα.

  Διαβάζουμε στο άρθρο:
  Παραθέτουμε στοιχεῖα τοῦ 1942-43, τῆς δύσκολης ἐκείνης περιόδου, καὶ παρουσιάζουμε ἕνα ἄγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, ὄχι μὲ δικά μας λόγια, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Ἀστυνομικοῦ Φακέλου τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ποὺ διασώθηκε σὰν ἀπὸ θαῦμα.

  Έλεγε σε μία ομιλία του ο Μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:

  Θα θυμούνται οι παλαιότεροι ότι κατά τα απαίσια χρόνια της Κατοχής (1941 – 1944)
  οι εχθροί της Ελλάδας,
  καταπατώντας τα ιερά εδάφη της, δεν ήθελαν να εορτάζεται πάνδημα η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου!
  Έτρεμαν μήπως η ανάμνησή της διεγείρει στα στήθη των Ελλήνων την ορμή να σπάσουν τα νέα δεσμά της δουλείας.

  Τώρα το να μιλάει κανείς και να ρητορεύει για την Ελλάδα είναι κάτι ακίνδυνο.
  Τότε, εν μέσω της ζοφερής εκείνης εποχής, και μία μόνο ζητωκραυγή συνεπαγόταν διωγμό, εξορία, θάνατο.

  (Εμψύχωνε συνεχώς τους Έλληνες μέσα από τους Ήρωες του 21 χωρίς να λογαριάζει ποτέ την ζωή του)

  Και συνεχίζει στην ομιλία του:

  Μόνον εχθροί της πατρίδας αποστρέφονται και μισούν τις εθνικές επετείους.
  Ενδόμυχη επιθυμία τους είναι να καταργηθούν αυτές, να σβήσει το μνημόσυνο των Ηρώων της Φυλής.
  Αυτοί, οπαδοί νέων κοσμοθεωριών, ξένοι προς τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία μας, θα ήθελαν να εορτάζουμε άλλες επετείους…

  (Πράγματι η ζωή του Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου είναι ένα θαύμα)

  Αλλά όχι. Δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχουν μοιραία γεγονότα.
  Θεία Πρόνοια διέπει τα ανθρώπινα.
  Ο Θεός δικάζει τα έθνη, υψώνει και ταπεινώνει.
  Η «μοιραία» στιγμή καταστροφής ενός έθνους είναι αποτέλεσμα πνευματικής κατάπτωσης, φοβερής διάβρωσης του αγνού θρησκευτικού και εθνικού βίου και, για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της Γραφής, του αδιάψευστου αυτού Βιβλίου,
  οι συμφορές που πλήττουν ένα λαό, η καταστροφή ενός έθνους, είναι το αποτέλεσμα αμαρτιών αρχόντων και αρχομένων.

  Αδερφέ μου Πάνο αναμένουμε να διαβάσουμε αυτό το θαύμα!!  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχω βάλει σὲ 8 συνέχειες καὶ ἀπὸ ἄλλο ἕνα βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου «Πῶς νά παρηγορηθοῦμε στίς θλίψεις».
   Αὔριο, πρῶτα ὁ Θεὸς θὰ μπεῖ τὸ 7ο μέρος.
   Ὁ σύνδεσμος γιὰ νὰ δεῖς ὅλα τὰ μέρη, τὸν ὁποῖο τὸν βάζω καὶ σὲ κάθε ἀνάρτηση μέσα καὶ εἶναι: https://ethnegersis.blogspot.com/search/label/%CE%A0.%20%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%20-%20%CE%A0%CE%A9%CE%A3%20%CE%9D%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%98%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%98%CE%9B%CE%99%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3

   Διαγραφή
 2. Σ'ευχαριστούμε Αδερφούλη μου, φυσικά και τα βλέπω.

  Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να γράψω κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή